แนวทางและนโยบายการยอมรับของการโฆษณาหนังสือ

สารบัญ

1. ภาพรวม
2. รูปแบบและฟังก์ชันการทำงานของโฆษณา
5. แนวทางการระบุเป้าหมาย

1.0 ภาพรวม

นโยบายเหล่านี้ถูกปรับใช้กับแคมเปญ โฆษณาหนังสือ ใน Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display และโฆษณาบนหน้าจอล็อกสำหรับอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Kindle และ แท็บเล็ต Fire เนื้อหาการโฆษณาทั้งหมดต้องเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป ในฐานะผู้โฆษณา ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับซึ่งปรับใช้กับโฆษณาของคุณและประเทศใด ๆ ก็ตามที่โฆษณาของคุณปรากฏขึ้น ทั้งนี้รวมถึงการขออนุญาตในสิ่งที่จำเป็นจากหน่วยงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการขาย การแจกจ่าย หรือการโฆษณาของหนังสือที่คุณตั้งใจจะโฆษณากับ Amazon หรือตั้งใจจะใส่ไว้ในโฆษณาของคุณ

ในฐานะผู้โฆษณา คุณยังต้องปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาสำหรับแคมเปญโฆษณาที่คุณเรียกใช้บน Amazon หากโฆษณาของคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาของเรา แคมเปญของคุณอาจไม่ได้รับการอนุมัติจนกว่าคุณจะแก้ไขสิ่งที่ขัดกับนโยบาย Amazon อาจระงับหรือยุติบัญชีโฆษณาของคุณเนื่องจากการละเมิดนโยบายโฆษณาซ้ำ ๆ หรือรุนแรง

นโยบายโฆษณาหนังสือเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในทุกพื้นที่ เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และนอกเหนือจาก แนวทางและนโยบายการยอมรับของ Amazon Ads ของเรา แยกนโยบายโฆษณาที่ไม่ใช่หนังสือโดยปรับใช้กับ โฆษณา sponsored โพสต์ และ ร้านค้า สำหรับข้อกำหนดทางเทคนิค โปรดอ่าน ข้อมูลจำเพาะสำหรับโฆษณา

เราอัปเดตนโยบายของเราเป็นระยะ ๆ โปรดตรวจสอบหน้านี้บ่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดนโยบายล่าสุดของเราตลอดเวลา

2.0 รูปแบบและฟังก์ชันการทำงานของโฆษณา

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบโฆษณาของคุณเป็นไปตาม แนวทางโฆษณา sponsored ของเรา

3.0 ข้อกำหนดของเนื้อหา

ปรับใช้ข้อกำหนดของเนื้อหาต่อไปนี้กับองค์ประกอบทั้งหมดในโฆษณาของคุณ

3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

โฆษณาของคุณต้อง:

 • สะท้อนให้เห็นเนื้อหาของหน้าแรกได้อย่างถูกต้อง
 • เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป
 • ใช้ภาษาตามประเทศของเว็บไซต์ Amazon ที่โฆษณาของคุณแสดงอยู่
 • มีความชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณาหรือตัดสินใจซื้อหนังสือ
 • โฆษณาเฉพาะหนังสือที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ขายต่อหรือแจกจ่ายเท่านั้น

3.2 ความเข้าเกณฑ์ของโฆษณา

Sponsored Brands กำหนดให้ผู้แต่งและผู้เผยแพร่โฆษณาชื่อที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อยสามชื่อ หากคุณไม่มีชื่อที่ไม่ซ้ำกันสามชื่อและต้องการโฆษณารูปแบบที่แตกต่างกันในชื่อเดียวกัน คุณควรพิจารณาสร้างโฆษณา Sponsored Products หรือ Sponsored Display

3.3 เนื้อหาต้องห้าม

เนื้อหาหนังสือ

เราห้ามแสดงเนื้อหาดังต่อไปนี้ทั่วโลก:

 • เครื่องหมายการค้าของ Amazon หรือการอ้างอิงถึงสินค้าหรือบริการของ Amazon
 • เนื้อหาที่อาจถือว่าไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศที่จะแสดงโฆษณา
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือโฆษณาการใช้ยาเสพติดหรือยาปลุกประสาท การใช้ยาในทางที่ผิด การใช้ยาเสพติด หรือสินค้าเพื่อเอาชนะการตรวจสารเสพติด
 • การแข่งขันหรือการชิงโชค
 • เนื้อหาที่กล่าวเป็นนัยหรืออ้างว่าวินิจฉัย ปฏิบัติ หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ
 • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการก่อกวน พฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือการทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนตัว
 • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือยกย่องการสูบบุหรี่
 • เนื้อหาที่กล่าวอ้างว่าเป็นการวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรืออาการเสพติดได้
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่อาจส่งผลลัพธ์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ
 • เนื้อหาที่อาจละเมิด สนับสนุน หรือก่อให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคล
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย หรือที่สนับสนุนให้หลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย
 • เนื้อหาที่โปรโมต ยกย่อง หรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง และนิยายวัยรุ่นที่มีการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองเป็นธีมหลัก
 • เนื้อหาที่ข่มขู่ ล่วงละเมิด ไม่ยอมรับความแตกต่าง คุกคาม หรือเลือกปฏิบัติหรือแสดงความเกลียดชังตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ชาติกำเนิด ศาสนา ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ เพศ การแสดงออกหรืออัตลักษณ์ทางเพศ อายุ หรือต่อสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครอง
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางสังคมที่เป็นที่โต้เถียงหรือถกเถียงกันอย่างรุนแรง
 • เด็กๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ของผู้ใหญ่หรือที่เป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น เด็กที่อยู่ใกล้หรือจับอาวุธปืนหรืออาวุธอื่น ๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่อาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของเด็ก (เช่น เด็กที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะอยู่ในยานพาหนะ หรือการปั่นจักรยานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย) หรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแลในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย (เช่น ในสระว่ายน้ำ การข้ามถนนที่พลุกพล่าน หรืออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่อันตราย)
 • ความโหดร้ายต่อคนหรือสัตว์
 • เนื้อหาที่หลอกลวง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ภาพลามก สื่อลามกอนาจาร หรือการปฏิบัติหรือรสนิยมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • ความรุนแรงหรือคราบเลือดที่มากเกินไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  • ความโหดเหี้ยม ภาพกราฟิกของเลือด บาดแผลที่เปิดหรือเย็บ ฉากการทรมาน การตัดอวัยวะ หรือการทำลายร่างกาย (รวมถึงซากศพ)
  • การอ้างอิงถึงหรือรูปภาพที่สื่อถึงการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • การแสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เหตุการณ์การบาดเจ็บของคนจำนวนมาก และ/หรือการบาดเจ็บล้มตาย หรือการเสียชีวิตของบุคคลสาธารณะ
 • ฟังก์ชันการทำงานปลอม เช่น ปุ่ม CTA
 • ภาษาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือลามกอนาจารซึ่งมีคำหยาบคาย รวมถึงข้อความที่คลุมเครือหรือความหมายสองแง่สองง่ามที่ไม่เหมาะสม
 • แผนการที่สร้างความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
 • ภาษาที่กดดันลูกค้าให้ดำเนินการหรือทำให้เกิดความรู้สึกเร่งรีบ เช่น ‘โอกาสสุดท้ายแล้ว’ ‘อย่าปล่อยให้สายเกินไป’ ‘ห้ามพลาด’ ‘รีบเข้าก่อนที่ของจะหมด’ หรือเป็นภาษาที่ใช้อารมณ์
 • การสะกดผิด เครื่องหมายวรรคตอนมากเกินไป หรือไวยากรณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง
 • อนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ผิดกฎหมาย ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • การกล่าวอ้างเรื่องการจัดส่งหรือการส่งมอบ
 • ตัวอักษรพิเศษ (เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหนังสือ)

โฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เราห้ามให้เนื้อหาด้านล่างนี้อยู่ในโฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย) ทั่วโลก โปรดอ่านรีวิวหัวข้อที่ 4 (การยอมรับหนังสือ) เพื่อดูข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องละเอียดอ่อน
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • อียิปต์: เนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการศึกษา
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตา การดูดวง ไสยศาสตร์ และสินค้าเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่คล้ายคลึงกัน
  • เนื้อหาที่มีภาพแอลกอฮอล์หรือภาพของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ญี่ปุ่น: ไม่อนุญาตให้ใช้ปกการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: เนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการศึกษา
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตา การดูดวง ไสยศาสตร์ และสินค้าเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่คล้ายคลึงกัน
ชื่อหนังสือ หัวเรื่อง ข้อความแบบกำหนดเอง (ถ้ามี) และรูปภาพ

ชื่อหนังสือ หัวเรื่อง ข้อความแบบกำหนดเอง หรือรูปภาพต้องมีความเกี่ยวข้องและแสดงถึงหนังสือที่โฆษณาอย่างถูกต้อง โฆษณาห้ามมี

 • ศิลปะ ASCII
 • โลโก้ Amazon การอ้างอิงถึง Kindle Unlimited (KU) หรือการอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง เช่น “ฟรีบน Kindle” หรือ “ยืมตอนนี้”
 • ข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือตัวพิมพ์ใหญ่เล็กปนกัน เช่น CaMel CaSe
  • เพื่อคงให้โฆษณาของคุณเป็นโฆษณาคุณภาพสูง Amazon ขอแนะนำว่าหัวเรื่องหรือข้อความแบบกำหนดเองนั้นควรขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
  • Amazon อนุญาตให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กก็ต่อเมื่อปกหนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หรือชื่อผู้เผยแพร่ในหน้ารายละเอียดมีรูปแบบเหมือนกัน หรือคำนั้นเป็นคำย่อที่รู้จักกันดี เช่น DIY (ทำเอง) หรือ YA (สำหรับวัยรุ่น)
 • เนื้อหาที่ระบายอารมณ์หรือหดหู่ (ตัวอย่างเช่น หนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่มีรูปภาพเด็กที่บอบช้ำทางจิตใจ)
 • การใช้จุดไข่ปลาที่มากเกินไป
  • คุณสามารถใช้จุดไข่ปลาสูงสุดสามครั้งในหัวเรื่องและข้อความแบบกำหนดเอง ได้แก่ จุดไข่ปลาหนึ่งครั้งในช่วงเริ่มต้น จุดไข่ปลาอีกหนึ่งครั้งตรงกลาง และจุดไข่ปลาอีกครั้งที่ตอนท้าย จุดไข่ปลาต้องอยู่ในรูปแบบ 3 จุดติดต่อกันโดยไม่มีช่องว่างก่อนหรือหลังจุดไข่ปลา
 • ที่อยู่อีเมลหรือเว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ แฮชแท็ก ที่อยู่โซเชียลมีเดีย หรือรหัส QR ทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ภาพส่วนสงวนต่าง ๆ ของร่างกายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น อวัยวะเพศ หน้าอกผู้หญิง และบั้นท้าย ส่วนของร่างกายที่เป็นจุดซ่อนเร้นต้องคลุมด้วยเสื้อผ้า ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางเกี่ยวกับรูปภาพทางเพศ
 • ประโยคที่ไม่สมบูรณ์
 • การสะกดผิดหรือไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง
 • ภาษากดดันที่สร้างความรู้สึกเร่งรีบให้กับลูกค้า (เช่น “ห้ามพลาด!” และ “เร็วเข้า ซื้อเลย” )
 • ข้อความราคาหรือการกำหนดราคาอื่น ๆ ในส่วนใด ๆ ของโฆษณา (เช่น “ตอนนี้ในราคาเพียง $12.99” หรือ “ซื้อเลยในราคาเพียงครึ่งเดียว”)
 • คำหยาบคาย รวมทั้งคำหยาบคายที่คลุมเครือหรือถูกเซ็นเซอร์
 • กลุ่มคำที่มีความหมายแฝงทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือความหมายสองแง่สองง่ามที่ไม่เหมาะสม
 • การอ้างอิงที่พาดพิงถึงความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับสายเลือดเดียวกัน หรือความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับผู้เยาว์
 • การอ้างอิงหรือคำย่อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางเพศบางอย่าง (เช่น Alpha, BDSM, Dom, Sub หรือ MMF เป็นต้น)
 • การอ้างอิงใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Amazon ในหัวเรื่องและข้อความแบบกำหนดเอง หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตาม แนวทางการใช้แบรนด์ และต้องไม่ถูกนำเสนอในทางที่ทำให้โฆษณาสับสนกับโฆษณา Amazon
 • ตัวอักษรพิเศษหรือสัญลักษณ์ รวมถึงสัญลักษณ์ทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น ©) เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อหนังสือ
 • ประโยคที่ลงท้ายด้วยคำนำหน้านาม (ตัวอย่างเช่น ‘Sample Book, The’ เป็นต้น)
 • ประโยคที่มีเครื่องหมายวรรคตอนหลายตัวหรือมากเกินไป (เช่น ‘!!!’ หรือ ‘The-Sample-Book’)
 • การกล่าวอ้างเรื่องการจัดส่ง

3.4 รูปโปรไฟล์ผู้แต่งและโลโก้ผู้เผยแพร่

รูปแบบโฆษณาหนังสือบางรูปแบบต้องมีรูปโปรไฟล์ของผู้แต่งหรือโลโก้ของผู้เผยแพร่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถระบุตัวตนของคุณเป็นผู้โฆษณาได้

รูปโปรไฟล์ผู้แต่งหรือโลโก้ผู้เผยแพร่ของคุณต้องอ่านง่าย และต้องไม่มี

 • ข้อความเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อผู้แต่งหรือผู้เผยแพร่หรือชื่อย่อของคุณ หรือชื่อซีรีส์
 • ปกหนังสือทั้งหมดหรือบางส่วน
 • รูปแบบแนวตั้งหรือแนวนอน
 • การตัดส่วนภาพไม่ปราณีต

รูปภาพโปรไฟล์ของผู้แต่งควรเป็นภาพผู้แต่งหรือภาพเหมือน ชื่อผู้แต่งหรือชื่อย่อ ชื่อซีรีส์ หรือภาพแทนที่เกี่ยวข้องจากหนังสือที่โฆษณา

ตัวอย่างของรูปโปรไฟล์ผู้แต่งและโลโก้ผู้เผยแพร่ที่ยอมรับได้:

ภาพถ่ายผู้แต่งแบบเต็มกรอบ

ภาพถ่ายผู้แต่ง

ภาพเหมือนผู้แต่งแบบเต็มกรอบ

ผู้แต่งภาพเหมือนตนเอง

ชื่อผู้แต่ง ผู้เผยแพร่ หรือซีรีส์

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อย่อผู้แต่ง ผู้เผยแพร่ หรือซีรีส์

ชื่อย่อของผู้แต่ง

ตัวอักษรหนังสือที่แสดงถึงแบรนด์

ตัวละครในหนังสือ

สัญลักษณ์หนังสือที่แสดงถึงแบรนด์

สัญลักษณ์หนังสือ

ตัวอย่างของรูปโปรไฟล์ผู้แต่งและโลโก้ผู้เผยแพร่ที่ยอมรับไม่ได้:

ข้อความเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อผู้แต่งหรือผู้เผยแพร่หรือชื่อย่อของคุณ หรือชื่อซีรีส์

ข้อความเพิ่มเติมนอกเหนือจากชื่อผู้แต่งของคุณ

ข้อความที่ตัดออก

ข้อความที่ตัดออก

ข้อความที่เล็กเกินไปที่จะอ่าน

ข้อความที่เล็กเกินไปที่จะอ่าน

ข้อความที่อ่านยากเกินไป

ข้อความที่อ่านยากเกินไป

ปกหนังสือฉบับเต็ม

ปกหนังสือฉบับเต็ม

ปกหนังสือบางส่วน

ปกหนังสือบางส่วน

รูปภาพที่ไม่เต็มกรอบ

รูปภาพที่ไม่เต็มกรอบ

รูปภาพครอบตัดไม่ดี

รูปภาพครอบตัดไม่ดี

3.5 การกล่าวอ้างและการยืนยัน

หากคุณมีการกล่าวอ้างใด ๆ ในคำโฆษณาของคุณ การกล่าวอ้างนั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อมูลบนหน้ารายละเอียดสินค้า

การกล่าวอ้าง รางวัล หรือคำชมเชยต้องได้รับการยืนยันในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือในโฆษณาที่มีแหล่งที่มาและวันที่ที่ชัดเจน ยกตัวอย่าง การกล่าวอ้าง เช่น ‘สินค้าขายดีในสหรัฐอเมริกา’ ในหัวเรื่องจะต้องระบุ ‘สินค้าขายดีในสหรัฐอเมริกา นิวยอร์กไทมส์ มีนาคม 2020’ ในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือในโฆษณาและต้องมีอายุไม่เกิน 18 เดือน

 • ตัวอย่างการกล่าวอ้าง รางวัล หรือคำชมเชยที่ต้องมีการพิสูจน์ ได้แก่ หนังสือขายดี ซีรีส์ขายดี ผู้แต่งขายดี หนังสือที่ได้รับรางวัล และผู้แต่งที่ได้รับรางวัล
 • การกล่าวอ้าง รางวัล หรือคำชมเชยต้องไม่นำเสนอในลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิด ยกตัวอย่าง โฆษณาต้องไม่กล่าวอ้าง ‘หนังสือที่ดีที่สุดในปีนี้’... ถ้าได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้ว
 • Amazon ไม่ต้องการการพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการกล่าวอ้างที่ปรากฏบนหน้าปกหนังสือหรือการกล่าวอ้างตามอัตวิสัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่าง ‘คุณจะรัก XXX’ หรือ ‘คุณจะรู้สึกมีพลังหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้’

หากโฆษณาของคุณอ้างถึงชื่อหนังสือเล่มอื่น ห้ามระบุหรือบอกเป็นนัยว่าหนังสือของคุณเหนือกว่าหนังสือ ผู้แต่ง หรือตัวละครหลักของหนังสือเล่มอื่น (เช่น เราจะไม่อนุมัติคำว่า ‘น่าสนใจมากกว่า [ชื่อหนังสือเล่มอื่น]’)

3.6 รูปภาพที่กำหนดเอง

รูปภาพที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถนำเอารูปภาพที่น่าสนใจมาใช้แสดงถึงหนังสือหรือแบรนด์ของคุณในบริบทหรือหมวดไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในโฆษณาของคุณได้ รูปภาพจะต้องไม่ขัดแย้งกับหน้าแรกและต้องมีความละเอียดสูง คุณภาพสูง และมีความสวยงามชวนมอง รูปภาพจะต้องไม่:

 • เป็นปกหนังสือเดี่ยวหรือหลายเล่มบนพื้นหลังทึบหรือโปร่งใส
 • เป็นรูปโปรไฟล์ผู้แต่งหรือโลโก้ผู้เผยแพร่หรือหลายโลโก้รวมกัน
 • เป็นหนึ่งในรูปภาพหนังสือที่คุณเลือก
 • มีรูปภาพที่ซ้ำกัน
 • มีองค์ประกอบที่แออัดมากเกินไป การครอบตัดทำได้ไม่ดี มีองค์ประกอบที่อ่านยาก
 • มีข้อความเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากข้อความที่แสดงอยู่ในรูปภาพ
 • มีรูปแบบขอบดำบนล่างหรือขอบดำด้านข้าง

3.7 รีวิวจากลูกค้า

 • รีวิวจากลูกค้าต้องเหมาะสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • รีวิวจากลูกค้าหลายรายไม่สามารถรวมกันเป็นรีวิวเดียวได้
รีวิวจากลูกค้า Amazon และรีวิวโดยผู้แต่ง

เราอนุญาตให้ใช้รีวิวจากลูกค้าของ Amazon และรีวิวโดยผู้แต่ง รีวิวจะต้อง:

 • ตรวจสอบได้ในส่วนคำอธิบายหนังสือหรือส่วนบทวิจารณ์จากบรรณาธิการในหน้ารายละเอียดสินค้า
 • ไม่ระบุชื่อลูกค้า
 • ไม่ดัดแปลงจากรูปแบบเดิม (อนุญาตให้ย่อด้วยจุดไข่ปลา)
 • ไม่รวมคะแนนการจัดอันดับหรือการจัดอันดับคะแนน
รีวิวจากบุคคลที่สาม
 • รีวิวจากบรรณาธิการได้รับอนุญาตและต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาดั้งเดิมในโฆษณา เช่น ‘ช่างน่าอ่านจริง ๆ รีวิวจากบรรณาธิการของ NY Times’
 • ไม่อนุญาตให้แสดงรีวิวจากลูกค้า

3.8 ภาษา

ภาษาของโฆษณาต้องตรงกับภาษาของไซต์หลักของ Amazon ที่โฆษณาจะแสดง

หากชื่อหนังสือหรือเนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ปรับใช้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ชื่อหนังสือในโฆษณาและหน้ารายละเอียดสินค้าต้องมีข้อสงวนสิทธิ์ด้านภาษา เช่น ‘The Book I Wrote (ฉบับภาษาฝรั่งเศส)’ หรือ ‘Un Deux Trois (ฉบับภาษาฝรั่งเศส)’
 • หัวเรื่องหรือข้อความแบบกำหนดเองที่ปรับแต่งได้ (หากมี) จะต้องเป็นภาษาของเว็บไซต์หลักของ Amazon ที่โฆษณาจะแสดง
 • หากเป็นไปได้ การแปลชื่อหนังสือในภาษาท้องถิ่นควรอยู่ในชื่อหนังสือ หัวเรื่อง หรือข้อความแบบกำหนดเอง
โฆษณาบนหน้าจอล็อก

โฆษณาบนหน้าจอล็อกต้องแสดงภาษาของหนังสือบนปกหนังสือหรือภายในข้อความแบบกำหนดเอง

3.9 อีเว้นต์ตามฤดูกาล

หากหัวเรื่องหรือข้อความแบบกำหนดเองของคุณมีโปรโมชันสำหรับกิจกรรมวันหยุดวันเดียว เช่น วันฮาโลวีน วันวาเลนไทน์ (เช่น ‘หนังสือยอดเยี่ยมสำหรับวาเลนไทน์ของคุณ’) วันที่สำหรับแคมเปญเหล่านั้นต้องเริ่มต้นภายใน 8 สัปดาห์ก่อนถึงอีเว้นท์และต้องสิ้นสุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากวันจัดงานหรือเวลาอันสมควรหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับอีเว้นท์

สำหรับอีเว้นท์ตามฤดูกาลแบบหลายวัน เช่น คริสต์มาส โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญสิ้นสุดภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมหลังอีเว้นท์ เช่น 7 วัน

หากคุณขยายแคมเปญหลังจากอีเว้นท์ตามฤดูกาลสิ้นสุดลง คุณต้องแก้ไขหัวเรื่องหรือข้อความแบบกำหนดเองโดยลบข้อความที่เกี่ยวกับอีเว้นท์ออก

4.0 การยอมรับหนังสือ

หนังสือทุกเล่มที่โฆษณาต้องเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปซึ่งเป็นไปตาม แนวทางและนโยบายการยอมรับ Amazon Ads และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับผู้โฆษณา เนื้อหาการโฆษณา และสถานที่ใด ๆ ที่โฆษณาอาจปรากฏ

Amazon อนุญาตให้โฆษณาสำหรับหนังสือในหมวดหมู่ส่วนใหญ่ โดยต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านเนื้อหาที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เพื่อช่วยมอบประสบการณ์ที่อบอุ่นแก่ลูกค้าทุกคน เราได้วางข้อจำกัดเพิ่มเติมในหมวดหมู่ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้

4.1 หนังสือเกี่ยวกับยาเสพติด

นโยบายในส่วนนี้ครอบคลุมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด การใช้ยาในทางที่ผิด และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โฆษณาต้องไม่:

 • มีรูปภาพของยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือยาปลุกประสาท หรือภาพการใช้ยา
 • กล่าวอ้างว่ารักษาอาการติดยา
 • ส่งเสริมหรือยกย่องการบริโภคหรือการใช้ยาผิดกฎหมายหรือยาปลุกประสาท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมหรือยกย่องการใช้ยาที่ถูกกฎหมายหรือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ไปในทางที่ผิด
 • ส่งเสริมการค้ายาเสพติด
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมและ/หรือการบริโภคยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือยาปลุกประสาท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • แคนาดา: กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายในแคนาดา ดังนั้นหนังสือที่มีประเด็นหลักเกี่ยวกับการใช้กัญชาจึงได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่:
  • แสดงการใช้หรือการบริโภคสินค้า รวมถึงการสูบ
  • ยกย่อง สนับสนุน หรือโปรโมตการใช้หรือการบริโภคกัญชาและสินค้าที่เกี่ยวข้องอย่างขาดความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการใช้หรือการบริโภคโดยผู้เยาว์
 • อียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: เนื้อหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งภาพเป็นสิ่งต้องห้าม

4.2 หนังสือการพนัน

นโยบายในหัวข้อนี้ครอบคลุมถึงหนังสือการพนันที่ไม่ใช่นิยาย เช่น ตัวช่วยสอนเกี่ยวกับการพนัน หรือคำแนะนำและเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการเล่นการพนัน

Sponsored Brands และ Sponsored Products

โฆษณาหนังสือการพนันอาจปรากฏใน Sponsored Brands และ Sponsored Products โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่

 • แสดงภาพหรืออ้างถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการพนัน
 • ปฏิเสธว่าการพนันนั้นปราศจากความเสี่ยงหรือนำไปสู่การเสพติด
 • ส่งเสริมหรือยกย่องการพนัน
 • บอกเป็นนัยว่าเกมนี้เล่นง่ายและชนะได้
 • เชื่อมโยงการเล่นการพนันกับความสำเร็จทางสังคม ทางการเงิน หรือทางเพศ
 • โฆษณาหรือสนับสนุนการพนันเพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน
โฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

หนังสือต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในโฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย)

 • หนังสือสารคดีเกี่ยวกับการพนัน
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • อียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: หนังสือเกี่ยวกับการพนันเป็นสิ่งต้องห้าม

4.3 หนังสือการเมือง

นโยบายในหัวข้อนี้ครอบคลุมหนังสือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นักการเมือง หรือการเมืองเป็นประเด็นหลัก

หนังสือที่ได้รับอนุญาต
 • ผลงานเรื่องแต่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง
 • หนังสือสารคดีเกี่ยวกับการเมืองโดยทั่วไปหรือรัฐศาสตร์ (เช่น หนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือหนังสือเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพรรคการเมืองในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา)
หนังสือต้องห้าม
 • หนังสือที่มีการโจมตีบุคคลต่อผู้สมัครทางการเมืองรายใดรายหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง
 • ในช่วงรอบการเลือกตั้ง: หนังสือเกี่ยวกับพรรคการเมือง ปัญหา หรือผู้สมัครโดยเฉพาะ
โฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

หนังสือต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในโฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย)

 • หนังสือเกี่ยวกับพรรคการเมือง ปัญหา หรือผู้สมัครโดยเฉพาะ (รวมถึงอัตชีวประวัติและบันทึกความทรงจำ)
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ

อียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: เนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:

 • หนังสือเกี่ยวกับพรรคการเมือง ปัญหา หรือผู้สมัครโดยเฉพาะ
 • เนื้อหาที่อาจบ่อนทำลายหรือวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมอาหรับดั้งเดิม การเมือง หรือผู้นำ
 • เนื้อหาที่อาจส่งเสริมความไม่สงบทางการเมืองหรือการทำลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 • เนื้อหาเกี่ยวกับข้อพิพาททางการเมืองหรือความขัดแย้งด้านอาวุธ

4.4 หนังสือศาสนา

นโยบายในหัวข้อนี้ครอบคลุมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา

หนังสือที่ได้รับอนุญาต
 • หนังสือสารคดีเกี่ยวกับศาสนาโดยทั่วไป
 • หนังสือนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา
 • หนังสือสารคดีที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ
  • คีย์เวิร์ดจะต้องเฉพาะเจาะจงสำหรับศาสนานั้น
  • การกำหนดเป้าหมายสินค้าต้องเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นโดยตรง
Sponsored Brands, Sponsored Products และ Sponsored Display

การกำหนดเป้าหมายสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณาโดยตรง

โฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

หนังสือต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในโฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย)

 • หนังสือสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะ (เช่น ตำราศักดิ์สิทธิ์หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตำราศักดิ์สิทธิ์)
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • อียิปต์: สินค้าหนังสือทางศาสนารวมทั้งหนังสือที่วาดภาพสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นสิ่งต้องห้าม
 • ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ และสวีเดน: เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไซเอนโทโลจีเป็นสิ่งต้องห้าม
 • สิงคโปร์: ข้อจำกัดจะปรับใช้กับเนื้อหาทางศาสนาตามที่กฎหมายสิงคโปร์กำหนด
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ข้อความและเนื้อหาศาสนาที่เกี่ยวข้องกับลัทธิอเทวนิยม ลัทธินอกศาสนา และลัทธิพระเจ้าหลายพระองค์เป็นสิ่งต้องห้าม

4.5 หนังสือโรแมนติก

โฆษณาสำหรับหนังสือโรแมนติกอาจมีเนื้อหายั่วยุเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โฆษณาต้องไม่มีภาพโป๊เปลือย เรื่องเพศที่โจ่งแจ้ง เนื้อหาที่กระตุ้นเรื่องเพศอย่างเด่นชัด หรือคำและชื่อที่ละเอียดอ่อน

 • โปรดดูหัวข้อ 6.5 เนื้อหาที่ชี้นำทางเพศ ด้านล่าง สำหรับแนวทางรูปภาพ
โฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในหน้าจอล็อกและ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย)

 • ภาพเปลือยบางส่วน (เช่น นายแบบชายเปลือยอก) ที่ใช้โฆษณาเป็นส่วนใหญ่
 • ภาพเปลือยบางส่วนที่มองเห็นรอบเอวได้ชัดเจน ซึ่งต่ำกว่าความสูงปกติ
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • อียิปต์: ห้ามใช้ภาพเปลือยบางส่วน ภาพการสัมผัสทางเพศ และภาพยั่วยุทางเพศ
 • ญี่ปุ่นและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ภาพโป๊เปลือยบางส่วนและเนื้อหาที่ยั่วยุเป็นสิ่งต้องห้าม

4.6 หนังสือพัฒนาตนเอง

นโยบายในหัวข้อนี้ครอบคลุมถึงหนังสือที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะส่วนบุคคล หมวดหมู่หนังสือต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตในโฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย)

อาหารและการลดน้ำหนัก

หนังสือที่อ้างอิงหรือทำการตลาดในลักษณะที่เน้นการควบคุมน้ำหนัก การลดน้ำหนัก หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนัก

ความโชคร้ายทางการเงิน

หนังสือเกี่ยวกับความล้มเหลวทางการเงิน (หรือความสำเร็จหากทำการตลาดบนพื้นฐานที่จะแก้ปัญหาทางการเงิน) การล้มละลาย และการเปลี่ยนแปลงอาชีพ

ปัญหาสุขภาพ

หนังสือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ความผิดปกติทางเพศ ความเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคทางจิตหรือทางกายภาพ การเสพติดและการฟื้นฟู หรืออาการที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ๆ เช่น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และความวิตกกังวล

ไลฟ์อีเว้นท์ส่วนตัว

หนังสือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการเลี้ยงดู การตั้งครรภ์ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการออกเดท การแต่งงาน การหย่าร้าง และเหตุการณ์ส่วนตัว หรือเหตุการณ์ในชีวิตที่โชคร้ายอื่น ๆ เช่น การรับมือกับการไว้ทุกข์และความเศร้าโศก

Sponsored Brands, Sponsored Products และ Sponsored Display

การกำหนดเป้าหมายสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณาโดยตรง

4.7 หนังสือลดน้ำหนัก

โฆษณาเนื้อหาต้องไม่สื่อสารกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา เช่น ‘คุณน้ำหนักเกินใช่ไหม’ และไม่มีการกล่าวอ้างที่ไม่สมจริงหรือมากเกินไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ว่าลูกค้าสามารถลดน้ำหนักได้เพียงแค่อ่านหนังสือและไม่ปฏิบัติตามโปรแกรมควบคุมอาหารหรือออกกำลังกายที่ควบคุมแคลอรี
 • ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน หรือลดน้ำหนักได้ถาวร
 • การลดน้ำหนักในปริมาณและในช่วงเวลาที่กำหนด
 • น้ำหนักลดลงอย่างมากไม่ว่าลูกค้าจะกินอะไรหรือกินเท่าไร
Sponsored Brands, Sponsored Products และ Sponsored Display

การกำหนดเป้าหมายสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณาโดยตรง

โฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

หนังสือที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อโฆษณาการลดน้ำหนักเป็นสิ่งต้องห้ามในโฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย)

5.0 แนวทางการระบุเป้าหมาย

โฆษณาต้องไม่ระบุเป้าหมายหรือดึงดูดเด็กผ่านข้อความ รูปภาพ หรือการกำหนดเป้าหมายอื่น ๆ

คีย์เวิร์ดหรือสินค้าที่กำหนดเป้าหมายในโฆษณาของคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่กำลังโฆษณาอยู่ โฆษณาจะต้องไม่เป็นการกำหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดหรือสินค้าที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ที่ไม่ดี ไม่ละเอียดอ่อน และไม่พึงปรารถนาของนักช้อป

ตัวอย่างเช่น

 • หนังสือที่มีเนื้อหาที่มีความอ่อนไหวหรือลักษณะบุคลิกภาพ เช่น การลดน้ำหนัก การแพทย์ ศาสนา และการช่วยเหลือตนเองสามารถใช้การกำหนดเป้าหมายสินค้าหรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหนังสือที่โฆษณาเท่านั้น

6.0 แนวทางของรูปภาพและวิดีโอ

นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว แนวทางการทำคอนเทนต์ต่อไปนี้ยังมีผลบังคับใช้กับเนื้อหารูปภาพและวิดีโอในโฆษณาของคุณ

6.1 คุณภาพของรูปภาพ

 • หากรูปภาพมีเส้นขอบ เส้นขอบจะต้องกระจายตัวเท่าๆ กัน
 • รูปภาพต้องมีคุณภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ และดึงดูดสายตา
 • รูปภาพหน้าจอล็อกต้องมีอัตราส่วน ความกว้าง:ความสูง ระหว่าง 0.6 ถึง 1
 • รูปภาพจะต้องเป็นรูปภาพ 2 มิติของหนังสือที่โฆษณา
 • โดยมีได้เฉพาะข้อความบนรูปภาพเท่านั้น

6.2 แนวทางของวิดีโอ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอ
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณเป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้:

 • รูปแบบขอบดำบนล่างหรือขอบดำด้านข้าง: วิดีโอต้องไม่มีแถบด้านข้างของเนื้อหาวิดีโอ
 • เราไม่อนุญาตให้มีกรอบว่างหรือกรอบดำในตอนเริ่มต้นหรือตอนท้ายของวิดีโอ

แนวทางการทำคอนเทนต์
วิดีโอต้องเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และต้องมีชื่อหรือรูปภาพของผู้แต่ง โลโก้ผู้เผยแพร่ หรือหนังสือที่แสดงถึงผู้แต่ง ผู้เผยแพร่ หรือหนังสือที่โฆษณาอย่างชัดเจน วิดีโอต้องปฏิบัติตาม นโยบาย ของเรา

โฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands จะเล่นโดยอัตโนมัติโดยที่เสียงถูกปิดอยู่ ลูกค้าสามารถเปิดเสียงได้ด้วยการคลิกเสียง ดังนั้นเราขอแนะนำให้ทำวิดีโอที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจแม้ไม่มีเสียง

วิดีโอที่ไม่มีแทร็กเสียงได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม

 • ลูกค้าจะต้องเข้าใจชัดเจนว่าวิดีโอนั้นไม่มีเสียง (ตัวอย่างเช่น โฆษณามีข้อสงวนสิทธิ์ที่บอกไว้ว่า ‘ไม่มีเสียง’ หรือไม่ได้มีนักแสดงคนไหนกำลังพูดอยู่)
 • ลูกค้าจะต้องสามารถเข้าใจวิดีโอที่ไม่มีเสียงได้

ขอแนะนำให้ใช้คำบรรยายหรือซับไตเติ้ล

เสียงและข้อความในวิดีโอจะต้องเป็นภาษาหลักของประเทศที่แสดงวิดีโอ

รูปแบบและคุณภาพของวิดีโอ
เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี วิดีโอในโฆษณาของคุณจะต้องไม่มี:

 • รูปภาพเบลอ ไม่ชัด หรือดูไม่ออกว่าเป็นรูปภาพอะไร
 • องค์ประกอบโฆษณาที่รบกวนความชัดเจนของแม่แบบโฆษณา เช่น แท็ก Sponsored หรือปุ่มปิดเสียง โปรดตรวจสอบ แม่แบบ Video Safe Zone หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • รีวิวจากลูกค้า (รวมถึงการจัดอันดับคะแนน) แม้ว่ารีวิวเหล่านี้จะอยู่บน Amazon ก็ตาม
 • ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันประหยัดอื่น ๆ
 • ไม่อนุญาตให้มีรูปภาพที่ทำให้เสียสมาธิ (เช่น วัตถุหรือข้อความที่ปรากฏเป็นจังหวะ มีการหมุน กะพริบ เปล่งแสงวาบ หรือมีการเปลี่ยนผ่านที่มีคอนทราสต์สูง)
 • เสียงที่ทำให้เสียสมาธิ โหยหวน เสียงที่ไม่คาดคิด หรือเสียงความรุนแรงและเสียงเสียดสี รวมถึงการเปลี่ยนระดับเสียงอย่างฉับพลัน เสียงที่แหลมสูงแบบผิดปกติ หรือเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องตามบริบทหรือเสียงที่ไม่คาดคิด
 • ข้อความที่อ่านไม่ออก
 • คุณภาพเสียงไม่ดี เช่น เสียงนิ่ง เสียงแตก ข้อความไม่ชัด หรือเสียงโทนต่ำ เสียงที่เร็ว เสียงที่เบาจนไม่ได้ยิน เสียงไม่ชัด หรือเสียงที่ฟังไม่ออก
 • คุณภาพวิดีโอไม่ดีและความละเอียดต่ำ
 • ภาษาที่มีความเร่งรีบ กดดัน และก้าวร้าวซึ่งมีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดการคลิกหรือการซื้อจากลูกค้า

6.3 แอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพติด

หน้าปกหนังสือ รูปภาพ และวิดีโอต้องไม่แสดงการใช้แอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาเสพติด หรืออุปกรณ์เสพยา

โฆษณาไม่ควรสนับสนุนหรือยกย่องการใช้แอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพติด

ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • อียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:
  • รูปภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้าม
  • รูปภาพของยาเสพติดและสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งต้องห้าม

6.4 อาวุธ

อาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน ดาบ หน้าไม้ และวัตถุที่มีความรุนแรงโดยเนื้อแท้อื่น ๆ

โฆษณาอาจมีรูปภาพยุทโธปกรณ์และยานพาหนะทางการทหาร (เช่น รถถัง เครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์ ฯลฯ)

อาวุธ (ได้แก่ อาวุธปืนที่เหมือนจริงและไม่ใช่ ดาบ คันธนู และลูกธนู ฯลฯ) ต้องไม่แสดง

 • เล็งไปยังลูกค้า
 • ถือโดยผู้เยาว์หรือเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
 • ในลักษณะที่น่าสยดสยอง (ตัวอย่างเช่น เต็มไปด้วยเลือด)
 • แสดงท่าทีรุนแรงและคุกคาม ตัวอย่างเช่นในกระบวนการทำให้ตัวละครอื่นได้รับบาดเจ็บ
 • เล็งไปที่ตัวละคร
รูปภาพหนังสือ
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • สหราชอาณาจักรและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:
  โฆษณาบนหน้าจอล็อก: นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว เราห้ามให้มีรูปภาพอาวุธมีคมรวมถึงมีดและดาบ

6.5 เนื้อหาที่ชี้นำทางเพศ

นโยบายในหัวข้อนี้บังคับใช้กับทั้งรูปภาพมนุษย์และการ์ตูน

สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามในโฆษณาทั้งหมด:

 • โฆษณาที่ดึงความสนใจไปที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไม่เหมาะสม เช่น หน้าอกหรือบั้นท้าย เป็นต้น
 • การแสดงรูปภาพของผู้เยาว์ในสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์
 • ต้องไม่ให้เห็นภาพส่วนสงวนต่าง ๆ ของร่างกายเช่น อวัยวะเพศ หน้าอกผู้หญิง และบั้นท้าย
  • โฆษณาอาจมีการแต่งกายกึ่งเปิดเผยได้ (นางแบบหรือนายแบบที่โชว์ผิวหนังโดยไม่มีการเปิดเผยส่วนสงวนของร่างกายหรือแสดงส่วนเว้าส่วนโค้ง หรือภาพจำลองอวัยวะสงวน) หากไม่รุนแรงเกินไปและมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่โฆษณา ตัวอย่างเช่น รูปภาพของผู้หญิงในชุดบิกินีอาจใช้เพื่อโฆษณาบิกินีได้ แต่รูปภาพเดียวกันนั้นไม่สามารถใช้โฆษณารถยนต์ได้เนื่องจากผู้หญิงในชุดบิกินีไม่มีความเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
 • รูปภาพการถอดเสื้อผ้าที่มีการส่อไปในทางเพศ เช่น การดึงสายเสื้อชั้นในหรือกางเกงชั้นใน
 • นางแบบชุดชั้นในวาบหวิว เช่น ถุงน่อง สายเอี๊ยม หรืออุปกรณ์จำพวกแส้และโซ่
 • การโอบกอดที่ยั่วยุอารมณ์หรือการโอบกอดในสภาพแวดล้อมที่ยั่วยุอารมณ์ เช่น ในห้องอาบน้ำหรือบนเตียง
 • ท่าทางที่ชี้นำทางเพศโดยเลียนแบบท่วงท่าทางเพศหรือพาดพิงถึงกิจกรรมทางเพศ (ไม่ว่าจะสวมเสื้อผ้าหรือเปลือย) เช่น การแยกขาออกหรือการเน้นที่สะโพก พร้อมกับการแสดงออกทางสีหน้าแบบยั่วยวนหรือหลงใหลทางเพศ
 • ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่มีการเสียดสีทางเพศ
ข้อกำหนดเฉพาะประเทศ
 • อียิปต์: รูปภาพต้องสุภาพเรียบร้อยและต้องไม่มีเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศหรือภาพเปลือยบางส่วน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:
  • ผิวเปลือย: รูปภาพต้องสุภาพเรียบร้อยและต้องไม่มีเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ

ตัวอย่างของปกหนังสือที่ยอมรับได้และไม่สามารถยอมรับได้

ตัวอย่างของปกหนังสือที่ยอมรับได้และไม่สามารถยอมรับได้
โฆษณาบนหน้าจอล็อกและ Sponsored Display

เนื่องจากลักษณะร่วมกันของอุปกรณ์อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Kindle หรือแท็บเล็ต Fire ที่อาจใช้โดยสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้เยาว์ Amazon จึงใช้แถบที่สูงกว่าสำหรับเนื้อหาโฆษณาบนอุปกรณ์เหล่านี้

นอกเหนือจากข้างต้น โฆษณาบนหน้าจอล็อกหรือโฆษณาแบบ Sponsored Display (กลุ่มเป้าหมาย) จะต้องไม่แสดง

 • ภาพเปลือยบางส่วน (เช่น นายแบบชายเปลือยอก) ที่ใช้โฆษณาเป็นส่วนใหญ่
 • ภาพเปลือยบางส่วนที่มองเห็นรอบเอวได้ชัดเจน ซึ่งต่ำกว่าความสูงปกติ
 • รูปภาพหรือข้อความที่ดึงดูดสายตา (โฆษณาบนหน้าจอล็อกเท่านั้น)

นโยบายการโฆษณา