Riktlinjer för annonsering och godkännandepolicy för Twitch

Översikt
2.0 Varumärkeselement
3.0 Förbjudet innehåll, produkter och tjänster

Översikt

Twitch är en global gemenskap där miljoner människor samlas varje dag för att skapa sin egen underhållning: unika, levande, oförutsägbara och aldrig upprepade upplevelser som skapas av den magiska interaktionen människor emellan. Annonsering är en viktig del av Twitch-ekosystemet där innehållsskapare kan tjäna sitt uppehälle medan de gör det de älskar. Vi anser att annonser som levereras via Twitch bör vara relevanta och användbara för vår community och Twitch förbehåller sig rätten att neka och vidta lämpliga åtgärder mot innehåll som är olämpligt eller som inte uppfyller följande riktlinjer.

Denna policy för annonsacceptans ägs och skapas av Amazon Ads Trust – Policy & Integritetsteam med juridisk rådgivning. Annonsering, sponsring eller annan form av stöd som uttrycks av en innehållsskapare på sin egen kanal, förutom de som säljs av Twitch, omfattas inte av denna policy för annonsgodkännande.

I. Annonsinnehåll

1.0 Allmänna riktlinjer

Annonser måste vara tydliga och korrekta så att kunderna får rätt information innan de interagerar med en annons eller beslutar sig för att köpa en produkt. Annonsen och landningssidan måste matcha varandra och vara relaterade produkter och/eller tjänster.

Annonser får inte antyda att de stöds av Twitch och innehållet måste följa Twitchs riktlinjer för communityn.

Annonser får inte innehålla animeringsfunktioner eller andra interaktiva element för att distrahera eller lura tittaren, inklusive men inte begränsat till: blinkande eller pulserande objekt, bilder eller text.

1.1 Påståenden och belägg

Påståenden i annonser är en viktig del av kundens köpbeslut. Vi kräver att alla påståenden är korrekta och sanningsenliga.

Annonser som anger att en produkt är ”ny” eller liknande påståenden får endast användas för en produkt som har släppts under de senaste sex månaderna.

Om belägg krävs måste annonsören kunna identifiera källa och datum för bevisen i annonsen eller på sin webbplats. Källan kan vara annonsörens egna data eller tredjepartsdata, beroende på påståendets natur (se nedan). Uppgifterna får inte vara äldre än 18 månader.

Tabellen nedan visar vilka typer av påståenden som kräver belägg:

TypMåste innehålla
UtmärkelserNamnet på utdelaren av utmärkelsen och datum för tilldelningen.
UndersökningsresultatKällan till undersökningen och datumet då undersökningen genomfördes.
Statistiska påståendenKällan till studien och datum för studien.
Superlativa påståenden*En oberoende källa som stöder påståendet och datumet för undersökningen.
Jämförande påståendenEn oberoende källa som stöder påståendet och datumet för undersökningen.

* Inga belägg krävs för superlativa påståenden som endast hänvisar till ett varumärkes egna produkter, t.ex. ”Vår kraftfullaste dammsugare” eller ”[varumärkets] mest avancerade sammansättning hittills”. Belägg krävs inte heller om påståendet visas på produkten.

1.2 Påståenden om prissättning och besparingar

All pris-, spar- och rabattinformation måste vara korrekt, fullständig, inte vilseledande, relevant för den annonserade platsen och måste reflektera det erbjudande som gäller fram till kampanjens slut. Annonser måste alltid ange om priserna kan komma att ändras och om villkor eller begränsningar gäller. Detta kan anges genom text eller ljud.

1.3 Upplysningar

Effektiv information är avgörande för att hjälpa konsumenter fatta välgrundade beslut. Informationen måste utformas med hänsyn till språk och presentation. Upplysningarna måste vara:

 • Korrekt
 • Läsbar både i storlek och i kontrast till annonsens bakgrund
 • Förståelig för den genomsnittliga kunden

1.4 Redaktionella riktlinjer

Vi kräver att annonser presenteras på ett rent, grammatiskt korrekt och professionellt sätt.

Följande är förbjudet i alla annonser:

 • Annonstext som bekräftar eller antyder de inriktningskriterier som används för kampanjen.
 • Okonventionell användning av skiljetecken, t.ex. upprepade fråge- eller utropstecken.
 • Avvikelser mellan annonstext och landningssida. Om annonstexten innehåller ett visst erbjudande eller en viss produkt måste samma erbjudande eller produkt finnas på landningssidan.
 • Interaktiva annonselement som inte är korrekt placerade.
 • Landningssidor som enbart består av ett anmälnings- eller registreringsformulär. Landningssidor bör vidareutveckla annonsens budskap och ge en tillfredsställande upplevelse innan kunden ombeds ange sin information för att få reda på mer.
 • Felstavningar och grammatiska fel, till exempel felaktigt böjda verb.
 • Annonser får inte marknadsföra försäljning av produkter som är slutsålda, har restorder eller är återkallade, eller tjänster som inte är tillgängliga för köp när kampanjen körs. Annonserna måste pausas när den marknadsförda produkten eller tjänsten inte längre är tillgänglig.
 • Slumpmässigt använda versaler, förutom vanliga förkortningar eller varumärken.
 • Särskilda tecken såsom @@, ###, emojis eller ASCII-grafik, utom när det är en del av annonsörens logotyp eller det ingår i produktbilden. Hashtaggar (#) är tillåtna så länge de inte innehåller olämpligt innehåll.

1.5 Språk

Alla annonser måste vara på det primära officiella språket på den plats som inriktningen gäller eller på det primära språket i utgivarens app och måste följa Twitchs tekniska specifikationer.

Videoannonser på främmande språk med undertexter på det primära officiella språket för den plats som inriktningen gäller tillåts också.

 • Frankrike: All annonstext måste vara på franska, om den inte åtföljs av en översättning i annonsenheten.
 • Kanada: Annonser på Twitch måste vara på både engelska och franska.

2.0 Varumärkeselement

Namnet på ditt varumärke eller din logotyp måste synas tydligt i annonsen så att kunderna lätt kan identifiera dig som annonsör.

Annonsmaterial får inte använda Twitch-logotyper eller varumärken utan Twitchs förhandsgodkännande och får inte använda Amazons logotyper eller varumärken utan Amazons förhandsgodkännande.

3.0 Förbjudet innehåll, produkter och tjänster

Innehåll som inte får marknadsföras på Twitch
 • Akademiska hjälpmedel.
 • Vuxenorienterade produkter eller tjänster.
 • Sprayfärg
 • Botemedel eller behandlingar mot berusning eller baksmälla
 • Tilltalande för barn på grund av meddelanden, bilder eller inriktning
 • Cannabisrelaterade produkter, inklusive vapers, leverans och CBD
 • Bedrägligt, falskt eller vilseledande innehåll
 • Droger – partydroger, drogtillbehör, utrustning för drogtestning eller produkter för att klara drogtester
 • Etsningskrämer
 • Fyrverkerier och pyrotekniska anordningar.
 • Spel på listan över förbjudna spel.
 • Snabba pengar-strategier och pyramidspel.
 • Sjukvårdspersonal
 • Växtbaserade läkemedel, ”mirakelprodukter” eller andra produkter eller tjänster med tvivelaktiga hälsopåståenden
 • Skadlig programvara, scareware och spionprogram
 • Medicinska anläggningar, förfaranden, försök och forskning
 • SMS-lån eller lån med ockerräntor.
 • Politiska och utfärdandeannonser för kandidater, partier eller frågor om offentlig debatt
 • Pornografi, sexuellt uttryckligt eller obscent innehåll
 • Betalsamtal, exempelvis 900-nummer i USA.
 • Produkter, tjänster, teknik eller webbplatsinnehåll som:
  • Gör intrång, uppmuntrar eller möjliggör intrång i andras immateriella rättigheter, integritet eller personliga rättigheter
  • Främjar olaglig, bedräglig eller farlig aktivitet
 • Spådomstjänster och relaterade erbjudanden
 • Religiösa eller andliga tjänster
 • Tatuerings- och kroppsmärkningsprodukter och -tjänster.
 • Hotfullt, kränkande eller trakasserande innehåll, eller innehåll som förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp, oavsett om det är baserat på ras, etnicitet, nationellt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, ålder och så vidare.
 • Trafikenheter
 • Tobak eller tobaksrelaterade produkter, inklusive e-cigaretter
 • Solarietjänster och solarieutrustning
 • Vapen och tillhörande produkter