Richtlijnen voor het gebruik van Amazon-merken in digitale display-advertenties van derden

Overzicht

Het gebruik van de naam of merkelementen van Amazon kan je helpen om betere resultaten te behalen. Het Amazon-merk is echter een van onze meest waardevolle bedrijfsmiddelen en elk gebruik van het Amazon-merk moet daarom voldoen aan ons advertentiebeleid. De onderstaande richtlijnen zijn specifiek gericht op het gebruik van het Amazon-merk voor digitale display-advertenties die betrekking hebben op producten van derden die op Amazon.com worden verkocht. Externe leveranciers en verkopers op onze marketplace mogen het 'Beschikbaar op Amazon'-logo in hun advertenties weergeven om de beschikbaarheid van hun producten en diensten op Amazon te promoten. Er is geen formele beoordeling of goedkeuring nodig om dit logo te gebruiken.

Ander gebruik van het Amazon-merk moet door Amazon beoordeeld worden en vereist schriftelijke goedkeuring van Amazon, in overeenstemming met ons advertentiebeleid. Teams die zich niet bezighouden met digitale display-advertenties moeten voor hulp contact opnemen met handelsmerken.

Oproepen tot actie (CTA's)

Amazon-tekstlink met CTA's

De volgende CTA's zijn toegestaan in tekstlinks met Amazon-branding:

 • Nu winkelen bij Amazon.com
 • Nu winkelen
 • Nu voorbestellen
 • Meer informatie
 • Details bekijken
 • Nu bekijken

Amazon-tekstlinks moeten voldoen aan de volgende normen:

 • Lettertype en -grootte: Amazon-tekstlinks met een CTA moeten altijd worden ingesteld op Frutiger 57 Condensed met een grootte van 11,5 punten voor kleine toepassingen of op Frutiger 67 Condensed met een grootte van 14 punten voor grote toepassingen. Aanbevolen kleine toepassingen zijn bijvoorbeeld kleine IAB-advertentie-eenheden (Microbalk, Knop 1, Vierkante knop, Halve banner, Volledige banner) of aangepaste eenheden zoals sitestripes, minimarquees, enz. Aanbevolen grote toepassingen zijn bijvoorbeeld grote IAB-advertentie-eenheden (Middelgrote rechthoek, Wide skyscraper, Skyscraper, Leaderboard) of aangepaste eenheden zoals pushdowns op de startpagina, pushdowns voor marquees, enz.
 • Grafische stijl: De onderstreping moet worden onderbroken voor tekens met een staart, dat wil zeggen dat er één pixel vrije ruimte aan weerszijden van elk teken met een staart moet zijn.
 • Kleur: De CTA mag een willekeurige kleur hebben, mits 1) alle elementen binnen de CTA (pijl, tekst en onderstreping) dezelfde basiskleur hebben, 2) de CTA een goede aanvulling is op de promotionele afbeelding waarin deze wordt gebruikt, en 3) de CTA genoeg opvalt om gezien te worden. De dekking van de onderstreping en pijlelementen moet worden ingesteld op 70% van de tekstkleur.
 • Het gebruik van .com: Hoewel 'Amazon' de voorkeur heeft, is het gebruik van 'Amazon.com' voor CTA-tekstlinks ook acceptabel. (Dit is van toepassing op amazon.com, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es, amazon.co.jp, enzovoort.)

Knop-CTA's met Amazon-branding

Omdat de weergave en uitstraling van Amazon-knoppen een integraal aspect is van het merk in het algemeen, mogen ze niet worden gebruikt als CTA-verklaringen in advertenties. De uitzondering hierop is het gebruik van Amazon-merkknoppen in eCommerce-advertenties zoals 'Toevoegen aan winkelwagen', 'Op verlanglijst zetten', 'Nu winkelen' en 'Coupon knippen'.

Goedgekeurd ✔
Goedgekeurd voorbeeld
Niet goedgekeurd ✘
Niet goedgekeurd voorbeeld

Waarom

1. Om te voorkomen dat klanten in de war raken en niet meer weten wat de site is en wat een advertentie is, zijn merkknoppen niet toegestaan (alleen knoppen met merk van adverteerder of Amazon-tekstlinks).

2. Niet-specifieke of onnauwkeurige CTA's zijn niet toegestaan.

Hoofdlettergebruik en interpunctie op Amazon

Goedgekeurd ✔

>Nu winkelen op Amazon.com

Niet goedgekeurd ✘

>Nu winkelen op AMAZON.COM
>Nu winkelen op amazon.com

Waarom

Amazon moet altijd met een beginhoofdletter worden geschreven (alleen hoofdletters of alleen kleine letters is niet toegestaan).

Woordgroepen van het merk

Het gebruik van eigen woorden, woordgroepen, producten, enzovoort van Amazon die rechtstreeks koppelen naar Amazon-functies is toegestaan (zoals bijvoorbeeld 'Gold Box Deal Of The Day'), maar dient te worden goedgekeurd door Amazon. Buiten deze context is het gebruik van begrippen met Amazon-branding of soortgelijke verklaringen niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Gold Box
 • Deal of the Day
 • Super Saver-verzending
 • 1-Click
 • Seller Central
 • Verlanglijst
 • Aanbiedingen van vandaag
 • Abonneren en besparen
 • Kindle
 • Amazon Mom
 • Kijk in het boek
 • Vergelijkbare woordgroepen (bijvoorbeeld 'One Click-installatie')
Goedgekeurd ✔
Goedgekeurd voorbeeld
Niet goedgekeurd ✘
Niet goedgekeurd voorbeeld

Waarom

Het bericht 'Abonneren en Nu winkelen' kan gemakkelijk worden verward met het Amazon-programma Abonneren en besparen.

Amazon-merktekens

Het Amazon-logo en het Amazon Smile-merkteken zijn niet toegestaan in externe advertenties van leveranciers en verkopers die naar Amazon leiden. Het 'Beschikbaar op Amazon'-logo mag gebruikt worden in advertenties.

Niet toegestaan

Amazon Smile-teken

Niet toegestaan

Amazon-logo

Gebruik van Amazon-logo en speciale omstandigheden

In sommige situaties kan het voorkomen dat een adverteerder ofwel alleen het Amazon-logo moet gebruiken (gebruik door derde partijen) of het moet verwerken in een compleet logo waarin de adverteerder ook zijn eigen logo heeft verwerkt (co-branding). Het gebruik van het Amazon-logo moet te allen tijde beoordeeld en goedgekeurd worden. Stuur je verzoek ter goedkeuring samen met voorbeelden van het voorgestelde gebruik naar je accountteam. In alle andere gevallen moet voor advertenties die naar Amazon leiden het 'Beschikbaar op Amazon'-logo worden gebruikt.

Het Amazon-logo mag gebruikt worden wanneer een leverancier het gebruikt in een overzicht met twee of meer andere retailers, mits er geen koppeling naar Amazon wordt gemaakt. Een leverancier kan bijvoorbeeld een product op de markt brengen dat verkrijgbaar is bij meer dan één retailer en het logo van elke retailer tonen (Walmart, Target en Amazon). Dit wordt een 'logo-overzicht 'genoemd en is toegestaan.

'Beschikbaar op Amazon'-logo

Externe leveranciers en verkopers op onze marketplace mogen het 'Beschikbaar op Amazon'-logo in hun advertenties weergeven om de beschikbaarheid van hun producten en diensten op Amazon te promoten. Er is geen formele beoordeling of goedkeuring nodig om dit logo te gebruiken. Het logo 'Beschikbaar op Amazon' kan worden gebruikt in de twee meegeleverde kleuren (wit en inktvisinkt). Kies de kleuroptie die het meest leesbaar is voor de plaatsing van het logo. Logo's kunnen hier worden gedownload.

Beschikbaar op Amazon'-logo

Gelokaliseerde versies van het logo 'Beschikbaar op Amazon' kunnen worden gedownload voor de volgende landen en regio's:

Goedgekeurd ✔
Goedgekeurd voorbeeld
Niet goedgekeurd ✘
Niet goedgekeurd voorbeeld

Waarom

Het Amazon-logo en het Smile-teken mogen niet worden gebruikt in advertentieplaatsingen. Gebruik altijd het logo 'Beschikbaar op Amazon'.

Branding op en buiten Amazon

Advertenties moeten op de juiste manier van merkgegevens worden voorzien, wanneer ze op en buiten Amazon.com en offsite worden gebruikt. Voor plaatsingen op de site wordt het gebruik van het 'Beschikbaar op Amazon'-logo sterk afgeraden. Advertentieplaatsingen die zijn bedoeld voor Amazon DSP kunnen het 'Beschikbaar op Amazon'-logo of de juiste tekstlink-CTA bevatten wanneer ze naar Amazon koppelen.

Goedgekeurd ✔
Goedgekeurd voorbeeld
Niet goedgekeurd ✘
Niet goedgekeurd voorbeeld

Waarom

Op Amazon
Het 'Beschikbaar op Amazon'-logo wordt sterk afgeraden voor advertentieplaatsing op de Amazon-site.

Goedgekeurd ✔
Goedgekeurd voorbeeld
Niet goedgekeurd ✘
Niet goedgekeurd voorbeeld

Waarom

Buiten Amazon
Tekst in de knop met de call to action is onjuist. 'op Amazon.com' moet altijd worden gebruikt, niet 'bij Amazon.com'. Offsite statische advertenties met een link naar Amazon moeten duidelijk het 'Beschikbaar op Amazon'-logo of de juiste tekstlink-CTA bevatten.

Goedgekeurd ✔
Goedgekeurd voorbeeld
Niet goedgekeurd ✘
Niet goedgekeurd voorbeeld

Waarom

Buiten Amazon
Creative mag geen knoppen met Amazon-branding bevatten, tenzij dit uitdrukkelijk is goedgekeurd door Amazon.

Weinig ruimte

In kleinere plaatsingen waar de vergrendeling 'Beschikbaar op Amazon' te klein en te lastig te lezen is, mogen externe adverteerders de tekst 'Beschikbaar op Amazon' in een lettertype naar keuze gebruiken, waarbij het woord 'Beschikbaar' met een hoofdletter wordt geschreven. De vergrendeling 'Beschikbaar op Amazon' moet in alle gevallen worden gebruikt, behalve wanneer de ruimte beperkt is en de badge kleiner is dan de aanbevelingen voor minimale grootte.

Abonneren en besparen-logo en -badge

Externe leveranciers en verkopers mogen het logo 'Abonneren en besparen' of het badge-logo 'Abonneren en besparen' in hun advertenties weergeven om producten te promoten die meedoen aan het programma Abonneren en besparen. Er is geen formele beoordeling of goedkeuring nodig om het logo of het badge-logo te gebruiken. Het badge-logo 'Abonneren en besparen' moet worden gebruikt voor advertenties die offsite zijn, terwijl het logo 'Abonneren en besparen' geschikt is voor advertenties die onsite zijn. De 'Abonneren en besparen'-logo's kunnen worden gebruikt in de twee meegeleverde kleuren (wit en inktvisinkt). Kies de kleuroptie die het meest leesbaar is voor de plaatsing van het logo.

Abonneren en besparen-logo

Het 'Abonneren en besparen'-logo kan hier gedownload worden.

Gelokaliseerde versies van het 'Abonneren en besparen'-logo zijn beschikbaar voor de volgende landen en regio's:

Abonneren en besparen-badge-logo

Het 'Abonneren en besparen'-badge-logo kan hier gedownload worden.

Gelokaliseerde versies van het 'Abonneren en besparen'-badgelogo zijn beschikbaar voor de volgende landen en regio's:

Buiten Amazon

Advertenties die offsite worden uitgevoerd, moeten het Abonneren en besparen-badge-logo met Amazon gebruiken in plaats van het Abonneren en besparen-logo.

Op Amazon

Advertenties die onsite worden uitgevoerd, kunnen het logo voor Abonneren en besparen gebruiken in gevallen waarin het voor de klant duidelijk is dat het klikken op de advertentie leidt naar een Amazon-pagina, bijvoorbeeld in het aangepaste gedeelte van een DEA, of een statische advertentie met de CTA 'Nu winkelen'.

Richtlijnen voor Amazon-logo's en -afbeeldingen

'Beschikbaar op Amazon'-logo

Witruimte

Witruimte is gebaseerd op de hoogte van de letters in het Amazon-logo. De vrije ruimte wordt in verhouding aangepast aan de grootte van het merk, dus als het logo groter wordt, moet de vrije ruimte ook groter worden.

Minimale grootte

Het gestapelde logo 'Beschikbaar op Amazon' mag niet kleiner zijn dan 0,75 inch breed voor print, 90 px voor schermen van 1x-resolutie of 180 px voor schermen van 2x-resolutie.

Het horizontale logo 'Beschikbaar op Amazon' mag niet kleiner zijn dan 1,4 inch breed voor print, 140 px voor schermen van 1x-resolutie of 280 px voor schermen van 2x-resolutie.

Niet toegestaan

Om de merkintegriteit te behouden, mag het logo, de verhouding of de kleur niet worden gewijzigd. Hieronder vind je voorbeelden van onjuist gebruik.

De kunst mag niet worden nagemaakt.

De vergrendeling mag geen omtrek bevatten.

De vergrendeling mag niet worden vervormd of gedraaid

Er mogen geen elementen uit de vergrendeling worden verwijderd.

De kleuren van de vergrendeling mogen niet worden gewijzigd.

Er mogen geen elementen aan de vergrendeling worden toegevoegd, ook niet door anderen.

Plaats de vergrendeling niet op een fotoachtergrond die niet voldoende contrast biedt.

Plaats de vergrendeling niet op een fotoachtergrond die te druk is.

Abonneren en besparen-logo

Witruimte

Witruimte is gebaseerd op 1/8 van de hoogte van het Abonneren en besparen-logo. De vrije ruimte wordt in verhouding aangepast aan de grootte van het merk, dus als het logo groter wordt, moet de vrije ruimte ook groter worden.

Minimale grootte

Het logo Abonneren en besparen mag niet kleiner dan 32 px hoog zijn voor schermen van 1x-resolutie of kleiner dan 64 px voor schermen van 2x-resolutie.

Abonneren en besparen-badge-logo

Witruimte

Witruimte is gebaseerd op de hoogte van de letters in het Amazon-logo. De vrije ruimte wordt in verhouding aangepast aan de grootte van het merk, dus als het logo groter wordt, moet de vrije ruimte ook groter worden.

Minimale grootte

Het badge-logo Abonneren en besparen mag niet kleiner zijn dan 0,75 inch breed voor print, 90 px voor schermen van 1x-resolutie of 180 px voor schermen van 2x-resolutie.

Het horizontale badge-logo Abonneren en besparen mag niet kleiner dan 210 px hoog zijn voor schermen van 1x-resolutie of kleiner dan 420 px voor schermen van 2x-resolutie.

Aanvullende richtlijnen voor logo's

De Amazon-logo's zijn alleen toegestaan in advertenties als dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door Amazon. Voor goedkeuring stuur je een verzoek en enkele gebruiksvoorbeelden naar je accountvertegenwoordiger.

Pictogrammen en site-elementen

De Amazon-pictogrammen en -site-elementen mogen niet worden gebruikt in advertenties, tenzij dit uitdrukkelijk is goedgekeurd door Amazon. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

Productafbeeldingen

 • Alle gebruikte afbeeldingen moeten eigendom zijn van de adverteerder of zijn goedgekeurd voor gebruik in de advertentie-eenheid voordat de campagne wordt gestart. Alle productafbeeldingen van Amazon.com, inclusief Amazon-producten zoals de Kindle, moeten worden goedgekeurd door Amazon en producten van niet-Amazon-leveranciers die geen eigendom zijn van de adverteerder, moeten ook worden goedgekeurd door het bedrijf dat de rechten bezit.
 • De geleverde productafbeeldingen mogen niet worden gedownload van Google of de site van een andere zoekmachine.
 • Alle advertentieafbeeldingen dienen te worden goedgekeurd door Amazon.

Technische specificaties en meer

Aanvullende richtlijnen met betrekking tot technische specificaties, in aanmerking komende advertentie-eenheden, typen adverteerder en meer vind je hier: technische richtlijnen.