Advertentiebeleid van Amazon Ad Server

Amazon Ad Server (AAS) is een wereldwijde advertentieserver voor meerdere kanalen, die gebruikt kan worden om campagnes te maken, te distribueren, aan te passen, te meten en te optimaliseren op verschillende schermen. Deze oplossing biedt gebruikers meerdere opties voor het ontwerpen van creatives, gestroomlijnde tools voor campagnebeheer, geavanceerde mogelijkheden voor Dynamic Creative Optimization.

Onze klanten gebruiken hulpmiddelen en diensten van AAS om advertenties te maken en te leveren, alsook om het succes van advertentiecampagnes te monitoren en te beheren, om ervoor te zorgen dat advertenties veilig worden geleverd. Dit alles om advertenties te presenteren die interessanter en relevanter zijn voor de kijkers die ze bereiken.

We onderhouden en ondersteunen betrouwbare en transparante advertenties voor klanten, adverteerders en uitgevers. Als zodanig is het volgende advertentiebeleid van toepassing op alle advertenties die via de AAS worden uitgevoerd. Voor de subset van advertenties die door middel van Amazon DSP via AAS worden uitgevoerd, is al het bestaande Amazon DSP-beleid ook van toepassing.

Als creatives ons beleid niet naleven, worden plaatsingen pas actief als het probleem is opgelost. Deze advertenties zijn mogelijk ook onderhevig aan uitgeverspecifiek advertentiebeleid; de handhaving van dat beleid wordt doorgaans beheerd door de uitgever die de advertentie aanbiedt.

Dit beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt, dus klantrecensie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het wordt nageleefd.

Verboden om te adverteren

 • Alcohol (alleen in de Verenigde Staten)
 • AT: Vergelijkende advertenties met betrekking tot milieueffecten van een product of dienst
 • Content die obsceen, controversieel, lasterlijk, smadelijk, illegaal of inbreukmakend op andermans privacy is
 • Content die praktijken promoot die kunnen leiden tot fysieke of mentale schade bij klanten
 • Escortdiensten, dating voor volwassenen, seksspeeltjes en -merchandise
 • Volledige naaktheid en/of seksualiteit, zoals bijvoorbeeld volledig zichtbare intieme lichaamsdelen: geslachtsdelen, vrouwelijke borsten (met uitzondering van borstvoeding) en billen
 • Illegale farmaceutische producten en diensten
 • Illegale en recreatieve drugs, drugsparafernalia, apparatuur voor het testen van drugs of producten om drugstests te omzeilen
 • Malware, scareware of spyware
 • NZ: Culturele toe-eigening of ongepast gebruik van Māori-afbeeldingen, woorden en andere taonga. Het gebruik van Māori-goden in advertenties is bijvoorbeeld niet toegestaan
 • Politieke content, zoals campagnes voor of tegen een politicus of een politieke partij, of gerelateerd aan een verkiezing, of content gerelateerd aan politieke kwesties in algemene discussies
 • Pornografie of expliciete seksuele content
 • Producten, diensten, technologie of websitecontent die I) inbreuk maken op het intellectuele eigendom of de persoonlijke rechten van anderen, of die dit aanmoedigen of mogelijk maken, of II) illegale of gevaarlijke activiteiten promoten, waaronder valse documentdiensten, namaakartikelen, kabeldecodeerders, vuurwerk, of websites die hacken of het omzeilen van de wet promoten
 • Religieuze belangenbehartiging, of er nu een religie wordt gepromoot of afgewezen
 • Bedreigende, beledigende of intimiderende content, of content die een beschermde groep promoot of discrimineert (ongeacht of dit gebaseerd is op ras, huidskleur, nationaliteit, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of een vergelijkbare of andere categorie)
 • Tabak of tabaksgerelateerde producten, met inbegrip van e-sigaretten
 • Wapens (waaronder de verkoop van dodelijke en niet-dodelijke wapens), militaire uitrusting en vuurwapens
  • Messen (behalve keukenmessen, bestek en multifunctionele kampeermessen)
  • NL: Messen en andere voorwerpen met een lemmet (behalve keukenmessen, bestek of zilverwerk)