แนวทางการใช้พิกเซลของ Amazon

ทบทวนกระบวนการ

ผู้ขายข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์โฆษณาต้องผ่านการรับรองในการจะวางพิกเซล ใช้แท็ก JS หรือวางคุกกี้บนเว็บไซต์ของ Amazon ผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ในรายการดังกล่าวจะไม่สามารถทำการศึกษาการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่ายบนเว็บไซต์ของ Amazon ได้

โปรดส่งตัวอย่างพิกเซลหรือแท็กไปยังทีมบัญชีของคุณอย่างน้อยสองวันก่อนวันเริ่มแสดงโฆษณา พร้อมระบุช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว พิกเซลหรือแท็กการตรวจวัดของบุคคลที่สี่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่บอกล่วงหน้า

แท็กสปอตไลท์ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ติดตามคอนเวอร์ชันการรับชมผ่านถูกยกเลิกใช้งานไปแล้ว เนื่องจากมีการใช้รายงานคอนเวอร์ชันของ Amazon เข้ามาแทน ซึ่งสามารถใช้ได้กับแคมเปญที่เชื่อมโยงเข้ามาทั้งหมด เราจะยังมีการใช้งานแท็กสปอตไลท์สำหรับแคมเปญที่ลิงก์ออกไป แต่จะไม่อนุญาตสำหรับแคมเปญที่ลิงก์เข้ามา

ในคำขอของคุณ โปรดระบุ:

 1. ผู้ให้บริการตรวจวัด
 2. สินค้าตรวจวัดเฉพาะที่ถูกกำหนดให้ใช้พิกเซลหรือแท็ก...
 3. ประเภทพิกเซลหรือแท็ก (1x1 หรือแท็ก JS)
 4. ตำแหน่งโฆษณาทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้ใช้งานพิกเซลหรือแท็ก
 5. เว็บไซต์ทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้ใช้พิกเซลหรือแท็ก (Amazon.com, IMDb, DPreview หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการอยู่)
 6. ตัวอย่างของพิกเซลหรือแท็ก

นโยบายการใช้พิกเซลของ Amazon

ทบทวนข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแคมเปญการโฆษณาของคุณสอดคล้องกับนโยบายการใช้พิกเซลของบุคคลที่สามของ Amazon:

ตำแหน่งและประเภทโฆษณา

 1. ไม่อนุญาตให้ใช้แท็ก JavaScript ภายในช่องที่ไม่ใช่ IAB
 2. พิกเซลและแท็กทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน HTTPS
 3. ไม่อนุญาตให้ใช้พิกเซลหรือแท็ก ยกเว้น DoubleClick ในหน้าเว็บที่ปลอดภัย เช่น Seller Central หน้าขอบคุณ หรือตำแหน่ง BackToSchool BTF
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้แฟลช

ความล่าช้า

 1. พิกเซลและแท็กไม่ได้สร้างความล่าช้าที่วัดผลได้ให้กับเพจ
 2. พิกเซลและแท็กต่าง ๆ ต้องมีการทำแคชของ Edge
 3. พิกเซลและแท็กถูกจำกัดให้กระตุ้นการค้นหา DNS สูงสุดเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
 4. คำขอพิกเซลและแท็กแต่ละรายการต้องเป็นคำขอโดยตรง ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทาง
 5. พิกเซลและแท็กต้องมีการ lazy Load หลังจากโฆษณาเสร็จสิ้น
 6. พิกเซลและแท็กต้องรองรับทราฟฟิก https ที่มีธุรกรรมมากกว่า 3000 รายการต่อวินาที (TPS)
 7. ขนาด JavaScript ต้องต่ำกว่า 1K

การใช้งานคุกกี้

 1. คุกกี้ต้องหมดอายุภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงทางกฎหมาย (โปรดดูข้อตกลงทางกฎหมายที่ลงนามแล้วซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ขายแต่ละราย)
 2. ห้ามใช้สคริปต์หรือโค้ดที่พยายามระบุตัวตนผู้ใช้ หรือค้นหาประวัติการเรียกดู หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII)
 3. ห้ามใช้กลไกการติดตาม เช่น คุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุเป้าหมายใหม่ การจัดประเภทเซ็กเมนต์ หรือการกระจายข้อมูลเกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังหรือผู้ใช้ของ Amazon (โปรดดูข้อตกลงทางกฎหมายที่ลงนามแล้ว)

Amazon Services LLC (“Amazon”) ได้กำหนดนโยบายและข้อกำหนดการโฆษณาข้างต้นเพื่อช่วยแนะนำผู้โฆษณาและตัวเอเจนซี่ในการจัดทำโฆษณาที่จะนำมาแสดงบนเว็บไซต์ของ Amazon นโยบายและข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้กับชิ้นงานโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Amazon และเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อให้บริการและแสดงโฆษณา และหน้าแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกโฆษณาดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของผู้โฆษณา”) เอกสารนี้สรุปส่วนสำคัญของนโยบายและข้อกำหนดมาตรฐานของเรา อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ (เช่น Amazon.co.uk, Amazon.de และ Amazon.co.jp) โปรดตรวจสอบกับทีมบัญชีของคุณ

นโยบายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยแนะนำผู้โฆษณา แต่ผู้โฆษณาต้องรับผิดต่อเนื้อหาของผู้โฆษณาแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่า Amazon จะยอมรับคำสั่งการแทรกหรือการแสดงโฆษณาดังกล่าวก็ตาม

Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขนโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งการอัปเดตนโยบายต่าง ๆ ด้านการโฆษณาบน Amazon Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลบโฆษณาใดก็ตามได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว

การอนุมัติพิกเซลสำหรับผู้ค้าบุคคลที่สาม

พิกเซลของบุคคลที่สามจะต้องผ่านการอนุมัติจาก Amazon ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยและข้อมูลจะไม่มีการรั่วไหล ในการขออนุมัติดังกล่าว บุคคลที่สามจะต้องส่งคำขอไปยังทีมบัญชีของเราเพื่อขอการอนุมัติในทุกครั้งที่มีการใช้พิกเซลในชิ้นงานโฆษณา พิกเซลของบุคคลที่สามต้องจัดทำโดยหนึ่งในผู้ขายบุคคลที่สามที่ผ่านการอนุมัติมาก่อนแล้วแล้วของเรา

นโยบายการโฆษณา