Contentrichtlijnen en acceptatiebeleid voor Stores

INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht
5. Aanvaardbaarheid van het product

1. Overzicht

Leveranciers en verkopers kunnen Stores maken via de advertentieconsole. Aangezien Stores een native onderdeel van de Amazon-winkelervaring worden, moeten ze het hoge niveau van vertrouwen handhaven dat Amazon heeft opgebouwd met onze winkelende klanten.

Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier en de verkoper om alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven die van toepassing is op de leverancier of verkoper, de content van de Store en elke locatie waar de Store verschijnt. Dit omvat het verkrijgen van alle vereiste autorisaties of goedkeuringen van lokale regelgevende instanties voor de verkoop, distributie of advertenties van de producten waarvoor je bij Amazon wilt adverteren of die je in je Store wilt opnemen.

Bovendien moet de leverancier of verkoper het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden naleven, evenals de volgende contentrichtlijnen voor Stores en het acceptatiebeleid. Als je Store ons beleid niet naleeft, wordt je Store mogelijk pas goedgekeurd als je de schending van het beleid hebt opgelost. Amazon kan je advertentieaccount(s) opschorten of beëindigen wegens ernstige of herhaalde schendingen van het advertentiebeleid.

We werken ons beleid regelmatig bij. Bekijk deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat je altijd op de hoogte bent van onze laatste beleidsregels. Afzonderlijk advertentiebeleid is van toepassing op gesponsorde advertenties, boekadvertenties, Sponsored Display-advertenties en Posts. Raadpleeg de advertentiespecificaties voor de technische vereisten.

2. Aanvaardbaarheid van inhoud

2.1 Algemene contentrichtlijnen

De content van een Store moet een consistente, hoogwaardige klantervaring bieden. Het beleid in deze sectie is van toepassing op alle producten en content in je Store.

Je Store moet:

 • In de primaire taal zijn van de Amazon-site waarop de Store wordt weergegeven (bekijk de 'Landspecifieke vereisten' hieronder voor uitzonderingen)
 • Geschikt zijn voor algemeen publiek.
 • Alleen producten promoten waarvan je eigenaar bent of waarvoor je bevoegd bent om deze door te verkopen of te distribueren.
 • De juiste grammatica en leestekens gebruiken.

Je Store mag het volgende niet bevatten:

 • Handelsmerken of producten van Amazon, of verwijzingen naar producten of diensten van Amazon.
 • ASCII-kunst.
 • Kinderen in volwassen of gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld kinderen in de buurt van vuurwapens of andere wapens, of in situaties die in strijd zijn met de beste praktijken inzake kinderveiligheid (zoals kinderen in voertuigen zonder hun veiligheidsgordel om of zonder helm op de fiets), of zonder toezicht van volwassenen op plaatsen of in situaties waar ze niet veilig voor zichzelf kunnen zorgen (zoals in zwembaden, bij het oversteken van drukke wegen of in de buurt van gevaarlijke apparatuur).
 • Content waarin vandalisme, asociaal gedrag of het beschadigen van publieke of privé-eigendommen wordt aangemoedigd of gepromoot.
 • Content die mogelijk als cultureel ongepast wordt beschouwd op de geografische locatie waar de Store wordt weergegeven.
 • Content die lijkt of beweert genderidentiteit of seksuele oriëntatie te diagnosticeren of te behandelen, of die deze in twijfel trekt.
 • Content die haat promoot, aanzet tot geweld of intolerantie, of pleit of discrimineert tegen een beschermde groep, hetzij op basis van ras, huidskleur, nationale afkomst, religie, beperking, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of een andere categorie.
 • Content die praktijken promoot die kunnen leiden tot fysiek of psychisch letsel.
 • Content waarin vragen worden gesteld over de klant of waarin de klant rechtstreeks wordt aangesproken, zoals het gebruik van 'je/jouw' (bijvoorbeeld 'Ben je op zoek naar xxx, probeer dit' of 'Lukt het niet om de hoeveelheid gewicht te verliezen die je wenst te verliezen?').
 • Content die roken aanmoedigt of verheerlijkt.
 • Inhoud die het gebruik van illegale drugs, misbruik van legale drugs, drugstoebehoren of producten verheerlijkt om drugstests te omzeilen.
 • Content die draait om veelbesproken maatschappelijke onderwerpen.
 • Content waarin overmatige of onverantwoorde consumptie van alcohol wordt gepromoot.
 • Politieke content, zoals campagnes voor of tegen een politicus of een politieke partij, of gerelateerd aan een verkiezing, of content gerelateerd aan politieke kwesties in algemene discussies.
 • Wreedheid jegens mensen of dieren.
 • Bedrieglijke, onjuiste of misleidende inhoud.
 • Uitbuiting van gevoelige gebeurtenissen zoals natuurrampen, door mensen veroorzaakte rampen, gebeurtenissen die hebben geleid tot grote trauma's en/of een groot aantal slachtoffers, of de dood van publieke figuren.
 • Nepfunctionaliteit, zoals Afspeelknoppen of inlogverzoeken.
 • Vuile, vulgaire of obscene taal of taal die godslastering bevat, met inbegrip van onleesbare tekst of ongepaste dubbele betekenissen.
 • Spelfouten, overmatig gebruik van leestekens of onjuiste grammatica of interpunctie.
 • Obsceen, lasterlijk, smadelijk, illegaal en inbreukmakend op de privacy van een ander.
 • Potentieel gênante lichamelijke functies of aandoeningen, of privé-, intieme of gevoelige fysieke of medische aandoeningen.
 • Verwijzingen naar een andere bedrijfsnaam of een ander product om het andere merk of product te denigreren, vergelijken of gebruiken om je product te promoten (bijvoorbeeld 'beter gemaakt dan [ander product]'). Als je in de kop de compatibiliteit van je product met andere producten vermeldt, moet je het andere merk of product in het latere deel van de kop opnemen met een kwalificerende verklaring zoals 'compatibel met'.
 • Religieuze belangenbehartiging, ongeacht of deze een religie bepleit of kleineert.
 • Claims voor verzending of levering.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Zweden: Content gerelateerd aan Scientology is verboden.
 • Saoedi-Arabië: Stores moeten in het Engels of Arabisch zijn (alleen afbeeldingen en video).
 • Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: De volgende content is verboden:
  • Inhoud die de traditionele Arabische cultuur, haar politiek of haar leiders kan ondermijnen of bekritiseren.
  • Content die mogelijk aanzet tot politieke onrust of verstoring van de openbare orde.
  • Content gerelateerd aan politieke geschillen of gewapende conflicten.
  • Content gerelateerd aan atheïsme, heidendom en polytheïsme.
 • Singapore:
  • Content voor kleding mag geen seksueel provocerende content bevatten.
  • Beperkingen zijn van toepassing op religieuze content, zoals vereist volgens de Singaporese wetgeving.

2.2 Call to action (CTA)

We raden het gebruik van een CTA in je Store aan om de prestatie van je Store te verbeteren, maar een CTA is niet vereist.

Als je een CTA gebruikt in je Store, moet de CTA:

 • Duidelijk en precies zijn. Niet-specifieke calls to action, zoals 'Klik hier', zijn niet toegestaan.
 • Naar een productgegevenspagina, productraster of een andere Store-pagina verwijzen en relevant zijn voor de content van die pagina. Voorbeelden van aanvaardbare CTA's zijn: Shop nu, Meer informatie, Meer bekijken, Details bekijken.
 • Geen taal gebruiken die klanten onder druk zet om actie te ondernemen, zoals 'Laatste kans' of 'Mis dit niet', of emotioneel geladen taal gebruiken.

Als je Store contactgegevens bevat, zoals volledige of gedeeltelijke e-mail- of webadressen, telefoonnummers, social media-adressen of QR-codes, mogen deze niet voorzien zijn van een CTA zoals 'Winkel bij' of 'Koop bij'.

Als content waaraan een link is gekoppeld een abonnement vereist, moet dit duidelijk worden gemaakt in de CTA of elders in de Store.

2.3 Hoofdlettergebruik

 • Tekst die willekeurige woorden met hoofdletters combineert met kleine letters is niet toegestaan, bijvoorbeeld 'DEZE kop is ONJUIST' of 'CaMeL CaSe'.

2.4 Claims en vergelijkende verklaringen

Reclameclaims in je Stores moeten waarheidsgetrouw en accuraat zijn.

Je moet bewijs hebben ter ondersteuning van je advertentieclaims:

 • Als je in je Store een bewering maakt over je merk, moet die claim worden gestaafd in de Store, met de datum en het bewijs ter ondersteuning van die bewering.
 • Als je een claim indient over je producten, moet duidelijk zijn op welke producten dit van toepassing is en moeten deze producten naast de claim in de Store worden geplaatst. De onderbouwing moet te vinden zijn op de productgegevenspagina of de productverpakking van de bijbehorende producten. Als een productverpakking een zichtbare claim bevat, is aanvullende onderbouwing (in de advertentie of op de landingspagina) toegestaan maar niet vereist.

Zie hieronder enkele voorbeelden van claims die onderbouwing nodig hebben:

 • Prijzen en onderscheidingen: Moet worden ondersteund met details zoals datum en toekennende instantie en mogen niet ouder zijn dan 18 maanden.
 • Vergelijkend: Moeten worden ondersteund met een citaat van een onafhankelijke bron en mogen niet ouder dan 18 maanden zijn. Wij staan geen directe vergelijking met concurrerende merken toe.
 • Gekwantificeerde prestaties: Claims die de indruk wekken bij de klant dat er een objectieve meting heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: 'Vermindert 99% van de rimpels' of 'Tanden zien er drie tinten witter uit' of 'de beste moisturizer'.
 • Resultaten van enquêtes: Claims over de resultaten van consumentenenquêtes moeten worden onderbouwd, zelfs als de enquête subjectieve meningen heeft verzameld. Bijvoorbeeld, '33% van de mensen houdt van XXX' moet vergezeld zijn van een vermelding van de bron en de datum van de enquête ('*US Surveys Ltd, januari 2021').
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Australië:
  • Producten mogen geen therapeutische of gezondheidsclaims maken die gerelateerd zijn aan een ziekte, kwaal, fysieke conditie of ongemak, afwijking, letsel of psychische aandoening.
  • Crèmes met een zonbeschermingsfactor (SPF) van minder dan 50 mogen niet claimen dat ze een 'hoge' (of vergelijkbare) bescherming bieden. Bovendien mogen producten waarvan het hoofddoel niet zonbescherming is, niet beweren een zonbeschermingsmiddel te zijn.
  • Supplementen, voedingsmiddelen, crèmes en andere consumeerbare of topische producten mogen niet beweren te helpen bij of een impact te hebben op gewichtsverlies, afslanken of diëten.
 • Brazilië: Claims inzake organische, dieet- en suikervrije producten vereisen onderbouwing op de verpakking van het product.
 • Singapore: Organische claims vereisen onderbouwing op de verpakking van het product.

2.4.1 Waarborgen en garanties

De Store moet waarborgen of garanties duidelijk beschrijven, inclusief eventuele van toepassing zijnde beperkingen.

De partij die verantwoordelijk is voor het nakomen van de waarborg of garantie moet worden vermeld in de Store en op de productgegevenspagina van toepasselijke producten.

2.5 Nep-functionaliteit

Nepfunctionaliteit kan klanten doen geloven dat bepaalde inactieve elementen van je Store interactief zijn en hen waarde kunnen bieden.

Niet-klikbare tegels met CTA-knoppen zijn bijvoorbeeld verboden.

2.6 Speciale tekens

 • Emoticons zijn toegestaan; vermijd echter repetitief of overmatig gebruik.
 • Overmatig gebruik van ellipsen is verboden; we raden aan er niet meer dan drie per tekstblok te gebruiken.
 • Hashtags zijn toegestaan.
 • Alleen alfanumerieke tekens zijn toegestaan.

2.7 Tekst

Tekst moet groot genoeg zijn om op computers en mobiele apparaten leesbaar te zijn voor de gemiddelde klant. Stores mogen niet dezelfde of een vergelijkbare kleur gebruiken voor tekst en achtergrond, omdat de tekst dan niet leesbaar is (bijvoorbeeld witte tekst op een lichtgrijze achtergrond).

Als je afbeeldingen ingesloten tekst bevatten die wel leesbaar is op een desktop maar niet op een mobiel apparaat, kun je met Store Builder een andere mobiele afbeelding zonder tekst uploaden voor de volgende afbeeldingsonderdelen:

 • De hero-afbeelding, afbeeldingstegel, sectie delen en video (klik om af te spelen) ondersteunen het uploaden van een desktop- en mobiele versie.
 • De winkelbare afbeelding en achtergrondvideo (automatisch afspelen) ondersteunen slechts één geüploade versie die zowel voor desktop als mobiel wordt gebruikt.

We raden de volgende lettergroottes aan voor 'ingesloten tekst in afbeelding' voor desktop en mobiel:

Latijns alfabet

Let op: Dit zijn de aanbevolen minimale lettergroottes in Arial; gelijkwaardige lettertypes zijn toegestaan en moeten een resolutie van 100% hebben
Desktop en mobiel

(één versie van dezelfde afbeelding die is geüpload voor desktop en mobiel. De grootte van de afbeelding wordt automatisch aangepast voor mobiele apparaten
Desktop

(afbeelding wordt alleen gemaakt en geüpload voor desktop)
Mobiel

(afbeelding wordt alleen gemaakt en geüpload voor mobiele apparaten)
Soort tekstAdvertentietekstOpenbaarmakingenAdvertentietekstOpenbaarmakingenAdvertentietekstOpenbaarmakingen
Hero-afbeelding (koptekst)555030245555
Afbeelding575035263835
Sectie delen 750x750 of 1500x750
pixels
352635263526
Video (klik om af te spelen)322632263226
Achtergrondvideo (automatisch afspelen)424042404240

2.8 Vertalingen

Zodra je je Store hebt ingediend, vertalen we deze automatisch voor je. De vertaaltijden kunnen variëren en de vertalingen zijn gewoonlijk binnen 48 uur klaar nadat je Store in de standaardtaal live is.

Als je je eigen vertaling indient, moet je vertaalde content overeenkomen met onze contentvereisten en overeenkomen met de content van de Store in de standaardtaal. De beoordeling van vertaalde Stores duurt gewoonlijk maximaal 72 uur.

Meer informatie over vertalingen en ondersteunde talen vind je in het ondersteuningscentrum van je advertentieconsole.

3. Store-functies

De volgende secties bevatten richtlijnen voor het gebruik van Store-functies

3.1 Interactieve afbeelding

Met interactieve afbeeldingen kunnen adverteerders interactieve punten plaatsen op afbeeldingen die aanvullende informatie bieden over het product dat in de afbeelding wordt weergegeven.

Om een goede klantervaring te garanderen, mogen de punten niet:

 • Belangrijke elementen van de onderliggende afbeelding, zoals logo's of tekst, geclusterd of verdoezeld.
 • Worden geplaatst op verwarrende posities, zoals aan de rand van een afbeelding.
 • Worden gebruikt om verboden elementen van de afbeelding te verdoezelen.
 • Worden gebruikt om een CTA te repliceren.

3.2 Afbeelding met tekst-overlays

Dankzij afbeeldingen met tekst-overlays kunnen adverteerders tekst toevoegen over een onderliggende afbeelding.

Om een goede klantervaring te garanderen, mag de overlay-sectie belangrijke elementen van de onderliggende afbeelding of video, zoals tekst, logo's of het product, niet verdoezelen.

3.3 Promoties en Uitgelichte aanbiedingen

Promotionele berichten zoals 'Aanbiedingen' of 'Besparingen' zijn alleen toegestaan bij gebruik in combinatie met de Uitgelichte aanbiedingen-widget.

Promotionele berichten moeten:

 • Alleen algemene promotionele taal gebruiken zoals:
  • Ontdek onze besparingen/kortingen.
  • Besparingen op merk- of productnaam.
  • Bekijk onze besparingen/kortingen.
  • Verwijzingen naar prijsdrempelwaarden of een prijsbereik zijn toegestaan. Bijvoorbeeld: 'Onder $ 10', 'Tussen $ 10 en $ 50'.
 • Gebruik alleen seizoensgebonden claims tijdens de relevante promotieperiode. 'Back-to-school-aanbiedingen' of 'Speciale prijzen voor Valentijnsdag' zijn bijvoorbeeld alleen acceptabel tijdens de periodes voor het begin van het schooljaar of Valentijnsdag.
 • Gebruik de juiste context. Gebruik bijvoorbeeld woordgroepen als 'tijdelijke aanbieding' voor tijdsgebonden besparingsclaims.
 • Niet inbegrepen:
  • Verwijzingen naar specifieke prijzen of kortingen (bijvoorbeeld $ 20 korting of 5% besparen).
  • Woorden of woordgroepen die bedoeld zijn om urgentie te creëren (bijvoorbeeld 'Alleen vandaag' of 'Laatste kans').

De Uitgelichte aanbiedingen-widget moet worden gebruikt om aanbiedingen in Stores weer te geven.

 • Als de Store of pagina uitsluitend is gemaakt om aanbiedingen te promoten, moet de Store of pagina:
  • De juiste titel hebben, zodat klanten begrijpen dat de Store uitsluitend bedoeld is voor aanbiedingen. Bijvoorbeeld 'Uitverkoop', 'Kortingen', 'Aanbiedingen' of andere termen die moeten worden gebruikt om een promotie impliceren.
  • De Uitgelichte aanbiedingen-widget bevatten als de eerste tegel voor productselectie op de pagina.
   • Als de pagina ook andere tegels voor productselecties bevat, moet het voor de klant duidelijk zijn dat deze producten niet in de aanbieding zijn en moeten ze duidelijk van de Uitgelichte aanbiedingen-widget worden gescheiden door een andere Stores-widget, zoals 'Bestsellers' of een afbeelding of teksttegel (bijvoorbeeld 'Ontdek meer van onze producten').
 • Als de Store of pagina niet uitsluitend is gemaakt om aanbiedingen te promoten, kan de Uitgelichte aanbiedingen-widget worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:
  • De Store-pagina mag niet de titel 'Uitverkoop', 'Korting' of 'Aanbiedingen' hebben en mag geen gebruikmaken van andere promotieclaims die impliceren dat alle producten in de aanbieding zijn.
  • Promotieberichten moeten zich bevinden in een tekst- of afbeeldingstegel direct boven of naast de widget met de producten die in de aanbieding zijn.

3.4 Pagina en tegels

 • Elke pagina in je Store moet een klikbare link bevatten naar een productgegevenspagina of een andere pagina in de Store en mag klanten geen circulaire ervaring bieden.
 • Lege tegels of witte tegels met originele standaardtekst 'Tekst komt hier' zijn niet toegestaan.

3.5 Planning

Dankzij planning kunnen adverteerders een begin- en einddatum kiezen voor een nieuwe Store of voor een versie van een bestaande Store.

Als planning wordt gebruikt om een evenement te promoten, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Stores die een tijdelijke promotie bevatten, moeten een geplande begin- en einddatum hebben die is afgestemd op de duur van de promotie zoals vermeld in de Store.
 • Meerdaagse seizoensevenementen (bijvoorbeeld Kerstmis) mogen niet meer dan 8 weken voor het evenement beginnen en moeten binnen een redelijk tijdsbestek na het evenement worden verwijderd of bijgewerkt (1 week is over het algemeen acceptabel).
 • Verkoopevenementen (bijvoorbeeld Black Friday en Cyber Monday): mogen niet meer dan 7 dagen vóór het evenement beginnen en moeten binnen 24 uur na de datum van het evenement worden verwijderd of bijgewerkt, tenzij het evenement geacht wordt langer te duren (bijvoorbeeld Cyber Week).
 • Eendaagse seizoensevenementen (bijvoorbeeld Halloween en Valentijnsdag): mogen niet meer dan 6 weken vóór het evenement beginnen en moeten binnen 24 tot 48 uur na de datum van het evenement worden verwijderd of bijgewerkt.
 • Stores kunnen niet binnen 24 uur vóór de geplande begindatum van de promotie, lancering of het seizoensevenement worden ingepland. Om er zeker van te zijn dat je Store vóór de begindatum wordt beoordeeld, dien je de Store binnen 48 uur vóór de geplande begindatum in te dienen.

Raadpleeg Promoties en Uitgelichte aanbiedingen hierboven voor meer informatie over promotionele berichten.

3.6 Productcollectie

Dankzij productcollecties kunnen adverteerders gecureerde, gerelateerde productgroepen presenteren, in combinatie met een hero-afbeelding en een beschrijvende tekst. Productcollecties verschillen van productrasters, omdat ze kunnen worden weergegeven op Stores-pagina's en in andere plaatsingen op Amazon.

Productcollecties mogen het volgende niet bevatten:

 • Tekst volledig in HOOFDLETTERS, in WILLEKEURIGE hoofdletters of CaMeLCase.
 • Claims als 'bestseller', 'exclusief' of 'best beoordeeld' in de titel van de productcollectie.
 • Klantrecensies.
 • Tegenstrijdige elementen, bijvoorbeeld:
  • Een widget voor een productcollectie met de titel 'Koptelefoon' of een afbeelding van een koptelefoon mag alleen ASIN's voor koptelefoons of koptelefoonaccessoires bevatten.
 • Berichten over aanbiedingen, kortingen of besparingen bevatten.
 • Producten die verboden zijn in Sponsored Brands bevatten. Bekijk hier het Sponsored Brands-beleid voor de aanvaardbaarheid van producten.
 • Maak gebruik van een call to action (CTA), zoals 'Shop nu' of 'Ontdek meer', in de titel van de productcollectie. Zie sectie 2.2. Call to action voor toegestaan gebruik van CTA's.

De hero-afbeelding die in je productcollectie wordt gebruikt, mag niet:

 • Individuele of meerdere productafbeeldingen op een effen of transparante achtergrond zijn.
 • Een individueel merklogo of combinatie van logo's zijn.
 • Een van de door jou geselecteerde productafbeeldingen zijn.
 • Overvolle, buitensporige, slecht bijgesneden of onleesbare elementen bevatten.
 • Afbeeldingen mogen geen andere tekst bevatten dan de tekst die al aanwezig is in de afbeelding (zoals op de verpakking van het product).
 • Letterbox- of pillarbox-indelingen bevatten.

4. Aanvaardbaarheid van beeld en video

Naast de richtlijnen voor aanvaardbaarheid van content in Sectie 2, bevat deze sectie aanvullende richtlijnen voor alle afbeeldings- en videocontent in je Store.

4.1 Algemene richtlijnen voor afbeeldingen en video's

Afbeeldingen en video's moeten:

 • Van hoge resolutie zijn en voldoen aan de minimumspecificaties voor de geselecteerde tegel.
 • Niet korrelig, vervormd of uitgerekt zijn.

Video's:

 • Moet correct streamen en relevant zijn voor het product en de Store.
 • Mogen niet langer zijn dan 5 minuten.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Japan: In het geval dat auteursrechtelijk materiaal dat eigendom is van organisaties die auteursrechten beheren wordt gebruikt in strijd met IP-rechten en er licentiekosten aan Amazon.co.jp in rekening worden gebracht door deze organisaties, heeft Amazon het recht om schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten te vorderen van de desbetreffende adverteerder of het desbetreffende bureau.
 • Saoedi-Arabië:
  • Afbeeldingen voor lingerie, badkleding en ondergoed mogen geen modellen bevatten.
  • Afbeeldingen van modellen met tatoeages zijn niet toegestaan.
  • Afbeeldingen van varkens zijn niet toegestaan.
 • Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten:
  • Blote huid: Afbeeldingen moeten eerbaar zijn en mogen geen seksueel provocerende content bevatten.
  • Afbeeldingen van alcohol- en alcoholgebruik zijn niet toegestaan.

Je merklogo moet aanwezig zijn in je Store, zodat klanten je als adverteerder kunnen identificeren. Aangezien het merklogo ook voor verschillende advertentie-indelingen kan worden gebruikt, is het belangrijk dat je logo voldoet aan de onderstaande richtlijnen.

Het logo moet het geregistreerde logo van je merk zijn en niet van het merk dat je promoot, tenzij je het wettelijke recht hebt om het logo van de gepromote merken te gebruiken. Merklogo's moeten:

 • Het merk of product dat je promoot nauwkeurig reflecteren.
 • De volledige afbeelding vullen of op een witte of transparante achtergrond staan

Merklogo's mogen niet op een complexe grafische achtergrond staan en moeten visueel aantrekkelijk zijn. Logo's mogen niet:

 • Een product, ASIN (inclusief bijgesneden versies), lifestyle-afbeelding of een combinatie daarvan zijn.
 • Worden gebruikt als een uitbreiding van de hero-afbeelding of aanvullende tekst bevatten.
 • Een combinatie van logo's zijn.
 • Overvolle of rommelige elementen bevatten.

Adverteerders van entertainment en boeken kunnen ook de onderstaande afbeeldingen gebruiken, mits deze ook te vinden zijn op de productverpakking, productgegevenspagina of auteurspagina:

 • Een afbeelding van een auteur, acteur of gerelateerd personage voor speciale Stores.
 • Advertenties voor boeken, films en tv-series kunnen ook een creatieve serietitel voor speciale Stores gebruiken.
 • Pictogrammen die passen bij de geadverteerde producten, zoals een spinnenweb voor de Store van een Spiderman-film.

4.3 Creative-richtlijnen voor afbeeldingen en video's

 • Content in tekstoverlay-tegels mag geen onderliggende afbeeldingstekst of andere belangrijke elementen van de onderliggende afbeelding verdoezelen.
 • Hero-afbeeldingen mogen geen overvolle of overlappende elementen bevatten.
 • Stores moeten worden bekeken in desktop- en mobiele previews om ervoor te zorgen dat afbeeldingen niet zodanig worden bijgesneden dat belangrijke elementen van de afbeelding worden verborgen.

4.3.1 Richtlijnen voor afbeeldingen voor producten voor volwassenen

 • Afbeeldingen en video's mogen geen van de volgende elementen bevatten:
  • Naaktheid, inclusief intieme lichaamsdelen (dat wil zeggen geslachtsdelen, vrouwelijke borsten en billen) die met handen, balkjes, sterren of andere afbeeldingen worden bedekt.
   • Intieme lichaamsdelen moeten met kleding bedekt zijn.
  • Gelijkenissen van menselijke geslachtsdelen, inclusief verpakkingen.
   • Contouren of simulaties van mannelijke of vrouwelijke geslachtsdelen zijn alleen toegestaan als ze niet seksueel suggestief zijn.
  • Scheldwoorden, inclusief verbloemde scheldwoorden.
  • Afbeeldingen van kindermodellen of volwassen modellen die kinderen vertegenwoordigen.
  • Het product dat in gebruik is (bijvoorbeeld in video-tutorials), inclusief door middel van lifestyle-beelden of door mannequins, cartoons of andere middelen.
   • Verbale beschrijvingen en abstracte illustraties van de producten zijn toegestaan indien de taal niet beledigend is.
  • Overdreven provocerende onzedelijke of suggestieve content.
  • Seksuele activiteiten of posities.
  • Seksueel suggestieve houdingen of gebaren.
  • Agressieve of gewelddadige content.

4.3.2 Richtlijnen voor verontrustende afbeeldingen

Beelden van feitelijk of impliciet misbruik, zoals mensen of dieren in nood, scènes van marteling, mishandeling, feitelijke of impliciete verkrachting, zijn verboden.

4.3.3 Richtlijnen voor entertainmenttrailers

De contentbeoordeling voor het product moet worden weergegeven voordat de trailer start. We accepteren geen trailers, filmtrailers en videogames die zijn geclassificeerd als 'boven de 17' of 'onder begeleiding van een volwassene' of gelijkwaardige lokale classificatie. Als er geen beoordeling beschikbaar is, moet de video geschikt zijn voor gezinsdoelgroepen.

4.3.4 Richtlijnen voor afbeeldingen van ondergoed, lingerie, avondkleding en badkleding

 • Afbeeldingen en video's van intieme kleding, lingerie en badkledingproducten mogen niet seksueel expliciet of obsceen zijn, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Amazon. Bovendien moeten afbeeldingen van dergelijke producten voldoen aan de volgende regels:
  • Afbeeldingen die mensen tonen in houdingen die een seksuele positie nabootsen of zinspelen op seksuele activiteit, al dan niet gekleed.
  • Afbeeldingen en video's die volledige naaktheid tonen (dat wil zeggen geslachtsdelen, vrouwelijke borsten, billen enzovoort) zijn niet toegestaan.
  • Afbeeldingen en video met live modellen die transparante of doorzichtige producten dragen, zijn mogelijk toegestaan, op voorwaarde dat geslachtsdelen en borsten niet worden blootgesteld of gepresenteerd op een obscene of provocerende manier. Balken of andere soorten afbeeldingen mogen geen blootliggende lichaamsdelen bedekken.
  • Strings en slipjes moeten vooraanzichten gebruiken voor de hoofdafbeelding of video van het product.
  • Thongs en slipjes die geen volledige dekking bieden aan de voor- en achterkant, moeten afbeeldingen of video bevatten die geen menselijk model gebruiken. Airbrushen is niet toegestaan voor blootgestelde huidgebieden.

4.3.5 Richtlijnen voor seksuele beelden

Afbeeldingen en video's mogen het volgende niet bevatten:

 • Afbeeldingen van minderjarigen in seksuele situaties.
 • Afbeeldingen van suggestief uitkleden, zoals het naar beneden trekken van een bh-bandje of ondergoed.
 • Afbeeldingen die onnodige aandacht vestigen op intieme lichaamsdelen, zoals borsten of billen.
 • Modellen in sexy lingerie zoals kousen, jarretelles of parafernalia zoals zwepen en kettingen.
 • Provocerende omarmingen of omarmingen in een provocerende setting zoals in een douche of op een bed.
 • Seksuele insinuaties in tekst, afbeelding of video.
 • Seksueel suggestieve houdingen, zoals het uit elkaar plaatsen van de benen, het vastpakken van haar, of accentueren van de heup, samen met amoureuze of seksueel suggestieve gezichtsuitdrukkingen.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Saoedi-Arabië: Afbeeldingen voor lingerie, badkleding en ondergoedproducten mogen geen modellen bevatten.
 • Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten:
  • Blote huid: Afbeeldingen moeten bescheiden zijn en mogen geen seksueel provocerende inhoud bevatten.

4.3.6 Richtlijnen voor gewelddadige afbeeldingen

Afbeeldingen en video's mogen het volgende niet bevatten:

 • Realistisch of buitensporig geweld, wreedheid, enge afbeeldingen en video's, grafische afbeeldingen van bloed, open of gehechte wonden, scènes van marteling, amputaties of verminking van lichamen.

Houd er rekening mee dat de aanwezigheid van bloed zonder geweld of open wonden aanvaardbaar kan zijn in entertainment of videotrailers.

4.3.7 Richtlijnen voor afbeeldingen van wapens

Afbeeldingen van wapens (met inbegrip van realistische en niet-realistische vuurwapens, zwaarden, bogen en pijlen enz.) mogen niet:

 • Naar de klant gericht zijn.
 • Op een gruwelijke manier weergegeven (bijvoorbeeld bedekt met bloed).
 • Worden gebruikt door of geassocieerd met een minderjarige.
 • Op een persoon gericht zijn.
 • Op een gewelddadige, bedreigende manier worden getoond, bijvoorbeeld tijdens het verwonden van een ander personage.

Stores voor sport- en outdoorproducten die afbeeldingen van wapen- of wapenaccessoires bevatten, moeten:

 • Op het wapenaccessoire en niet op het wapen zelf focussen.
 • Geen producten of accessoires bevatten die overbodig zijn of niet gerelateerd zijn aan het primaire product. Een pistoolholster mag bijvoorbeeld geen gevechtsmes bevatten.
 • Geen wapen in gebruik of op het punt van gebruik tonen (een advertentie voor een pistoolholster mag bijvoorbeeld niet tonen dat het pistool is getrokken of op het punt staat om te worden getrokken).

5. Aanvaardbaarheid van het product

Alle producten moeten geschikt zijn voor algemeen publiek en geschikt zijn voor de landinstelling waarin de Store wordt weergegeven.
De volgende soorten producten zijn wereldwijd verboden in Stores:

 • Schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten: producten die beweren dat ze de natuurlijke lichaamseigenschappen permanent veranderen, zijn verboden.
 • Kits voor het testen van drugs.
 • Kits voor de diagnose van ziektes.
 • Digitale en computer hackingsdiensten en producten.
 • Etscrèmes en andere bijtende crèmes, gels, vloeistoffen of oplossingen.
 • Diensten voor documentvervalsing.
 • Voedingsmiddelen en supplementen die efedrine-alkaloïden, Salvia divinorum of salvinorine A bevatten.
 • Producten om snel rijk te worden.
 • Kits voor geslachtsvoorspelling.
 • Graffitigerelateerde verven, markers, crèmes, spuitmonden, navullingen en 'how-to'-video's en andere inhoud.
 • Illegale en recreatieve drugs en drugsgerelateerde parafernalia.
 • Medische apparaten die bestemd zijn of verkocht worden voor professioneel gebruik.
 • Flessen en laders voor distikstofoxide (lachgas).
 • Oliën, supplementen, cosmetische schoonheidsproducten of orale producten die cannabidiol (CBD) of THC bevatten of anderszins gerelateerd zijn aan cannabis.
 • Geneesmiddelen op recept en medische apparaten.
 • Producten die niet voldoen aan de categorie-, product- en vermeldingsbeperkingen van Amazon.
 • Producten die beweren een ziekte of verslaving te diagnosticeren, genezen, verminderen, behandelen of voorkomen.
 • Producten die ten onrechte beweren 'FDA Cleared' of 'FDA goedgekeurd' te zijn, of producten die het FDA-logo in bijbehorende afbeeldingen bevatten (klik hier voor meer informatie).
 • Producten die zijn ontworpen om te worden gebruikt voor inbreuk op de privacy, zoals spionagecamera's, of om wetshandhaving te ontwijken, zoals een politiescanner.
 • Producten die zijn bedoeld om andere producten te verhullen die verboden zijn door de wet, regelgeving of ons beleid, zoals verhulde producten die bedoeld zijn om illegale drugs te vervoeren.
 • Producten of content die haat promoten, aanzetten tot geweld of intolerantie, of pleiten of discrimineren tegen een beschermde groep, hetzij op basis van ras, huidskleur, nationale afkomst, religie, beperking, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of een andere categorie.
 • Producten gerelateerd aan gokdiensten.
 • Producten die inbreuk kunnen maken op intellectueel eigendom of persoonlijke rechten of dit aanmoedigen of mogelijk maken.
 • Profane of vulgaire producten of content.
 • Producten die kunnen worden gebruikt voor twijfelachtige of potentieel gevaarlijke activiteiten, zoals vuurwerk.
 • Gereviseerde producten gecombineerd met niet-gereviseerde producten. Gereviseerde producten moeten op een afzonderlijke pagina of sectie van een pagina worden geplaatst met een toepasselijke titel, zoals 'Gereviseerde producten', 'Gecertificeerde gereviseerde producten', 'Herstelde producten' of een vergelijkbare titel.
 • Tatoeageproducten en body-brandingsproducten.
 • Tabak, e-sigaretten, vapes en gerelateerde accessoires zoals tabaksmolens, sigarettenpapier en -houders, e-liquids, waterpijpaccessoires en asbakken.
 • Diensten en apparatuur voor bruining middels UV-straling.
 • Wapens (bekijk Explosieven, wapens en gerelateerde items voor een uitgebreide lijst), waaronder:
  • Munitie of herladen munitie.
  • Onderdelen of toebehoren voor aanvalswapens of producten die worden verkocht als onderdelen of toebehoren voor aanvalswapens, inclusief verwijzingen naar verschillende modellen aanvalswapens.
  • Destructieve en explosieve voorwerpen zoals vuurwerk.
  • Veiligheidscertificaten voor handvuurwapens.
  • Pistolen, revolvers, of iedere andere vorm van vuurwapens.
  • Producten die lijken op of bestaan uit realistische of echte wapens, wapenonderdelen of munitie.
  • Wapens of andere voorwerpen die uitsluitend bestemd zijn voor rechtshandhaving of militair gebruik.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Saoedi-Arabië: De volgende producten zijn verboden:
  • Entertainment en mediaproducten.
  • Financiële producten en diensten.
 • Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: De volgende producten zijn verboden:
  • Gokproducten.
  • Producten en diensten gerelateerd aan horoscopen, waarzeggerij, zwarte magie en vergelijkbare occulte producten.
  • Producten op basis van varkensvlees.
 • Singapore: De volgende producten zijn verboden:
  • Kauwgom.
  • Producten die onderdelen of ingrediënten bevatten die afkomstig zijn van haaien, walvissen, dolfijnen of bruinvissen.
 • Verenigde Arabische Emiraten: De volgende producten zijn verboden:
  • Onderwijsdiensten.
  • Religieuze producten en diensten.

6. Beperkingen voor producten

Naast de bovenstaande richtlijnen voor content en beeldacceptatie worden in deze sectie aanvullende productspecifieke richtlijnen beschreven.

6.1 Producten voor volwassenen

 • Stores met producten voor volwassenen mogen alleen producten voor volwassenen bevatten. Stores met producten voor volwassenen mogen geen producten die niet voor volwassenen zijn bestemd aanbieden. Evenzo mag een Store die niet voor volwassenen bestemd is, geen producten voor volwassenen bevatten.
 • De volgende producten zijn producten voor volwassenen en mogen alleen worden aangeboden in Stores voor volwassenen (deze lijst is niet uitputtend):
  • Comfortmeubilair (zonder intieme aanhangsels, kussens en leuningen) en palen.
  • Erotische spelletjes, boeken, kostuums en grapboeken.
  • Erotische lingerie met een voor de hand liggende seksuele intentie, bijvoorbeeld netmateriaal.
  • Intieme seksproducten met een niet-natuurlijk of generiek ontwerp (levensechte of natuurlijke ontwerpen zijn niet toegestaan).
  • Glijmiddelen.
  • Massageoliën, crèmes, kaarsen, bodypaint en poeders.
  • Viriliteitsapparatuur en andere seksueel versterkende supplementen en afrodisiaca.
 • Stores voor producten voor volwassen moeten:
  • Een bericht 'Alleen volwassenen' in de hero-afbeelding bevatten voor alle pagina's in de Store.
  • Wijd elke Store-pagina aan één productcategorie voor volwassenen of aan nauw verwante producten voor volwassenen.
  • Het merklogo of de naam van de Store opnemen die duidelijk wordt weergegeven in de hero-afbeelding voor alle pagina's in de Store.
  • Geen enkele expliciete of prikkelende content bevatten.
  • Geen openlijk seksuele referenties, godslastering of verhulde godslastering bevatten (bijvoorbeeld in de producttitel).
  • Geen supplementen bevatten die beweren seksuele prestaties te behandelen, te genezen of te verbeteren.
 • Seksuele Wellness Stores, die producten voor volwassenen bevatten, moeten deze producten op een aparte en op de juiste wijze geëtiketteerde subpagina weergeven. De subpagina moet een bericht 'Alleen volwassenen' bevatten in de hero-afbeelding.
 • Zie Sectie 4 (Richtlijnen voor de aanvaardbaarheid van afbeeldingen en video's) voor meer informatie.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Japan, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: Stores voor producten voor volwassenen zijn verboden

6.2 Kunstwerken, en kunst- en industriële benodigdheden

6.2.1 Kunstwerken

Kunstwerken die volwassen van aard zijn, zoals naaktkunst, zijn toegestaan op voorwaarde dat het kunstwerk:

 • Geen obscene content of expliciete of seksuele gebaren bevat.
 • Op een pagina met de juiste titel wordt geplaatst, gescheiden van andere kunstwerken in de Store.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: Kunstwerken moeten bescheiden zijn en mogen geen seksueel provocerende content bevatten.

6.2.2 Kunst- en industriële benodigdheden

Wij staan Stores toe voor kunst- en industriële benodigdheden die uitsluitend bestemd zijn en op de markt worden gebracht voor huishoudelijk, industrieel, automobiel- of kunstgerelateerd gebruik. Producten mogen het beschadigen van openbare of particuliere eigendommen, vandalisme of asociaal gedrag niet aanmoedigen of promoten.
De onderstaande producten zijn verboden in Stores:

 • Etscrèmes.
 • Bijtende crèmes, gels, vloeistoffen of soortgelijke oplossingen.
 • Graffitigerelateerde verven, markers, crèmes, spuitmonden, navullingen en instructievideo's en andere content.

6.3 Alcohol en gerelateerde producten

6.3.1 Algemene richtlijnen

 • Afbeeldingen, video en tekst moeten de verantwoorde consumptie van alcohol promoten en mogen niet:
  • Het drinken van alcohol associëren met motorvoertuigen, rijden of het bedienen van machines.
  • In verband worden gebracht met zwangerschap, moederschap of ouderschap.
  • Gericht zijn op, afbeeldingen of content bevatten die ontworpen zijn om minderjarigen aan te spreken.
  • Bevat volwassenen die jonger zijn dan 25 jaar.
  • Onthouding van alcoholische dranken bespotten.
  • Focussen op het alcoholgehalte van de drank.
  • Mensen op een onverantwoorde manier stimuleren om te drinken.
  • Overmatige consumptie promoten.
  • Mensen tonen die actief betrokken zijn bij het drinken van alcohol.
  • Suggereren of impliceren dat alcohol therapeutische of andere voordelen heeft (bijvoorbeeld dat alcohol de prestaties verbetert, bijdraagt tot succes of problemen oplost), noch beweren dat het gebruik van alcohol of een apparaat zal helpen bij het voorkomen, diagnosticeren, genezen of verlichten van een ziekte, kwaal, defect of letsel of dat het een fysiologisch proces zal beïnvloeden, afremmen of wijzigen.

6.3.2 Alcoholische dranken en alcoholgerelateerde handelswaar

 • In aanvulling op de bovenstaande algemene richtlijnen, moeten alcoholdranken en merchandise Stores voldoen aan de onderstaande richtlijnen:
  • Alle pagina's in de Store moeten het merklogo van de adverteerders hebben.
  • Stores mogen geen combinatie van alcohol- en niet-alcoholgerelateerde producten bevatten.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Brazilië: Stores moeten de verplichte wettelijke disclaimer voor verantwoorde alcoholconsumptie bevatten.
 • België, Brazilië, Duitsland, Italië en Spanje: Afbeelding, video en tekst mogen niet met sport worden geassocieerd.
 • Canada, India en Verenigde Staten: Stores met alcoholische dranken zijn verboden.
 • Frankrijk: Stores moeten de relevante alcohol-disclaimer in de Hero-afbeelding bevatten.
 • Japan: Stores moeten de verplichte wettelijke disclaimer bevatten waarin staat dat drinken van alcohol onder de 20 jaar wettelijk verboden is.
 • Mexico:
  • Producten met een alcoholgehalte van 55% en hoger zijn verboden.
  • De Hero-afbeelding moet een van de volgende vermeldingen bevatten: 'Evite el exceso', 'Conocer es no excederse', of 'Todo con medida'.
 • Nederland:
  • Stores moeten de richtlijnen van de Nederlandse Reclame Code voor alcoholische dranken naleven.
  • Stores moeten de verplichte wettelijke disclaimer 'geen 18, geen alcohol' bevatten.
 • Polen:
  • Stores voor alcoholische dranken zijn verboden.
  • Stores voor alcoholgerelateerde merkhandelswaar zijn verboden.
  • Stores voor niet-alcoholische dranken (uitgezonderd bier) met dezelfde of vergelijkbare namen, merken, handelsmerken, ontwerpen of verpakkingen als alcoholische drank, zijn verboden.
  • Stores voor niet-alcoholisch bier zijn toegestaan.
 • Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: Alcoholische dranken en alcoholgerelateerde handelswaar, alcoholbereidings- en brouwsets zijn verboden.
 • Singapore: Stores voor alcoholische dranken zijn niet toegestaan tijdens het religieuze festival 'Hari Raya'.
 • Zweden:
  • Stores voor alcoholische dranken zijn verboden.
  • Stores voor alcoholvrije dranken zijn toegestaan. Bijvoorbeeld alcoholvrij bier.
  • Stores voor alcoholgerelateerde merkhandelswaar zijn toegestaan. Bijvoorbeeld een Guinness-tapinstallatie.

6.3.3 Blaastest

Naast de algemene alcoholrichtlijnen hierboven, mogen producten in deze categorie niet suggereren dat de producten je helpen alcohol op een veiligere manier te consumeren.

Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Brazilië, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: Blaastesten zijn verboden.

6.3.4 Behandelingen en geneesmiddelen tegen katers

In aanvulling op de bovenstaande algemene richtlijnen voor alcohol mogen producten van deze categorie geen medicinale beweringen maken zoals "je kater genezen" of beweren dat ingrediënten dat zullen doen.

Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Brazilië, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten: Behandelingen en geneesmiddelen tegen katers zijn verboden.

6.4 Schoonheidsproducten

Producten in deze categorie mogen niet:

 • Vragen stellen aan, of de klant rechtstreeks aanspreken, zoals door het gebruik van 'jou/jouw' (bijvoorbeeld 'Beschaamd over hoe je eruit ziet? Probeer dan dit').
 • Beweren een normale lichaamsfunctie of -conditie permanent te veranderen.
 • Beweren een ziekte of verslaving te diagnosticeren, te genezen, te beperken, te behandelen of te voorkomen.
 • Voor-en-na-afbeeldingen of -video's bevatten.
 • Rechtstreeks verwijzen naar privé-, intieme of gevoelige lichamelijke aandoeningen.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Australië: Producten mogen geen gezondheids- of therapeutische claims maken en mogen het effect van het product op het lichaam niet beschrijven, zoals vochtinbrengende of anti-veroudering
 • Brazilië en Mexico: Aangepaste tekst mag de medische aandoening of het product zelf niet beschrijven. Aangepaste tekst mag alleen het merk, de productnaam en de CTA bevatten.
 • Singapore:
  • Schoonheidsproducten die beweren een fysiologisch effect op het lichaam te hebben, moeten op de verpakking van het product ondersteunend bewijs bevatten.
  • Haargroeiproducten en laserontharingsproducten zijn verboden.

6.5 Veiligheid van kinderen

 • Producten voor kinderen mogen geen onveilig gebruik van het product tonen. Zo moeten peuterbaden of andere producten die schade kunnen toebrengen aan het kind bij misbruik, aantonen dat het product onder toezicht van volwassenen wordt gebruikt.

6.6 Hennep

 • Stores voor producten op hennepbasis mogen niet worden geassocieerd met of het gebruik van illegale drugs stimuleren, waaronder afbeeldingen van marihuana of cannabis.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Brazilië, India, Saoedi-Arabië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten: Orale hennepproducten zijn verboden.

6.6.1 Cannabidiol (CBD)

CBD is verboden in alle landen, behalve de landen die hieronder worden vermeld.

Indien toegestaan, mogen Stores voor producten die CBD bevatten niet:

 • CBD associëren met motorvoertuigen, rijden of het bedienen van machines.
 • In verband worden gebracht met zwangerschap, moederschap of ouderschap.
 • Gericht zijn op minderjarigen of content of afbeeldingen bevatten die zijn ontworpen om minderjarigen aan te spreken.
 • Beweren een ziekte of verslaving te genezen, te beperken, te behandelen of te voorkomen.
 • Het gebruik van illegale drugs aanmoedigen, waaronder het gebruik van cartoons, cannabis, marihuana of afbeeldingen van drugsparafernalia.

De onderstaande producten zijn verboden in Stores:

 • Producten die THC bevatten of anderszins gerelateerd zijn aan cannabis.
Landspecifieke vereisten
Duitsland
 • Consumeerbare producten voor mensen of dieren die zijn afgeleid van CBD of dit bevatten, zijn verboden.
 • Niet-consumeerbare producten die zijn afgeleid van CBD of dit bevatten, zijn toegestaan voor mensen en dieren.
Japan
 • Consumeerbare en niet-consumeerbare producten die zijn afgeleid van CBD uit rijpe stengels of zaden of die CBD bevatten, zijn toegestaan.
VK
 • Alle consumeerbare producten die zijn afgeleid van CBD of dit bevatten, moeten een geldige Novel Foods-aanvraag hebben ingediend bij de Food Standards Authority (FSA).
 • Consumeerbare en niet-consumeerbare producten die zijn afgeleid van CBD of CBD bevatten, zijn toegestaan.
 • Consumeerbare en niet-consumeerbare producten die zijn afgeleid van CBD voor dieren of CBD bevatten, zijn verboden.

6.7 Producten voor zuigelingen en baby‘s

Stores voor zuigelingen- en opvolgzuigelingenvoeding mogen geen promotionele boodschappen bevatten of boodschappen bevatten waarin borstvoeding wordt ontmoedigd of waarin wordt beweerd dat het product een vervanging kan zijn voor borstvoeding.

Zuigelingenvoeding is gedefinieerd als voeding bedoeld voor zuigelingen tussen de 0 en 12 maanden in Australië, België, Mexico en Singapore en tussen de 0 en 6 maanden in andere landen.

Opvolgzuigelingenvoeding is gedefinieerd als voeding bedoeld voor zuigelingen ouder dan 12 maanden in Australië, België, Mexico en Singapore en tussen de 6 en 12 maanden in andere landen.

Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Australië en Polen: Zuigelingenvoeding is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Hero-afbeeldingen mogen alleen de merknaam en het merklogo bevatten.
  • Marketingcontent, waaronder afbeeldingen en video's zijn verboden.
  • Producten zijn alleen toegestaan in het productraster en in productpresentaties en producttegels.
 • Brazilië: Zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding en babyvoedingsproducten, zoals babyflesjes, zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Hero-afbeeldingen moeten op een witte achtergrond staan en mogen alleen de merknaam of het merklogo bevatten.
  • De hero-afbeelding moet de volgende verplichte wettelijke disclaimer bevatten: 'O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais'.
  • Marketingcontent, waaronder afbeeldingen en video's zijn verboden.
  • Producten zijn alleen toegestaan in het productraster en in productpresentaties en producttegels.
 • India: Zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding en babyvoedingsproducten, zoals babyflesjes, zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Hero-afbeeldingen moeten op een witte achtergrond staan en mogen alleen de merknaam of het merklogo bevatten.
  • Marketingcontent, waaronder afbeeldingen en video's zijn verboden.
  • Producten zijn alleen toegestaan in het productraster en in productpresentaties en producttegels.
 • Mexico: Zuigelingenvoeding is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • De hero-afbeelding moet de volgende verplichte wettelijke disclaimer bevatten: 'LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL BEBÉ'.
 • Singapore: Zuigelingenvoeding is toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  • Hero-afbeeldingen moeten op een witte achtergrond staan en mogen alleen de merknaam of het merklogo bevatten.
  • Marketingcontent, waaronder afbeeldingen en video's zijn verboden.
  • Producten zijn alleen toegestaan in het productraster en in productpresentaties en producttegels.
 • Zweden: Zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding zijn toegestaan in Stores onder de volgende voorwaarden:
  • Hero-afbeeldingen mogen alleen de merknaam en het merklogo bevatten.
  • Marketingcontent, waaronder afbeeldingen en video's zijn verboden.
  • Producten zijn alleen toegestaan in het productraster en in productpresentaties en producttegels.

6.8 Messen

We verbieden messen waarvan het primaire doel is, of die worden verkocht om, te worden gebruikt voor gevechts- of militaire doeleinden, zelfverdediging, of om gewelddadig gedrag aan te moedigen. Voorbeelden zijn onder andere zombiemessen, bowie-messen, gevechtsmessen, aanvalsmessen, werpmessen, dolken, laarsmessen, messen met veren, hand- of vechtmessen, stiletto‘s, bajonetten, drop-point-messen (alleen Mexico), zwaarden, zelfverdedigingsmessen of ninja-sterren.

Vereisten specifiek voor de landinstelling

Alleen keukenmessen, bestek of zilverwerk zijn toegestaan in België, India, Nederland, Polen, Saoedi-Arabië, Zweden, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk.

6.9 Farmaceutische gezondheidszorg - vrij verkrijgbaar (OTC), supplementen en medische apparaten

Stores voor gezondheids- en welzijnsproducten, zoals geneesmiddelen en supplementen die vrij verkrijgbaar (OTC) zijn en medische producten en apparaten, mogen niet:

  • Beweren een ziekte of verslaving te diagnosticeren, te genezen, te beperken, te behandelen of te voorkomen.
  • Bevat voor-en-na-afbeeldingen of -video's.
  • Rechtstreeks verwijzen naar privé-, intieme of gevoelige lichamelijke aandoeningen.
  • Klanten ontmoedigen om een gekwalificeerde medische professional te bezoeken.
  • Onrealistische of niet-gerelateerde claims over de werkzaamheid van het product maken.

Bovendien:

 • Geneesmiddelen en supplementen voor huisdieren moeten duidelijk als zodanig worden geïdentificeerd.
 • Stores voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen en supplementen (inclusief vitamine-advertenties) mogen niet claimen dat geneesmiddelen zonder recept net zo effectief zijn als geneesmiddelen op recept.
 • Stores voor luchtzuiverende of fijnstoffilterende ademhalingsmaskers, ook bekend als gasmaskers of PBM-gezichtsmaskers, moeten voldoen aan en de door de industrie goedgekeurde aanduiding vermelden die exact overeenkomt met het gepromote product, bijvoorbeeld:
  • Australië: PFF2 of PFF3.
  • Brazilië: PFF2 of PFF3.
  • China: KN/KP95 of KN/KP100.
  • Europa: FFP1, FFP2 en FFP3.
  • Japan: DS/DL2 of DS/DL3.
  • Korea: Special 1st.
  • Mexico en de Verenigde Staten: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 of P100.
 • Stores voor niet-ademhalingsmaskers, chirurgische maskers en stoffen maskers zijn toegestaan, behalve wanneer ze misleidende of valse claims bevatten (zoals alfanumerieke aanduidingen buiten de goedgekeurde normen).
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Australië: Producten mogen geen gezondheids- of therapeutische claims maken en mogen het effect van het product op het lichaam niet beschrijven
 • Brazilië:
  • Zuivelproducten moeten de verplichte wettelijke disclaimer bevatten.
  • Voedingsmiddelen en supplementen die beweren dat ze maaltijdvervangers zijn, overmatige consumptie aanmoedigen, de sociale status of fysieke of mentale prestaties verbeteren, zijn niet toegestaan.
  • Vrij verkrijgbare medicatieproducten en medische apparaten zijn verboden.
 • Japan:
  • Als algemene regel geldt dat de tekst in Stores beperkt moet blijven tot hetgeen op de website of in het marketingmateriaal van het merk wordt gepubliceerd.
  • Producten in Stores moeten de productnaam en klasse van het geneesmiddel bevatten.
  • Quasi-geneesmiddelen moeten in de Store als zodanig worden aangeduid.
  • Winkels die farmaceutische producten bevatten, mogen geen Call to Action (CTA) bevatten.
  • Store-onderdelen waarmee een product aan winkelwagen kan worden toegevoegd, zijn verboden voor farmaceutische producten.
 • Mexico: Aangepaste tekst mag de medische aandoening of het product zelf niet beschrijven. Aangepaste tekst mag alleen het merk, de productnaam en de CTA bevatten.
 • Nederland: Stores voor vrij verkrijgbare medicatie en apparaten mogen geen financiële stimulans tot aankoop bevatten. Bijvoorbeeld verkooppromoties, directe of indirecte prijsaanbiedingen, coupons of terugbetalingsacties.
 • Polen:
  • Stores voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen zijn verboden.
  • Stores voor producten om te stoppen met roken zijn verboden.
 • Saoedi-Arabië: Vrij verkrijgbare medicatieproducten en medische apparaten, voedingssupplementen en producten om te stoppen met roken zijn verboden.
 • Singapore:
  • Toegestane medische apparaten moeten zijn goedgekeurd door de Health Sciences Authority en moeten zijn voorzien van bewijs van deze goedkeuring op de productgegevenspagina of productverpakking.
  • Producten om te stoppen met roken zijn verboden.
 • Zweden: Stores voor alle producten om te stoppen met roken moeten de disclaimer '18+' bevatten.
 • Verenigd Koninkrijk: Content voor tabletten of capsules die pijnstillers, zoals aspirine, ibuprofen en paracetamol bevatten, mag de aanschaf van meer dan één verpakking niet aanmoedigen; bijvoorbeeld door middel van aanbiedingen voor meerdere aankopen zoals 'twee halen, één betalen'. Kortingen op enkelvoudige pakketten zijn acceptabel op voorwaarde dat de inhoud niet expliciet suggereert dat klanten meerdere aankopen doen.

6.9.1 Testkits voor thuisgebruik

We staan Stores toe voor producten voor thuistestkits die afkomst- en gezondheidsgerelateerde informatie op hoog niveau bieden, maar die niet claimen een diagnose, behandeling of beoordeling van de risico's van een ziekte, kwaal of aandoening te bieden. Je mag alleen producten promoten die de toepasselijke lokale regelgeving naleven in alle landen waar jouw advertenties worden getoond. Jij bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke autorisaties of goedkeuringen van lokale regelgevende instanties voor de verkoop, distributie of advertenties van de producten die je wilt adverteren bij Amazon, voor zover van toepassing.

Toegestane producten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, diabetes en bloedsuikercontrolekits, bloeddrukmeters, testkits voor het onderzoek naar voorouders, DNA en persoonlijke genetische profielen, urine-onderzoekkits, prikapparaten (alleen medisch) en zwangerschaps- en vruchtbaarheidstesten. Deze productcategorieën zijn onderworpen aan vereisten specifiek voor de landinstelling, waaronder de volgende:

Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Australië, Brazilië en Saoedi-Arabië: Alle producten in deze categorie zijn verboden.
 • Frankrijk: Testkits voor het onderzoek naar voorouders, DNA en genetische profielen zijn niet toegestaan.
 • Japan: Beperkingen zijn van toepassing op kits voor thuistesten.
 • Spanje: Testkits voor het onderzoek naar voorouders, DNA, controlekits voor diabetes en bloedsuiker, testkits voor persoonlijke genetische profielen, urineonderzoekskits en prikapparaten (alleen medisch) zijn verboden.

6.9.2 Medisch

 • Gezondheids- en schoonheidsproducten zonder recept mogen niet claimen net zo effectief te zijn als producten op recept.

6.9.3 Gewichtsverlies

Content mag klanten niet rechtstreeks aanspreken, zoals 'Worstel je met je dieet?', noch onrealistische of buitensporige claims maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • Dat klanten kunnen afvallen door het product te gebruiken zonder een caloriearm dieet of lichaamsbewegingsprogramma te volgen.
 • Dat de resultaten door iedereen kunnen worden behaald of permanent zijn.
 • Gewichtsverlies van een bepaald aantal kilo's over een bepaalde periode beloven.
 • Aanzienlijk gewichtsverlies, ongeacht wat of hoeveel de klant eet.
 • Dat een klant gewicht zal verliezen door een product op het lichaam te dragen of het in de huid te wrijven.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Australië: Voedingsmiddelen, supplementen, crèmes en claims met betrekking tot gewichtsverlies of afslanken zijn verboden.
 • Japan: Levensmiddelen of supplementen die gezondheidsclaims maken, moeten het juiste etiket 'Voedsel met functie' of 'Specifieke gezondheidsvoeding' en de vermelding op de verpakking van het product bevatten.
 • Mexico en Saoedi-Arabië: Gewichtsverlies, gewichtstoename, spieropbouw en soortgelijke producten zijn verboden.

6.10 Politieke producten

We accepteren geen politieke content of producten, zoals campagnes voor of tegen een politicus of een politieke partij, of gerelateerd aan een verkiezing, of content gerelateerd aan politieke kwesties in het publieke debat.

6.11 Seksueel welzijn

We staan de promotie van producten voor seksueel welzijn toe, mits de Stores de volgende vereisten naleven:

 • Voldoet aan het bovenstaande beleid 'Verboden content'.
 • Producten mogen geen claims bevatten met betrekking tot verhoogde seksuele prestaties of het verbeteren van het libido.
 • De producten mogen niet expliciet verwijzen naar persoonlijke, intieme of gevoelige fysieke/medische aandoeningen, noch naar gevoelige lichamelijke functies of aandoeningen.

De producten voor seksueel welzijn mogen niet worden gemengd met niet-seksuele welzijnsproducten. Adverteerders die ook meerdere niet-gerelateerde producten kunnen verkopen, moeten seksuele wellness-producten plaatsen op een subpagina met de juiste titel in de Store, zoals 'Seksuele Wellness'.

Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Singapore:
  • Stores voor condooms mogen geen seksueel provocerende content bevatten.
  • Glijmiddelen zijn niet toegestaan in Stores.

6.12 Sport- en outdoorproducten

Stores voor sport- en outdoorproducten mogen niet:

 • Klanten aanmoedigen om minder waakzaam of verantwoordelijk te zijn voor hun gezondheid en veiligheid.
 • Gewelddadig of asociaal gedrag goedkeuren of aanmoedigen.
 • Klanten misleiden, onder meer door zaken als veilige producten te presenteren die over het algemeen als onveilig worden beschouwd zonder de juiste zorg en voorzorgsmaatregelen.

6.12.1 Aanvaardbaarheid van producten

Wij staan de volgende producten toe in Stores:

 • Airsoft-accessoires zoals maskers en handschoenen.
 • Opslag van munitie zoals kisten en kluizen.
 • Pijlsteunen, pijlstaarten, boogpezen.
 • Verrekijkers, monoculaire verrekijkers en monoculaire nachtkijkers.
 • Lokvogels.
 • EDC/multifunctionele/tactische pennen.
 • Zaklampen.
 • Wildcamera's.
 • Schoonmaaksets voor pistolen.
 • Pistoolholsters.
 • Wapenkluizen.
 • Handtelescopen.
 • Paintballmaskers, hoofddeksels en beschermende brillen.
 • Afstandsmeters.
 • Tactische koffers, tassen, parachutekoord.
 • Doelen.
Vereisten specifiek voor de landinstelling

Brazilië: Speelgoedwapens met schuimkogels en accessoires zijn toegestaan op voorwaarde dat ze niet realistisch zijn.

België, India, Nederland en Singapore: Speelgoedwapens zijn toegestaan op voorwaarde dat ze niet realistisch zijn.

Mexico en Saoedi-Arabië: Alle wapens en wapenaccessoires zijn verboden.

Wij staan de volgende producten alleen toe in de Verenigde Staten:

 • Airsoft-wapens en -munitie.
 • Pijlpunten.
 • Luchtbuksen en bijbehorende munitie.
 • Bogen en pijlen.
 • Kruisbogen.
 • Pistoolsteunen en pistoolsteunzakken.
 • Schouderbanden voor geweren.
 • Laser-, telescopische en niet-telescopische aangebrachte vizieren voor wapens.
 • Paintballgeweren en bijbehorende munitie.
 • Peppersprays.
 • Statieven voor geweren.
 • Katapulten.
 • Verdovingsgeweren.
 • Tasers.

6.13 Wedstrijden, competities en prijstrekkingen

Stores voor wedstrijden, competities of prijstrekkingen moeten alle informatie bevatten die vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving. De officiële regels van het programma, of een duidelijke link naar officiële regels, moeten aanwezig zijn in de Store.

Je Store moet:

 • Duidelijk vermelden welke producten in aanmerking komen voor deelname en geen extra kosten in rekening brengen voor deelname
 • Duidelijk het type promotie vermelden, bijvoorbeeld Wedstrijd of Prijsvraag
 • De data van de promotie bevatten en voor die periode gepland zijn
 • De spelregels van de prijsvraag bevatten (bijvoorbeeld de manier waarop de winnaar wordt bepaald) en plaats en datum van de trekking
 • De aangeboden prijzen vermelden, de criteria om in aanmerking te komen en eventuele beperkingen
 • Alleen producten promoten waarvan je de eigenaar bent of waarvan je een geautoriseerde reseller bent van de merkprijs

Je Store mag niet:

 • Deelname van kinderen onder de wettelijke leeftijd aanmoedigen, zonder toestemming van een volwassene.
 • Een verkeerde voorstelling geven van de winkansen. Stores mogen bijvoorbeeld niet aangeven of impliceren dat iedereen wint.
 • Deelnemers verplichten zich in te schrijven voor een dienst.
 • Deelname vereisen op basis van betaling of kosten in rekening brengen om de prijs te claimen.
 • Amazon Branding gebruiken tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Amazon in overeenstemming met ons advertentiebeleid, bekijk hier de richtlijnen voor merkgebruik.
Locatiebeperkingen
 • België:
  • Prijsvragen zoals loterijen of kansspelen (bijvoorbeeld gelukstrekkingen) zijn verboden
 • Brazilië:
  • Promoties zoals wedstrijden, competities en prijstrekkingen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
   • Wedstrijden, competities en prijstrekkingen zijn beperkt tot commerciële promoties (wedstrijden/prijsvragen) die zijn geautoriseerd door SECAP
   • Het SECAP-certificaatnummer moet leesbaar in de Store verschijnen.
    • De volgende producten zijn verboden als prijs:
     • Alcoholische dranken
     • Geldprijzen of de conversie van prijzen naar contant geld
     • Medicijnen
     • Producten die verboden zijn door de belastingdienst
     • Tabak en tabaksgerelateerd
     • Wapens, waaronder munitie, explosieven en vuurwerk
 • Canada:
  • Moet vermelden: 'GEEN AANKOOP VEREIST'
  • Prijsvragen zoals loterijen of kansspelen (bijvoorbeeld gelukstrekkingen) zijn verboden
 • India:
  • Wedstrijden, competities, prijstrekkingen en kans- of behendigheidsspellen zijn verboden
 • Italië:
  • Wedstrijden/competities zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
   • Mag niet vermelden dat klanten bij Amazon.it moeten kopen voor deelname
   • Mag niet vermelden dat de wedstrijd of competitie exclusief voor Amazon is
  • Prijsvragen zoals loterijen of kansspelen zoals bijvoorbeeld gelukstrekkingen zijn verboden.
 • Japan:
  • Competities en prijsvragen moeten vooraf bij Amazon worden ingediend ter goedkeuring.
 • Mexico:
  • Wedstrijden en prijsvragen zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden:
   • Voeg het vergunningnummer van een SEGOB toe (alleen prijsvragen)
   • Vermeld de gebieden waar deelname geldig is
   • De algemene voorwaarden moeten garanties bevatten, indien van toepassing
   • Het mechanisme en de voorwaarden om het ticket, de voucher of de wachtwoorden te verkrijgen en het totale aantal dat is uitgegeven
   • De geldwaarde van de prijs moet altijd worden vermeld en mag alleen in Mexicaanse peso's zijn
   • De naam en het adres van de organisator
  • Het is verboden om promoties uit te voeren of prijzen uit te reiken voor de volgende productcategorieën:
   • Alcoholische dranken
   • Farmaceutische producten en gezondheidsproducten
   • Tabak en tabaksgerelateerde producten
 • Nederland:
  • Prijzen voor prijsvragen mogen niet hoger zijn dan € 100.000.
 • Polen:
  • Prijsvragen zoals loterijen of kansspelen (bijvoorbeeld gelukstrekkingen) zijn verboden.
 • Saoedi-Arabië:
  • Vermeld de datum waarop de winnaars bekend worden gemaakt.
  • Vermeld dat prijzen binnen zeven dagen na de datum van bekendmaking van de uitslag aan de winnaar worden uitgereikt.
  • De aankoop van goederen of een abonnement op een aangeboden dienst mag niet als voorwaarde voor deelname worden gesteld.
 • Singapore:
  • Prijsvragen zoals loterijen of kansspelen zoals bijvoorbeeld gelukstrekkingen zijn verboden.
 • Zweden:
  • De resultaten van de promoties moeten openbaar worden gemaakt.
  • De algemene voorwaarden moeten het volgende omvatten:
   • Of de prijzen al dan niet kunnen worden ingewisseld voor een contant geldbedrag dat gelijk is aan de waarde ervan
   • Als de winnaar of winnende bijdragen in een andere context worden gebruikt (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), moet informatie over dergelijk gebruik worden verstrekt
 • Turkije:
  • De volgende typen wedstrijden zijn toegestaan:
   • De totale waarde van de prijs mag niet hoger zijn dan TRY 154,06 (ongeveer EUR € 15)
   • Wedstrijden waarbij de organisator een donatie doet aan een goed doel zijn toegestaan
   • Wedstrijden waarbij alle deelnemers een prijs krijgen
  • Prijsvragen zoals loterijen of kansspelen (bijvoorbeeld gelukstrekkingen) zijn verboden.
 • Verenigde Arabische Emiraten:
  • De prijzen mogen geen items zijn die verboden of beperkt zijn om te adverteren en/of te verkopen onder de lokale wetgeving.
  • Verwijzingen naar 'Loterijen' of 'Jackpots' zijn verboden.
 • Verenigde Staten:
  • Moet vermelden 'GEEN AANKOOP VEREIST'.
  • Prijsvragen waarbij de winnaar door toeval wint, mogen niet meer dan $ 500 bedragen.
  • Prijsvragen en wedstrijden zijn verboden in Stores met alcohol.

7. Amazon-branding

7.1 Handelsmerken, producten en diensten van Amazon

Amazon-logo's en verwijzingen naar Amazon-producten en -services zijn verboden in Stores. Dit omvat:

 • Amazon-logo's.
 • Elementen van de gebruikersinterface van Amazon, zoals de knoppen 'Toevoegen aan winkelwagen' of elementen die deze nabootsen.
 • Amazon-referenties (zoals 'De beste Store op Amazon', 'Winkel in onze selectie op Amazon' of 'The Sunglasses Amazon Store').
 • Dynamische klantrecensies, verkooprangschikking, prijzen en besparingen bij Amazon tenzij deze dynamisch zijn gekoppeld vanaf de gegevenspagina.
 • Verwijzingen naar Amazon-programma's zoals Kindle Unlimited (zie 'Geschiktheid voor programma's' hieronder voor uitzonderingen).
 • Alexa-compatibiliteit.
  • Nauwkeurige verwijzingen naar Amazon-producten voor compatibiliteitsdoeleinden, zoals 'Werkt met Alexa', zijn toegestaan, mits het primaire product als eerste in de kop of afbeelding wordt geplaatst en er correct naar Amazon-producten wordt verwezen.

Geschiktheid voor programma

Als je naar Abonneren en besparen, Amazon Fresh of Prime Pantry in je Store verwijst om je in aanmerking komende producten uit te lichten, moet je de oorspronkelijke niet-aangepaste naam of het logo gebruiken dat aan deze programma's is gekoppeld. Wij staan het gebruik van aangepaste of verkorte verwijzingen of logo's niet toe. Logo's mogen niet in een zin worden gebruikt.

De onaangepaste Amazon Fresh-naam mag alleen worden gebruikt in de zin 'Shop op Amazon Fresh en 'Shop nu op Amazon Fresh'. 'Fresh' zonder Amazon mag niet in zinsvorm worden gebruikt. In je Store mag alleen het niet-aangepaste 'Fresh-logo' worden gebruikt, niet het 'Amazon Fresh'-logo. De onaangepaste naam of logo's van Amazon Fresh mogen niet worden gebruikt op een manier die impliceert dat jij eigenaar bent van of controle hebt over het Amazon-programma. De onaangepaste naam of logo's van Amazon Fresh mogen niet worden gecombineerd met andere merken of namen.

Als je een Store of pagina maakt die speciaal is bedoeld voor je toepasselijke producten, mag je je producten alleen toevoegen aan productrasters of een winkelbare afbeelding. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten die worden weergegeven in de speciale Store of pagina, zijn ingeschreven in het bijbehorende programma.

Alle andere verwijzingen naar deze programma's in je Store moeten leiden naar een Store-pagina of een andere landingspagina die alleen in aanmerking komende producten bevat, of naar de startpagina van het gekoppelde programma op Amazon.

7.2 Klantrecensies

 • Klantrecensies van derden, sterbeoordelingen of andere elementen die kunnen worden verward met klantrecensies van Amazon zijn niet toegestaan.
 • Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht in Amazon-klantrecensies, inclusief het corrigeren van spellings- of grammaticale fouten. Recensies met grove spelfouten of significante grammaticale fouten moeten worden vermeden.
  • Om ongewenste delen van een klantrecensie weg te laten, gebruik je ellipsen ('…') zonder spaties ervoor of erna; afkortingen mogen de betekenis van de recensie niet veranderen.
  • In een klantrecensie mogen maximaal drie ellipsen worden gebruikt: één aan het begin van de recensie, één in het midden en één aan het einde.
 • Amazon-klantrecensies mogen de klantnaam niet bevatten.
 • Amazon-klantrecensies moeten verifieerbaar zijn op de bijbehorende gegevenspagina.
Vereisten specifiek voor de landinstelling
 • Japan: Klantrecensies zijn verboden