Adverteren, gegevensbescherming en privacy

Amazon zet zich al jaren in voor privacy en gegevensbeveiliging. We controleren continu onze advertentiesystemen en -processen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan onze eigen hoge normen en aan de vereisten van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (E-privacyrichtlijn). De advertentieservices van Amazon voldoen aan de vereisten van de AVG, de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (E-privacyrichtlijn) en overige toepasselijke wetgeving. De advertentiesystemen van Amazon omvatten de volgende beveiligingen:

  • Privacy. De advertentieservices van Amazon zijn ontworpen om de privacy van gebruikers te beschermen en gebruiken alleen gepseudonimiseerde informatie (informatie die jou niet direct identificeert) om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Amazon Ads bewaart gegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van haar diensten, in overeenstemming met onze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.
  • Kennisgeving. In de Amazon Store verstrekt Amazon informatie over op interesses gebaseerde advertenties, waaronder het type informatie dat wordt gebruikt om deze advertenties weer te geven.
  • Keuze. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties door naar de pagina Advertentievoorkeuren van Amazon te gaan of naar de YourOnlineChoices-site van de European Interactive Digital Advertising Alliance op http://www.youronlinechoices.com/. Gebruikers wordt gevraagd om toestemming te geven voor advertentiecookies wanneer ze de Amazon Store bezoeken en kunnen hun cookievoorkeuren op elk moment beheren door naar onze pagina voor cookievoorkeuren te gaan. Amazon Ads is een geregistreerde leverancier in het IAB Europe Transparency & Consent Framework (TCF). Externe uitgevers die zich aan het huidige TCF v2.0 houden, bieden gebruikers de mogelijkheid om toestemming te geven voor of bezwaar te maken tegen het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Amazon op hun website of in hun mobiele app.
  • Toegang. Amazon Ads biedt klanten toegang tot hun advertentiegerelateerde gegevens. Ga voor meer informatie naar het gedeelte 'Welke keuzes heb ik?' van onze Privacyverklaring.
  • Beveiliging en gegevensbeheer. Amazon Ads-services hebben fysieke, elektronische en procedurele waarborgen voor het verzamelen, opslaan, overdragen en verwerken van gegevens. Overdrachten van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte door Amazon worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, waaronder standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
  • Derden. Om op interesses gebaseerde advertenties te leveren, werkt Amazon samen met uitgevers, adverteerders, reclamebureaus, advertentienetwerken en andere serviceproviders die aantonen dat ze zich inzetten om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Klik hier voor meer informatie over advertentiecookies van derden die in onze store worden gebruikt.