Pixelvereisten voor Amazon Ads

Remarketing-, conversie-, attributie- en andere pixels van Amazon kunnen adverteerders helpen hun beoogde doelgroep beter te bereiken en het succes van hun advertentiecampagnes te meten.

Als je een tag, pixel of vergelijkbare technologie (hierna 'cookies' genoemd) gebruikt die door Amazon wordt geleverd, moet je:

 • Een privacybeleid op je eigendommen publiceren dat het volgende bevat:
  • Een duidelijke en passende beschrijving van hoe cookies op je eigendommen kunnen worden gebruikt;
  • Een mededeling dat derden, waaronder Amazon, cookies op je eigendommen mogen plaatsen en gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties te tonen aan je bezoekers op sites op internet; en
  • Informatie over hoe een bezoeker van je eigendommen zich kan afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Amazon door naar de relevante pagina Voorkeuren van Amazon Ads te gaan, naar de afmeldingspagina van Digital Advertising Alliance, naar de YourOnlineChoices-pagina voor jouw locatie, of de afmeldpagina van de Digital Advertising Alliance van Canada, al naargelang van toepassing.
 • Zorg dat je toestemming krijgt van je bezoekers en/of voldoet aan andere toepasselijke wettelijke vereisten voor het gebruik van cookies door derden, waaronder door Amazon en haar partners. Bezoekers moeten toestemming kunnen geven en toestemming voor cookies kunnen intrekken via een platform voor toestemmingsbeheer dat op je eigendommen wordt onderhouden. Amazon is lid van het door IAB Europe opgestelde industriekader Transparency & Consent Framework (TCF) als geregistreerd leverancier. Om je aan het TCF te houden, moet je TCF-signalen beschikbaar stellen aan Amazon wanneer je Amazon-cookies gebruikt op je eigendommen.
 • Houd gegevens bij van de cookie-toestemming van je bezoekers voor de duur dat je Amazon opdracht geeft om gegevens namens jou te verwerken.
 • Verzamel geen persoonlijk identificeerbare informatie via de cookie en/of geef deze niet door aan Amazon, inclusief maar niet beperkt tot namen, e-mailadressen en telefoonnummers.
 • Gebruik geen cookies die door Amazon worden aangeboden op een site, app of dienst die gericht is op kinderen jonger dan 13 jaar (of de leeftijd die is gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving), of die informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar (of de leeftijd die is gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving) of die daarom vragen.
 • Gebruik geen cookies van Amazon om doelgroepen te bereiken op basis van gevoelige persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de financiële status of gezondheids- of medische gegevens.
 • Plaats geen cookies die zijn geleverd door Amazon Ads in creative van Amazon Ads. Het niet naleven hiervan resulteert in afwijzing van de creative.

Als je een bureau bent dat optreedt namens een adverteerder, moet je contractueel eisen dat je adverteerders voldoen aan deze vereisten wanneer ze een Amazon-cookie gebruiken. Bureaus zijn volledig verantwoordelijk voor de niet-naleving van deze vereisten door adverteerders.