Annonsering, dataskydd och sekretess

Amazon har länge varit engagerade i frågor om sekretess och datasäkerhet. Vi granskar kontinuerligt våra annonssystem och processer för att säkerställa att de uppfyller våra egna höga standarder och kraven i alla tillämpliga dataskyddslagar, inklusive dataskyddsförordningen (GDPR) och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (ePrivacy Directive). Amazons annonstjänster följer kraven i dataskyddsförordningen, direktivet om integritet och elektronisk kommunikation samt annan tillämplig lagstiftning. I Amazons annonseringssystem ingår följande skydd:

  • Sekretess. Amazons annonstjänster är utformade för att skydda användarnas sekretess och använder endast pseudonymiserad information (vilket är information som inte direkt identifierar dig) i syfte att visa intressebaserade annonser. Amazon Ads lagrar inte data längre än vad som krävs för att tillhandahålla sina tjänster, i enlighet med vår sekretesspolicy och tillämpliga lagar.
  • Meddelande. I vår butik ger Amazon information om intressebaserade annonser, till exempel vilken typ av information som används för att visa dessa annonser.
  • Val. Användare kan välja bort intressebaserade annonser genom att gå till sidan med preferenser för Amazon Ads eller till webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance, som kallas YourOnlineChoices, på http://www.youronlinechoices.com/. Användare ombeds att godkänna annonsrelaterade cookies när de besöker Amazons nätbutik och kan när som helst kontrollera sina inställningar för cookies genom att besöka vår sida med preferenser för cookies. Amazon Ads är en registrerad leverantör i IAB Europe Transparency & Consent Framework (TCF). Tredjepartsutgivare som följer aktuella TCF v2.0 ber användare godkänna eller vägra att ta emot intressebaserade annonser från Amazon på sin webbplats eller mobilapp.
  • Tillgång. Amazon Ads ger kunder tillgång till deras annonsrelaterade data. Mer information finns i avsnittet Vilka val har jag i vår Sekretesspolicy.
  • Säkerhet och datahantering. Amazon Ads tjänster kommer med fysiska, elektroniska och procedurmässiga garantier för insamling, lagring, överföring och behandling av uppgifter. Överföringar av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av Amazon sker i enlighet med tillämpliga rättsliga krav, bland annat standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen.
  • Tredje part. För att leverera intressebaserade annonser samarbetar Amazon med utgivare, annonsörer, byråer, annonsnätverk och andra tjänsteleverantörer som åtagit sig att följa tillämplig lagstiftning. Klicka här om du vill veta mer om annonseringscookies från tredje part som används i vår nätbutik.