Stores reklam materyali kabul politikaları

İÇİNDEKİLER

1. Genel bakış
4. Ürün Kabul Edilebilirliği

1. Genel Bakış

Tedarikçiler ve satıcılar, reklam konsolu veya Seller Central üzerinden Stores oluşturabilir. Stores, Amazon alışveriş deneyiminin yerleşik bir parçası olacağından, Amazon'un alışveriş yapan müşterilerle kurduğu yüksek güven ilişkisi burada da desteklenmelidir.

Store'daki içerikler ve Store'un gösterildiği tüm konumlar için geçerli olan tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymak tedarikçiler ile satıcıların sorumluluğundadır. Amazon'da reklamını yapmak veya Store'unuzda yer vermek istediğiniz ürünlerin satışı, dağıtımı ve reklamı için gerekli izinler ile onayları yerel düzenleyici kurumlardan almak da bu sorumluluğa dahildir. Ayrıca tedarikçi veya satıcı, Amazon'un Kısıtlanmış Ürün Politikalarına ek olarak aşağıdaki Reklam Materyali Kabul Politikalarına ve Stores Kurallarına uymalıdır.

2. İçerik kabul edilebilirliği

2.1 Genel içerik kuralları

Store içerikleriyle tutarlı ve kaliteli bir müşteri deneyimi sunulmalıdır. Bu bölümdeki politikalar Store'unuzdaki tüm ürünler ve içerikler için geçerlidir.

Store'unuz aşağıdaki şartları karşılamalıdır:

 • Genel kitle için uygun olmalıdır.
 • Store'da başka şirketler veya ürünler kötülenmemeli (ör. "[bir şirketten/markadan/ürün adından] daha kaliteli" gibi ifadeler içermemeli) ve farklı ürünleri tanıtmak için başka şirketlerin adları ya da ürünleri kullanılmamalıdır.
 • Store'un gösterildiği Amazon sitesinin birincil dilinde olmalıdır.
 • Dil bilgisi ve noktalama kurallarına uygun olmalıdır.

Store'unuz aşağıdakileri içermemelidir:

 • ASCII ile oluşturulmuş resimler.
 • Tehlikede, ateşli silahların yakınında, patlamalara yakın konumda, alkol veya uyuşturucu alan ya da diğer zararlı ve yetişkinlere özel durumlarda gösterilen çocuklar.
 • Store'un gösterileceği coğrafi konumda kültürel açıdan uygunsuz olarak kabul edilebilecek içerikler.
 • Sigara içmeye teşvik eden veya özendiren içerikler.
 • Müşterilere fiziksel veya zihinsel olarak zarar verebilecek uygulamaları teşvik eden içerikler.
 • Telefon numaraları ve e-posta veya fiziksel adresler, QR kodları, Amazon dışındaki sitelerin bağlantıları gibi iletişim bilgileri.
  • Markayı Facebook ve Twitter gibi platformlarda takip etmeye yönlendiren sosyal medya düğmelerine izin verilir.
  • Videolarda markanın web sitesiyle ilgili detaylara, "www adresinden şimdi satın alın" gibi bir eylem çağrısıyla birlikte gösterilmedikleri sürece izin verilir.
 • Bir hastalık veya bağımlık için teşhis, tedavi, şiddetini azaltma ya da önleme iddiaları.
 • İnsanlara veya hayvanlara karşı zulüm.
 • Aşırıya kaçan veya hatalı noktalama işaretleri.
 • Eksik cümleler veya yazım hataları.
 • Gizli metinler veya uygunsuz çift anlamlar da dahil küfürler.
 • Kargo veya teslimat iddiaları.
 • Zaman sınırı olan promosyonlar.

2.2 Eylem çağrısı (CTA)

 • Resimlerdeki ve metinlerdeki CTA'lar net ve doğrudan olmalıdır.
 • "Buraya tıklayın" gibi spesifik olmayan eylem çağrılarına izin verilmez.
 • CTA'lar bir ürün detay sayfasına, ürün tablosuna veya başka bir Store sayfasına bağlantı vermelidir ve bu sayfanın içeriğiyle ilgili olmalıdır. Kabul edilebilir CTA örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir: Şimdi satın alın, Daha fazla bilgi, Daha fazla, Detayları görün.
 • CTA'lar müşterilere eylem yapmaları için baskı uygulayan (ör. "Son Şans", "Kaçırmayın") veya duygusal olarak yönlendiren dil içermemelidir.

2.3 Büyük Harf Kullanımı

 • Tüm başlık ve açıklama metinleri için cümle büyük harf kuralına uyulması önerilir.
 • Yaygın olarak karşılaşılan kısaltmalar için kullanılan büyük harfli kelimeler (DIY gibi) veya kayıtlı ürün ya da marka adlarının büyük harfle yazıldığı kelimeler kabul edilebilir.
 • Rastgele büyük harfli sözcüklerin küçük harfli metinlerle birlikte kullanıldığı ifadelere izin verilmez (örneğin, "BU başlık MÜKEMMEL" veya "bU mEtİn MüKeMMeL").

2.4 İddialar ve karşılaştırma içeren ifadeler

Stores reklamlarınızdaki iddialar gerçeği yansıtmalı ve doğru olmalıdır.

Reklamlarınızdaki iddialarınızı destekleyen kanıtlarınız bulunmalıdır:

 • Store'unuzda markanızla ilgili bir iddiada bulunursanız bu iddia, destekleyici tarih bilgileri ve kanıtlar sunularak Store içinde ispat edilmelidir.
 • Ürünlerinizle ilgili bir iddiada bulunursanız bu iddianın hangi ürünler için geçerli olduğu net olmalıdır. Ayrıca, bu ürünler Store'da ilgili iddianın yanında bulunmalıdır. İddianın doğrulaması, ürün detay sayfasından veya ilgili ürünlerin ambalajından görülebilir olmalıdır.

Doğrulama gerektiren iddialara dair bazı örnekleri aşağıda görebilirsiniz:

 • Övgüler ve ödüller: Ödül tarihi ve ödülü veren topluluk gibi detaylarla desteklenmelidir. Ödülün veriliş tarihi 18 aydan eski olmamalıdır.
 • Anket sonuçları: Tüketici anketlerinin sonuçlarıyla ilgili olan iddialar, ankette öznel görüşler toplanmış olsa bile ispatlanmalıdır. Örneğin, "katılımcıların %33'ü XXX ürününü beğendi" iddiasıyla birlikte anketin kaynağı ve tarihi alıntı yapılarak açıklanmalıdır ("*ABD Anketleri Ltd, Ocak 2017").
 • Performans ölçümleri: Bazı nesnel ölçümler yapıldığını müşterilere ima eden iddialar. "Kırışıklıkları %99 oranında azaltır" veya "Dişleriniz üç ton daha beyaz görünür" ya da "en iyi nemlendirici" gibi ifadeler buna örnektir.
 • Karşılaştırma içeren ifadeler: Bağımsız kaynaktan son 12-18 ay içindeki tarihiyle birlikte yapılan bir alıntıyla desteklenmelidir. Örneğin, "Amerika'nın en iyi şapkası, Hat Makers dergisi, 2017". Rakip markalarla doğrudan karşılaştırma yapılmasına izin verilmez.
Konuma özel gereklilikler

Avustralya:

 • Ürünler bir hastalık, rahatsızlık, fiziksel sorun veya rahatsızlık, bozukluk, sakatlık ya da psikolojik rahatsızlık ile ilgili tedavi etme veya iyileştirme iddiasında bulunmamalıdır.
 • Güneş koruma faktörü (SPF) 50'den düşük olan güneş koruma faktörlü kremlerin "yüksek" (veya benzeri) düzeyde koruma sağladığı iddia edilmemelidir. Ayrıca, asıl amacı güneşten koruma sağlamak olmayan ürünlerin güneşten koruma ürünü olduğu iddia edilmemelidir.
 • Takviyelerin, gıdaların, kremlerin ve diğer tüketim maddelerinin veya tropikal ürünlerin kilo vermeye, incelmeye ya da diyete yardımcı olduğu veya bu konularda etkili olduğu iddia edilmemelidir.

2.4.1 Güvence ve garantiler

Güvence ve garantiler (geçerli sınırlamalar dahil) Store'da net olarak açıklanmalıdır.

Güvenceyi veya garantiyi yerine getirmekten sorumlu olan taraf Store'da ve ilgili ürünlerin detay sayfalarında açıklanmalıdır.

2.5 Sahte işlevsellik

Sahte işlevsellik, Store'unuzdaki etkin olmayan bazı öğelerin etkileşimli olduğu ve değer sunabileceği konusunda müşterileri inandırarak müşterilerin reklamlara tıklamasına neden olabilir.

Örneğin, CTA düğmeleri içeren tıklanamayan kutucukların kullanımı yasaktır.

2.6 Öne çıkan fırsatlar

 • Stores'da fırsatları göstermek için Öne Çıkan Fırsatlar widget'ı kullanılmalıdır.
 • Öne çıkan fırsatlar widget'ının Store'da, fırsatla ilgili olmayan mesajları veya ürünleri de içeren bir Store sayfası bileşeni olarak bulunması hâlinde aşağıdakiler geçerlidir:
  • Promosyon mesajlarına yalnızca widget'ın hemen üzerindeki veya yanındaki metin ya da resim kutucuklarında izin verilir.
  • Store sayfasının başlığı "İndirim", "Kampanya" veya "Fırsat" olamaz ya da promosyon anlamına gelen başka terimlerden oluşamaz.
 • Yalnızca fırsatları tanıtmak için oluşturulan Store sayfaları:
  • Uygun bir başlığa sahip olmalıdır. Örneğin, "İndirim" "Kampanya" veya "Fırsat" gibi başlıklar ya da promosyona işaret eden gelen başka terimler.
  • Ürün seçimi için yalnızca Öne Çıkan Fırsatlar widget'ını içermelidir. (Ürün tabloları ve diğer dinamik ürün seçimi kutucuklarına izin verilmez.)
 • Öne Çıkan Fırsatlar widget'ına eşlik eden tanıtım amaçlı reklam metni:
  1. Yalnızca aşağıdaki gibi genel bir tanıtım dili kullanılmalıdır:
   1. Fırsatlarımızı/İndirimlerimizi keşfedin.
   2. Fırsatlarımıza/İndirimlerimize göz atın.
   3. Marka veya ürün adında indirim.
  2. Şunları içermemelidir:
   1. Aciliyet hissi yaratması amaçlanan kelime veya ifadeler. (ör. "Yalnızca Bugün" veya "Son Şans")
   2. Belirli fiyatlandırma veya indirimlerle ilgili atıflar (ör. 20 $ indirim ya da %5 tasarruf).
   3. Marka adının bir parçası olmayan ünlem işaretleri.

2.7 Sayfa ve kutucuklar

 • Store'unuzdaki her sayfa, bir ürün detay sayfasına veya Store'daki başka bir sayfaya giden tıklanabilir bir bağlantı içermelidir. Sayfalar müşterilere döngüsel bir deneyim sunmamalıdır.
 • Boş kutucuklara veya "Buraya Metin Gelecek" şeklindeki orijinal varsayılan metinler içeren kutucuklara izin verilmez.

2.8 Özel karakterler

 • Sadece alfasayısal karakterlerin kullanılmasına izin verilir.
 • Üç noktanın (...) aşırı kullanımı yasaktır. Üç noktanın, her metin bloğunda en fazla üç defa kullanılmasını öneriyoruz.
 • Emoji kullanımına izin verilir. Ancak tekrarlayan veya aşırı emoji kullanımından lütfen kaçının.

2.9 Metin

Metinlerin tümü, görüntünün arka planına ve boyutuna karşı okunaklı olmalıdır (açılış görseli, resim galerisi veya ekstra büyük (tam genişlik) resim kutucuğunda minimum 32 piksel ve diğer resim kutucuklarında 16 piksel çözünürlükte).

3. Resim ve video kabul edilebilirliği

Bölüm 2'deki içerik kabul edilebilirlik kurallarına ek olarak bu bölümde, Store'unuzdaki tüm resim ve video içerikleri için geçerli ek kurallar özetlenmektedir.

3.1 Genel resim ve video kuralları

Resimler ve videolar:

 • Yüksek çözünürlüklü olmalı ve seçilen kutucuk için geçerli olan minimum özellikleri karşılamalıdır.
 • Pikselli, belirgin şekilde bozulmuş veya genişletilmiş olmamalıdır.

Videolar:

 • Düzgün şekilde akmalı, ürün ve Store ile ilgili olmalıdır.
 • 5 dakikadan uzun olmamalıdır.

3.2 Resim ve video reklam materyali kuralları

 • Resimlerin, resmin önemli öğelerini kapatacak şekilde kesilmediğinden emin olmak için Stores masaüstü ve mobil önizlemelerde görüntülenmelidir.
 • Açılış görselleri kalabalık veya üst üste binen öğeler içermemelidir.
 • Marka logosu, ürün resimleriyle veya açılış görselinin diğer önemli içerikleriyle üst üste binmemelidir.
 • Yer paylaşımlı metin kutucuklarındaki içerik, temel resim metnini veya temel resme ait diğer önemli öğeleri kapatmamalıdır.

3.2.1 Yetişkinlere yönelik ürünler için resim kuralları

 • Resimler ve videolar aşağıdakileri içermemelidir:
  • Eller, şeritler, yıldızlar veya başka grafiklerle gizlenmiş mahrem vücut bölgeleri (ör. genital bölge, göğüsler, kalça) dahil olmak üzere çıplaklık öğeleri.
   • Mahrem vücut bölümleri giysilerle kaplanmalıdır.
  • Ambalajda yer alanlar dahil olmak üzere insan cinsel organlarının tasvirleri.
   • Müstehcen olmadığı sürece, erkek veya kadın cinsel organı konturlarına izin verilebilir.
  • Üstü örtülü küfürler dahil olmak üzere küfür içeren reklam materyali.
  • Çocuk modellerin veya çocukları temsil eden yetişkin modellerin resimleri.
  • Yaşam tarzı resimleri, mankenler, karikatürler veya diğer yollar üzerinden ürünün kullanım hâlinde gösterilmesi (ör. eğitici videolar ile).
   • Rahatsız edici bir dil kullanılmadığı sürece ürünlerle ilgili sözlü açıklamalara ve soyut illüstrasyonlara izin verilir.
  • Aşırı derecede kışkırtıcı cinsel unsurlar veya müstehcen içerikler.
  • Cinsel aktiviteler veya pozisyonlar.
  • Müstehcen pozlar veya jestler.
  • Saldırgan veya şiddet barındıran içerikler.

3.2.2 Rahatsız edici resimlere yönelik kurallar

Tehlike altındaki insanlar veya hayvanlar gibi gerçek ya da örtülü taciz eylemlerine dair resimler, işkence, taciz, gerçek veya örtülü tecavüz sahneleri.

3.2.3 Eğlence içeriği fragmanları için geçerli kurallar

Ürünün içerik derecelendirmesi, fragman başlamadan önce gösterilmelidir. Yetişkin içerikli olan veya yaş sınırı bulunan fragmanları ya da NC-17 derecelendirmeli filmlerin veya AO (ya da yerel eş değeri) derecelendirmeli video oyunlarının fragmanlarını kabul edemeyiz. Derecelendirme yoksa video, genel izleyici kitlesi için uygun olmalıdır.

3.2.4 İç giyim ürünleri için resim kuralları

 • İç giyim, iç çamaşırı ve mayo veya bikini ürünlerinin resimleri ve videoları, Amazon'un kendi takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde müstehcen ya da ahlaka aykırı nitelikte olamaz. Söz konusu ürünlerin resimleri ayrıca aşağıdaki kurallarla da uyumlu olmalıdır:
  • Kişileri giyinik veya çıplak şekilde bir seks pozisyonunu taklit eder ya da bir cinsel eylemi ima eder şekilde gösteren resimler.
  • Tam çıplaklık (göğüs, cinsel organ, çıplak kalça vb.) içeren resimlere ve videolara izin verilmez.
  • Cinsel organların ve göğüslerin görünür olmaması veya modellerin müstehcen ya da kışkırtıcı bir şekilde gösterilmemesi veya sunulmaması koşuluyla şeffaf ya da opak ürünler giyen canlı modellerin resim ve videolarına izin verilebilir. Görünür durumdaki vücut bölümlerinin şeritler veya başka türdeki grafiklerle kapatılmış hâllerine izin verilmez.
  • Tanga ve külotların ana ürün resminde veya videosunda ürünlerin önden görünümleri kullanılmalıdır.
  • Ön ve arka tarafı tamamen kapatmayan tanga ve külotların resim veya videolarında canlı model kullanılmamalıdır. Görünür olan cilt bölümlerinde rötuş yapılmasına izin verilmez.

3.2.5 Cinsel içerikli resimler için geçerli kurallar

Resim ve videolar şunları içermemelidir:

 • Cinsel ima içeren pozlar (ör. şehvet uyandıran veya cinsel imada bulunan yüz ifadesiyle bacakların ayrılması, saçların tutulması ya da kalçaların öne çıkarılması).
 • Vücudun göğüs veya kalça gibi mahrem bölgelerine gereksiz biçimde ve cinsel ima içerecek şekilde dikkat çeken resimler.
 • Reşit olmayan kişilerin cinsel ima içeren durumlarda gösterilmesi.
 • Sütyen askısını indirmek veya iç çamaşırını çıkarmak gibi cinsel ima içeren soyunma eylemlerini gösteren resimler.
 • Çorap, jartiyer gibi cinsel bağlamda kullanılan iç çamaşırları giymiş şekilde veya kırbaç ve zincir gibi gereçler ile birlikte gösterilen modeller.
 • Kışkırtıcı kucaklaşma veya duş ya da yatak gibi kışkırtıcı bir ortamda gösterilen kucaklaşmalar.

3.2.6 Şiddet içeren resimler için geçerli kurallar

Açık yaraları olan, silahla saldırıya uğrayan kişiler, uzuv kaybı sahneleri ya da grafik kadavra betimlemeleri gibi aşırı düzeyde şiddet ve kan görüntülerine izin verilmez. Şiddet veya açık yaraların yer almadığı durumlarda kan görsellerinin eğlence amaçlı olarak ya da video fragmanları için kullanımı kabul edilebilir olabilir.

3.2.7 Silah resimleri için geçerli kurallar

Silah (gerçekçi görünen veya görünmeyen ateşli silah, kılıç, yay, ok vb.) resimleri:

 • Şiddet içeren durumlarda ve tehditkar bir şekilde kullanılırken (ör. başka bir karakter yaralanırken) gösterilmemelidir.
 • Dehşet verici şekilde (ör. kanla kaplı olarak) sergilenmemelidir.
 • Bir karaktere doğrultulmuş şekilde.
 • Müşteriye doğrultulmuş şekilde.
 • Reşit olmayan bireyin kullandığı veya bu kişinin yanında kullanılan silahlar.
 • Ateşleme eylemleriyle (örneğin, mermilerin gözle görülür biçimde silahtan çıkışı, duman veya namlu etrafındaki diğer kalıntılar) gösterilmemelidir.

4. Ürün kabul edilebilirliği

Tüm ürünler genel kullanıcı kitlesi ve Store'un gösterildiği konum için uygun olmalıdır.
Aşağıdaki ürün türleri tüm dünyada Stores'da yasaktır:

 • Yetişkinlere yönelik ürünler: Pornografi veya benzer içerikler. İzin verilen yetişkinlere yönelik ürünlerle ilgili detaylar için 2. bölüme (Ürünlere yönelik kısıtlamalar) göz atın.
 • Güzellik ve kişisel bakım ürünleri: Vücudun doğal yapısında kalıcı fiziksel değişiklikler sağladığı iddia edilen ürünlere izin verilmez.
 • Yarışmalar ve çekilişler.
 • Uyuşturucu test kitleri.
 • Hastalık tanı kitleri.
 • Dijital cihaz ve bilgisayar korsanlığında kullanılan hizmetler ve ürünler.
 • Asitle aşındıran kremler ve diğer yakıcı kremler, jeller, sıvılar veya çözeltiler.
 • Sahte belge hizmetleri.
 • Efedrin alkaloidleri, salvia divinorum veya salvinorin A içeren gıdalar ve besin takviyeleri.
 • Hızlı zengin olma iddiasıyla sunulan ürünler.
 • Grafitiyle ilgili boyalar, kalemler, kremler, püskürtücü başlıklar, kartuşlar ve "Nasıl Yapılır?" türündeki videolar ile diğer içerikler.
 • Yasa dışı, keyif verici maddeler ve bunlarla ilgili gereçler.
 • Profesyonel kullanım için üretilmiş veya bu amaçla pazarlanan tıbbi cihazlar.
 • Azot oksit kutuları ve dolum araçları.
 • Reçeteli ürünler ve cihazlar.
 • Bir hastalık veya bağımlılığı teşhis etme, iyileştirme, hafifletme, tedavi etme ya da önleme iddiası bulunan ürünler.
 • Gizliliği ihlal etmek amacıyla (ör. casus kameraları) veya emniyet güçlerinden kaçınmak (ör. polis telsizi tarayıcısı) için kullanılan ürünler.
 • Irk, renk, milliyet, din, engellilik durumu, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş veya başka bir kategori üzerinden belirli bir gruba karşı nefreti, şiddeti ya da hoşgörüsüzlüğü teşvik eden veya savunan ya da ayrımcılık barındıran ürünler veya içerikler.
 • Kumar hizmetleri ile ilgili ürünler.
 • Fikri mülkiyet haklarını veya bireysel hakları ihlal edebilecek, bunların ihlalini teşvik edebilecek ya da mümkün kılabilecek ürünler.
 • Küfürlü veya ahlaka aykırı ürün ya da içerikler.
 • Şüpheli veya potansiyel olarak tehlikeli faaliyetlerde kullanılabilecek ürünler (ör. havai fişekler).
 • Dövme ve vücut damgalama ürünleri.
 • Tütünün yanı sıra nikotin içeren ürünler, sigara kağıtları, elektronik sigaralar ve benzeri ürünler (nikotinsiz eş değerleri dahil) gibi diğer tütün ürünleri ve aksesuarlar.
 • UV bronzlaşma hizmetleri ve ekipmanları.
 • Aşağıdakiler dahil silahlar (kapsamlı liste için lütfen Patlayıcılar, Silahlar ve İlgili Ürünler sayfasını inceleyin):
  • Mühimmat veya yeniden doldurulmuş mühimmat.
  • Saldırı silahı parçaları veya aksesuarları ya da çeşitli saldırı silahı modellerinden hareketle, saldırı silahı parçaları veya aksesuarları olarak pazarlanan ürünler.
  • Tahrip edici ve patlayıcı cihazlar (ör. havai fişekler).
  • Tabanca güvenlik sertifikaları.
  • Tabanca, toplu tabanca veya her çeşit silah.
  • Gerçeğe benzeyen veya gerçek olan silahları, silah parçalarını ya da mühimmatı andıran veya bunları içeren ürünler.
  • Yalnızca güvenlik güçlerinin veya askeri personelin kullanımı için üretilmiş silahlar ya da diğer ürünler.

5. Ürünlere yönelik kısıtlamalar

Bu bölümde, yukarıda listelenen içerik ve resim kabul edilebilirlik kurallarına ek olarak, ürüne özel ek kurallar yer almaktadır.

5.1 Yetişkinlere yönelik ürünler

 • Yetişkinlere yönelik ürünlerin satıldığı Store'larda sadece yetişkin ürünleri bulunmalıdır. Yetişkinlere yönelik ürünlerin yer aldığı Store'larda yetişkinlere yönelik olmayan ürünler bulunamaz. Benzer şekilde, yetişkinlere yönelik olmayan Store'larda yetişkinlere yönelik ürünler yer alamaz.
 • Aşağıdaki ürünler yetişkinlere yöneliktir ve yalnızca yetişkinlere yönelik ürünlerin yer aldığı Store'larda bulunabilir (bu liste kapsamlı değildir):
  • Cinsel gücü artıran ekipmanlar, cinsel açıdan güçlendirici diğer takviyeler ve afrodizyaklar.
  • Belirgin bir cinsel amaca yönelik erotik iç çamaşırları (ör. file kumaştan üretilmiş olanlar).
  • Erotik oyunlar, kitaplar, kostümler ve şaka kitapları.
  • Doğal olmayan veya jenerik bir tasarıma sahip olan cinsel ürünler (gerçekçi ya da doğal tasarımlara izin verilmez).
  • Kayganlaştırıcılar.
  • Masaj yağları, kremler, mumlar, vücut boyaları ve tozları.
  • Konfora yönelik mobilyalar (müstehcen parçaları, yastıkları veya kolçakları olmayan) ve direkler.
 • Yetişkinlere yönelik ürünlerin bulunduğu Store'lar:
  • Müstehcen veya cinsel temalı içerikler barındırmamalıdır.
  • Açık cinsel referanslar, küfür veya örtülü küfür (örneğin, ürün başlığında) içermemelidir.
  • Store'daki tüm sayfaların açılış görselinde, Store marka logosu veya adı açıkça görülecek şekilde eklenmelidir.
  • Store'daki tüm sayfaların açılış görselinde "yalnızca yetişkinler için" mesajı bulunmalıdır.
  • Her Store sayfası tek bir yetişkin ürünü kategorisine veya birbiriyle yakından ilişkili yetişkin ürünlerine ait olmalıdır.
 • Yetişkinlere yönelik ürünler içeren Cinsel Sağlık Store'ları, bu ürünleri ayrı ve uygun şekilde etiketlenmiş bir alt sayfada sergilemelidir. Alt sayfanın açılış görselinde "yalnızca yetişkinler için" mesajı bulunmalıdır.
 • Daha fazla bilgi için lütfen 3. Bölüm'e (resim ve video kabul edilebilirlik kuralları) bakın.

5.2 Sanatsal ve endüstriyel malzemeler

Yalnızca evde, endüstriyel amaçla, otomobillerde ve sanatsal kullanım amaçlı üretilmiş olup bu şekilde pazarlanan sanatsal ve endüstriyel malzemelerin yer aldığı Store'lara izin verilir. Ürünler, kamu malına veya özel mülke zarar vermeye, vandalizme ya da topluma zararlı davranışlara teşvik etmemelidir.
Aşağıdaki ürünler Stores'da yasaklanmıştır:

 • Grafitiyle ilgili boyalar, kalemler, kremler, püskürtücü başlıklar, kartuşlar ve "Nasıl Yapılır?" türündeki videolar ile diğer içerikler.
 • Asitle aşındıran kremler.
 • Yakıcı kremler, jeller, sıvılar veya benzer çözeltiler.

5.3 Alkol ve ilgili ürünler

5.3.1 Genel kurallar

 • Resim, video ve metinlerde sorumlu alkol tüketimi teşvik edilmelidir. Ayrıca:
  • Alkolün iyileştirici etkisi veya başka faydaları olduğu (örneğin performansı artırdığı, başarıya katkıda bulunduğu ya da sorunları çözdüğü) önerisinde veya imasında bulunulmamalı; madde ya da cihaz kullanımının bir hastalığın, rahatsızlığın, kusurun veya yaralanmanın önlenmesine, teşhis edilmesine, iyileştirilmesine ya da hafifletilmesine yardımcı olacağı veya fizyolojik bir süreci etkileyebileceği, engelleyebileceği ya da değiştirebileceği iddiasında bulunulmamalıdır.
  • Aktif olarak içki içen kişiler gösterilmemelidir.
  • 25 yaşın altında gibi görünen yetişkinler bulunmamalıdır.
  • Reşit olmayan kimseler hedef alınmamalı, bu kişilerin ilgisini çekmek üzere tasarlanmış resimler veya içerikler yer almamalıdır.
  • İçki içmek ile motorlu taşıt ya da araç sürmek veya iş makineleri kullanmak ilişkilendirilmemelidir.
  • Alkollü içecek tüketmemeyi tercih eden kişilerin bu tercihi kötülenmemelidir.
  • İnsanlar sorumsuz bir şekilde içki içmeye özendirilmemelidir.
  • Aşırı tüketim teşvik edilmemelidir.
  • İçkinin alkol oranına odaklanılmamalıdır.
  • Hamilelik, annelik veya ebeveynlikle ilişkilendirilmemelidir.

5.3.2 Alkollü içecekler ve ilgili ürünler

 • Yukarıdaki genel kurallara ek olarak, alkollü içecekler ve ilgili ürünler satan Store'lar aşağıdaki kurallara uymalıdır:
  • Store'daki tüm sayfalarda, açılış görselinde etkinleştirilmiş şekilde reklamverenin marka logosu bulunmalıdır.
  • Store'larda alkollü ve alkolsüz ilgili ürünler bir arada bulunamaz.
Konuma özel gereklilikler
 • Almanya, İtalya ve İspanya: Resimler, videolar veya metinler spor ile ilişkili olamaz.
 • Fransa: Store'larda ilgili alkol uyarısı bulunmalıdır.
 • Meksika:
  • Alkol oranı %55 ve üzeri olan ürünler yasaklanmıştır.
  • Açılış görseli aşağıdaki açıklamalardan birini içermelidir: "Evite el exceso", "Conocer es no excederse" veya "Todo con medida".
 • Alkollü içecek Store'larında Kanada, Japonya, Hindistan ve ABD'de izin verilmez.

5.3.3 Alkolmetre

Alkolle ilgili yukarıdaki genel kurallara ek olarak, bu kategorideki ürünler, bu ürünlerin daha güvenli bir şekilde alkol tüketmenize yardımcı olacağı iddia edilmemelidir.

5.3.4 İçki sersemliğini gideren ürünler

Yukarıdaki genel alkol kurallarına ek olarak, bu kategorideki ürünlerin veya ürün içeriğinin "içki sersemliğini gidereceği" gibi tıbbi iddialarda bulunulmamalıdır.

5.4 Güzellik ürünleri

Bu kategorideki ürünler:

 • Normal bir vücut fonksiyonunu veya durumunu kalıcı olarak değiştirmeyi iddia etmemelidir.
 • Özel, mahrem veya hassas olabilecek bedensel rahatsızlıklara doğrudan referans vermemelidir.
 • Müşterilere "Görünümünüzden utanıyor musunuz? Bunu deneyin" gibi ifadelerle doğrudan hitap etmemelidir.
 • Bir hastalık, rahatsızlık, fiziksel sorun veya rahatsızlık, bozukluk, sakatlık ya da psikolojik rahatsızlık ile ilgili tedavi etme veya iyileştirme iddiasında bulunmamalıdır.
Konuma özel gereklilikler
 • Avustralya: Ürünler, herhangi bir şekilde tedavi etme veya iyileştirme iddiasında bulunmamalı ve ürünün vücut üzerindeki etkisini (örneğin nemlendirme ya da yaşlanma karşıtı) açıklamamalıdır

5.5 Çocuk güvenliği

 • Çocuklara yönelik ürünlerde, ürünün güvenli olmayan bir şekilde kullanıldığını gösterilmemelidir. Örneğin, şişme havuzlarda veya yanlış kullanıldığında çocuklara zarar verebilecek diğer ürünlerde, ürünün yetişkin gözetiminde kullanıldığını gösterilmelidir.

5.6 Kenevir içeren ürünler

 • Kenevir bazlı ürünlerin yer aldığı Store'lar, esrar veya kenevir resimlerinin kullanımı dahil olmak üzere yasa dışı uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirilmiş olmamalı ya da buna teşvik etmemelidir.
Konuma özel gereklilikler
 • Hindistan: Kenevir içeren tüketim ürünleri yasaktır.

5.7 Bebek ve devam mamaları

Bebek ve devam maması Store'ları, emzirmeyi caydırma amacı taşıyan veya ürünün emzirmenin yerine geçebileceği iddiasında bulunan mesajlar vermemelidir.

Konuma özel gereklilikler
 • ABD ve Kanada: Bebek mamalarına yalnızca ABD ve Kanada'da izin verilir.
 • Hindistan: Bebek ve devam mamalarına izin verilmez. Buna biberonlar gibi bebek beslemesi ürünleri de dahildir.

5.8 Bıçaklar

Asıl amacı savaş veya askeri kullanım, nefsi müdafaa olan ya da şiddet içeren davranışları teşvik eden ya da bu şekilde pazarlanan bıçaklar yasaklanmıştır. Örneğin, zombi bıçakları, savaş bıçakları, saldırı bıçakları, fırlatılan bıçaklar, hançerler, bot bıçakları, yay destekli bıçaklar, yakın dövüş bıçakları, yer çekimi bıçakları, kasatura, damla uçlu silahlar (yalnızca Meksika), kılıçlar, savunma bıçakları veya ninja yıldızları.

Konuma özel gereklilikler

Birleşik Krallık, Japonya, Çin ve Hindistan'da yalnızca mutfak bıçaklarına, çatal bıçak takımlarına veya gümüş takımlara izin verilir.

5.9 Tıbbi ürünler, reçetesiz satılan ilaçlar ve takviyeler

Bu kategorideki ürünler:

  • Bir hastalık veya bağımlık için teşhis, tedavi, şiddetini azaltma ya da önleme iddiasında bulunmamalıdır.
  • Ürünün etkinliği hakkında gerçekçi olmayan veya ilgisiz iddialarda bulunmamalıdır.
  • Özel, mahrem veya hassas olabilecek bedensel rahatsızlıklara doğrudan referans vermemelidir.
  • Müşterilerin yetkili bir sağlık uzmanına başvurmasını önlememelidir.
Konuma özel gereklilikler
 • Meksika: Metinler tıbbi rahatsızlığı veya ürünü açıklamamalıdır. Metinlerde yalnızca marka veya ürün adı ve eylem çağrısı bulunabilir.
 • Avustralya: Ürünler, herhangi bir şekilde tedavi etme veya iyileştirme iddiasında bulunmamalı ve ürünün vücut üzerindeki etkisini açıklamamalıdır

5.9.1 Evde uygulanan test kitleri

Bir hastalığı, tıbbi durumu veya rahatsızlığı teşhis ettiği, iyileştirdiği ya da bunlarla ilgili riskleri değerlendirdiği iddia edilmeyen, evde uygulanan test kiti ürünlerine yönelik Store'lara izin verilir. Yalnızca, reklamınızın gösterileceği tüm bölgelere ait geçerli yerel düzenlemelerle uyumlu olan ürünlerin tanıtımını yapabilirsiniz. Yerel düzenleyici kurumlardan, Amazon'da reklamını yapmak istediğiniz ürünlerin satışı, dağıtımı ve reklamı için gerekli tüm izin ve onayları alma sorumluluğu size aittir.

İzin verilen ürünler; diyabet ve kan şekeri izleme kitlerini, tansiyon aletlerini, soy ağacı, DNA, kişisel genetik profili çıkarma kitlerini, idrar tahlili kitlerini, parmak delme cihazlarını (yalnızca tıbbi amaçlı olanlar) ve gebelik/doğurganlık testlerini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu ürün kategorileri, aşağıdakiler dahil olmak üzere konumlara özel gerekliliklere tabidir:

Konuma özel gereklilikler
 • Soy ağacı, DNA ve genetik profili çıkarmaya yardımcı test kitlerine Fransa'da izin verilmez.
 • Bu kategorideki hiçbir ürüne Çin, Meksika, Avustralya, Hindistan ve Japonya'da izin verilmez.

5.9.2 Tıbbi

 • Reçetesiz satılan sağlık ve güzellik ürünlerinin reçeteli ürünler kadar etkili olduğu iddia edilemez.

5.9.3 Kilo verme

İçeriklerde, müşteriye doğrudan (örneğin, "Fazla kilolarınız mı var?" biçiminde) hitap edilmemelidir veya aşağıdakiler de dahil olmak üzere gerçekçi olmayan ya da abartılı iddialarda bulunulmamalıdır:

 • Müşterilerin kalori kontrollü bir diyet veya egzersiz programı izlemeden, yalnızca ürünü kullanarak kilo verebileceği iddiası.
 • Sonuçların herkes için aynı veya kalıcı olacağı iddiası.
 • Belirli bir sürede belirli miktarda kilo verileceği iddiası.
 • Müşterinin beslenmesinden bağımsız olarak ürünün çok kilo verdireceği iddiası.
 • Müşterinin ürünü giyerek veya cildine sürerek kilo verebileceği iddiası.
Konuma özel gereklilikler
 • Meksika: Kilo verme, kilo alma, kas geliştirme ve benzeri ürünlere Meksika'da izin verilmez.
 • Avustralya: Kilo vermekle ilgili gıdalar, takviyeler, topikal olarak uygulanan kremler ve kilo verme ile zayıflamaya ilişkin iddialar yasaktır.

5.10 Siyasi içerikli ürünler

Bir siyasetçinin veya siyasi partinin desteklendiği ya da doğrudan bir siyasetçinin hedef alındığı, kamu genelinde tartışmaya açık kampanyalar, seçimler veya siyasi sorunlarla ilgili içerikler ya da ürünler kabul edilmemektedir.

5.11 Cinsel sağlık

Store'ların aşağıdaki gereklilikler ile uyumlu olması koşuluyla cinsel sağlık ürünlerinin tanıtımına izin verilir:

 • Ürünler cinsel performansı veya libidoyu artırmakla ilgili iddialar içermemelidir.
 • Ürünler özel, mahrem veya hassas fiziksel/tıbbi rahatsızlıklara ya da hassas bedensel işlevlere veya durumlara açıkça atıfta bulunmamalıdır.

Cinsel sağlık ürünleri, cinsel nitelikli olmayan sağlıklı yaşam ürünleriyle bir arada sunulmamalıdır. Birbiriyle ilgili olmayan birden fazla ürün satabilen reklamverenler, cinsel sağlık ürünlerini Store içindeki uygun başlıklı (örneğin "Cinsel Sağlık") bir alt sayfaya yerleştirmelidir.

Konuma özel gereklilikler
 • Japonya: Cinsel sağlık ürünü Store'larına Japonya'da izin verilmez.

5.12 Spor ve dış mekan ürünleri

Spor ve dış mekan ürünlerinin yer aldığı Store'lar:

 • Müşterileri sağlık ve güvenlik konusunda daha az dikkatli ve daha az sorumlu davranmaya teşvik etmemelidir.
 • Şiddeti veya topluma zararlı davranışları hoş gören ya da teşvik eden nitelikte olmamalıdır.
 • Müşterileri yanlış yönlendirmemelidir. Bu, gerekli özen gösterilmediği ve önlem alınmadığı takdirde genel olarak güvenli kabul edilmeyen ürünleri güvenli gibi sunmayı da içerir.

5.12.1 Resim kuralları

Yukarıda listelenen içerik ve resim kabul edilebilirlik kurallarına ek olarak, silah veya silah aksesuarlarının resimlerini içeren spor ve dış mekan ürünlerinin yer aldığı Store'larda:

 • Silahın kendisine değil, silahın aksesuarına odaklanılmalıdır.
 • Silah kullanım halinde veya kullanılmak üzereyken gösterilmemelidir. Örneğin, silah kılıfı reklamında çekilmiş halde veya çekilmek üzere olan bir silah gösterilemez.
 • Birincil ürün için gerekli olmayan veya bu ürünle bağlantısı olmayan ürün ya da aksesuarlar bulunmamalıdır. Örneğin, silah kılıfı ürününde savaş bıçağı gösterilmemelidir.

5.12.2 Ürün kabul edilebilirliği

Stores'da aşağıdaki ürünlere izin verilmektedir:

 • Maske ve eldiven gibi airsoft aksesuarları.
 • Ok destekleri, çekme aparatları, kirişler.
 • Tek gözlü ve iki gözlü dürbünler, gece görüş dürbünleri.
 • Tuzak gereçleri.
 • El fenerleri.
 • Av ve takip kameraları.
 • Elde taşınabilen gözlem dürbünleri.
 • Paintball maskeleri, başlıkları ve koruyucu gözlükleri.
 • Mesafe ölçme cihazları.
 • Hedefler.
 • Kutu ve kasa gibi mühimmat depoları.
 • Günlük kullanıma yönelik/çok fonksiyonlu/taktik kalemler.
 • Silah temizleme kitleri.
 • Silah kılıfları.
 • Silah kasaları.
 • Askeri kutular, çantalar ve paraşüt kordonları.
Konuma özel gereklilikler

Silahlara ve silah aksesuarlarının hiçbirine Meksika, Japonya, Hindistan ve Çin'de izin verilmez.

Aşağıdaki ürünlere yalnızca ABD'de izin verilir:

 • Airsoft silahları ve mühimmatları.
 • Ok başları.
 • Havalı silahlar ve mühimmatları.
 • Yay ve oklar.
 • Arbaletler.
 • Silah destekleri ve silah desteği çantaları.
 • Silah askı kayışları.
 • Lazerli, dürbünlü ve dürbünsüz, sabit silah nişangahları.
 • Paintball silahları ve mühimmatları.
 • Biber gazları.
 • Atış çubukları.
 • Sapanlar.
 • Şok silahları.
 • Şok tabancaları.

6. Amazon markalama

Amazon içeriği

Amazon ticari markalarını ve ürünlerini kullanmak veya Amazon ürünlerine ya da hizmetlerine atıfta bulunmak Stores'da yasaktır. Buna aşağıdakiler dahildir:

 • Abone Ol ve Tasarruf Et ve Kindle Unlimited gibi Amazon programlarına yapılan referanslar.
 • Amazon logoları ve Sepete Ekle gibi kullanıcı arabirimi düğmelerine veya bunları taklit eden öğelere izin verilmez.
 • Statik reklam metinleri Amazon'da dinamik müşteri derecelendirmeleri, satış sıralamaları, fiyatlar ve tasarruflar içeremez.

Başlıkta veya resimde birincil ürünün önde olması ve Amazon ürünlerine doğru şekilde atıfta bulunulması şartıyla, uyumluluğu belirtmek amacıyla doğru atıfların (ör. "Alexa ile Çalışır") kullanılmasına izin verilir.

Müşteri yorumları

 • Amazon Müşteri Yorumlarıyla karıştırılabilecek üçüncü taraf müşteri yorumlarına, yıldız puanlarına veya diğer öğelere izin verilmez.
 • Yazım veya dil bilgisi hatalarının düzeltilmesi dahil olmak üzere Amazon müşteri yorumları üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Çok fazla yazım yanlışı veya önemli dil bilgisi hataları bulunan yorumlara yer verilmemelidir.
  • Müşteri yorumlarının bazı bölümlerine yer vermek istemiyorsanız ilgili bölümün yerine üç nokta ("...") koyun ve üç noktanın öncesinde veya sonrasında boşluk bırakmayın. İlgili bölümü yorumdan çıkardığınızda yorumun anlamını değişmemelidir.
  • Müşteri yorumlarının başında, ortasında ve sonunda birer tane olmak üzere en fazla üç kez üç nokta kullanılabilir.
 • Amazon müşteri yorumlarında müşterinin adı bulunmamalıdır.
 • Amazon müşteri yorumları, ilgili detay sayfasında doğrulanabilmelidir.