นโยบายการยอมรับชิ้นงานโฆษณาของร้านค้า

สารบัญ

1. ภาพรวม
4. การยอมรับสินค้า
6. การสร้างแบรนด์ Amazon

1. ภาพรวม

ผู้จำหน่ายและผู้ขายสามารถสร้างร้านค้าผ่านคอนโซลการโฆษณาหรือ Seller Central ได้ เนื่องจากร้านค้าจะกลายเป็นส่วนดั้งเดิมของประสบการณ์การช้อปปิ้งของ Amazon พวกเขาจึงต้องรักษาความไว้วางใจระดับสูงที่ Amazon มอบให้กับลูกค้าการช้อปปิ้งของเรา

ผู้ค้าและผู้ขายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งกฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบังคับใช้กับผู้จำหน่ายหรือผู้ขาย คอนเทนต์ของร้านค้า และสถานที่ใด ๆ ก็ตามที่ร้านค้าปรากฏ ซึ่งรวมถึงการรับสิทธิ์หรือการอนุมัติที่จำเป็นจากหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นสำหรับการขาย การแจกจ่าย หรือการโฆษณาของสินค้าที่คุณตั้งใจจะโฆษณากับ Amazon หรือรวมไว้ในร้านค้าของคุณ นอกจากนี้ ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสินค้าที่ถูกจำกัดของ Amazon ตลอดจนแนวทางและนโยบายการยอมรับอย่างสร้างสรรค์สำหรับร้านค้าดังต่อไปนี้

2. การยอมรับคอนเทนต์

2.1 แนวทางการทำคอนเทนต์ทั่วไป

คอนเทนต์ของร้านค้าที่แสดงแก่ลูกค้าต้องมีความสอดคล้องกันและมีคุณภาพสูง นโยบายในหัวข้อนี้มีผลกับสินค้าและคอนเทนต์ทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

ร้านค้าของคุณต้องเป็นดังนี้

 • เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป
 • ไม่ดูหมิ่นบริษัทหรือสินค้าอื่น เช่น “ทำได้ดีกว่า [บริษัท/แบรนด์/ชื่อสินค้า]” หรือใช้ประโยชน์จากชื่อบริษัทหรือสินค้าอื่นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอื่น ๆ
 • อยู่ในภาษาหลักของเว็บไซต์ Amazon ที่มีการแสดงร้านค้า
 • ใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง

ร้านค้าของคุณต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้

 • ศิลปะ ASCII
 • เด็กที่ตกอยู่ในอันตราย ใกล้อาวุธปืน ใกล้ระเบิด ดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาเสพติด หรืออยู่ในสถานการณ์อันตรายหรือสำหรับผู้ใหญ่อื่น ๆ
 • เนื้อหาที่อาจถือว่าไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรมกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ร้านค้าจะนำไปแสดง
 • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือยกย่องการสูบบุหรี่
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของลูกค้า
 • รายละเอียดการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลหรือที่อยู่จริง รหัส QR หรือลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นอก Amazon
  • อนุญาตให้ใช้ปุ่มโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามแบรนด์บน Facebook, Twitter ฯลฯ ได้
  • อนุญาตให้ใช้รายละเอียดเว็บไซต์ของแบรนด์ในวิดีโอได้หากไม่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจ เช่น “ช้อปตอนนี้ที่ www.”
 • กล่าวอ้างว่าเป็นการวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรืออาการเสพติดได้
 • ความโหดร้ายต่อคนหรือสัตว์
 • เครื่องหมายวรรคตอนมากเกินไปหรือไม่ถูกต้อง
 • ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การพิมพ์ผิด หรือการสะกดผิด
 • คำหยาบคาย รวมถึงข้อความที่คลุมเครือหรือความหมายสองแง่สองง่ามที่ไม่เหมาะสม
 • การกล่าวอ้างเกี่ยวกับการจัดส่งหรือการส่งมอบ
 • โปรโมชั่นที่ขึ้นอยู่กับเวลา

2.2 การกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ (CTA)

 • คำกระตุ้นการตัดสินใจในรูปภาพและข้อความต้องมีความชัดเจนและตรงไปตรงมา
 • ไม่อนุญาตให้ใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น "คลิกที่นี่"
 • คำกระตุ้นการตัดสินใจต้องลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดสินค้า การแบ่งสินค้า หรือหน้าร้านค้าอื่น และต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้านั้น ตัวอย่างของคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ยอมรับได้ ประกอบด้วย ช้อปตอนนี้ เรียนรู้เพิ่มเติม ดูเพิ่มเติม ดูรายละเอียด
 • คำกระตุ้นการตัดสินใจต้องไม่ใช้ภาษาที่อาจกดดันให้ลูกค้าดำเนินการ เช่น “โอกาสสุดท้าย” หรือ “อย่าพลาด” หรือภาษาที่อัดแน่นด้วยอารมณ์

2.3 การใช้อักษรพิมพ์ใหญ่

 • แนะนำให้ใช้รูปแบบประโยคสำหรับข้อความชื่อเรื่องและคำอธิบายทั้งหมด (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะเมื่อขึ้นต้นประโยค)
 • คำที่ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่สำหรับตัวย่อที่พบเห็นบ่อย (เช่น DIY) หรือในกรณีที่ชื่อสินค้าหรือแบรนด์ที่จดทะเบียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นที่ยอมรับได้
 • ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกซึ่งรวมคำที่ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่แบบสุ่มกับพิมพ์เล็กตัวอย่าง เช่น “THIS headline is GREAT” หรือ “ThIs TeXT is GREat”

2.4 การกล่าวอ้างและข้อความเปรียบเทียบ

การกล่าวอ้างผ่านการโฆษณาในร้านค้าของคุณต้องเป็นความจริงและถูกต้อง

คุณต้องมีหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้างผ่านการโฆษณาของคุณ

 • หากคุณทำการกล่าวอ้างเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณในร้านค้า การกล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการพิสูจน์ยืนยันภายในร้านค้า พร้อมวันที่และหลักฐานสนับสนุนการกล่าวอ้างนั้น
 • หากคุณทำการกล่าวอ้างเกี่ยวกับสินค้าของคุณ จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าใช้กับสินค้าใดบ้าง และควรวางสินค้าเหล่านั้นอยู่ติดกับการกล่าวอ้างดังกล่าวภายในร้านค้า ต้องสามารถค้นพบการพิสูจน์ยืนยันได้ในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูตัวอย่างการกล่าวอ้างบางส่วนที่ต้องมีการพิสูจน์ยืนยันด้านล่าง:

 • เกียรติประวัติและรางวัล ต้องได้รับการสนับสนุนโดยมีรายละเอียด เช่น วันที่และหน่วยงานที่มอบรางวัล และควรมีอายุไม่เกิน 18 เดือน
 • ผลลัพธ์จากการสำรวจ: การกล่าวอ้างเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการสำรวจผู้บริโภคต้องได้รับการพิสูจน์ยืนยัน แม้ว่าแบบสำรวจจะรวบรวมความคิดเห็นส่วนตัวก็ตาม ตัวอย่างเช่น “มีคนชื่นชอบ XXX อยู่ 33%” จะต้องมาพร้อมกับการเปิดเผยรายละเอียดที่อ้างถึงแหล่งที่มาและวันที่ของแบบสำรวจ (“*US Surveys Ltd, มกราคม 2017”)
 • ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ: การกล่าวอ้างที่บอกเป็นนัยกับลูกค้าว่ามีการตรวจวัดตามวัตถุประสงค์บางอย่าง ตัวอย่างเช่น “ช่วยลดริ้วรอยถึง 99%” หรือ “ฟันดูขาวขึ้นสามเฉดสี” หรือ “มอยส์เจอไรเซอร์ที่ดีที่สุด”
 • เปรียบเทียบ: ต้องได้รับการสนับสนุนโดยการอ้างอิงจากแหล่งที่มาอิสระและลงวันที่ภายใน 12-18 เดือนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น “หมวกที่ดีที่สุดของอเมริกา นิตยสาร Hat Makers ปี 2017“ เราไม่อนุญาตให้มีการเปรียบเทียบกับแบรนด์ของคู่แข่งโดยตรง
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

ออสเตรเลีย:

 • สินค้าต้องไม่กล่าวอ้างการรักษาหรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค ความเจ็บป่วย สภาพร่างกายหรือความไม่สบาย ข้อบกพร่อง การบาดเจ็บ หรือสภาพจิตใจ
 • ต้องไม่กล่าวอ้างว่าครีมป้องกันแสงแดด (SPF) ที่มีค่า SPF น้อยกว่า 50 ให้การปกป้อง "สูง" (หรือในลักษณะที่คล้ายกัน) นอกจากนี้ ห้ามกล่าวอ้างว่าสินค้าที่ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อการป้องกันแสงแดดเป็นสินค้าป้องกันแสงแดด
 • อาหารเสริม อาหาร ครีม และสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าใช้เฉพาะทางอื่น ๆ ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าช่วยส่งเสริมหรือมีผลกระทบต่อการลดน้ำหนัก ทำให้หุ่นดี หรือช่วยควบคุมอาหาร

2.4.1 การรับประกันและประกันสินค้า

ร้านค้าจะต้องอธิบายถึงการรับประกันหรือการประกันสินค้ารวมถึงข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน

ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดผู้ที่รับผิดชอบในการรับประกันหรือการประกันสินค้าในร้านค้าและในหน้ารายละเอียดสินค้าของสินค้าที่เกี่ยวข้อง

2.5 ฟังก์ชันปลอม

ฟังก์ชันปลอมสามารถหลอกให้ลูกค้าคลิกโฆษณาได้ เมื่อเข้าใจว่าองค์ประกอบที่ไม่ใช้งานบางอย่างของร้านค้าของคุณมีไว้สำหรับโต้ตอบและสามารถทำบางอย่างให้แก่พวกเขาได้

ตัวอย่างเช่น ไทล์ที่ไม่สามารถคลิกได้ที่มีปุ่ม CTA (คำกระตุ้นการตัดสินใจ) เป็นสิ่งต้องห้าม

2.6 ข้อเสนอพิเศษ

 • ต้องใช้วิดเจ็ตข้อเสนอพิเศษเพื่อแสดงข้อเสนอภายในร้านค้า
 • ในกรณีที่มีวิดเจ็ตข้อเสนอพิเศษอยู่ภายในร้านค้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบในหน้าร้านค้าที่มีการส่งข้อความหรือสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ:
  • การส่งข้อความโปรโมชั่นสามารถทำได้เฉพาะในข้อความหรือไทล์รูปภาพด้านบนหรือติดกับวิดเจ็ตโดยตรงเท่านั้น
  • ต้องไม่มีการตั้งชื่อในหน้าร้านค้าว่า "ลดราคา" "ส่วนลด" "ข้อเสนอ" หรือคำอื่น ๆ ที่บ่งบอกถึงโปรโมชัน
 • หากมีการสร้างหน้าร้านค้าขึ้นมาเพื่อส่งเสริมข้อเสนอโดยเฉพาะ หน้าดังกล่าวต้องเป็นดังนี้
  • ตั้งชื่อให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น "ลดราคา" "ส่วนลด" "ข้อเสนอ" หรือคำอื่น ๆ ที่บ่งบอกถึงโปรโมชั่น
  • มีเฉพาะวิดเจ็ตข้อเสนอพิเศษสำหรับการเลือกสินค้าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้การแบ่งสินค้าและไทล์การเลือกสินค้าแบบไดนามิกอื่น ๆ)
 • คำโฆษณาโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับวิดเจ็ตข้อเสนอพิเศษต้องเป็นดังนี้
  1. ใช้เฉพาะภาษาโปรโมชั่นทั่วไปเท่านั้น เช่น
   1. ค้นพบการประหยัดเงิน/ส่วนลดของเรา
   2. ดูการประหยัดเงิน/ส่วนลดของเรา
   3. การประหยัดเงินในแบรนด์หรือชื่อสินค้า
  2. ไม่รวมสิ่งต่อไปนี้
   1. คำหรือกลุ่มคำที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น “วันนี้เท่านั้น” หรือ “โอกาสสุดท้าย”
   2. การอ้างอิงถึงการกำหนดราคาหรือส่วนลดเฉพาะ (เช่น ส่วนลด $20 หรือส่วนลด 5%)
   3. เครื่องหมายอัศเจรีย์ เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์

2.7 หน้าและไทล์

 • แต่ละหน้าในร้านค้าของคุณควรมีลิงก์ที่สามารถคลิกได้เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดสินค้าหรือหน้าอื่นภายในร้านค้า และต้องไม่นำเสนอประสบการณ์แบบวงกลมแก่ลูกค้า
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ไทล์เปล่าหรือไทล์ที่มีข้อความเริ่มต้นดั้งเดิม “Text Win Go Here”

2.8 ตัวอักษรพิเศษ

 • อนุญาตเฉพาะอักขระตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น
 • ห้ามใช้จุดไข่ปลามากเกินไป เราขอแนะนำให้ใช้ไม่เกิน 3 อินสแตนซ์ต่อบล็อกของข้อความ
 • อนุญาตให้ใช้อีโมติคอนได้ แต่โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ซ้ำหรือใช้มากเกินไป

2.9 ข้อความ

ข้อความทั้งหมดต้องอ่านออกได้ง่ายและแตกต่างกับพื้นหลัง และขนาดรูปภาพ กล่าวคือ สูงอย่างน้อย 32 พิกเซลในฮีโร่ แกลอรีรูปภาพ หรือไทล์รูปภาพขนาดใหญ่พิเศษ (ความกว้างเต็มขนาด) และสูง 16 พิกเซลสำหรับไทล์รูปภาพอื่น ๆ

3. การยอมรับรูปภาพและวิดีโอ

นอกเหนือจากแนวทางการยอมรับเนื้อหาในหัวข้อที่ 2 แล้ว หัวข้อนี้จะสรุปแนวทางเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหารูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในร้านค้าของคุณ

3.1 แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอทั่วไป

รูปภาพและวิดีโอต้องเป็นดังนี้

 • มีความละเอียดสูงและต้องตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับไทล์ที่เลือก
 • ไม่เป็นลายพิกเซล บิดเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัด หรือยืดออก

วิดีโอต้องเป็นดังนี้

 • สตรีมอย่างถูกต้องและเกี่ยวข้องกับสินค้าและร้านค้า
 • ความยาวไม่เกิน 5 นาที

3.2 แนวทางสร้างสรรค์รูปภาพและวิดีโอ

 • คุณควรดูร้านค้าในพรีวิวแสดงตัวอย่างสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการครอบตัดรูปภาพในลักษณะที่บดบังองค์ประกอบสำคัญของรูปภาพ
 • รูปหลักของสินค้าไม่ควรมีองค์ประกอบที่หนาแน่นหรือซ้อนทับกัน
 • โลโก้แบรนด์ไม่ควรทับซ้อนกับรูปภาพสินค้าหรือเนื้อหาสำคัญอื่น ๆ ของรูปหลักของสินค้า
 • เนื้อหาในไทล์การวางซ้อนข้อความไม่ควรปิดบังข้อความรูปภาพที่อยู่ข้างใต้ หรือองค์ประกอบที่สำคัญอื่น ๆ ของรูปภาพที่อยู่ข้างใต้

3.2.1 แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพสินค้าสำหรับผู้ใหญ่

 • รูปภาพและวิดีโอต้องไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
  • ภาพเปลือย รวมถึงส่วนของร่างกายที่เป็นจุดซ่อนเร้น (เช่น อวัยวะเพศ หน้าอก และก้น) ที่บดบังด้วยมือ แถบ ดาว หรือภาพกราฟิกอื่น ๆ
   • ส่วนของร่างกายที่เป็นจุดซ่อนเร้นต้องคลุมด้วยเสื้อผ้า
  • รูปแทนอวัยวะเพศของมนุษย์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์
   • อาจอนุญาตให้ใช้รูปทรงอวัยวะเพศชายหรือหญิงได้หากไม่เป็นการชี้นำไปในทางเพศ
  • คำหยาบคาย รวมทั้งคำหยาบคายที่คลุมเครือ
  • รูปภาพของตัวแบบเด็ก หรือตัวแบบผู้ใหญ่ที่เป็นตัวแทนของเด็ก
  • สินค้าที่ใช้งานอยู่ (เช่น ในวิดีโอสอนการใช้งาน) รวมถึงรูปภาพไลฟ์สไตล์หรือโดยหุ่นจำลอง การ์ตูน หรือวิธีการอื่น ๆ
   • อนุญาตให้ใช้คำอธิบายด้วยวาจาและภาพประกอบที่เป็นนามธรรมของสินค้า หากภาษานั้นไม่ก่อให้เกิดความไม่พอใจ
  • เนื้อหาลามกอนาจารยั่วยุอารมณ์หรือชี้นำไปทางเพศมากเกินไป
  • กิจกรรมทางเพศหรือท่วงท่าการร่วมเพศ
  • ท่าทางหรือการแสดงท่าทางที่มีการชี้นำไปในทางเพศ
  • เนื้อหาที่ก้าวร้าวหรือรุนแรง

3.2.2 แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพที่มีความทุกข์ทรมาน

รูปภาพการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นจริงหรือโดยปริยาย เช่น มนุษย์หรือสัตว์ที่อยู่ในความทุกข์ ฉากการทรมาน การลวนลาม การข่มขืนที่เกิดขึ้นจริงหรือโดยนัยเป็นสิ่งต้องห้าม

3.2.3 แนวทางเกี่ยวกับตัวอย่างความบันเทิง

การจัดอันดับเนื้อหาสำหรับสินค้าต้องแสดงก่อนเริ่มตัวอย่าง เราไม่สามารถยอมรับตัวอย่างที่มีการจัดอันดับเป็นสีแดงหรือตัวอย่างที่มีการกำหนดอายุเข้าถึง และเราไม่สามารถยอมรับตัวอย่างสำหรับภาพยนตร์ที่มีการจัดอันดับเป็น NC-17 หรือวิดีโอเกมที่มีการจัดอันดับเป็น AO หรือเทียบเท่าในท้องถิ่น หากไม่มีการจัดอันดับ วิดีโอจะต้องเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัว

3.2.4 แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพชุดชั้นใน

 • รูปภาพและวิดีโอสำหรับเครื่องแต่งกายปกปิดจุดซ่อนเร้น ชุดชั้นใน และสินค้าชุดว่ายน้ำต้องไม่แสดงภาพทางเพศหรือลามกอนาจารอย่างชัดเจน ตามที่กำหนดโดยดุลยพินิจของ Amazon แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ รูปภาพของสินค้าดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้
  • รูปภาพที่แสดงผู้คนในท่าเลียนแบบท่วงท่าการร่วมเพศหรือสื่อถึงกิจกรรมทางเพศไม่ว่าจะสวมหรือไม่สวมเสื้อผ้าก็ตาม
  • ไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพและวิดีโอที่แสดงภาพเปลือยทั้งตัว (หน้าอก อวัยวะเพศ ก้นเปลือย และอื่นๆ)
  • อาจอนุญาตให้ใช้รูปภาพและวิดีโอที่มีนางแบบแสดงสดซึ่งสวมสินค้าที่โปร่งแสงหรือทึบแสงได้ โดยต้องไม่เปิดเผยหรือแสดงอวัยวะเพศและหน้าอกในลักษณะลามกอนาจารหรือยั่วยุ ไม่อนุญาตให้ใช้แถบหรือกราฟิกประเภทอื่นปิดบังส่วนของร่างกายที่เปิดเผยออกมา
  • กางเกงและกางเกงชั้นในต้องใช้มุมมองด้านหน้าสำหรับรูปภาพหรือวิดีโอของสินค้าหลัก
  • กางเกงและกางเกงชั้นในที่ไม่ปกปิดทั้งหมดในด้านหน้าและด้านหลังต้องมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่ใช้ตัวแบบที่เป็นมนุษย์ ไม่อนุญาตให้ใช้แปรงพ่นสีสำหรับบริเวณผิวหนังที่เปิดเผยออกมา

3.2.5 แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพทางเพศ

รูปภาพและวิดีโอต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้

 • ท่าทางที่ชี้นำไปทางเพศ เช่น การแยกขา การจิกผม หรือการเน้นที่ส่วนสะโพก พร้อมกับการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าที่บ่งบอกถึงความเสน่หาหรือเป็นการชี้นำไปในทางเพศ
 • รูปภาพที่ดึงความสนใจไปยังส่วนของร่างกายที่เป็นจุดซ่อนเร้นมากเกินควร เช่น หน้าอกหรือก้น ในลักษณะทางเพศ
 • การแสดงรูปภาพของผู้เยาว์ในสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์
 • รูปภาพการถอดเสื้อผ้าที่มีการชี้นำทางเพศ เช่น การดึงสายเสื้อชั้นในหรือกางเกงชั้นใน
 • นางแบบในชุดชั้นในเซ็กซี่ เช่น ถุงน่อง สายเอี๊ยม หรืออุปกรณ์จำพวกแส้และโซ่
 • การโอบกอดที่ยั่วยุอารมณ์หรือการโอบกอดในสภาพแวดล้อมที่ยั่วยุอารมณ์ เช่น ในห้องอาบน้ำหรือบนเตียง

3.2.6 แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพที่มีความรุนแรง

ความรุนแรงหรือการนองเลือดที่มากเกินไป เช่น ตัวละครที่มีบาดแผลเปิดมากเกินไป กำลังถูกโจมตีด้วยอาวุธ การแยกชิ้นส่วนอวัยวะ การแสดงภาพศพเป็นสิ่งต้องห้าม โปรดทราบว่าการมีเลือดโดยไม่มีความรุนแรงหรือบาดแผลอาจเป็นที่ยอมรับในความบันเทิงหรือตัวอย่างวิดีโอ

3.2.7 แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพอาวุธ

รูปภาพของอาวุธ (รวมถึงอาวุธปืน ดาบ คันธนู และลูกธนูที่เหมือนจริงและไม่เหมือนจริง ฯลฯ) ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

 • แสดงท่าทีรุนแรงและคุกคาม ตัวอย่างเช่นในกระบวนการทำให้ตัวละอื่นได้รับบาดเจ็บ
 • แสดงในลักษณะที่น่าสยดสยอง (ยกตัวอย่าง เต็มไปด้วยเลือด)
 • เล็งไปที่ตัวละคร
 • เล็งไปยังลูกค้า
 • มีผู้เยาว์ใช้งานหรือมีส่วนร่วมอยู่
 • แสดงในลักษณะการยิงออกไป (เช่น มีกระสุนออกจากอาวุธ มีควันหรือสารตกค้างอื่นรอบ ๆ กระบอกปืนอย่างเห็นได้ชัด)

4. การยอมรับสินค้า

สินค้าทั้งหมดต้องเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและเหมาะสมกับสถานที่ที่มีการแสดงร้านค้า
สินค้าประเภทต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตในร้านค้าทั่วโลก:

 • สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ สื่อลามกอนาจารหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดูหัวข้อที่ 2 ข้อจำกัดสำหรับสินค้า สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าสำหรับผู้ใหญ่ที่ได้รับอนุญาต
 • ความงามและการดูแลส่วนบุคคล สินค้าที่กล่าวอ้างว่าสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของร่างกายตามธรรมชาติได้อย่างถาวรเป็นสิ่งต้องห้าม
 • การแข่งขันและการชิงโชค
 • ชุดตรวจสารเสพติด
 • ชุดตรวจวินิจฉัยโรค
 • สินค้าและบริการเพื่อการแฮ็กข้อมูลดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
 • ครีมกัดกรด และครีมกัดกร่อน เจล ของเหลว หรือสารละลายอื่นๆ
 • บริการเอกสารปลอม
 • อาหารและอาหารเสริมที่มีอัลคาลอยด์อีเฟดรีน ซัลเวีย ดิวิโนรัม หรือซัลวิโนริน เอ
 • สินค้าที่สร้างความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
 • สี มาร์กเกอร์ ครีม หัวพ่น รีฟิลที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิตี้ และวิดีโอ "วิธีการทำ" และเนื้อหาอื่น ๆ
 • ยาผิดกฎหมาย สารเสพเพื่อผ่อนคลาย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยา
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตั้งใจหรือทำการตลาดไว้เพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพ
 • กระป๋องและหลอดบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์
 • ยาและอุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์
 • สินค้าที่กล่าวอ้างว่าสามารถใช้ในการวินิจฉัย รักษา บรรเทา เยียวยา หรือป้องกันโรคหรือการติดสารเสพติด
 • สินค้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการบุกรุกความเป็นส่วนตัว เช่น กล้องสอดแนม หรือเพื่อหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เครื่องสแกนวิทยุของตำรวจ
 • สินค้าหรือเนื้อหาที่ส่งเสริมความเกลียดชัง ยุยงให้เกิดความรุนแรงหรือการเหยียดหยาม หรือสนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือหมวดหมู่อื่น
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการการพนัน
 • สินค้าที่อาจละเมิด สนับสนุน หรือทำให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคล
 • สินค้าหรือเนื้อหาที่ดูหมิ่นหรือหยาบคาย
 • สินค้าที่อาจนำมาใช้สำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ดอกไม้ไฟ
 • สินค้าการสร้างแบรนด์บนร่างกายและรอยสัก
 • ยาสูบ ตลอดจนสินค้าและอุปกรณ์สำหรับการสูบบุหรี่ ซึ่งรวมถึงสินค้าที่มีนิโคตินเป็นส่วนประกอบ กระดาษมวนบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ และสินค้าที่คล้ายคลึงกัน (รวมถึงยาสูบที่ปราศจากนิโคติน)
 • บริการทำผิวสีแทนด้วยรังสียูวีและอุปกรณ์
 • อาวุธ (โปรดตรวจสอบรายการวัตถุระเบิด อาวุธ และรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูรายการที่ครอบคลุมทั้งหมด) รวมถึง:
  • ลูกกระสุนหรือกระสุนที่มีการบรรจุแล้ว
  • ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธจู่โจมหรือสินค้าที่วางตลาดเป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธจู่โจม ตลอดจนการอ้างอิงถึงอาวุธจู่โจมรุ่นต่างๆ
  • อุปกรณ์ทำลายล้างและวัตถุระเบิด เช่น ดอกไม้ไฟ
  • ใบรับรองความปลอดภัยสำหรับปืนสั้น
  • ปืนพก ปืนลูกโม่ หรืออาวุธปืนรูปแบบใดๆ ก็ตาม
  • สินค้าที่มีลักษณะคล้ายหรือประกอบด้วยอาวุธ ชิ้นส่วนอาวุธ หรือกระสุนเหมือนจริงหรือของจริง
  • อาวุธหรือสิ่งของอื่นที่มีจุดประสงค์เพื่อการบังคับใช้กฎหมายหรือการใช้งานทางทหารเท่านั้น

5. ข้อจำกัดสำหรับสินค้า

นอกเหนือจากแนวทางการยอมรับเนื้อหาและรูปภาพที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว หัวข้อนี้จะสรุปแนวทางเฉพาะสินค้าเพิ่มเติมอีกด้วย

5.1 สินค้าสำหรับผู้ใหญ่

 • ร้านค้าขายสินค้าสำหรับผู้ใหญ่ต้องมีเฉพาะสินค้าสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ร้านค้าขายสินค้าสำหรับผู้ใหญ่ไม่สามารถนำเสนอสินค้าที่ไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่ได้ ในทำนองเดียวกัน ร้านค้าที่ไม่ใช่สำหรับผู้ใหญ่ไม่สามารถรวมสินค้าสำหรับผู้ใหญ่ได้
 • รายการต่อไปนี้เป็นสินค้าสำหรับผู้ใหญ่และอาจมีวางจำหน่ายในร้านค้าขายสินค้าสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น (รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)
  • อุปกรณ์เพิ่มสมรรถภาพทางเพศและอาหารเสริมอื่นๆ และยาเร้ากำหนัด
  • ชุดชั้นในอีโรติกที่มีเจตนาทางเพศที่ชัดเจน เช่น วัสดุตาข่าย
  • เกม หนังสือ เครื่องแต่งกาย และหนังสือตลกแนวอีโรติก
  • สินค้าทางเพศที่เป็นส่วนตัวซึ่งมีการออกแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติหรือทั่วไป (ไม่อนุญาตให้มีการออกแบบที่เหมือนจริงหรือเป็นธรรมชาติ)
  • สารหล่อลื่น
  • น้ำมันนวด ครีม เทียน สีและผงแป้งทากาย
  • เฟอร์นิเจอร์เพื่อความสบาย (ไม่รวมส่วนยื่น เบาะ และที่พัก) และไม้ค้ำยัน
 • ร้านค้าขายสินค้าสำหรับผู้ใหญ่จะต้อง
  • ไม่มีเนื้อหาที่โจ่งแจ้งหรือล่อแหลมทางเพศ
  • ไม่มีการอ้างอิงถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง คำหยาบคาย หรือคำหยาบคายที่คลุมเครือ (เช่น ในชื่อสินค้า)
  • รวมโลโก้แบรนด์ร้านค้าหรือชื่อที่แสดงอย่างชัดเจนในรูปหลักของสินค้าสำหรับทุกหน้าภายในร้านค้า
  • มีข้อความ "สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น" ในรูปหลักของสินค้าสำหรับทุกหน้าภายในร้านค้า
  • กำหนดให้แต่ละหน้ามุ่งเน้นเฉพาะหมวดหมู่สินค้าสำหรับผู้ใหญ่เพียงหมวดหมู่เดียวหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับสินค้าสำหรับผู้ใหญ่
 • ร้านค้าเพื่อสุขภาวะทางเพศ ซึ่งรวมถึงสินค้าสำหรับผู้ใหญ่ ต้องแสดงสินค้าเหล่านั้นในหน้าย่อยแยกต่างหากและติดป้ายกำกับอย่างเหมาะสม หน้าย่อยต้องมีข้อความ "สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น" ในรูปหลักของสินค้า
 • โปรดดูหัวข้อที่ 3 (แนวทางการยอมรับรูปภาพและวิดีโอ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

5.2 วัสดุศิลปะและอุตสาหกรรม

เราอนุญาตให้ร้านค้าสำหรับวัสดุศิลปะและอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์และทำการตลาดเฉพาะสำหรับใช้ในบ้าน อุตสาหกรรม รถยนต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเท่านั้น สินค้าต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนตัว การก่อกวน หรือพฤติกรรมต่อต้านสังคม
สินค้าด้านล่างเป็นสิ่งที่ห้ามมิให้มีอยู่ในร้านค้า

 • สี มาร์กเกอร์ ครีม หัวพ่น รีฟิลที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิตี และวิดีโอ "วิธีการทำ" และเนื้อหาอื่น ๆ
 • ครีมกัดผิว
 • ครีม เจล ของเหลวคอสติก หรือสารละลายที่มีลักษณะคล้ายกัน

5.3 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

5.3.1 แนวทางทั่วไป

 • รูปภาพ วิดีโอ และข้อความต้องส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ และต้องไม่เป็นดังนี้
  • แนะนำหรือบอกเป็นนัยว่าแอลกอฮอล์มีประโยชน์ในการบำบัดหรือประโยชน์อื่น ๆ (เช่น แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ มีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จ หรือแก้ปัญหาได้) หรืออ้างว่าการใช้สารหรืออุปกรณ์จะช่วยในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา หรือบรรเทาโรค ความเจ็บป่วย ข้อบกพร่อง หรือการบาดเจ็บ หรือจะมีอิทธิพล ยับยั้ง หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทางสรีรวิทยา
  • แสดงให้เห็นว่าผู้คนมีส่วนร่วมในการดื่มอย่างกระตือรือร้น
  • มีผู้ใหญ่ที่ดูเหมือนว่าอายุต่ำกว่า 25 ปี
  • ชี้นำหรือประกอบด้วยรูปภาพหรือเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เยาว์
  • เชื่อมโยงการดื่มกับยานยนต์ การขับขี่ การควบคุมเครื่องจักร
  • ดูหมิ่นการละเว้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • จูงใจให้คนดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบ
  • ส่งเสริมให้มีการบริโภคที่มากเกินไป
  • มุ่งเน้นไปที่ระดับความแรงของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม
  • เชื่อมโยงกับการตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตร หรือการเลี้ยงดู

5.3.2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้า

 • นอกเหนือจากแนวทางทั่วไปข้างต้นแล้ว ร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และร้านค้าขายสินค้าต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านล่างด้วย
  • ทุกหน้าภายในร้านค้าต้องมีโลโก้แบรนด์ของผู้โฆษณาปรากฎอยู่ในรูปหลักของสินค้า
  • ร้านค้าต้องไม่ขายสินค้าผสมปนเปกันระหว่างสินค้าที่มีแอลกอฮอล์กับสินค้าที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • เยอรมนี อิตาลี และสเปน: รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความไม่สามารถเชื่อมโยงกับกีฬาได้
 • ฝรั่งเศส: ร้านค้าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง
 • เม็กซิโก:
  • ห้ามโฆษณาสินค้าที่มีความแรงของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 55% ขึ้นไป
  • รูปหลักของสินค้าต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ “Evite el exceso” “Conocer es no excederse” หรือ “Todo con medida”
 • ห้ามมีร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแคนาดา ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

5.3.3 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

นอกเหนือจากแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ข้างต้นแล้ว สินค้าในหมวดหมู่นี้ต้องไม่แนะนำว่าสินค้าดังกล่าวช่วยให้คุณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

5.3.4 การเยียวยาอาการเมาค้าง

นอกเหนือจากแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ข้างต้นแล้ว สินค้าในหมวดหมู่นี้ต้องไม่กล่าวอ้างในทางการรักษาเหมือนยา เช่น "รักษาอาการเมาค้าง" หรือกล่าวอ้างว่าส่วนผสมที่รวมอยู่จะทำเช่นนั้นได้

5.4 สินค้าเพื่อความงาม

สินค้าในหมวดหมู่นี้ต้องไม่เป็นดังนี้

 • กล่าวอ้างว่าช่วยเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือสภาพร่างกายตามปกติอย่างถาวร
 • อ้างอิงถึงสภาพร่างกายส่วนบุคคล ซ่อนเร้น หรือละเอียดอ่อนโดยตรง
 • พูดคุยกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา เช่น “เขินอายกับรูปลักษณ์ท่าทางของคุณหรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นลองนี่สิ”
 • มีการกล่าวอ้างด้านการรักษาหรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค ความเจ็บป่วย สภาพร่างกายหรือความไม่สบาย ข้อบกพร่อง การบาดเจ็บ หรือสภาพจิตใจ
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ออสเตรเลีย: สินค้าต้องไม่มีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพหรือการรักษาใด ๆ ก็ตามและต้องไม่อธิบายถึงผลกระทบของสินค้าที่มีต่อร่างกาย เช่น การให้ความชุ่มชื้นหรือการชะลอวัย

5.5 ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

 • สินค้าสำหรับเด็กต้องไม่แสดงสินค้าที่ใช้ในทางที่ไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น สระน้ำตื้นขนาดเล็กสำหรับเด็ก หรือสินค้าอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กหากใช้ในทางที่ผิด ต้องแสดงรายละเอียดสินค้าว่าควรใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

5.6 กัญชา

 • ร้านค้าสำหรับสินค้าจากกัญชงต้องไม่เชื่อมโยงหรือสนับสนุนการบริโภคยาผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการใช้รูปภาพกัญชาหรือกัญชาพร้อมใช้สูบ
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • อินเดีย: ห้ามมีสินค้ากัญชงที่สามารถบริโภคได้

5.7 นมเด็กแรกเกิดและนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง

ร้านค้าสำหรับนมเด็กแรกเกิดและนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องนั้นห้ามมีข้อความที่ไม่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือกล่าวอ้างว่าสินค้านี้สามารถทดแทนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: อนุญาตให้โฆษณานมเด็กแรกเกิดได้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
 • อินเดีย: ห้ามโฆษณานมเด็กแรกเกิดและนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าป้อนอาหารเด็ก เช่น ขวดป้อนอาหารเด็ก

5.8 มีด

เราห้ามจำหน่ายมีดที่มีจุดประสงค์หลักหรือวางตลาด เพื่อใช้ในการต่อสู้หรือการทหาร การป้องกันตัวหรือเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรุนแรง ตัวอย่างได้แก่ มีดซอมบี้ มีดต่อสู้ มีดจู่โจม มีดขว้าง มีดสั้น มีดบูต มีดสปริง มีดพกหรือมีดต่อสู้ มีดแรงโน้มถ่วง ดาบปลายปืน มีดพับทรงปากกา (เม็กซิโกเท่านั้น) ดาบ มีดป้องกันตัว และดาวนินจา

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

สำหรับประเทศสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย อนุญาตเฉพาะมีดทำครัว ช้อนส้อม หรือเครื่องเงินเท่านั้น

5.9 สินค้าทางการแพทย์ ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) และอาหารเสริม

สินค้าในหมวดหมู่นี้ต้องไม่เป็นดังนี้

  • กล่าวอ้างว่าเป็นการวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรืออาการเสพติดได้
  • มีการกล่าวอ้างที่เกินจริงหรือไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสินค้า
  • อ้างอิงถึงสภาพร่างกายส่วนบุคคล ซ่อนเร้น หรือละเอียดอ่อนโดยตรง
  • ขัดขวางลูกค้าไม่ให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • เม็กซิโก: ข้อความต้องไม่อธิบายสภาพทางการแพทย์หรือตัวสินค้าเอง ข้อความต้องมีเฉพาะแบรนด์ ชื่อสินค้า และ CTA (คำกระตุ้นการตัดสินใจ)
 • ออสเตรเลีย: สินค้าต้องไม่มีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพหรือการรักษาใด ๆ ก็ตามและต้องไม่อธิบายถึงผลกระทบของสินค้าที่มีต่อร่างกาย

5.9.1 ชุดทดสอบที่บ้าน

เราอนุญาตร้านค้าสำหรับสินค้าชุดทดสอบภายในครัวเรือนซึ่งไม่ได้กล่าวอ้างว่าสามารถวินิจฉัย รักษา หรือประเมินความเสี่ยงของโรค ลักษณะอาการ หรืออาการป่วยได้ คุณสามารถส่งเสริมการขายได้เฉพาะสินค้าที่เป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้ในทุกพื้นที่ที่โฆษณาของคุณจะแสดง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขอรับการอนุญาตหรือการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดจากหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นสำหรับการขาย การแจกจ่าย หรือการโฆษณาสินค้าที่คุณตั้งใจจะโฆษณากับ Amazon ตามความเหมาะสม

สินค้าที่ได้รับอนุญาตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชุดตรวจวัดโรคเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสายบรรพบุรุษ รูปแบบดีเอ็นเอ และพันธุกรรมส่วนบุคคล ชุดตรวจปัสสาวะ ปากกาเจาะเลือด (เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น) ตลอดจนชุดตรวจการตั้งครรภ์และภาวะเจริญพันธุ์ หมวดหมู่สินค้าเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่น รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสายบรรพบุรุษ รูปแบบดีเอ็นเอ และพันธุกรรมไม่ได้รับอนุญาตสำหรับประเทศฝรั่งเศส
 • สินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่นี้เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับประเทศจีน เม็กซิโก ออสเตรเลีย อินเดีย และญี่ปุ่น

5.9.2 การแพทย์

 • สินค้าสุขภาพและความงามที่ไม่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ไม่สามารถกล่าวอ้างว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับสินค้าที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์

5.9.3 การลดน้ำหนัก

เนื้อหาต้องไม่สื่อสารกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา เช่น "คุณน้ำหนักเกินใช่ไหม" และไม่มีการกล่าวอ้างที่ไม่สมจริงหรือมากเกินไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ลูกค้าสามารถลดน้ำหนักได้เพียงแค่ใช้สินค้านี้โดยไม่ต้องควบคุมแคลอรี่ในการรับประทานอาหารหรือเข้าโปรแกรมออกกำลังกาย
 • ว่าได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน หรือลดน้ำหนักได้ถาวร
 • การลดน้ำหนักในปริมาณที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด
 • น้ำหนักลดลงอย่างมากไม่ว่าลูกค้าจะกินอะไรหรือกินเท่าไร
 • ลูกค้าจะลดน้ำหนักได้ด้วยการสวมใส่สินค้านี้บนร่างกายหรือถูนวดให้ซึมเข้าสู่ผิว
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • เม็กซิโก: สินค้าสำหรับการลดน้ำหนัก การเพิ่มน้ำหนัก การสร้างกล้ามเนื้อและสินค้าที่คล้ายคลึงกันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับประเทศเม็กซิโก
 • ออสเตรเลีย: อาหารลดน้ำหนัก อาหารเสริม ครีมทาเฉพาะที่ และการกล่าวอ่างที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักหรือการทำให้ผอมเพรียวเป็นสิ่งต้องห้าม

5.10 สินค้าทางการเมือง

เราไม่ยอมรับเนื้อหาหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ การเลือกตั้ง หรือประเด็นทางการเมืองของการอภิปรายสาธารณะ ที่สนับสนุนหรือต่อต้านนักการเมืองหรือพรรคการเมือง หรือโจมตีบุคคลทางการเมืองเป็นการส่วนตัว

5.11 สุขภาพทางเพศ

เราอนุญาตให้มีการส่งเสริมการขายสินค้าเพื่อสุขภาพทางเพศในร้านค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • สินค้าต้องไม่มีคำกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางเพศที่เพิ่มขึ้นหรือการเพิ่มความใคร่
 • สินค้าต้องไม่อ้างอิงถึงสภาพร่างกาย/การแพทย์ส่วนบุคคล ซ่อนเร้น หรือละเอียดอ่อน หรือการทำงานหรือสภาพร่างกายที่ละเอียดอ่อนอย่างชัดแจ้ง

สินค้าเพื่อสุขภาพทางเพศต้องไม่ผสมกับสินค้าเพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่ทางเพศ ผู้โฆษณาที่อาจขายสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องหลายรายการควรวางสินค้าเพื่อสุขภาพทางเพศไว้ในหน้าย่อยที่มีชื่อเหมาะสมภายในร้านค้า เช่น “สุขภาพทางเพศ”

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ญี่ปุ่น: ร้านค้าขายสินค้าเพื่อสุขภาพทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับประเทศญี่ปุ่น

5.12 สินค้ากีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

ร้านค้าสำหรับสินค้ากีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งต้องไม่:

 • ส่งเสริมให้ลูกค้าระมัดระวังหรือรับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตนน้อยลง
 • ยินยอมหรือส่งเสริมพฤติกรรมรุนแรงหรือต่อต้านสังคม
 • ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด รวมถึงนำเสนอว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัย ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าไม่ปลอดภัยหากไม่มีการดูแลและการระมัดระวังอย่างเหมาะสม

5.12.1 แนวทางการใช้รูปภาพ

นอกเหนือจากแนวทางการยอมรับเนื้อหาและรูปภาพที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ร้านค้าสำหรับสินค้ากีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งที่มีรูปภาพของอาวุธหรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธต้องเป็นดังนี้

 • มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์เสริมของอาวุธ และไม่ใช่ตัวอาวุธเอง
 • ไม่แสดงอาวุธที่ใช้งานอยู่ หรือกำลังจะใช้งาน (เช่น ไม่สามารถแสดงการชักปืนหรือท่าการชักปืนอยู่ในโฆษณาของซองปืนได้)
 • ไม่มีสินค้าหรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลัก ตัวอย่างเช่น สินค้าซองปืนต้องไม่มีมีดต่อสู้

5.12.2 การยอมรับสินค้า

เราอนุญาตสินค้าดังต่อไปนี้ในร้านค้า:

 • อุปกรณ์เสริมปืนอัดลมเบา เช่น หน้ากากและถุงมือ
 • ที่วางลูกธนู ลูกธนู สายธนู
 • กล้องส่องทางไกลสองตา กล้องส่องทางไกลตาเดียว และกล้องส่องทางไกลตอนกลางคืน
 • เครื่องล่อ
 • ไฟฉาย
 • กล้องส่องสัตว์และกล้องดักถ่าย
 • กล้องส่องมือถือ
 • หน้ากากเพนท์บอล หมวก และแว่นตาป้องกัน
 • เครื่องวัดระยะทาง
 • เป้าปืน
 • กล่องเก็บกระสุนปืน เช่น กล่องลังและตู้นิรภัย
 • ปากกา EDC/ปากกาเอนกประสงค์/ปากกาสำหรับป้องกันตัว
 • ชุดทำความสะอาดปืน
 • ซองปืน
 • ตู้นิรภัยเก็บปืน
 • กล่องกันกระแทก กระเป๋า เชือกพาราคอร์ด
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

อาวุธและอุปกรณ์เสริมอาวุธทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับประเทศเม็กซิโก ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน

เราอนุญาตสินค้าต่อไปนี้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น:

 • อาวุธอัดลมเบาและเครื่องกระสุน
 • หัวลูกธนู
 • ปืนบีบีและเครื่องกระสุน
 • ธนูและลูกธนู
 • หน้าไม้
 • แท่นวางปืนและถุงแท่นวางปืน
 • สายสะพายปืน
 • เลเซอร์ กล้องติดปืน และเครื่องช่วยเล็งแบบไม่ติดกล้อง
 • ปืนเพนท์บอลและเครื่องกระสุน
 • สเปรย์พริกไทย
 • ขาตั้งปืน
 • หนังสติ๊ก
 • ปืนช็อต
 • ปืนไฟฟ้า

6. การสร้างแบรนด์ Amazon

เนื้อหา Amazon

เครื่องหมายการค้า สินค้า หรือการอ้างอิงถึงสินค้าหรือบริการของ Amazon เป็นสิ่งต้องห้ามในร้านค้า ซึ่งรวมถึง:

 • การอ้างอิงถึงโปรแกรมของ Amazon เช่น สมัครสมาชิกและประหยัด และ Kindle Unlimited
 • โลโก้และองค์ประกอบ UI ของ Amazon เช่น ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า หรือองค์ประกอบที่เลียนแบบสิ่งเหล่านี้
 • การคัดลอกแบบคงที่ไม่สามารถรวมการจัดอันดับลูกค้าแบบไดนามิก การจัดอันดับยอดขาย ราคา และการประหยัดที่ Amazon เข้าด้วยกันได้

อนุญาตให้มีการอ้างอิงที่ถูกต้องแม่นยำถึงสินค้าของ Amazon เพื่อจุดประสงค์ด้านความเข้ากันได้ เช่น "ทำงานร่วมกับ Alexa" โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าหลักต้องอยู่ในตำแหน่งแรกในหัวเรื่องหรือรูปภาพ และมีการอ้างถึงสินค้าของ Amazon อย่างถูกต้อง

รีวิวจากลูกค้า

 • ไม่อนุญาตรีวิวจากลูกค้าบุคคลที่สาม การจัดอันดับคะแนน หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจสับสนกับรีวิวจากลูกค้าของ Amazon
 • ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรีวิวจากลูกค้าของ Amazon ได้ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำหรือไวยากรณ์ ต้องหลีกเลี่ยงรีวิวที่มีการสะกดผิดอย่างร้ายแรงหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่สำคัญ
  • หากต้องการละเว้นส่วนที่ไม่ต้องการของรีวิวจากลูกค้า ให้ใช้จุดไข่ปลา (“…”) โดยไม่มีการเว้นวรรคก่อนหรือหลัง การตัดทอนต้องไม่เปลี่ยนความหมายของรีวิว
  • คุณสามารถใช้จุดไข่ปลาในรีวิวจากลูกค้าได้สูงสุดสามครั้ง จุดไข่ปลาหนึ่งที่อยู่ที่ส่วนเริ่มต้นของรีวิว อีกหนึ่งที่อยู่ตรงกลาง และอีกหนึ่งที่อยู่ตรงส่วนท้าย
 • รีวิวจากลูกค้า Amazon ต้องไม่มีชื่อลูกค้าอยู่ในนั้นด้วย
 • รีวิวจากลูกค้า Amazon จะต้องตรวจสอบได้ในหน้ารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการโฆษณา