URL:er för MMP-mätning vid appannonsering

Detta dokument innehåller krav på Amazon-hanterade appannonsörer att förse Amazon med rätt mätnings-URL:er.

Mätningsplattformar för mobil från tredje part

Amazon Ads har integrerat med flera mätningsplattformar för mobil (MMP:er). Det innebär att appannonsörer som också har integrerat sin app med en av dessa MMP:er kan visa installations- och apphändelser från hanterade kampanjer för Fire-surfplatta eller Fire TV för Amazon. Dessa händelsedata kan hjälpa Amazons kontoansvariga att identifiera kvalitetsinstallationer och tillämpa optimeringsstrategier som leder mot mål baserat på annonseringens kostnad per åtgärd (CPA) eller investeringsavkastning (ROI).

Amazon har reserverat några MMP-dataparametrar för att skicka identifierande information om enheter, visningar och annonskampanjer. Annonsörer måste följa parameterspecifikationerna nedan så att dessa identifierare kan överföras till Amazons system. Följande tabell är en lista över alla MMP:er som för närvarande är certifierade och platser som stöds efter enhetstyp. Observera att båda händelsetyperna, installation och händelser i app, endast stöds för platsen US. Platserna UK och DE stöder endast installationshändelser (inte händelser i app).

MMPPlattformUSUKDE
AdjustFire-surfplattaJaJaJa
Fire TVJaNejNej
AppsFlyerFire-surfplattaJaJaJa
Fire TVJaNejNej
KochavaFire-surfplattaJaJaJa
Fire TVJaNejNej
SingularFire-surfplattaJaJaJa
Fire TVNejNejNej
Branch (tidigare Tune)Fire-surfplattaJaJaJa
Fire TVJaNejNej

Vilka är datavägarna?

Visningar
När annonser visas bäddar Amazon in klickmätningsinformation i annonsmaterialet och skickar visningsmeddelandet till MMP:n. Visningstillskrivning (om så önskas) hanteras direkt av annonsören på MMP-portalen.

Klick
När användaren klickar på annonsen registrerar Amazon klicket och vidarebefordrar dessa data till MMP:n med hjälp av mätnings-URL:en.

Installationer
När användaren läser in appen meddelar MMP-SDK:n i den annonserade appen MMP:n. När MMP:n fastställer att en installation tillskrivs Amazon kan den meddela Amazon via postback (callback). Amazon kräver att annonsörer aktiverar meddelanden till Amazon för både installationer som tillskrivs Amazon och de som inte tillskrivs Amazon, detta för att optimera annonskampanjer (portalinställningarna varierar mellan olika MMP:er).

Händelser i app
Om den är tillgänglig och korrekt konfigurerad kan MMP-SDK:n i appen rapportera till MMP:n när användaren slutför en önskad åtgärd i en app. MMP:n kan visa händelser i appen för Amazon via MMP-portalen (funktioner och inställningar varierar mellan olika MMP:er). Amazon uppmuntrar starkt alla meddelanden för att bidra till annonsoptimering.

Policy och instruktioner

Annonseringskunder som använder hanterad tjänst för appar med Amazon Ads kan skicka händelsedata till Amazon genom att aktivera postbacks (callbacks) på MMP-portalen. Detta kräver givetvis först en korrekt integrering av MMP-SDK:n i den annonserade appen. Underlåtenhet att följa policyn och instruktionerna kan störa data som flödar till MMP:n och/eller Amazon och kan orsaka förseningar i kampanjlanseringen.
1. Skapa kampanj, aktivera händelser
På MMP-kampanjskärmen skapar du kampanjen och aktiverar ”postbacks” eller ”callbacks” för händelser som ska skickas till Amazon. Amazon kräver att annonsörer aktiverar postbacks för installationer då detta krävs för att installationsrapportering ska fungera. Det är valfritt att aktivera postbacks för händelser i appen. Om detta aktiveras flödar apphändelser endast via MMP-portalen (de flödar inte via Amazons interna kampanjhanteringssystem).

2. Hämta mätnings-URL:er (spårare)
MMP-portalen genererar mätnings-URL:er med inbäddade Amazon-datamakron. Annonsören måste se till att MMP-URL:erna tillskrivs på Fire Ad-ID snarare än Android-ID. Annonsörer bör tillhandahålla spårare till Amazon som följer dessa parameterspecifikationer. Endast en visningsspårare och en klickspårare stöds per titel och plattform. Annonsörer kan infoga Amazon-makron i de parametrar som är tillgängliga (dvs. parametrar som inte är reserverade för Amazon-användning). En visningsspårare kan användas för mätning av visningskonvertering, men det är valfritt. Inställningar för tillskrivning av längre visningar rekommenderas eftersom Amazon är den enda leverantören som säljer lager för Fire TV och Fire-surfplatta.
– Appsflyer och Branch erbjuder ett fönster på högst 7 dagar
– Kochava erbjuder ett fönster på högst 24 timmar
– Adjust erbjuder ett konfigurerbart visningsfönster

3. Lös eventuella parameterkonflikter
Amazon använder vissa av MMP-parametrarna för att skicka vissa identifierare (information nedan). Om det finns en oundviklig parameterkonflikt ska du tala om detta för din kontakt på Amazon-kontot. Användning av Amazon-reserverade parametrar stör de data som Amazon-kampanjhanterare använder för att optimera resultat.

4. Ytterligare parametrar
Annonsörer kan lägga till valfria expanderade MMP-parametrar (samt egna parametrar) för att dynamiskt hämta vissa kampanjidentifierare som används för optimering. Utöver Amazon-makron och expanderade MMP-makron/-platshållare finns det inget stöd för olika mätnings-URL:er per annons, annonslinje eller grupp med annonslinjer.

5. URL-ändring
Amazon kodar de mätnings-URL:er som annonsörer tillhandahåller när annonsen aktiveras för att bevara den som inbäddad nyttolast i annonsmaterialet. Amazon kan också lägga till datamakron eller ändra andra aspekter av URL:en i enlighet med policyn och instruktionerna.

URL:er för MMP-mätning (spårare)

Amazon-annonsmaterial stöder mätnings-URL:er eller ”spårare”. I varje annonskampanj förser annonsören Amazon med visnings- och klickspårare: en av varje per plattform (Fire-surfplatta/Fire TV), men visningsspåraren är valfri. Dessa spårare genereras på MMP-portalen av annonsören. Det finns fall där annonsören vill ha mer detaljerad rapportering (till exempel för annonsmaterial eller särskilda segment). Eftersom en kampanj endast har stöd för en visnings- och klickspårare kan annonsörer använda Amazons valfria ”makron” som dynamiskt hämtar lämpliga kampanjnamn, annonslinjer eller storlekar på annonsmaterial när annonsen visas. Amazon stöder nedanstående makron för alla MMP:er. Dessa makron inkluderas antingen automatiskt i MMP:ns URL-mall eller kan läggas till manuellt efter att URL:en har genererats (valfritt). Valfria makron varierar beroende på MMP och beskrivs i nästa avsnitt.

Amazon-makroBeskrivningExempel på utdata
__CS_CAMPAIGN_NAME__Amazons kampanj-ID + -namn2679966220301-App_DL - Tier2 - Adjust - App Title - App Developer - 1/13-1/31
__CS_AD_NAME__Amazons annons-ID + -namn8138361190901-Fire Tablet | Wakescreen | Unguaranteed | App Name | 1/13-1/31
__AAX_SOURCE_NAME__Amazons utgivargruppKSO (konstant för alla kampanjer för Fire-surfplatta)
__AAX_SITE_NAME__Amazon-utgivareväckningsskärm (konstant för alla kampanjer för Fire-surfplatta)
__CS_AD_SIZE__Storlek på Amazons annonsmaterial9999 x 9999 (konstant för alla kampanjer för Fire-surfplatta)
__CS_CREATIVE_ID__ID för Amazons annonsmaterial834686129764

Annonsörer bör använda Amazons spårarbyggare för att generera och validera nya MMP-spårare. Det säkerställer att URL:en är konfigurerad för att passera genom Amazons interna system på rätt sätt och bidrar till att förhindra problem efter lanseringen av kampanjen. Se https://s3.amazonaws.com/ksomedia/mmp-tracker/index.html.

Adjust-parametrar

Amazon använder anpassade parametrar med Adjust, så annonsörer kan använda parametrarna nedan. (Se https://docs.adjust.com/en/tracker-generation/ och https://docs.adjust.com/en/special-partners/amazon/)

ParameterAnvändningBeskrivning
kampanjtillgängligAmazons kampanj-ID + -namn
annonsgrupptillgängligAmazons utgivargrupp
annonsmaterialtillgängligAnnonsmaterial-ID + -storlekExempel på mätnings-URL:er för Adjust

Visning: Fire

https://view.adjust.com/impression/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

Klick: Fire

https://app.adjust.com/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

AppsFlyer-parametrar

ParameterAnvändningBeskrivning
ctillgängligStandardvärdet är __CS_CAMPAIGN_NAME__ (Amazons kampanj-ID + -namn)
af_refreserverad__AAX_TRACKING_ID__ (Google-referent)
af_channelreserverad__AAX_SOURCE_NAME__ (namn på leveranskategori)
af_siteidreserverad__AAX_SITE_NAME__ (Amazons utgivare)
af_adreserverad__CS_AD_NAME__ (Amazons annons-ID + -namn)
af_ad_typereserverad__CS_AD_SIZE__ (storlek på annonsmaterial)
af_ad_idreserverad__CS_CREATIVE_ID__ (Amazons annonsmaterial-ID)Exempel på mätnings-URL:er för AppsFlyer

Visning: Fire

https://impression.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX_COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&redirect=false&af_prt=amazon

Klick: Fire

https://app.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX_COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&redirect=false&af_prt=amazon

Kochava-parametrar

Följande Kochava-parametrar är reserverade för Amazon-användning. (Se https://support.kochava.com/reference-information/integrate-with-kochava-as-a-networkpublisher/)

ParameterAnvändningBeskrivning
site_idreserveradInformation om Amazons utgivare för Kochava-översiktsrapportering (nätverk och installation) formaterad som ”__AAX_SITE_NAME__”
creative_idreserveradAmazons annonsmaterial-ID för Kochava-översiktsrapportering (nätverk och installation) formaterad som ”__CS_CREATIVE_ID__”Exempel på mätnings-URL:er för Kochava

Visning: Fire

https://imp.control.kochava.com/track/impression?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Klick: Fire

https://control.kochava.com/v1/cpi/click?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Singular-parametrar

Följande Singular-parametrar är reserverade för Amazon-användning.

ParameterAnvändningBeskrivning
psidreserverad__AAX_SITE_NAME__ (Amazons utgivare)
pcidreserverad__CS_CAMPAIGN_NAME__ (Amazon-kampanjens namn eller ID)
ad_namereserverad__CS_AD_NAME__ (Amazons annons-ID + -namn)
a_creative_sizereserverad__CS_AD_SIZE__ (storlek på annonsmaterial)
pshidreserverad__AAX_SOURCE_NAME__ (Amazon-utgivares/-källas namn eller ID)
pcridreserverad__CS_CREATIVE_ID__ (Amazons annonsmaterial-ID)Exempel på spårnings-URL:er för Singular

Visning: Fire

https://c.singular.net/api/v1/imp?st=676215668268&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Klick: Fire

https://c.singular.net/api/v1/ad?st=676215668268&aifa=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Tune-parametrar

Tune tillhandahåller ett sätt att lägga till kundparametrar i mätnings-URL:en i avsnittet ”Mina parametrar”. Amazon reserverar följande ”partnerparametrar”. (Se https://help.tune.com/hasoffers/parameters-macros-in-hasoffers/).

ParameterAnvändningBeskrivning
sub_publisherreserverad__AAX_SOURCE_NAME__ (namn på leveranskategori)
sub_sitereserverad__AAX_SITE_NAME__ (Amazons utgivare)
sub_campaignreserverad__CS_CAMPAIGN_NAME__ (Amazons kampanj-ID + -namn)
sub_adreserverad__CS_AD_NAME__ (Amazons annons-ID + -namn)
sub1reserverad__CS_MSR_PARTNER__ (MMP-ID, ”tune.com” i detta fall)
sub2reserverad__AAX_POSTBACK_URL__ (postback-URL för regional slutpunkt, kan vara tom, standard är US-slutpunkt)
sub3reserverad__CS_APP_ID__ (Amazons app-ID för den marknadsförda appen)
sub4reserverad__CS_AD_SIZE__ (storlek på annonsmaterial)
sub5reserverad__CS_CREATIVE_ID__ (Amazons annonsmaterial-ID)Exempel på spårnings-URL:er för Tune

Visning: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=impression&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Klick: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=click&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Branch-parametrar

Följande Branch-parametrar är reserverade för Amazon-användning. (Se https://docs.branch.io/deep-linked-ads/amazon-mobile-tracking/).

ParameterAnvändningBeskrivning
aax_site_namereserverad__AAX_SITE_NAME__ (Amazons utgivare)
aax_source_idreserverad__AAX_SOURCE_NAME__ (Amazon-utgivares/-källas namn eller ID)
amazon_app_idreserverad__CS_APP_ID__ (Amazons app-ID för den marknadsförda appen)
amazon_tracking_idreserverad__AAX_TRACKING_ID__ (Google-referent)
amzn_ad_trackingreserverad__AAX_AD_TRACKING__ (begränsning av annonsspårningsvärde för Google-annonserings-ID)
creative_idreserverad__CS_AD_SIZE__ (storlek på annonsmaterial)Exempel på mätnings-URL:er för Branch

FIRE TV

Visning: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Klick: Fire

https://branchsteramazon.app.link/lGHBCSNuG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV

FIRE-SURFPLATTA

Visning: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Klick: Fire

https://branchsteramazon.app.link/VDJMQbvvG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIREObs! För klick-URL är underdomänen beroende av appen. Därför ändras den för varje app. I fallet ovan är den branchsteramazon