การตรวจวัดและการวิเคราะห์

การรายงานแคมเปญ

การรายงานแคมเปญช่วยทำให้ผู้โฆษณามีเมทริกซ์วัดผลซึ่งอยู่ในคอนโซล Amazon Ads และการรายงาน Amazon DSP ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมทริกซ์แบบมาตรฐานที่ใช้กันในอุตสาหกรรมน เช่น จำนวนการแสดงผลของโฆษณา ยอดคลิก และยอดขาย ตลอดจนเมทริกซ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Amazon เช่น ลูกค้าใหม่ของแบรนด์ เป็นสมาชิกและได้ประหยัด และ Brand Halo

สิทธิประโยชน์ของการรายงานแคมเปญ

การรายงานและโซลูชันการตรวจวัดของเราช่วยให้นักการตลาดทุกคน ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทตัวแทนโฆษณาชั้นนำ ไปจนถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง สามารถประเมินผลกระทบของแคมเปญได้อย่างแม่นยำ และทำให้การวางแผน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการตรวจวัดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเรื่องง่าย

การรายงานแคมเปญ 6 ประเภท

เมทริกซ์ความสำเร็จ

เมทริกซ์ความสำเร็จแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ มาตรฐานอุตสาหกรรม (อัตราการคลิกต่อจำนวนการมองเห็น ผลตอบแทนจากการจ่ายค่าโฆษณา อัตราการดูหน้ารายละเอียด ฯลฯ) และเป้าหมายอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Amazon (ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและยอดขาย เป็นสมาชิกและได้ประหยัด ฯลฯ)

เมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์

เมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์สร้างขึ้นจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของแบรนด์เป็นครั้งแรก และช่วยให้คุณเข้าใจการซื้อที่มาจากการแสดงโฆษณา

จำนวนการเข้าชมขั้นต้นและจำนวนการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

เมทริกซ์จำนวนการเข้าชมขั้นต้นและจำนวนการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องจะช่วยในการใช้งานเมทริกซ์ของ Amazon DSP ร่วมกับเมทริกซ์ของบุคคลที่สาม เมทริกซ์จำนวนการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง (IVT) มีความใกล้เคียงกันและสามารถตีความได้ยาก ดังนั้น ให้รวมเมทริกซ์ขั้นต้นก่อนที่จะใช้เมทริกซ์ IVT เพื่อกำจัดความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด

เมทริกซ์การเข้าถึงและความถี่

เมทริกซ์การเข้าถึงและความถี่จะแสดงปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เคยดูโฆษณา รวมถึงจำนวนครั้งที่เห็นโฆษณา

เมทริกซ์ความสามารถในการมองเห็นโฆษณา

เมทริกซ์ ความสามารถในการมองเห็นโฆษณา ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการแสดงผลของโฆษณาทั้งหมดที่สามารถดูได้

เมทริกซ์คอนเวอร์ชันนอก Amazon

เมทริกซ์คอนเวอร์ชันจะเป็นตัวตรวจวัดผลกระทบต่อโฆษณานอก Amazon เช่น ในเว็บไซต์ของผู้โฆษณาหรือผ่านพันธมิตรการตรวจวัด

ทรัพยากรด้านการศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

การรายงานแคมเปญคืออะไร

โซลูชันการตรวจวัดและการรายงานแคมเปญเป็นเครื่องมือในการวัดผลกระทบของการโฆษณาที่มีความแม่นยำ ทำให้การวางแผนและปรับแคมเปญและกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมเป็นเรื่องง่าย

ฉันจะวัดผลลัพธ์ด้วยการรายงานแคมเปญได้อย่างไร

การรายงานของเรามีทั้งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพจำนวนการเข้าชมสินค้าที่โฆษณา เช่น ประสิทธิภาพตามคีย์เวิร์ดและจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียด รวมถึงข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับการขายปลีกและแหล่งที่มาของยอดขาย เพื่อเปรียบเทียบกิจกรรมบน Amazon ก่อน ระหว่าง และหลังแคมเปญ

การรายงานแคมเปญทำงานอย่างไร

การรายงานแคมเปญจะมีทั้งเมทริกซ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและเมทริกซ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Amazon การรายงานแคมเปญช่วยให้คุณเข้าใจถึงผลกระทบของแคมเปญของคุณต่อวิธีที่ลูกค้าค้นพบ ค้นคว้า และซื้อสินค้าของคุณ

สินค้าใดบ้างที่ใช้การตรวจวัดแคมเปญ
จะดูการรายงานแคมเปญได้ที่ใด

เมทริกซ์การรายงานแคมเปญมีให้บริการบน Amazon Ads Console และการรายงาน Amazon DSP