Annonsering och Brasiliens allmänna dataskyddslag

2020 antog Brasilien den nya allmänna dataskyddslagen (LGPD). LGPD är utformad för att reglera säkerheten för och skyddet av personuppgifter, inklusive personuppgifter som används i annonsering.

Amazon har ett långvarigt engagemang för sekretess och datasäkerhet. Vi granskar våra annonssystem och processer kontinuerligt för att säkerställa att de uppfyller våra egna höga standarder och kraven i alla tillämpliga dataskyddslagar, inklusive LGPD. Tjänsterna från Amazon Ads följer kraven i LGPD. I Amazons annonseringssystem ingår följande skydd:

  • Sekretess. Amazons annonseringstjänster är utformade för att skydda användarnas integritet när de visar intressebaserade annonser. Amazons annonseringssystem använder inte personligt identifierbar information såsom namn eller e-postadress för att visa intressebaserade annonser.
  • Meddelande.www.amazon.com.br tillhandahåller Amazon information om intressebaserade annonser, inklusive vilken typ av information som används för att visa dessa annonser.
  • Val. Användarna kan kontrollera sina inställningar för intressebaserade annonser genom att gå till sidan för Amazons annonsinställningar på https://www.amazon.se.br/adprefs.
  • Säkerhet och datahantering. Tjänsterna från Amazon Ads har fysiska, elektroniska och procedurmässiga garantier för insamling, lagring, överföring och behandling av uppgifter. Överföringar av uppgifter utanför Brasilien följer tillämpliga lagkrav.
  • Tredje part. För att leverera intressebaserade annonser arbetar Amazon med utgivare, annonsörer, byråer, annonsnätverk och andra tjänsteleverantörer som visar sitt åtagande att följa tillämplig lag.