นโยบาย Amazon Ads API

ภาพรวม

Amazon Ads API สร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้ได้กับบริษัทที่ไม่ได้ทำธุรกิจ eCommerce ที่มีขนาดใหญ่ (เช่น ธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์ หรือบริการช่วยเปรียบเทียบสินค้าออนไลน์) แพลตฟอร์มโฆษณาด้านอุปสงค์ หรือเครือข่ายโฆษณา

นโยบายการโฆษณา