Pixeling-richtlijnen van Amazon

Beoordelingsproces

Een leverancier van data of aanbieder van advertenties moet gecertificeerd zijn om pixels te plaatsen, JS-tags te gebruiken of cookies op Amazon-websites te plaatsen. Leveranciers die niet op de lijst staan, zijn niet gecertificeerd om door adverteerders betaald onderzoek uit te voeren op Amazon-websites.

Stuur ten minste twee dagen voor de startdatum een voorbeeld van de pixel of tag naar je accountteam in combinatie met een contactpersoon die snel kan worden bereikt. Meetpixels of -tags van vierde partijen mogen niet onaangekondigd worden uitgevoerd.

Spotlight-tags, die ooit werden gebruikt om view-through-conversies bij te houden, zijn niet meer in gebruik nu Amazon conversierapporten gebruikt, die beschikbaar zijn voor alle link-in campagnes. Spotlight-tags zijn nog steeds toegestaan voor link-out campagnes, maar niet meer voor link-in campagnes.

Verstrek in je aanvraag het volgende:

 1. De leverancier van de meting
 2. Het/de specifieke meetproduct(en) waarvoor deze pixel of tag bedoeld is...
 3. Het pixel- of tagtype (1x1 of JS-tag).
 4. Alle plaatsingen waarin de pixel of tag moet worden uitgevoerd.
 5. Alle websites waarop de pixel of tag moet worden uitgevoerd (Amazon.com, IMDb, DPReview of andere locaties die eigendom zijn van of worden beheerd door Amazon)
 6. Een voorbeeld van de pixel of tag.

Pixeling-beleid van Amazon

Bekijk de volgende secties om ervoor te zorgen dat je advertentiecampagne voldoet aan het pixeling-beleid voor derden van Amazon:

Plaatsingen en typen

 1. JavaScript-tags zijn niet toegestaan in niet-IAB-slots.
 2. Alle pixels en tags moeten HTTPS-compatibel zijn.
 3. Er zijn behalve DoubleClicks geen pixels of tags toegestaan op beveiligde pagina's zoals Seller Central, de bedankpagina, of BackToSchool BTF-plaatsingen.
 4. Flash-cookies zijn niet toegestaan.

Latentie

 1. Pixels en tags mogen geen meetbare latentie toevoegen aan de pagina zelf.
 2. Pixels en tags moeten edge cached zijn.
 3. Pixels en tags mogen maximaal één DNS-lookup activeren.
 4. Elke pixel- en tagaanvraag moet een rechtstreekse aanvraag zijn. Omleidingen zijn niet toegestaan.
 5. Pixels en tags moeten lui worden geladen na afloop van de advertentie.
 6. Pixels en tags moeten HTTPS-verkeer ondersteunen met meer dan 3000 transacties per seconde (TPS).
 7. JavaScript-grootte moet kleiner zijn dan 1 kB.

Gebruik van cookies

 1. Cookies moeten verlopen binnen de in de juridische overeenkomst overeengekomen termijn (verschilt per leverancier, zie de ondertekende juridische overeenkomst.)
 2. Het is niet toegestaan script of code te gebruiken waarmee wordt geprobeerd gebruikers of browsegeschiedenis te identificeren of PII (Persoonlijk Identificeerbare Informatie) te verzamelen.
 3. Het is niet toegestaan tracking-mechanismen, zoals cookies, te gebruiken om retargeting, segment-categorisatie of syndicatie uit te voeren met betrekking tot Amazon-voorraad of -gebruikers. (Zie de ondertekende juridische overeenkomst.)

Amazon Services LLC ('Amazon') heeft het bovenstaande advertentiebeleid en de advertentiespecificaties uiteengezet om adverteerders en hun bureaus te helpen bij het voorbereiden van advertenties voor weergave op de Amazon-websites. Dit beleid en deze specificaties zijn van toepassing op de advertentie-creatives die op Amazon-websites worden weergegeven, op alle technologie of software die wordt gebruikt om de advertenties te leveren en weer te geven, en op de landingspagina's die worden weergegeven wanneer een gebruiker op dergelijke advertenties klikt (gezamenlijk 'content van de adverteerder'). Dit document schetst ons standaardbeleid en onze standaardspecificaties. Kleine verschillen kunnen bestaan, afhankelijk van de internationale locaties (bijvoorbeeld Amazon.co.uk, Amazon.de en Amazon.co.jp). Neem hiervoor contact op met je accountteam.

Dit beleid is bedoeld om adverteerders te helpen, maar alleen de adverteerder is aansprakelijk voor de content van de adverteerder, ondanks de aanvaarding door Amazon van een plaatsingsorder of weergave van dergelijke advertenties.

Amazon behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment iets toe te voegen aan, te verwijderen uit of te wijzigen aan dit beleid door een bijgewerkt advertentiebeleid op Amazon te plaatsen. Amazon behoudt zich het recht voor om advertenties te allen tijde naar eigen goeddunken te weigeren of te verwijderen.

Pixels van derden goedkeuren

Pixels van derden moeten door Amazon worden goedgekeurd om er zeker van te zijn dat ze veilig zijn en data op geen enkele manier worden gelekt. Om dit te doen, moet elke keer dat een pixel van een derde partij wordt gebruikt in een creative, een aanvraag worden verzonden naar ons accountteam om deze goed te keuren. De pixel van derden moet worden geleverd door één van onze vooraf goedgekeurde externe leveranciers.