Policyer för godkänt annonsmaterial för Stores

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
4. Produktgodkännande

1. Översikt

Försäljare och säljare kan skapa Stores via annonskonsolen eller Seller Central. Eftersom Stores kommer att bli en inhemsk del av Amazons shoppingupplevelse måste de upprätthålla det höga förtroende som Amazon har etablerat hos sina shoppingkunder.

Det är försäljarens och säljarens ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler som gäller för försäljaren eller säljaren, innehållet i en Store och den plats där denna Store visas. Detta inkluderar att erhålla alla nödvändiga behörigheter eller godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution och annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon eller inkludera i din Store. Dessutom måste försäljaren eller säljaren följa Amazons policyer för begränsade produkter och policyer för godkänt annonsmaterial och riktlinjer för Stores.

2. Godkännande av innehåll

2.1 Allmänna riktlinjer för innehåll

Store-innehåll måste tillhandahålla en konsekvent kundupplevelse av hög kvalitet. Policyerna i detta avsnitt gäller för alla produkter och allt innehåll i din Store.

Din Store måste uppfylla följande:

 • Vara lämplig för en allmän publik.
 • Inte nedvärdera ett annat företag eller en annan produkt, till exempel ”bättre tillverkad än [företag/varumärke/namngiven produkt]” eller utnyttja ett annat företagsnamn eller en annan produkt för att marknadsföra andra produkter.
 • Vara på det språk som är det primära språket på den Amazon-webbplats där din Store visas.
 • Använda grammatik och skiljetecken på ett korrekt sätt.

Din Store får inte innehålla:

 • ASCII-konst.
 • Barn i fara, runt skjutvapen, nära explosioner, drickandes alkohol eller brukande droger, eller i andra farliga eller vuxna situationer.
 • Innehåll som kan anses vara kulturellt olämpligt på den geografiska plats där din Store visas.
 • Innehåll som uppmuntrar eller glorifierar rökning.
 • Innehåll som marknadsför metoder som kan leda till fysisk eller psykisk skada hos kunder.
 • Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-post eller fysiska adresser, QR-koder eller länkar till webbplatser utanför Amazon.
  • Knappar för sociala medier, för att följa varumärket på Facebook, Twitter, osv. är tillåtna.
  • Information om varumärkets webbplats är tillåten i videor förutsatt att den inte åtföljs av en uppmaning till handling som ”Shoppa nu på www”.
 • Påståenden om att diagnostisera, bota, mildra, behandla eller förebygga en sjukdom eller ett beroende.
 • Grymhet mot människor eller djur.
 • Överdriven eller felaktig användning av skiljetecken.
 • Ofullständiga meningar eller felstavningar.
 • Svordomar, inklusive fördunklad text eller olämpliga dubbla betydelser.
 • Frakt- eller leveranskrav.
 • Tidsbegränsade kampanjer.

2.2 Uppmaning till handling (CTA)

 • CTA:er i bilder och text måste vara tydliga och direkta.
 • Icke-specifika uppmaningar till handling, till exempel ”Klicka här”, är inte tillåtna.
 • CTA:er måste länka till en produktinformationssida, ett produktgalleri eller en annan Store-sida och måste vara relevanta för innehållet på den sidan. Exempel på acceptabla CTA:er är: Shoppa nu, läs mer, se mer, se detaljer.
 • CTA:er får inte vara utformade på ett sätt som pressar kunderna till att agera, till exempel genom uttryck såsom ”Sista chansen” eller ”Missa inte” eller känslomässigt laddat språk.

2.3 Användning av versaler

 • Meningskasus rekommenderas för all rubrik- och beskrivningstext.
 • Ord med versaler för vanliga förkortningar (t.ex. DIY), eller där den registrerade produkten eller de registrerade varumärkena har versaler är acceptabla.
 • Text som kombinerar versaler och gemener på ett slumpmässigt sätt är inte tillåtet, till exempel ”DENNA rubrik är FANTASTISK” eller ”DeNna TeXT är FANtastisk”.

2.4 Påståenden och jämförande uttalanden

Annonseringspåståenden i din Store måste vara sanningsenliga och korrekta.

Du måste ha bevis som styrker dina annonseringspåståenden:

 • Om du gör påståenden om ditt varumärke i din Store måste det påståendet styrkas i din Store, med datum och bevis för påståendet.
 • Om du gör påståenden om dina produkter måste det vara tydligt vilka produkter det gäller, och dessa produkter ska placeras i anslutning till påståendet i din Store. Bevis ska kunna hittas på produkternas produktinformationssida eller produktförpackning.

Se några exempel på påståenden som kräver bevis nedan:

 • Hyllningar och utmärkelser: Måste styrkas med information såsom datum och tilldelande organ och får inte vara äldre än 18 månader.
 • Undersökningsresultat: Påståenden om resultaten av konsumentundersökningar måste styrkas även om undersökningen samlade in subjektiva åsikter. Till exempel måste ”33 % av personer som XXX” åtföljas av en kungörelse som anger källa och datum för undersökningen (”* US Surveys Ltd, januari 2017”).
 • Kvantifierade resultat: Påståenden som antyder för kunden att någon form av objektiv mätning har genomförts. Till exempel ”Minskar 99 % av rynkorna” eller ”Tänderna ser tre nyanser vitare ut” eller ”den bästa fuktkrämen”.
 • Jämförande: Måste stödas med en hänvisning till en oberoende källa och vara daterad under de föregående 12-18 månaderna. Till exempel ”USA:s bästa hatt, Hat Makers magazine, 2017”. Vi tillåter inte direkt jämförelse med konkurrerande varumärken.
Platsspecifika krav

Australien:

 • Produkterna får inte komma med terapeutiska påståenden eller hälsopåståenden om sjukdomar, krämpor, fysiska tillstånd eller obehag, defekter, skador eller psykiska tillstånd.
 • Krämer med solskyddsfaktor (SPF) som har en SPF på mindre än 50 får inte göra anspråk på att ge ”högt” (eller liknande) skydd. Dessutom får produkter vars primära syfte inte är att skydda mot sol inte göra anspråk på att vara en solskyddsprodukt.
 • Livsmedel, kosttillskott, krämer och andra konsumtionsvaror eller hudvårdsprodukter får inte påstås kunna hjälpa till med eller påverka viktminskning, bantning eller någon särskild diet.

2.4.1 Garantier

Din Store måste tydligt beskriva garantier, inklusive eventuella begränsningar.

Vilken part som ansvarar för att uppfylla garantin måste anges i Store och på produktinformationssidan för berörda produkter.

2.5 Falska funktioner

Falska funktioner kan lura kunder att klicka på annonser när de tror att vissa inaktiva delar av din Store är interaktiva och kan ge dem värde.

Till exempel är icke-klickbara paneler med CTA-knappar förbjudna.

2.6 Aktiva erbjudanden

 • Widgeten Aktiva erbjudanden måste användas för att visa erbjudanden i Stores.
 • Om widgeten Aktiva erbjudanden finns i din Store som en komponent på en Store-sida som också innehåller budskap eller produkter som inte är erbjudanderelaterade:
  • Kampanjbudskap tillåts endast i text- eller bildpaneler direkt ovanför eller intill widgeten.
  • Store-sidan får inte ha rubriken ”Rea”, ”Rabatt”, ”Erbjudanden” eller andra termer som kan kopplas till en kampanj.
 • Om Store-sidan skapas för att endast marknadsföra erbjudanden måste sidan:
  • Ha en lämplig titel. Till exempel ”Rea”, ”Rabatter”, ”Erbjudanden” eller andra termer som kan kopplas till en kampanj.
  • Endast innehålla widgeten Aktiva erbjudanden för produkturval. (Produktgalleri och andra dynamiska produkturvalspaneler är inte tillåtna).
 • Annonstext som tillhör widgeten Aktiva erbjudanden får:
  1. Endast innehålla generellt marknadsföringsspråk som:
   1. Upptäck våra besparingar/rabatter.
   2. Se våra besparingar/rabatter.
   3. Besparingar på varumärke eller produktnamn.
  2. Inte innehålla:
   1. Ord eller fraser avsedda att skapa en brådskande känsla. Till exempel ”Endast idag” eller ”Sista chansen”
   2. Referenser till specifika priser eller rabatter (till exempel 20 USD i rabatt eller Spara 5 %).
   3. Utropstecken, såvida de inte är en del av varumärket.

2.7 Sidor och paneler

 • Varje sida i din Store ska innehålla en klickbar länk till en produktinformationssida eller en annan sida i din Store och får inte ge kunderna en cirkulär upplevelse.
 • Tomma paneler med ursprunglig standardtext ”Text hamnar här” är inte tillåtna.

2.8 Särskilda tecken

 • Endast alfanumeriska tecken är tillåtna.
 • Överdriven användning av ellipser är förbjuden. Vi rekommenderar högst tre förekomster per textblock.
 • Emojier är tillåtna, men undvik upprepad eller överdriven användning.

2.9 Text

Texten måste vara läsbar mot bildens bakgrund och storlek – minst 32 pixlar hög i utvald bild, ett bildgalleri eller en extra stor (full bredd) bildpanel och 16 pixlar hög för andra bildpaneler.

3. Godkännande av bild och video

Utöver riktlinjerna för innehållets godkännande i avsnitt 2 innehåller det här avsnittet ytterligare riktlinjer för allt bild- och videoinnehåll i din Store.

3.1 Allmänna riktlinjer för bild och video

Bilder och videor:

 • Måste vara högupplösta och uppfylla minimispecifikationerna för den valda panelen.
 • Får inte vara pixliga, uppenbart förvrängda eller uttänjda.

Videoklipp:

 • Måste kunna streamas på ett korrekt sätt och vara relevanta för produkten och din Store.
 • Får inte vara längre än fem minuter.

3.2 Kreativa riktlinjer för bild och video

 • Stores bör förhandsgranskas på datorer och mobila enheter för att säkerställa att bilder inte beskärs på ett sätt som döljer viktiga element i bilden.
 • Bilder på utvald produkt får inte innehålla ihopklämda eller överlappande element.
 • Varumärkeslogotypen ska inte överlappa med produktbilder eller annat viktigt innehåll i bilden på utvald produkt.
 • Innehåll i textöverläggspaneler får inte dölja någon underliggande bildtext eller andra viktiga element i den underliggande bilden.

3.2.1 Riktlinjer för bilder på vuxenartiklar

 • Bilder och videor får inte innehålla något av följande:
  • Nakenhet, inklusive intima kroppsdelar (dvs. könsorgan, bröst, bakdelar), dold med händer, fält, stjärnor eller annan grafik.
   • Intima kroppsdelar måste täckas med kläder.
  • Skildringar av mänskliga könsorgan, inklusive förpackningar.
   • Konturer av manliga eller kvinnliga könsorgan kan tillåtas om de inte är sexuellt suggestiva.
  • Svordomar, inklusive fördunklade svordomar.
  • Bilder av barnmodeller eller vuxna modeller som representerar barn.
  • Produkten när den används (till exempel i videohandledningar), inklusive som livsstilsbilder eller skyltdockor, teckningar eller på andra sätt.
   • Verbala beskrivningar och abstrakta illustrationer av produkterna är tillåtna om språket inte är stötande.
  • Överdrivet provokativt, oanständigt eller suggestivt innehåll.
  • Sexuella aktiviteter eller positioner.
  • Sexuellt suggestiva poser eller gester.
  • Aggressivt eller våldsamt innehåll.

3.2.2 Riktlinjer för upprörande bilder

Bilder på faktiska eller underförstådda övergrepp såsom människor eller djur i nöd, tortyrscener, ofredande, faktisk eller underförstådd våldtäkt är förbjudna.

3.2.3 Riktlinjer för underhållningstrailrar

Innehållsklassificeringen för produkten måste visas innan trailern spelas. Vi kan inte acceptera trailrar med rött band, trailrar som kräver intygande av ålder eller trailrar för filmer klassificerade NC-17 eller TV-spel klassificerade AO eller lokal motsvarighet. Om ingen klassificering finns tillgänglig måste videon vara lämplig för familjemålgrupper.

3.2.4 Riktlinjer för bilder på underkläder

 • Bilder och videor på underkläder och badkläder får inte vara sexuellt explicita eller obscena, vilket fastställs efter Amazons eget omdöme. Dessutom måste bilder av sådana produkter följa följande regler:
  • Bilder som visar människor i poser som efterliknar en sexuell position eller anspelar på sexuell aktivitet oavsett om de är påklädda eller avklädda.
  • Bilder och video som visar fullständig nakenhet (bröst, könsorgan, nakna rumpor och så vidare) är inte tillåtna.
  • Bilder och video med levande modeller som bär tunna eller ogenomskinliga produkter kan tillåtas, förutsatt att könsorgan och bröst inte exponeras eller presenteras på ett oanständigt eller provocerande sätt. Inga fält eller andra typer av grafik får täcka exponerade kroppsdelar.
  • Stringtrosor och andra trosor måste visas framifrån på den huvudsakliga produktbilden eller -videon.
  • Stringtrosor och andra trosor som inte fullständigt täcker fram- och bakdelar måste ha bilder eller video utan mänsklig modell. Retuschering är inte tillåten för exponerade hudområden.

3.2.5 Riktlinjer för sexuella bilder

Bilder och videor får inte innehålla:

 • Sexuellt suggestiva poser, såsom särade ben, gripande av hår eller framhävning av höften tillsammans med kärleksfulla eller sexuellt suggestiva ansiktsuttryck.
 • Bilder som drar otillbörlig uppmärksamhet till intima kroppsdelar, såsom bröst eller bakdelar, på ett sexuellt sätt.
 • Avbildningar av minderåriga i sexuella situationer.
 • Bilder på suggestiv avklädning, såsom att dra av axelbandet på en behå eller dra ned underkläder.
 • Modeller i sexiga underkläder såsom långa strumpor, strumpeband eller tillbehör som piskor och kedjor.
 • Provokativa omfamningar eller omfamningar i provokativa miljöer såsom i duschen eller på en säng.

3.2.6 Riktlinjer för våldsamma bilder

Överdrivet våld eller blod såsom karaktärer som har en överdriven mängd öppna sår, på väg att attackeras med vapen, lemlästas, grafiska skildringar av kadaver är förbjudna. Observera att visning av blod utan våld eller öppna sår kan vara acceptabelt i underhållnings- eller videotrailrar.

3.2.7 Riktlinjer för bilder på vapen

Bilder av vapen (inklusive realistiska och icke-realistiska skjutvapen, svärd, bågar och pilar osv.) får inte:

 • Visas på ett våldsamt, hotfullt sätt, till exempel i färd med att skada en annan karaktär.
 • Visas på ett ohyggligt sätt (till exempel täckt av blod).
 • Riktas mot en karaktär.
 • Riktas ut mot kunden.
 • Hanteras av eller associeras med en minderårig.
 • Visas när det är på väg att avfyras (till exempel kulor som synbart lämnar vapnet, rök eller andra rester som syns runt mynningen).

4. Produktgodkännande

Alla produkter måste vara lämpliga för en allmän publik och för den plats där din Store visas.
Följande typer av produkter är förbjudna i Stores globalt:

 • Vuxenartiklar: Pornografi eller relaterat innehåll. Se avsnitt 2. Begränsningar för produkter, för mer information om tillåtna vuxenartiklar.
 • Skönhet och personlig vård: produkter som påstås ändra naturliga kroppsegenskaper permanent är förbjudna.
 • Tävlingar och lotterier.
 • Kit för drogtester.
 • Diagnostiska kit för sjukdomar.
 • Tjänster och produkter för digital hackning och dataintrång.
 • Etsningskrämer och andra frätande krämer, geler, vätskor eller lösningar.
 • Tjänster för falska dokument.
 • Mat och kosttillskott som innehåller efedrinalkaloider, salvia divinorum eller salvinorin A.
 • Bli-rik-snabbt-produkter.
 • Graffitirelaterade färger, pennor, krämer, munstycken, påfyllningar och instruktionsvideor samt annat innehåll.
 • Olagliga droger, partydroger och drogrelaterade tillbehör.
 • Medicinska enheter som är avsedda eller saluförs för yrkesmässig användning.
 • Lustgasbehållare och -laddare.
 • Receptbelagda läkemedel och enheter.
 • Produkter som påstås diagnostisera, bota, mildra, behandla eller förebygga en sjukdom eller ett beroende.
 • Produkter som är utformade för att användas för integritetsintrång, såsom spionkameror, eller för att undkomma rättsväsendet, såsom en polisradioskanner.
 • Produkter eller innehåll som främjar hat, som uppmuntrar till våld eller intolerans, eller förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp, oavsett om det baseras på etnicitet, hudfärg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan kategori.
 • Produkter relaterade till hasardspeltjänster.
 • Produkter som kan inkräkta på, uppmuntra till eller möjliggöra intrång i immateriella rättigheter eller personliga rättigheter.
 • Profana eller vulgära produkter eller innehåll.
 • Produkter som kan användas för tvivelaktiga eller potentiellt farliga aktiviteter, till exempel fyrverkerier.
 • Tatuerings- och kroppsmärkningsprodukter.
 • Tobak och andra produkter och tillbehör för rökning, inklusive produkter som innehåller nikotin, cigarettpapper, e-cigaretter, vapes och liknande produkter (inklusive nikotinfria motsvarigheter).
 • Tjänster och utrustning för UV-solning.
 • Vapen (se Sprängämnen, vapen och relaterade artiklar för en fullständig lista), inklusive:
  • Ammunition eller handladdad ammunition.
  • Attackvapendelar och -tillbehör eller produkter marknadsförda som attackvapendelar eller -tillbehör, inklusive referenser till olika attackvapenmodeller.
  • Destruktiva och explosiva enheter, till exempel fyrverkerier.
  • Säkerhetsintyg för handeldvapen.
  • Pistoler, revolvrar eller någon form av skjutvapen.
  • Produkter som liknar eller innehåller realistiska eller faktiska vapen, vapendelar eller ammunition.
  • Vapen eller andra föremål som endast är avsedda för brottsbekämpning eller militärt bruk.

5. Restriktioner för produkter

Utöver riktlinjerna för innehålls- och bildgodkännande som anges ovan beskrivs i detta avsnitt ytterligare produktspecifika riktlinjer.

5.1 Vuxenartiklar

 • Stores för vuxenartiklar får endast innehålla vuxenartiklar. Stores för vuxenartiklar får inte innehålla produkter som inte är för vuxna. På samma sätt får en Store som inte är endast för vuxna inte innehålla vuxenartiklar.
 • Följande är vuxenartiklar och får endast finnas i Stores för vuxenartiklar (detta är inte en fullständig lista):
  • Potensutrustning och andra sexualitetshöjande kosttillskott och afrodisiakum.
  • Erotiska underkläder med en uppenbar sexuell avsikt, dvs. nätmaterial.
  • Erotiska spel, böcker, dräkter och skämtböcker.
  • Intima sexprodukter med icke-naturlig eller generisk design (verklighetstrogna eller naturliga designer är inte tillåtna).
  • Glidmedel.
  • Massageoljor, krämer, ljus, kroppsfärger och -pulver.
  • Komfortmöbler (utan intima tillbehör, kuddar eller stöd), stänger.
 • Stores för vuxenartiklar:
  • Får inte innehålla något explicit eller oanständigt innehåll.
  • Får inte innehålla uppenbara sexuella referenser, svordomar eller fördunklade svordomar (till exempel i produktrubriken).
  • Måste inkludera din Stores varumärkeslogotyp eller -namn tydligt i bilden på utvald produkt på alla sidor i din Store.
  • Måste innehålla budskapet ”endast vuxna” i bilden på utvald produkt på alla sidor i din Store.
  • Måste använda var och en av Store-sidorna för en enskild vuxenartikelkategori eller till nära associerade vuxenartiklar.
 • Stores för sexuellt hälsa, som innehåller vuxenartiklar, måste visa dessa produkter på en separat och lämpligt märkt undersida. Undersidan måste innehålla meddelandet ”endast vuxna” i bilden på utvald produkt.
 • Se avsnitt 3 (Riktlinjer för godkännande av bild och video) för mer information.

5.2 Konst- och industritillbehör

Vi tillåter Stores för konst- och industritillbehör som är avsedda för och marknadsförs endast för hem-, industri-, bil- eller konstrelaterade användningsområden. Produkter får inte uppmuntra till eller främja vandalisering av offentlig eller privat egendom, skadegörelse eller asocialt beteende.
Följande produkter är förbjudna i Stores:

 • Graffitirelaterade färger, pennor, krämer, munstycken, påfyllningar och ”instruktionsvideor” och annat innehåll.
 • Etsningskrämer.
 • Frätande krämer, geléer, vätskor eller liknande lösningar.

5.3 Alkohol och relaterade produkter

5.3.1 Allmänna riktlinjer

 • Bild, video och text ska marknadsföra en ansvarsfull alkoholkonsumtion och får inte:
  • Påstå eller antyda att alkohol har terapeutiska eller andra fördelar (såsom att alkohol förbättrar prestationsförmåga, bidrar till framgångar eller löser problem) eller påstå att användningen av ett ämne eller en anordning bidrar till att förebygga, diagnostisera, bota eller lindra en sjukdom, defekt eller skada eller påverkar, hämmar eller ändrar en fysiologisk process.
  • Visa människor aktivt drickandes alkohol.
  • Innehålla vuxna som verkar vara under 25 års ålder.
  • Riktas mot eller innehålla bilder eller innehåll som är utformat för att tilltala minderåriga.
  • Koppla drickande till motorfordon, körning eller hantering av maskiner.
  • Tala nedsättande om avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker.
  • På ett oansvarigt sätt uppmuntra människor till att dricka alkohol.
  • Marknadsföra överdriven konsumtion.
  • Fokusera på dryckens alkoholhalt.
  • Associeras med graviditet, moderskap eller föräldraskap.

5.3.2 Alkoholdrycker och -varor

 • Utöver ovanstående allmänna riktlinjer måste Stores med alkoholdrycker och -varor följa nedanstående riktlinjer:
  • Alla sidor i Store måste ha annonsörernas varumärkeslogotyp aktiverad i bilden på utvald produkt.
  • Stores kan inte innehålla en blandning av alkoholrelaterade produkter och icke-alkoholrelaterade produkter.
Platsspecifika krav
 • Tyskland, Italien och Spanien: Bild, video eller text kan inte associeras med sport.
 • Frankrike: Stores måste innehålla relevant upplysning om alkohol.
 • Mexiko:
  • Produkter med en alkoholhalt på 55 % eller mer är förbjudna.
  • Bilden på utvald produkt måste innehålla någon av följande upplysningar: “Evite el exceso,” “Conocer es no excederse,” eller “Todo con medida.”
 • Stores för alkoholdrycker är förbjudna i Kanada, Japan, Indien och USA.

5.3.3 Alkoholmätare

Utöver de allmänna riktlinjerna för alkohol ovan får produkter i denna kategori inte antyda att produkterna hjälper dig att konsumera alkohol på ett säkrare sätt.

5.3.4 Lindring för bakfylla

Utöver de allmänna riktlinjerna för alkohol ovan får produkter i denna kategori inte åtföljas av medicinska påståenden som ”bota din baksmälla” eller hävda att de ingredienser som ingår kommer att göra det.

5.4 Skönhetsprodukter

Produkter i denna kategori får inte:

 • Påstås permanent ändra en normal kroppsfunktion eller ett normalt tillstånd.
 • Direkt hänvisa till privata, intima eller känsliga kroppsliga tillstånd.
 • Adressera kunder direkt, till exempel: ”Generad över hur du ser ut? Då ska du prova det här.”
 • Komma med terapeutiska påståenden eller hälsopåståenden om sjukdomar, krämpor, fysiska tillstånd eller obehag, defekter, skador eller psykiska tillstånd.
Platsspecifika krav
 • Australien: Produkterna får inte göra några hälsopåståenden eller terapeutiska påståenden och får inte beskriva produktens effekt på kroppen såsom fuktgivande eller motverkar ålderstecken

5.5 Barnsäkerhet

 • Produkter för barn får inte visas när de används på ett farligt sätt. Till exempel barnpooler eller andra produkter som kan skada barnet om de missbrukas måste visas i ett kontext där de används under övervakning av vuxna.

5.6 Hampa

 • Stores för hampabaserade produkter får inte förknippas med eller uppmuntra till konsumtion av olagliga droger, bland annat genom användning av bilder på marijuana eller cannabis.
Platsspecifika krav
 • Indien: Hampabaserade konsumtionsvaror är förbjudna.

5.7 Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Stores för modersmjölksersättning och tillskottsnäring får inte innehålla budskap som avskräcker från amning eller som hävdar att produkten kan ersätta amning.

Platsspecifika krav
 • USA och Kanada: Modersmjölksersättning är endast tillåten i USA och Kanada.
 • Indien: Modersmjölksersättning och tillskottsnäring är förbjudna. Detta inkluderar även barnmatningsprodukter såsom nappflaskor.

5.8 Knivar

Vi förbjuder knivar vars primära syfte är, eller som marknadsförs på ett sätt som hävdar att de är, strid eller militärt bruk, självförsvar eller för att uppmuntra till våldsamt beteende. Till exempel zombieknivar, stridsknivar, överfallsknivar, kastknivar, dolkar, stövelknivar, fjäderassisterade knivar, hand-till-hand-knivar, gravitationsknivar, bajonetter, droppknivar (endast Mexiko), svärd, självförsvarsknivar eller ninjastjärnor.

Platsspecifika krav

Endast köksknivar eller bestick är tillåtna i Storbritannien, Japan, Kina och Indien.

5.9 Medicinska produkter, receptfria läkemedel och kosttillskott

Produkter i denna kategori får inte:

  • Påstås diagnostisera, bota, mildra, behandla eller förebygga en sjukdom eller ett beroende.
  • Göra orealistiska eller orelaterade påståenden om produktens effektivitet.
  • Direkt hänvisa till privata, intima eller känsliga kroppsliga tillstånd.
  • Avskräcka kunder från besök hos kvalificerad sjukvårdspersonal.
Platsspecifika krav
 • Mexiko: Texten får inte beskriva medicinska tillstånd eller själva produkten. Texten får endast innehålla varumärke, produktnamn och CTA.
 • Australien: Produkter får inte innehålla några hälsopåståenden eller terapeutiska påståenden och får inte beskriva produktens effekt på kroppen

5.9.1 Hemmatestkit

Vi tillåter Stores för hemmatestkit som inte gör anspråk på att diagnostisera, behandla eller bedöma riskerna för en sjukdom, ett tillstånd eller en krämpa. Du får endast marknadsföra produkter som följer lokala bestämmelser på de platser dina annonser visas. Du är ansvarig för att erhålla alla nödvändiga tillstånd eller godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution och annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon, beroende på vad som är tillämpligt.

Tillåtna produkter inkluderar, men är inte begränsade till, kit för övervakning av diabetes och blodsocker, blodtrycksmätare, testkit för DNA och genetisk profilering, kit för analys av urin, lanseringsanordningar (endast medicinska) samt graviditets- och fertilitetstester. Dessa produktkategorier omfattas av platsspecifika krav, inklusive följande:

Platsspecifika krav
 • Testkit för DNA eller genetisk profilering är förbjudna i Frankrike.
 • Alla produkter i denna kategori är förbjudna i Kina, Mexiko, Australien, Indien och Japan.

5.9.2 Medicinskt

 • Receptfria hälso- och skönhetsprodukter får inte påstås vara lika effektiva som receptbelagda produkter.

5.9.3 Viktminskning

Innehållet får inte tala direkt till kunder, till exempel ”Är du trött på att vara överviktig?”, och inte heller göra några orealistiska eller orimliga påståenden, inklusive men inte begränsat till:

 • Att kunderna kan gå ner i vikt genom att bara använda produkten utan att följa en kalorikontrollerad diet eller ett träningsprogram.
 • Att dessa resultat är effektiva för alla, eller att de är permanenta.
 • Viktminskning med ett visst antal kilon över en bestämd tidsperiod.
 • Betydande viktminskning oavsett vad eller hur mycket kunden äter.
 • Att en kund kan gå ner i vikt genom att bära en produkt på kroppen eller applicera den på huden.
Platsspecifika krav
 • Mexiko: Produkter för viktminskning, viktökning, muskeluppbyggnad och liknande produkter är förbjudna i Mexiko.
 • Australien: Viktminskningslivsmedel, kosttillskott, hudkrämer och påståenden som kan kopplas till viktminskning eller bantning är förbjudna.

5.10 Politiska produkter

Vi tillåter inte innehåll eller produkter kopplade till kampanjer, val eller politiska ämnen i den allmänna debatten som talar för eller emot en politiker eller ett politiskt parti eller som angriper en politisk person på ett personligt plan.

5.11 Sexuell hälsa

Vi tillåter marknadsföring av produkter för sexuell hälsa under förutsättning att Stores uppfyller följande krav:

 • Produkterna får inte innehålla påståenden som kan kopplas till ökning av sexuell prestation eller ökad libido.
 • Produkter får inte uttryckligen hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska/medicinska tillstånd eller känsliga kroppsfunktioner eller kroppsliga tillstånd.

Produkter för sexuell hälsa får inte blandas med icke-sexuella hälsoprodukter. Annonsörer som säljer flera icke-relaterade produkter ska placera produkter för sexuell hälsa på en undersida med en lämplig titel i sin Store, till exempel ”Sexuell hälsa”.

Platsspecifika krav
 • Japan: Stores för produkter för sexuell hälsa är förbjudna i Japan.

5.12 Sport- och friluftslivsprodukter

Stores för sport- och friluftslivsprodukter får inte:

 • Uppmuntra kunder att vara mindre vaksamma eller mindre ansvariga för sin hälsa och säkerhet.
 • Ha överseende med eller uppmuntra våldsamt eller antisocialt beteende.
 • Vilseleda kunder, bland annat genom att presentera produkter som säkra, när de generellt anses vara farliga om de inte hanteras på ett lämpligt sätt och med försiktighet.

5.12.1 Riktlinjer för bilder

Utöver de riktlinjer för godkännande av bilder och innehåll som anges ovan måste Stores för sport- och friluftslivsprodukter som innehåller bilder på vapen eller vapentillbehör:

 • Fokusera på vapentillbehöret och inte själva vapnet.
 • Inte visa vapnet medan det används eller håller på att användas (t.ex. kan en annons för ett vapenhölster inte visa en dragen pistol eller när pistolen dras).
 • Inte innehålla produkter eller tillbehör som är överflödiga eller orelaterade till den primära produkten. Till exempel får en vapenhölsterprodukt inte innehålla en stridskniv.

5.12.2 Produktgodkännande

Vi tillåter följande produkter i Stores:

 • Airsoft-tillbehör såsom masker och handskar.
 • Pilstöd, styrfjädrar, bågsträngar.
 • Kikare, tubkikare och kikare med mörkerseende.
 • Lockbeten.
 • Ficklampor.
 • Jakt- och spårkameror.
 • Handhållna tubkikare.
 • Masker, huvudbonader och skyddsglasögon för paintball.
 • Avståndsmätare.
 • Måltavlor.
 • Förvaring för ammunition såsom behållare och vapenskåp.
 • EDC/multifunktionella/taktiska pennor.
 • Vapenrengöringskit.
 • Vapenhölster.
 • Vapenskåp.
 • Taktiska fodral, väskor, paracord.
Platsspecifika krav

Alla vapen och vapentillbehör är förbjudna i Mexiko, Japan, Indien och Kina.

Vi tillåter endast följande produkter i USA:

 • Airsoft-vapen och -ammunition.
 • Pilspetsar.
 • Luftvapen och tillhörande ammunition.
 • Bågar och pilar.
 • Armborst.
 • Vapenstöd och vapenstödsväskor.
 • Vapenremmar.
 • Laser, teleskopiska, och icke-teleskopiska, fasta vapensikten.
 • Paintball-vapen och -ammunition.
 • Pepparspray.
 • Skjutstöd.
 • Slangbellor.
 • Elchockvapen.
 • Elchockpistol.

6. Amazon-branding

Amazon-innehåll

Amazons varumärken, produkter eller hänvisningar till Amazons produkter eller tjänster är förbjudna i Stores. Detta innefattar:

 • Referenser till Amazon-program som Prenumerera och spara och Kindle Unlimited.
 • Amazon-logotyper och UI-element som Lägg till i kundvagnen-knappar eller element som efterliknar dessa.
 • Statisk text får inte innehålla dynamiska kundomdömen, försäljningsrankningar, priser och besparingar på Amazon.

Korrekta hänvisningar till Amazon-produkter avseende kompatibilitet, såsom ”fungerar med Alexa”, är tillåtna, förutsatt att den primära produkten placeras först i rubriken eller bilden och att Amazon-produkterna hänvisas till på ett korrekt sätt.

Kundrecensioner

 • Kundrecensioner från tredje part, stjärnbetyg eller andra element som kan förväxlas med Amazons kundrecensioner är inte tillåtna.
 • Inga ändringar får göras i Amazons kundrecensioner, vilket omfattar korrigering av grammatik eller stavfel. Recensioner med allvarliga grammatiska fel eller stavfel måste undvikas.
  • Om du vill utelämna oönskade delar av en kundrecension använder du utelämningstecken (”…”) utan mellanslag före och efter. Förkortningar får inte ändra recensionens innebörd.
  • Högst tre utelämningstecken får användas i en kundrecension: ett i början av recensionen, ett i mitten och ett i slutet.
 • Amazons kundrecensioner får inte innehålla kundens namn.
 • Amazons kundrecensioner måste vara verifierbara på tillhörande informationssida.