Hướng dẫn kỹ thuật

 • Tất cả nội dung phải được cung cấp duy nhất từ miền của máy chủ quảng cáo phân phối và nội dung được phân phối không được lấy nội dung từ bất kỳ miền nào khác.
 • Tất cả các tham chiếu miền/URL phải là miền có tên; không cho phép sử dụng địa chỉ IP thô.
 • URL trang đích không thể chứa các phiên bản sử dụng các nút duyệt (“nút” được hiển thị trong URL).
 • Tất cả các quảng cáo phải tạo cửa sổ mới và cửa sổ Amazon hiện có phải vẫn mở. Quảng cáo liên kết đến các trang đích Amazon.com không bắt buộc phải tạo cửa sổ mới.
 • URL hiển thị phải là URL đích thực tế (tức là trang web mà liên kết của quảng cáo trỏ đến, không phải chuyển hướng) của quảng cáo để URL này cung cấp thông tin cho người dùng về trang web đích của quảng cáo.
 • URL đích của quảng cáo phải hoạt động đúng cách và trỏ đến một trang web đang hoạt động. URL này không thể kết nối với một địa chỉ email hoặc tập tin, và không phải là trang đang được xây dựng.
 • Tất cả các quảng cáo không được chứa cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ mở ra phía dưới, cũng không được chứa trang đích sinh ra quảng cáo cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ mở ra phía dưới cho người dùng.
 • Quảng cáo không được gây ảnh hưởng đến điều hướng trên Amazon.com, che khuất nội dung hoặc quảng cáo khác, truy cập hoặc thay đổi cài đặt hoặc tùy chọn máy tính của người dùng, cũng như gây ảnh hưởng quá mức hoặc không thích hợp đến trải nghiệm của người dùng hoặc hoạt động trên Amazon.com của Amazon.
 • Quảng cáo không được kích hoạt tải xuống phần mềm cho máy tính của người dùng mà không cung cấp cho người dùng những thông tin rõ ràng và dễ thấy liên quan đến việc cài đặt, vận hành và loại bỏ phần mềm cũng như cho người dùng cơ hội từ chối cài đặt phần mềm sau khi thực hiện thông báo.
 • Nếu quảng cáo sử dụng thẻ của bên thứ ba và có sự đồng ý trước bằng văn bản của Amazon, vui lòng cung cấp các hướng dẫn trao đổi cụ thể. Phải cung cấp thông tin liên lạc của bên thứ ba và phải cung cấp cho Amazon trước ngày bắt đầu chiến dịch. Để biết thêm Hướng dẫn về thực hiện quảng cáo của bên thứ ba của Amazon, vui lòng xem bên dưới.
 • URL đích có trong quảng cáo không được định dạng bằng cách sử dụng bất kỳ công nghệ theo dõi hoặc công nghệ nào khác từ Chương trình Cộng sự Amazon (nghĩa là quảng cáo không phải là “Liên kết đặc biệt” như được định nghĩa trong Thỏa thuận điều hành chương trình cộng sự).
 • Tất cả việc truyền tải lượt hiển thị và thanh toán sẽ dựa trên số lượng báo cáo trên Amazon trừ khi có quy định khác trong yêu cầu đăng quảng cáo hiện hành.
 • Tất cả các quảng cáo phải hỗ trợ “https”.
 • Tất cả các thẻ cho Vị trí Cảm ơn phải an toàn (https:).
 • Bằng cách quảng cáo trên Amazon.com và các trang web liên kết, bạn đồng ý để Amazon thực hiện kiểm tra bảo mật trên quảng cáo của mình.
 • URL đích của quảng cáo phải sử dụng trình công cụ theo dõi lượt hiển thị từ các miền theo dõi chuyên dụng và không được bao gồm các URL như Amazon.com, các trang phụ của Amazon.com hoặc các miền của bên thứ ba không được cho phép.

Hướng dẫn quảng cáo trên máy tính để bàn HTML của bên thứ ba

Hướng dẫn kỹ thuật Nền tảng quảng cáo trên Amazon (AAP) và Tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB)

Hướng dẫn kỹ thuật sau đây áp dụng cho quảng cáo trên máy tính để bàn không mở rộng trên Amazon.com, Nền tảng quảng cáo trên Amazon (AAP) và các vị trí hiển thị tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB) khác nhau trên các miền thuộc sở hữu và vận hành.

Hình chữ nhật trung bình*:

 • 300x250 pixel
 • Thẻ quảng cáo HTML tối đa 200kb từ máy chủ quảng cáo của bên thứ ba đã được chấp thuận
 • Tối đa 40 kb tĩnh (.jpg, .gif, .png)

Dạng bảng*:

 • 728x90 pixel
 • Thẻ quảng cáo HTML tối đa 200kb từ máy chủ quảng cáo của bên thứ ba đã được chấp thuận
 • Tối đa 40 kb tĩnh (.jpg, .gif, .png)

Dạng cột dọc rộng*:

 • 160x600 pixel
 • Thẻ quảng cáo HTML tối đa 200kb từ máy chủ quảng cáo của bên thứ ba đã được chấp thuận
 • Tối đa 40 kb tĩnh (.jpg, .gif, .png)

Hình chữ nhật lớn (tức là: Nửa trang)*:

 • 300x600 pixel
 • Thẻ quảng cáo HTML tối đa 200kb từ máy chủ quảng cáo của bên thứ ba đã được chấp thuận
 • Tối đa 50 kb tĩnh (.jpg, .gif, .png)
 • Có thể bao gồm hoạt ảnh với tối đa 3 vòng lặp trong thời gian tối đa 15 giây, hỗ trợ lên đến 60 khung hình/giây tùy thuộc vào khả năng của thiết bị/trình duyệt. Xem Yêu cầu quảng cáo HTML để biết thông tin chi tiết.

Bảo mật quảng cáo HTML

Quảng cáo HTML phải được phân phối an toàn (https:) và không được bao gồm nội dung quảng cáo động, thay đổi dựa trên các biến được xác định trước (Ví dụ: Thời tiết, IP, Ngày tháng) trừ khi đã được chấp thuận của đại diện AMG.

Các thư viện chia sẻ (bao gồm cả việc sử dụng phông chữ web) được lưu trữ trên miền của bên thứ ba đã được chứng nhận và chấp thuận sẽ được miễn tải quảng cáo ban đầu. Hãy đảm bảo bạn có giấy phép thích hợp để sử dụng phông chữ web trong quảng cáo của bạn. Amazon không chịu trách nhiệm đối với việc có được, cấp hoặc gia hạn giấy phép phông chữ web. Cho phép sử dụng phông chữ web nguồn mở.

Yêu cầu đối với quảng cáo HTML

 • Tất cả quảng cáo phải đáp ứng các chính sách chấp nhận quảng cáo hiện có của Amazon
 • Tất cả quảng cáo sẽ được cung cấp dưới dạng thẻ JavaScript hoặc iFrame ở định dạng.txt hoặc .xls.
 • Cấm truy cập API thiết bị như Local Storage, Geolocation, Microphone hoặc Camera.
 • Phải bỏ qua các câu lệnh console để tránh ghi nhật ký chi tiết và lỗi trong các trình duyệt cũ hơn.
 • Việc phân phối và theo dõi quảng cáo phải qua https.
 • Lượt nhấp chuột được giới hạn ở ba chuyển hướng.
 • Quảng cáo phải giới hạn ở 10 yêu cầu https.
 • CPU tối đa: quảng cáo không sử dụng vượt quá 30% CPU trong quá trình thực hiện do máy chủ khởi xướng.
 • Nội dung phải được lưu trữ trên Mạng truyền tải nội dung (CDN).
 • Các thư viện CSS/JS bên ngoài phải được kéo từ một máy chủ có hỗ trợ gzipping.
 • Tất cả các mã phải ở dạng minifield và ghép nối với nhau.
 • Việc sử dụng các thuộc tính CSS mới nổi để tạo phong cách chỉ nên bao gồm tiền tố nhà cung cấp thích hợp để được hỗ trợ trên nhiều trình duyệt. Quảng cáo không được sử dụng các thuộc tính bố cục CSS mới nổi như Flexbox.
 • Quảng cáo phải cung cấp một bản sao lưu tĩnh khi JavaScript bị tắt thông qua một bản “noscript” cũng như tự động tải một hình ảnh tĩnh nếu quảng cáo không tải được.
 • Quảng cáo phải tham chiếu thẻ nhấp chuột qua: var clickTag = “https://www.example.com”;
 • Trong trường hợp có nhiều đích đến nhấp chuột, quảng cáo phải tham chiếu các thẻ nhấp chuột như clickTag1, clickTag2…
 • Hoạt ảnh có thể được điều khiển qua video nội tuyến, CSS, SVG/SMIL, và/hoặc JavasCript (WebGL, Canvas, DOM).
 • Video trong biểu ngữ lũy tiến đối với hoạt hình không được lớn hơn 2,5 mbs.
 • Quảng cáo có hoạt ảnh JavaScript phải sử dụng API requestAnimationFrame và phải kiểm soát lỗi khi không được hỗ trợ.
 • Quảng cáo phải hỗ trợ tất cả các trình duyệt hiện đại và kiểm soát lỗi cho các phiên bản trình duyệt cũ hơn. Nếu một trình duyệt cũ hơn được phát hiện, một bản sao lưu/mặc định tĩnh phải được phân phối.
Trình duyệt hiện đạiTrình duyệt cũ
Chrome 37+IE10
Firefox 37+IE9
Safari 7+IE8
IE11/EdgeIE7
Opera 28+IE6
Chrome36-
Firefox 36-
Safari 6-
Opera 27-

Nội dung đề xuất quảng cáo HTML

Sau đây là các phương pháp hay nhất của Amazon cho quảng cáo trên máy tính để bàn HTML. Vui lòng làm theo các hướng dẫn này trừ khi bạn đã nhận được quyền đặc biệt từ đại diện tài khoản AMG của bạn.

 • Cho phép sử dụng phông chữ web nhưng phông chữ này sẽ ảnh hưởng đến tổng kích thước của quảng cáo. Đối với hỗ trợ phông chữ web trên nhiều trình duyệt, quảng cáo phải cung cấp các loại phông chữ tệp phù hợp với khả năng kiểm soát lỗi.
 • Rất khuyến khích tập hợp con động của glyphs phông chữ web.
 • Amazon không chịu trách nhiệm về việc cấp phép phông chữ web được sử dụng trong đơn vị quảng cáo được phân phối của bên thứ ba.
 • Khuyến khích sử dụng định dạng hình ảnh .WEBP khi được hỗ trợ.
 • Khuyến khích sử dụng các bảng hình ảnh sprite và/hoặc hình ảnh được mã hóa theo chuẩn base64 khi được hỗ trợ.

Hướng dẫn đối với nội dung video

Đối với các đơn vị quảng cáo không chuẩn sẽ sử dụng video, vui lòng cung cấp nội dung video theo các định dạng sau:

 • Chấp nhận các định dạng video thô như: .MP4, .M4V, .MOV, .MPEG, .AVI hoặc các định dạng không nén .DV.
 • Chiều cao không dưới 250 px (quét lũy tiến, 29,97 FPS)
 • Thời lượng tối đa: 2 phút
 • Âm thanh: âm thanh stereo, chất lượng cao (lấy mẫu ở 44100 Hz hoặc cao hơn)

Chính sách quảng cáo