Ytterligare policyer för Amazon DSP

Dessa policyer utgör en del av (i) plattformspolicyerna som gäller för användning av Amazon DSP och görs tillgänglig av Amazon Ads LLC och/eller dess dotterbolag (hädanefter kallat ”Amazon”) till dig, annonsören och/eller byrån på uppdrag av annonsören eller agenturen, som tillämpligt (”Du” eller ”Din”) enligt Amazon DSP-avtalet (tidigare känt som Ad Platform Agreement) mellan Amazon och dig (”DSP-avtalet”) och (ii) policyer som gäller för eventuella infogningsbeställningar mellan dig och Amazon gällande Amazons hanterade DSP-tjänster (var och en ”IO”). Genom att köpa eller använda produkter eller tjänster från Amazon godkänner du de tillämpliga villkoren nedan. Dessa villkor kan genom hänvisning införlivas i avtal som har ingåtts mellan dig och Amazon, inklusive varje IO och DSP-avtalet. I den utsträckning som det finns en konflikt mellan dessa villkor och sådana avtal ska dessa villkor gälla.

Amazon förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa villkor när som helst genom att publicera sådana ändringar här.

Termer med versaler som används men inte definieras häri ska ha de betydelser såsom anges (i) med avseende på Amazons hanterade DSP-tjänster, i tillämplig IO, eller (ii) med avseende på självbetjäning med Amazon DSP-tillgång eller -användning i DSP-avtalet. Alla rubriker, eller liknande referenser, som ingår i dessa villkor är endast där för att underlätta läsningen och ska inte tolkas som en begränsning eller ett annat sätt att påverka dessa bestämmelser.

Dra av från betalning För alla belopp som du är skyldig Amazon enligt antingen DSP-avtalet eller någon IO, kan Amazon, utöver de rättigheter som anges antingen i DSP-Avtalet eller IO, hålla inne eller kvitta eventuella belopp som betalas av dig mot betalningar som Amazon eller något av dess dotterbolag kan göra till dig eller något av dina dotterbolag enligt alla andra skriftliga avtal mellan Amazon eller något av dess dotterbolag och dig eller något av dina dotterbolag.

OTT-målgrupp garanterad. Bokade kampanjer måste aktiveras innan kampanjens startdatum för full leverans. Kampanjer som inte aktiveras vid startdatumet måste omprognostiseras och bokas om. Kampanjer som inte har aktiverats inom sju dagar från startdatumet förlorar sitt reserverade lager och sina garanterade placeringar.

Hjälpcenter. Ytterligare plattformspolicyer finns tillgängliga i Amazon DSP-hjälpcentret.