Annonspolicyer för Black Friday, Cyber Monday 2021 – Universella regler – Allt annonsmaterial

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
3. Redaktionella riktlinjer - Allt annonsmaterial
5. Riktlinjer för livsstilsbilder

1. Översikt

Följande regler är obligatoriska för alla BFCM-placeringar (Black Friday, Cyber Monday) för alla annonsörer, inklusive hanterade tjänster och självbetjäningsannonsörer.

Alla annonser på evenemangssidan följer formatguiden. Kontakta ditt kundsupportteam om du vill ha mer information.

Amazon Ads riktlinjer och policyer för godkännande gäller för alla annonser som visas under BFCM och finns här.

2. Annonsformat och funktionalitet

2.1 Ytterligare copy

I vissa fall kan ytterligare copy kräva granskning i syfte att säkerställa att kunden förstår erbjudandet och vad kunden måste göra för att få tillgång till det. Exempelvis krävs varumärke/produktnamn/kategori och/eller varumärkeslogotyp för att ge förtydligande.

2.2 Alkoholannonser

Ej tillåtet för BFCM (med undantag för JP). Undantag kan övervägas. Kontakta ditt kundsupportteam.

2.3 Copylängd

3 linjer maximalt utom 160 x 600 (statisk och DEA) och 300 x 250 (endast statisk), som har högst 5 linjer. Detta begränsar antalet produkter, varumärken och kategorier som du kan inkludera enligt copyrekommendationerna nedan. Ansvarsfriskrivning och logotyp ingår inte i copyomfattningen.

2.4 CTA

CTA är inte tillåtet på evenemangssidans paket för statiska enheter.

Copy kan inte vara överflödig med en copy av CTA. Om CTA är ”Shoppa nu” ska den annonscopyn inte vara ”Shoppa XX-produkter”. Den kan säga ”Upptäck”, ”Utforska” eller liknande.

2.5 Landningssidor

Destinationssidan måste återspegla samma produkt exakt som den annonseras i annonsbannern (inte variationer av produkten som presenteras).

2.6 Logotypanvändning

Logotyper är att föredra på allt annonsmaterial.

 • Logotyper kan vara fullfärg (om de uppfyller kontrastförhållandet) eller svart (vilken färg som helst från godkänd palett).
 • En logotyp från samma varumärke tillåts i annonsmaterial.
 • Logotypen kan visas på ASIN-bilden jämfört med fristående.
 • Annonsörens varumärke eller logotyp måste vara tydligt läsbar i annonsen för att säkerställa att kunder enkelt kan identifiera annonsören (i underhållningsannonser kan filmens titel, tv-program etc. behandlas som varumärke).
 • Texten i en varumärkeslogotyp omfattas inte av de minimikrav för teckenstorlek som beskrivs i Annonsspecifikationerna, förutsatt att annonsören är igenkännbar.
 • Skrivbordsbillboard, H1, Wakescreen och KSO: all text och bilder inom varumärkeslogotypen måste vara läsbar.
 • Mobila annonser: På mobilannonser 320 x 50, 414 x 125 och 728 x 90 (t.ex. där annonsenheter är begränsade i utrymmet) måste copyn i en logotyp inte vara läsbar, förutsatt att logotypen själv uppfyller kraven på minsta teckenstorlek.
 • Statisk och responsiv e-handel (REC): Varumärkesnamn kan inte användas i annonscopy om logotypen förekommer i annonsmaterialet (fristående eller på ASIN-bild).
 • Undantag (endast för statisk): Två logotyper från olika märken kan användas när de två varumärkena är viktiga för produkten.
  • Sekundär produkt som annonseras måste vara en inneboende del av den produkt som annonseras i annonsmaterialet (sekundär avser inte den huvudprodukt som annonseras).
  • Kampanjen betalas för att använda sammarknadsföringsmedel eller medel från det sekundära företaget.

2.7 Meddelanden med flera syften

Klick på olika annonsbanners eller variationer i ett paket leder vidare till samma varumärkesbutik eller landningssida, så meddelandena på destinationen ska vara sanna för alla bannerannonser. Därför hittar kunden både besparingarna och produkterna från banners på landningssidan.

Inkludera inte sparbelopp eller procentandelar på landningssidans huvudbanners eller karusell (endast allmänna besparingsmeddelanden är tillåtna, till exempel: ”Spara på skafferiförnödenheter”).

2.8 Besparinganspråk

Endast procentuella besparingar är tillåtna för alla erbjudanden. Monetära besparingar är inte tillåtna.

2.9 Produktbilder

 • Enkel ASIN:
  • En ASIN: tillåtet för alla annonsmaterialsversioner.
  • Hopkopplad ASIN: tillåtet för alla annonsmaterialsversioner (förenklad version av ASIN kommer att användas).
  • För 320 x 50 visas endast huvudprodukten – enbart i statistiskt syfte.
 • Flera ASIN-nr:
  • Två ASIN:nr i alla annonsmaterialsversioner (utom 320 x 50). Måste driva till en landningssida med flera ASIN-nr.
  • Copy måste vara plural, med hänvisning till ett urval eller en kategori av produkter i varumärkesbutiken.

2.10 Superlativ

Använd inte adjektiv som ”Stor”, ”Otrolig”, ”Underbar”, ”Fantastisk”.

2.11 Personligt anpassad copy

”Din favorit” eller liknande ord för att beskriva erbjudanden eller affärer är inte tillåtet.

2.12 Et-tecken

Et-tecknet (&) är tillåtet att använda i alla språkinställningar.

2.13 Teasermeddelanden

Inga teaser-meddelanden (Japan är det enda undantaget) (exempel: ”Något speciellt kommer”, ”Nedräkningen är igång! ”eller ”Kom tillbaka snart för bra erbjudanden!”).

3. Redaktionella riktlinjer – Allt annonsmaterial

Följande är förbjudet:

 • Felstavningar och grammatiska fel såsom felaktiga verbformer.
  • Slang eller vardagliga formuleringar (t.ex. ”iaf” i stället för ”i alla fall”) kan tillåtas om dessa policyer efterlevs i övrigt.
 • Slumpmässiga versaler (t,ex, ”KVALITETshörlurar”) är förbjudet, med undantag för vanliga förkortningar eller varumärken.
 • Felaktig interpunktion, exempelvis upprepade fråge- eller utropstecken (”!!!”).
 • Specialtecken som @@, ###, emojis eller ASCII-konst, utom som en del av annonsörens logotyp eller om det ingår i produktbilden.
 • Hashtaggar (#) är tillåtna.

4. BFCM-omnämnandepolicy

Denna policy gäller alla annonsörer och alla annonsprodukter (exempelvis hanterade tjänster och självbetjäningsannonsörer samt SOV/blast-paket osv.).

4.1 Nyckelprinciper

 • Hänvisningar till ”Black Friday”, ”Cyber Monday” eller någon variation av dessa bör inte vilseleda kunden vad gäller erbjudandets varaktighet och bör användas under en rimlig period kring storhelgsevenemanget Black Friday, Cyber Monday. ”Black Month” är inte acceptabelt.
 • Alla erbjudanden som annonseras ska vara live när annonsen är live. Att retas med ett erbjudande är inte tillåtet.
 • I UAE och KSA bör termen ”White Friday” istället för ”Black Friday” användas.
 • I Brasilien är termen ”Black Week” tillåten.
 • Som annonsör ansvarar du för att följa tillämpliga lagar, förordningar och bästa praxis för användning av Black Friday, Cyber Monday på lokala språk.

4.2 Ytterligare högsäsongsevenemang

 • I Mexiko bör hänvisningar till erbjudanden under ”Buen Fin” (10-16 november) inte vilseleda kunden vad gäller erbjudandets varaktighet. Erbjudanden måste vara live när annonsen är live.
 • I UAE och KSA bör hänvisningar till ”Singles Day” eller ”11:11”/”11/11”/”11.11”-erbjudanden inte vilseleda kunden om erbjudandets varaktighet. Erbjudanden måste vara live när annonsen är live.

5. Riktlinjer för livsstilsbilder

Livsstilsbilder är tillåtna i annonsmaterial och måste:

 • Visa produkten aktivt på det sätt den kommer att användas.
 • Ge en tydlig bild vad produkten eller kategorin är som annonseras.
  • Obs! Det finns omständigheter där den faktiska produkten inte behöver förekomma i själva annonsmaterialet om kunderna förstår utifrån bilden och copyn vad som annonseras. (Ett exempel är långa ögonfransar på en modell i en annons för en mascaraprodukt.)
 • Vara kontextuellt relevant för den produkt och kategori som annonseras.
 • Erbjuda exakta produkter tillgängliga på destinationslandningssidan när det exakta objektet är klart i bilden.
 • Det får inte vara produkter som visas mot en livsstilsbakgrund. Dessa annonsmaterial kommer att följa riktlinjerna för produktbild nedan.
  • Hybridlivsstilsbilder (livsstil + produktbild) följer riktlinjerna för produktbild nedan.
 • Driv till varumärkes-Stores eller PDP.

6. Riktlinjer för annonsprodukt

6.1 Annonsmaterial för varumärkesbutik

 • Annonser för varumärkesresponsiv e-handel (REC) måste gå till en Store-sida.
 • Allt backupannonsmaterial måste använda annonsmaterial för varumärkes-Store.
 • Livsstils- och produktbilder är tillåtna i annonsmaterial.
 • All copy på anpassade bilder är förbjuden.

6.2 ASIN REC

 • Måste driva till produktinformationssidan (PDP).
 • En enda anpassad bild stöds.
 • Redigerbara produkttitlar är aktiverade.
 • Annonsmaterialformat rymmer upp till 20 ASIN:nr.
 • Badging är tillåtet.
 • Badging är inte tillåtet på leverantörskupongformat (VPC).

6.3 Statiska annonser

 • Statiska annonser är endast tillåtna för icke-endemiska produkter i JP, FR-CA och spanska LOP.
 • Kan vara enstaka eller Multi-ASIN:er och copys beroende på typ av erbjudande (till exempel måste titta på produktbild, copy, erbjudande och landningssidesdestination).
 • Kan bara använda ”Spara på [varumärke/produktkategori]”.

6.4 Landningssidesdestinationer

Stores, Produktinformationssidor (endast enstaka ASIN-annonsmaterial), Lead-generering (endast icke-endemisk) och Länka ut (endast icke-endemiska) är tillåtna för BFCM. Alla andra typer av landningssidor är förbjudna.

6.5 Varumärkesbutiker

 • Namnet på erbjudandesidan kan referera till ”Erbjudanden”, ”Black Friday” eller ”Cyber Monday”.
 • Designguiden gäller inte Stores för evenemang med hög trafik. Dock får bild på utvald produkt i Stores inte motsäga annonsbanners för att upprätthålla en konsekvent upplevelse.
 • Den aktuella erbjudandewidgeten (FDW) måste användas för alla erbjudande-ASIN:nr.
 • En bild- eller textpanel krävs som separation mellan FDW och produktrutnätet. Texten måste ange att följande produkter inte är tillgängliga i erbjudandet, och i stället använda allmänna meddelanden för att beskriva produkturvalet. ”Våra bästsäljare”, ”[Varumärke]s bästsäljare” kommer att tillåtas.
 • Allmänt marknadsföringsspråk måste användas.
 • Numeriska prisreferenser är inte tillåtna någonstans i Store.
 • ASIN:er måste beställas i FDW så att produkterna i annonsbannern visas först.
 • Stores måste schemaläggas under kampanjperioden.
 • Annonsörer för flera varumärken som leder med ett meddelande om erbjudanden för flera varumärken på Brand Rec, till exempel: ”Shoppa våra hudvårdserbjudanden” kan skapa en Stores Deals-sida som innehåller bildpaneler för produktkategori med text, t.ex. ”Handla XX till henne-erbjudanden”, ”Handla XX till honom-erbjudanden” som den första komponenten på Store-sidan. Klick på dem måste leda vidare till korrekta motsvarande erbjudandesidor i samma Store. Vid ankomst från Brand Rec måste Deals Page också innehålla FDW med ett komplett utbud av erbjudanden för kunder som vill fortsätta utforska och shoppa produkter på den sidan.
 • Kontakta ditt kundsupportteamör avseende alla Store-kampanjpolicyer och produktacceptabilitet i Stores, .

6.7 Utlänkningssidor (endast icke-endemiska)

 • Tillåtet för alla paket.
 • Kontakta ditt kundsupportteam när det gäller riktlinjer.