Contentrichtlijnen en acceptatiebeleid voor Sponsored Brands-advertenties en de Buy with Prime-pagina in Stores op Amazon.

INHOUDSOPGAVE

1. Overzicht
2. Aanvaardbaarheid van content
4. Buy with Prime-pagina in een Store op Amazon en DTC-landingspagina
5. Aanvaardbaarheid van het product
6. Producten waarvoor beperkingen gelden (Buy with Prime-pagina in Stores)

1. Overzicht

Het beleid op deze pagina is van toepassing op Sponsored Brands-advertenties en Buy with Prime-pagina's in Stores op Amazon, evenals de landingspagina op de direct-to-consumer-site (DTC) van een merchant die is gelinkt vanaf een Buy with Prime-pagina in een Store op Amazon die is gekoppeld aan Buy with Prime (DTC-landingspagina).

Als adverteerder en merchant is het jouw verantwoordelijkheid om alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op je advertenties, een Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon of DTC-landingspagina, en op elke locatie waar deze worden weergegeven. Dit omvat het verkrijgen van vereiste autorisaties of goedkeuringen van lokale regelgevende instanties voor de verkoop, distributie of advertenties van de producten die jij wilt adverteren bij Amazon of op jouw Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon of DTC-landingspagina wilt opnemen.

Merchants kunnen Sponsored Brands-advertenties en Buy with Prime-pagina's in Stores op Amazon maken via de advertentieconsole. Sponsored Brands-advertenties en Buy with Prime-pagina's in Stores op Amazon moeten het hoge vertrouwensniveau waarborgen dat Amazon met zijn klanten heeft opgebouwd.

Daarnaast moeten je Sponsored Brands-advertenties en Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon voldoen aan de volgende richtlijnen voor content en het acceptatiebeleid. Als je Sponsored Brands-advertenties, Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon of DTC-landingspagina niet voldoet aan ons beleid, wordt je Sponsored Brands-advertentie of Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon mogelijk niet goedgekeurd totdat je de beleidsschending verhelpt. Amazon kan je advertentieaccount(s) opschorten of beëindigen wegens ernstige of herhaalde schendingen van het advertentiebeleid.

We werken ons beleid regelmatig bij. Bekijk deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat je altijd op de hoogte bent van onze laatste beleidsregels. Afzonderlijk advertentiebeleid is van toepassing op gesponsorde advertenties, boekadvertenties, Sponsored Display-advertenties en Posts. Raadpleeg de advertentiespecificaties voor de technische vereisten van advertenties.

2. Aanvaardbaarheid van content

Naast het beleid voor Sponsored Brands en Stores, is het volgende beleid van toepassing op Sponsored Brands-advertenties, Buy with Prime-pagina's in Stores op Amazon en DTC-landingspagina's.

Sponsored Brands-advertenties en Buy with Prime-pagina's in Stores:

 • Moeten duidelijk en nauwkeurig zijn, zodat klanten de juiste informatie ontvangen voordat ze besluiten een product te kopen
 • Mogen niet in tegenspraak zijn met elkaar; een advertentie voor schoonheid en cosmetica moet bijvoorbeeld leiden naar een Buy with Prime-pagina in een Store op Amazon met schoonheids- en cosmeticaproducten.

De Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon mag geen link bevatten naar schadelijke code, een dergelijke code gebruiken of er anderzijds voor zorgen dat deze wordt gedownload.

3. Amazon-branding

3.1 Handelsmerken, producten en services van Amazon

Amazon-logo's en verwijzingen naar Amazon-producten en -services anders dan Buy with Prime (zie Buy with Prime hieronder) zijn niet toegestaan in Sponsored Brand-advertenties en Buy with Prime-pagina's in Stores op Amazon. Ander gebruik van het Amazon-merk moet door Amazon beoordeeld worden en vereist schriftelijke goedkeuring van Amazon, in overeenstemming met ons advertentiebeleid. Bekijk de richtlijnen voor merkgebruik hier.

3.2 Buy with Prime

Als de DTC-landingspagina de productgegevenspagina is, moet de knop Buy with Prime worden weergegeven. Kijk hier voor meer informatie over Buy with Prime.

4. Buy with Prime-pagina in een Store op Amazon en DTC-landingspagina

4.1 Merk-URL

De URL van je DTC-merk die wordt weergegeven op de Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon, moet linken naar een relevante DTC-landingspagina die de productcollectie van je Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon bevat. Als je Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon bijvoorbeeld schoenen bevat, moeten schoenen vindbaar zijn op je DTC-landingspagina.

Een DTC-landingspagina die uitsluitend bestaat uit een formulier om klantinformatie te verzamelen, is niet toegestaan.

4.2 Koptekst

De koptekst op de Buy with-Prime pagina in je Store op Amazon moet relevant zijn voor de producten in je productcollectie, bijvoorbeeld: 'Ontdek onze producten en reken af met Buy with Prime'.

Om te zorgen dat je creatives van hoge kwaliteit blijven voor je Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon, raadt Amazon aan om de koptekst in zinsweergave te plaatsen. Je moet alleen een hoofdletter gebruiken voor het eerste woord in een zin, bij eigennamen of handelsmerken (inclusief officiële merknamen, productmodellen, of slogans).

4.3 Productcollectie

Je productcollectie mag geen producten bevatten die in tegenspraak zijn met andere elementen op de Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon. Een productcollectie met de titel 'Hoofdtelefoons' of een hero-afbeelding die een specifiek product aanduidt, mag bijvoorbeeld alleen hoofdtelefoons, hoofdtelefoonaccessoires of gerelateerde producten bevatten (bijvoorbeeld: audiokabels, versterkers enz.).

4.4 Aanvaardbaarheid van afbeeldingen

Afbeeldingen op je Buy with Prime-pagina in je Store moeten voldoen aan het beleid voor aanvaardbaarheid van afbeeldingen dat je hier vindt.

5. Aanvaardbaarheid van het product

Alle producten op je Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon moeten geschikt zijn voor algemene doelgroepen en voor de regio waarin de producten worden verkocht.

Digitale producten zoals videogames, e-books, digitale online kranten en tijdschriften, of andere digitale producten en diensten worden mogelijk niet te koop aangeboden bij Buy with Prime, met inbegrip van de DTC-site.

6. Producten waarvoor beperkingen gelden (Buy with Prime-pagina in Stores op Amazon)

Producten op je Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon moeten voldoen aan het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden van Stores, dat je hier vindt.

7. Sponsored Brands

Het beleid in deze sectie is van toepassing op alle content en producten in je Sponsored Brands-advertenties die zijn gekoppeld aan Buy with Prime en vormen een aanvulling op het beleid voor Sponsored Brands, dat je hier vindt.

7.1 Advertentie-indeling en -functionaliteit

Als je in je advertentie naar Buy with Prime verwijst, moet er een link zijn naar een Buy with Prime-pagina in je Store op Amazon met een productcollectie die gerelateerd is aan de advertentie.

Het logo van je merk moet aanwezig zijn in Sponsored Brands-advertentie-indelingen, zodat klanten je gemakkelijk kunnen identificeren als adverteerder. Merklogo's verbeteren de ervaring van shoppers en ze kunnen helpen zorgen voor meer betrokkenheid met je merk en producten.

Raadpleeg voor meer informatie het beleid voor Sponsored Brands-merklogo's dat je hier vindt.

7.3 Call to action (CTA)

We raden het gebruik van een CTA in je advertentie aan om de advertentieprestaties te verbeteren, maar de aanwezigheid van een CTA is niet vereist.

Als je een CTA gebruikt, moet deze:

 • Duidelijk en precies zijn, zoals 'Shop nu' of 'Ontdek meer'.
 • Geen taal bevatten die klanten onder druk zet om actie te ondernemen, zoals 'Laatste kans' of 'Mis dit niet' of emotioneel geladen taal.

URL's of verwijzingen die suggereren dat shoppers rechtstreeks op je DTC-site terechtkomen door op de advertentie te klikken, zijn niet toegestaan, zoals:

 • Klik hier voor directe toegang tot [brand URL]
 • Klik hier om naar [brand URL] te gaan
 • Kom meer te weten op [brand URL]
 • Shop nu direct op [brand URL]

7.4 Koptekst

Koppen en aangepaste tekst moeten relevant zijn voor het geadverteerde product. Raadpleeg hier het beleid voor koppen en aangepaste tekst voor meer informatie.

7.5 Productafbeeldingen

Je getoonde productafbeeldingen in je advertenties moeten voldoen aan ons beleid voor productafbeeldingen. GIF's of animaties zijn niet toegestaan.

Dubbele of identieke producten of productafbeeldingen binnen dezelfde advertentie zijn niet toegestaan. Productafbeeldingen in de advertentie moeten van het product zijn of betrekking hebben op het product(en) dat wordt verkocht en duidelijk productvariaties weergeven (zoals kleur, model of stijl).

Raadpleeg hier de richtlijnen voor verboden afbeeldingen van Sponsored Brands, en hier de richtlijnen voor aangepaste afbeeldingen.

7.6 Promotie- en feestdagenberichten

Prijspromoties, aanbiedingen en andere kortingsberichten zijn bijvoorbeeld niet toegestaan:

 • Bespaar 50% op {Product} of krijg $ 20 korting op {Product}
 • Besparingen op {product}
 • Geweldige prijzen voor {Product} enz.

7.7 Aanvaardbaarheid van het product

Alle producten in je advertentie moeten geschikt zijn voor algemene doelgroepen en voor de regio waarin de producten worden verkocht.

Digitale producten zoals videogames, e-books, digitale online kranten en tijdschriften, of andere digitale producten en diensten worden mogelijk niet te koop aangeboden bij Buy with Prime.

Raadpleeg voor meer informatie hier het beleid voor aanvaardbaarheid van producten in gesponsorde advertenties.

7.8 Producten waarvoor beperkingen gelden

Producten in je advertentie moeten voldoen aan het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden van Sponsored Brands, dat je hier vindt.