Zasady dotyczące reklamowania na serwerze Amazon Ad Server

Amazon Ad Server (AAS) to globalny, wielokanałowy serwer reklam umożliwiający tworzenie, rozpowszechnianie, dostosowywanie i optymalizowanie kampanii oraz mierzenie ich skuteczności na różnych urządzeniach. Oferuje on wiele możliwości tworzenia materiałów reklamowych, udoskonalone narzędzia do zarządzania kampaniami i zaawansowane funkcje dynamicznej optymalizacji materiałów reklamowych.

Nasi klienci korzystają z narzędzi i usług serwera AAS w celu tworzenia i wyświetlania reklam, monitorowania sukcesu kampanii reklamowych i zarządzania nimi, zapewnienia bezpiecznej emisji reklam, a ostatecznie — prezentowania widzom reklam, które są dla nich bardziej interesujące i odpowiednie.

Utrzymujemy i wspieramy wiarygodne i przejrzyste zasady dotyczące reklamowania dla klientów, reklamodawców i wydawców. W związku z tym poniższe zasady będą miały zastosowanie do wszystkich reklam wyświetlanych za pośrednictwem serwera AAS. W odniesieniu do podzbioru reklam wyświetlanych przez platformę Amazon DSP za pośrednictwem serwera AAS zastosowanie mają również wszystkie istniejące zasady dotyczące Amazon DSP.

Jeśli materiały reklamowe nie są zgodne z naszymi zasadami, miejsca docelowe nie będą aktywne, dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Reklamy te mogą również podlegać zasadom dotyczącym reklam określonym przez wydawcę; egzekwowaniem takich zasad zarządza na ogół wydawca obsługujący reklamę.

Niniejsze zasady są od czasu do czasu aktualizowane, dlatego klient jest zobowiązany do ich przeglądania w celu zapewnienia zgodności z nimi.

Treści zabronione w reklamach

 • Alkohol (tylko US)
 • Austria: reklama porównawcza odnosząca się do wpływu produktu lub usługi na środowisko.
 • Treści obsceniczne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Treści promujące postawy, które mogą być szkodliwe pod względem fizycznym lub psychicznym dla klientów.
 • Usługi towarzyskie, randki dla dorosłych, zabawki erotyczne i towary z nimi związane.
 • Pełna nagość lub seksualność, np. w pełni widoczne intymne części ciała: genitalia, kobiece piersi (z wyjątkiem karmienia piersią) i pośladki.
 • Nielegalne produkty i usługi farmaceutyczne.
 • Narkotyki nielegalne i rekreacyjne, związane z nimi akcesoria, sprzęt do wykonywania testów na obecność narkotyków oraz produkty do fałszowania testów na obecność narkotyków.
 • Złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie scareware lub szpiegujące.
 • Nowa Zelandia: przywłaszczenie kulturowe lub niewłaściwe wykorzystywanie obrazów, słów i innych taonga Maorysów. Niedozwolone jest na przykład wykorzystywanie w reklamie maoryskich bóstw.
 • Treści polityczne, na przykład kampanie promujące lub deprecjonujące polityka albo partię, bądź treści związane z wyborami lub kwestiami politycznymi dyskutowanymi publicznie.
 • Pornografia lub treści o charakterze jednoznacznie seksualnym.
 • Produkty, usługi, technologie lub treści stron internetowych, które: i) naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa osobiste innych osób, zachęcają do tego lub to umożliwiają; ii) promują nielegalne lub niebezpieczne działania, w tym usługi związane z fałszowaniem dokumentów, podrobione designerskie towary, dekodery, fajerwerki oraz strony internetowe promujące hakowanie lub unikanie konsekwencji prawnych.
 • Treści promujące religię — zarówno promujące, jak i poniżające jakiekolwiek wyznanie religijne.
 • Treści mające charakter groźby, nadużycia lub nękania bądź treści nakłaniające do dyskryminowania grupy chronionej lub ją dyskryminujące (ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę).
 • Tytoń lub produkty powiązane z tytoniem, w tym e-papierosy.
 • Broń (w tym sprzedaż broni śmiercionośnej i nieśmiercionośnej), sprzęt wojskowy i broń palna
  • Noże (z wyjątkiem noży kuchennych, sztućców i uniwersalnych noży campingowych).
  • Holandia: wszystkie noże i inne przedmioty z ostrzami (z wyjątkiem noży kuchennych, sztućców lub srebrnej zastawy).

Zasady dotyczące reklamowania