Uygulama reklamcılığı için MMP ölçüm URL'leri

Bu belgede, Amazon tarafından yönetilen uygulamalarla ilgili olarak reklamverenlerin Amazon'a doğru ölçüm URL'leri sunmasına yönelik gereklilikler tanımlanır.

Üçüncü Taraf Mobil Ölçüm Platformları

Amazon Ads, çeşitli mobil ölçüm platformlarıyla (MMP'ler) entegre olmuştur. Bu sayede, uygulamalarını bu MMP'lerden biriyle entegre eden uygulama reklamverenleri, yükleme etkinliklerini ve uygulama içi etkinlikleri yönetilen Fire Tablet veya Fire TV kampanyalarından Amazon'a aktarabilir. Bu etkinlik verileri, Amazon hesap yöneticilerinin kaliteli yüklemeleri belirlemesine ve reklam işlemi başına maliyet (CPA) veya yatırım getirisi (ROI) ile ilgili hedeflere ulaşmaya yönelik optimizasyon stratejilerini uygulamasına yardımcı olabilir.

Amazon; cihazlar, gösterimler ve reklam kampanyalarına ilişkin tanımlayıcı bilgileri iletmek için bazı MMP veri parametrelerini kendi kullanımına ayırmıştır. Bu tanımlayıcıların Amazon sistemlerine iletilebilmesi için reklamverenlerin aşağıdaki parametre özelliklerini takip etmesi gerekir. Aşağıdaki tabloda, şu anda sertifikalı olan tüm MMP'lerin ve cihaz türüne göre desteklenen konumların listesi verilmiştir. Hem yükleme etkinliği hem de uygulama içi etkinlik türlerinin yalnızca ABD konumunda desteklendiğini, Birleşik Krallık ve Almanya konumlarının ise uygulama içi etkinlikleri değil, yalnızca yükleme etkinliklerini desteklediğini unutmayın.

MMPPlatformABDBirleşik KrallıkAlmanya
AdjustFire TabletEvetEvetEvet
Fire TVEvetHayırHayır
AppsFlyerFire TabletEvetEvetEvet
Fire TVEvetHayırHayır
KochavaFire TabletEvetEvetEvet
Fire TVEvetHayırHayır
SingularFire TabletEvetEvetEvet
Fire TVHayırHayırHayır
Branch (eski adıyla Tune)Fire TabletEvetEvetEvet
Fire TVEvetHayırHayır

Veri yolları nelerdir?

Gösterimler
Reklamlar yayınlandıkça Amazon, tıklama ölçüm bilgilerini reklam materyaline yerleştirir ve MMP'ye gösterim bildirimi gönderir. Görüntüleme ilişkilendirmesi (isteğe bağlı), doğrudan reklamveren tarafından MMP portalı üzerinden yönetilir.

Tıklamalar
Kullanıcı reklama tıkladığında, Amazon tıklamayı kaydeder ve verileri ölçüm URL'sini kullanarak MMP'ye gönderir.

Yüklemeler
Kullanıcı uygulamayı yüklediğinde, reklamı yapılan uygulamadaki MMP SDK, MMP'yi bilgilendirir. MMP, herhangi bir yüklemenin Amazon'a atfedildiğini belirlediğinde, geri gönderme (geri çağırma) yoluyla Amazon'u bilgilendirebilir. Amazon, reklam kampanyalarının optimize edilmesine yardımcı olmak üzere reklamverenlerin Amazon ile ilişkilendirilmiş ve ilişkilendirilmemiş yüklemeler için Amazon'a bildirimleri etkinleştirmesini zorunlu tutar. (Portal ayarları MMP'ye göre farklılık gösterir.)

Uygulama İçi Etkinlikler
Doğru yapılandırılmış ve mevcut olması durumunda uygulamadaki MMP SDK, kullanıcı bir uygulamada istediği eylemi tamamladığında bunu MMP'ye bildirebilir. MMP, uygulama içi etkinlikleri MMP portalı üzerinden Amazon'a aktarabilir. (Özellikler ve ayarlar MMP'ye göre farklılık gösterir.) Amazon, reklam optimizasyonuna yardımcı olması için tüm bildirimlerin etkinleştirilmesini şiddetle tavsiye eder.

Politika ve Talimatlar

Uygulamalar İçin Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri kullanan reklam müşterileri, MMP portalında geri gönderme (geri çağırma) özelliğini etkinleştirerek etkinlik verilerini Amazon'a gönderebilir. Bunun için, öncelikle MMP SDK, reklamı yapılan uygulamaya doğru şekilde entegre edilmelidir. Politika ve talimatlara uyulmaması, MMP'ye ve/veya Amazon'a veri akışını bozabilir ve kampanya lansmanında gecikmelere neden olabilir.
1. Kampanya oluşturma, etkinlikleri etkinleştirme
MMP kampanya ekranında, kampanyayı oluşturun ve etkinlik "geri gönderme" veya "geri çağırma" işlemlerinin Amazon'a iletilmesi özelliğini etkinleştirin. Amazon, yükleme raporlama özelliğinin çalışması için, reklamverenlerin yükleme geri gönderme özelliğini etkinleştirmesini zorunlu kılar. Uygulama içi etkinlik geri gönderme özelliğinin etkinleştirilmesi isteğe bağlıdır ve etkinleştirildiği takdirde, uygulama içi etkinlikler Amazon'un dahili kampanya yönetim sistemi üzerinden değil, yalnızca MMP portalı üzerinden iletilir.

2. Ölçüm URL'lerini (takipçilerini) alma
MMP portalı, Amazon veri makrolarının gömülü olduğu ölçüm URL'leri oluşturur. Reklamveren, MMP URL'lerinin Android kimliğiyle değil, Fire reklam kimliğiyle ilişkilendirildiğinden emin olmalıdır. Reklamverenler, bu parametre özellikleriyle uyumlu olan söz konusu izleyicileri Amazon'a sunmalıdır. Her başlık ve platform için yalnızca bir gösterim takipçisi ve bir tıklama takipçisi desteklenir. Reklamverenler, Amazon makrolarını kendilerine sunulan (ör. Amazon'un kullanımına ayrılmamış) parametrelerin herhangi birine ekleyebilir. Görüntüleme dönüşümü ölçümü için gösterim takipçisi kullanılabilir, ancak bu isteğe bağlıdır. Fire TV ve Fire Tablet envanteri satan tek tedarikçi Amazon olduğu için, daha uzun süreli görüntüleme ilişkilendirme ayarları yapılması önerilir.
- Appsflyer ve Branch, maksimum 7 günlük aralık sunar.
- Kochava, maksimum 24 saatlik aralık sunar.
- Adjust, yapılandırılabilir bir görüntüleme aralığı sunar.

3. Tüm parametre çatışmalarını giderme
Amazon, aşağıda detayları verilen belirli tanımlayıcıları bağlamak için bazı MMP parametrelerini kullanır. Kaçınılmaz bir parametre çatışması varsa bunu Amazon hesabınızın irtibat kişisine iletin. Amazon için ayrılmış parametrelerin kullanılması, Amazon kampanya yöneticilerinin performansı optimize etmek üzere kullandıkları verileri bozar.

4. Ek parametreler
Reklamverenler, optimizasyon için kullanılan belirli kampanya tanımlayıcılarını dinamik olarak almak üzere, kendi parametrelerinin yanı sıra isteğe bağlı, genişletilmiş MMP parametrelerini ekleyebilir. Amazon makroları ve MMP makro/yer tutucu genişletmesi dışında, reklam materyali, reklam satırı veya reklam satırı grubu başına farklı ölçüm URL'lerini destekleme özelliği yoktur.

5. URL değişikliği
Amazon, reklamveren tarafından sağlanan ölçüm URL'sini, reklam materyalinde gömülü yük olarak korumak amacıyla, reklam trafiğe eklendiğinde kodlar. Amazon, politika ve talimatlara uymak için veri makroları ekleyebilir veya URL'nin diğer özelliklerini değiştirebilir.

MMP Ölçüm URL'leri (takipçiler)

Amazon reklam materyalleri, ölçüm URL'lerini veya "takipçileri" destekler. Reklamveren, her reklam kampanyasında, gösterim ve tıklama takipçilerini platform (Fire Tablet/Fire TV) başına birer tane olmak üzere Amazon'a sağlar ancak gösterim takipçisi isteğe bağlıdır. Bu takipçiler, reklamveren tarafından MMP portalında oluşturulur. Reklamverenin (ör. reklam materyali veya özel segmentler bazında) daha detaylı raporlama istediği durumlar bulunur. Herhangi bir kampanya yalnızca bir gösterim ve tıklama takipçisini destekleyebilir. Bu nedenle reklamverenler, reklam oluşturulduğunda uygun kampanya adını, reklam satırını veya reklam materyali boyutunu dinamik olarak çeken, isteğe bağlı Amazon "makrolarından" yararlanabilir. Amazon, tüm MMP'ler için aşağıdaki makroları destekler. Bu makrolar, MMP'nin URL şablonuna otomatik olarak dahil edilir veya URL oluşturulduktan sonra manuel olarak eklenebilir (isteğe bağlı). İsteğe bağlı makrolar MMP'ye göre farklılık gösterir ve bir sonraki bölümde özetlenmiştir.

Amazon MakrosuAçıklamaÇıktı Örneği
__CS_CAMPAIGN_NAME__Amazon kampanya kimliği + adı2679966220301-App_DL - Kademe 2 - Adjust - Uygulama Başlığı - Uygulama Geliştiricisi - 1/13-1/31
__CS_AD_NAME__Amazon reklam kimliği + adı8138361190901-Fire Tablet | Kilit Ekranı | Garantisiz | Uygulama Adı | 1/13-1/31
__AAX_SOURCE_NAME__Amazon yayıncı grubuKSO (tüm Fire Tablet kampanyaları için sabit)
__AAX_SITE_NAME__Amazon yayıncısıkilit ekranı (tüm Fire Tablet kampanyaları için sabit)
__CS_AD_SIZE__Amazon reklam materyali boyutu9999x9999 (tüm Fire Tablet kampanyaları için sabit)
__CS_CREATIVE_ID__Amazon reklam materyali kimliği834686129764

Reklamverenler, yeni MMP takipçileri oluşturmak ve doğrulamak için Amazon'un Takipçi Oluşturma aracını kullanmalıdır. Bu araç, URL'nin Amazon'un dahili sistemlerinden sorunsuz geçecek şekilde ayarlanmasını sağlar ve lansman sonrası kampanya sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Bkz. https://s3.amazonaws.com/ksomedia/mmp-tracker/index.html.

Adjust Parametreleri

Amazon, Adjust için özel parametreler kullanır. Bu nedenle, reklamverenler aşağıdaki parametrelerden herhangi birini kullanabilir. (Bkz. https://docs.adjust.com/en/tracker-generation/ ve https://docs.adjust.com/en/special-partners/amazon/)

ParametreKullanımAçıklama
campaignkullanılabilirAmazon kampanya kimliği + adı
adgroupkullanılabilirAmazon yayıncı grubu
creativekullanılabilirReklam materyali kimliği + boyutuAdjust Örnek Ölçüm URL'leri

Gösterim: Fire

https://view.adjust.com/impression/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

Tıklama: Fire

https://app.adjust.com/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

AppsFlyer Parametreleri

Amazon çeşitli AppsFlyer parametrelerini kendi kullanımına ayırır. (Bkz. https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/207447163-AppsFlyer-Tracking-Link-Structure-and-Parameters)

ParametreKullanımAçıklama
ckullanılabilirVarsayılan değer: __CS_CAMPAIGN_NAME__ (Amazon kampanya kimliği + adı)
af_refayrılmış__AAX_TRACKING_ID__ (Google yönlendiricisi)
af_channelayrılmış__AAX_SOURCE_NAME__ (tedarik kategori adı)
af_siteidayrılmış__AAX_SITE_NAME__ (Amazon yayıncısı)
af_adayrılmış__CS_AD_NAME__ (Amazon reklam kimliği + adı)
af_ad_typeayrılmış__CS_AD_SIZE__ (reklam materyali boyutu)
af_ad_idayrılmış__CS_CREATIVE_ID__ (Amazon reklam materyali kimliği)AppsFlyer Örnek Ölçüm URL'leri

Gösterim: Fire

https://impression.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX_COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&redirect=false&af_prt=amazon

Tıklama: Fire

https://app.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX_COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&redirect=false&af_prt=amazon

Kochava Parametreleri

Aşağıdaki Kochava parametreleri Amazon'un kullanımına ayrılmıştır. (Bkz. https://support.kochava.com/reference-information/integrate-with-kochava-as-a-networkpublisher/)

ParametreKullanımAçıklama
site_idayrılmışKochava Özet Raporu (ağ ve yükleme) için "__AAX_SITE_NAME__" olarak biçimlendirilmiş Amazon yayıncı bilgileri
creative_idayrılmışKochava Özet Raporu (ağ ve yükleme) için "__CS_CREATIVE_ID__" olarak biçimlendirilmiş Amazon reklam materyali kimliğiKochava Örnek Ölçüm URL'leri

Gösterim: Fire

https://imp.control.kochava.com/track/impression?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Tıklama: Fire

https://control.kochava.com/v1/cpi/click?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Singular Parametreleri

Aşağıdaki Singular parametreleri Amazon'un kullanımına ayrılmıştır.

ParametreKullanımAçıklama
psidayrılmış__AAX_SITE_NAME__ (Amazon yayıncısı)
pcidayrılmış__CS_CAMPAIGN_NAME__ (Amazon kampanyasının adı veya kimliği)
ad_nameayrılmış__CS_AD_NAME__ (Amazon reklam kimliği + adı)
a_creative_sizeayrılmış__CS_AD_SIZE__ (reklam materyali boyutu)
pshidayrılmış__AAX_SOURCE_NAME__ (Amazon yayıncısının/kaynağının adı veya kimliği)
pcridayrılmış__CS_CREATIVE_ID__ (Amazon reklam materyali kimliği)Singular Örnek İzleme URL'leri

Gösterim: Fire

https://c.singular.net/api/v1/imp?st=676215668268&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Tıklama: Fire

https://c.singular.net/api/v1/ad?st=676215668268&aifa=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Tune Parametreleri

Tune, "Parametrelerim" bölümündeki ölçüm URL'sine müşteri parametreleri ekleme yöntemi olarak kullanılabilir. Amazon aşağıdaki "İş Ortağı Parametrelerini" kendi kullanımına ayırır. (Bkz. https://help.tune.com/hasoffers/parameters-macros-in-hasoffers/).

ParametreKullanımAçıklama
sub_publisherayrılmış__AAX_SOURCE_NAME__ (tedarik kategori adı)
sub_siteayrılmış__AAX_SITE_NAME__ (Amazon yayıncısı)
sub_campaignayrılmış__CS_CAMPAIGN_NAME__ (Amazon kampanya kimliği + adı)
sub_adayrılmış__CS_AD_NAME__ (Amazon reklam kimliği + adı)
sub1ayrılmış__CS_MSR_PARTNER__ (MMP kimliği, bu durumda "tune.com")
sub2ayrılmış__AAX_POSTBACK_URL__ (bölgesel uç nokta için geri gönderme URL'si, boş bırakılabilir, varsayılan değer ABD uç noktasıdır)
sub3ayrılmış__CS_APP_ID__ (tanıtılan uygulamanın Amazon uygulaması kimliği)
sub4ayrılmış__CS_AD_SIZE__ (reklam materyali boyutu)
sub5ayrılmış__CS_CREATIVE_ID__ (Amazon reklam materyali kimliği)Tune Örnek İzleme URL'leri

Gösterim: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=impression&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Tıklama: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=click&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Branch Parametreleri

Aşağıdaki Branch parametreleri Amazon'un kullanımına ayrılmıştır. (Bkz. https://docs.branch.io/deep-linked-ads/amazon-mobile-tracking/).

ParametreKullanımAçıklama
aax_site_nameayrılmış__AAX_SITE_NAME__ (Amazon yayıncısı)
aax_source_idayrılmış__AAX_SOURCE_NAME__ (Amazon yayıncısının/kaynağının adı veya kimliği)
amazon_app_idayrılmış__CS_APP_ID__ (tanıtılan uygulamanın Amazon uygulaması kimliği)
amazon_tracking_idayrılmış__AAX_TRACKING_ID__ (Google yönlendiricisi)
amzn_ad_trackingayrılmış__AAX_AD_TRACKING__ (Google Reklam Kimliği için reklam izleme değerini sınırlama)
creative_idayrılmış__CS_AD_SIZE__ (reklam materyali boyutu)Branch Örnek Ölçüm URL'leri

FIRE TV

Gösterim: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Tıklama: Fire

https://branchsteramazon.app.link/lGHBCSNuG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV

FIRE TABLET

Gösterim: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Tıklama: Fire

https://branchsteramazon.app.link/VDJMQbvvG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRELütfen Dikkat: Tıklama URL'si için, alt alan uygulamaya bağlıdır. Bu nedenle her uygulama için değişir. Yukarıdaki örnekte branchsteramazon şeklindedir.