Amazon Ads pixelkrav

Återmarknadsföring, konvertering, attribution och andra pixlar på Amazon hjälper annonsörer att nå sin avsedda målgrupp och mäta framgången med sin annonsering.

Om du använder en tagg, pixel eller liknande teknik (hädanefter kallade ”cookies”) som tillhandahålls av Amazon måste du:

 • publicera en sekretesspolicy på dina egendomar som inkluderar:
  • En tydlig och lämplig beskrivning av hur cookies får användas på dina egendomar.
  • Ett meddelande om att tredje part, inklusive Amazon, kan placera och använda cookies på dina egendomar för att visa intressebaserade annonser för dina besökare på webbplatser över hela Internet.
  • Information om hur en besökare på dina egendomar kan välja att inte ta emot intressebaserade annonser från Amazon genom att besöka den relevanta sidan för Amazon Ads Preferences, Digital Advertising Alliances avanmälningssida, YourOnlineChoices-sidan för din plats eller Digital Advertising Alliance of Canadas avanmälningssida, beroende på vad som är tillämpligt.
 • få dina besökares positiva samtycke eller uppfylla sådana andra tillämpliga juridiska krav för användning av cookies av tredje part, inklusive Amazon och dess dotterbolag Besökare bör kunna samtycka till och dra tillbaka sitt samtycke till cookies via en plattform för hantering av samtycke som drivs på dina egendomar. Amazon deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework (TCF) som registrerad leverantör. Om du ansluter dig till TCF bör du göra TCF-signaler tillgängliga för Amazon där du använder Amazon-cookies på dina egendomar.
 • spara register över dina besökares cookie-samtycke under den tid som du instruerar Amazon att behandla data för din räkning
 • avhålla dig från att samla in eller skicka in personligt identifierbar information till Amazon via cookien, inklusive men inte begränsat till namn, e-postadresser och telefonnummer
 • avhålla dig från att använda cookies som tillhandahålls av Amazon på någon webbplats, app eller tjänst riktad till barn under 13 år (eller den ålder som definieras i tillämplig lag), eller som samlar in eller begär information från barn under 13 år (eller den ålder som definieras i tillämplig lag)
 • avhålla dig från att använda cookies som tillhandahålls av Amazon i syfte att nå målgrupper baserat på känslig personlig information, enligt definitionen i tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till ekonomisk status eller hälsa/medicinsk information.
 • avhålla dig från att placera cookies som tillhandahålls av Amazon Ads i ett Amazon Ads-annonsmaterial. Att inte följa detta kommer att resultera i avslag på annonsmaterialet.

Om du är en byrå som agerar på uppdrag av en annonsör, måste du genom avtal kräva att dina annonsörskunder uppfyller dessa krav när de använder en Amazon-cookie. Byråerna kommer att vara fullt ansvariga för annonsörernas bristande efterlevnad av dessa krav.