Richtlijnen en acceptatiebeleid voor Alexa Home-scherm

INHOUDSOPGAVE

1.0 Overzicht
2.0 Entertainmentadvertenties

1.0 Overzicht

Alle advertentiecontent op het Alexa Home-scherm moet geschikt zijn voor een algemene doelgroep en moet voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de adverteerder, de advertentiecontent en de locatie waar de advertenties verschijnen. Alexa Home-schermadvertenties moeten voldoen aan de bestaande advertentierichtlijnen en het acceptatiebeleid van Amazon Ads.

2.0 Entertainmentadvertenties

Entertainmentadvertenties voor content die door instellingen voor contentbeoordeling zijn goedgekeurd voor volwassenen zijn aanvaardbaar, maar:

 • De content in de creative moet geschikt zijn voor alle doelgroepen.
 • De creative moet de contentbeoordeling (bijvoorbeeld TV-14) bevatten als deze rechtstreeks naar een video leidt.
 • We raden ten zeerste aan om de contentbeoordeling te vermelden voor alle media die zijn beoordeeld als geschikt voor doelgroepcategorieën van 12/13 jaar of ouder.

3.0 Aanvaardbaarheid van advertentiecontent

3.1 Content voor volwassenen

We verbieden gevoelige en controversiële advertentiecontent, evenals content voor volwassenen. Echo-apparaten bevinden zich meestal in de woonkamer, de ruimte waar meestal ook kinderen aanwezig zijn. Alle advertenties moeten daarom geschikt zijn voor alle doelgroepen.

We verbieden advertenties voor films of programma's, zelfs als de afbeelding of creative voor advertentie veilig is, als de film of het programma pornografie bevat, zachte pornografie, erotiek, dating- en contactprogramma's voor volwassenen, programma's over escortdiensten en prostitutie, en andere soortgelijke thema's voor volwassenen.

Redband- of leeftijdsgebonden producten, films die zijn bedoeld voor volwassenen (NC-17 of lokaal equivalent), videogames met AO-classificatie (alleen voor volwassenen) of het equivalent in het desbetreffende land zijn verboden.

3.2 Alcohol, drugs en tabak

Advertenties voor programma's die drinken en roken stimuleren, promoten of verheerlijken, die overmatig gebruik van drank en tabak, het gebruik van illegale drugs, misbruik van legale drugs of focus op verslaving weergeven of die onthouding of nuchterheid ontmoedigen, zijn verboden. Dit omvat tevens afbeeldingen die gericht zijn op het gebruik van deze producten.

3.3 Haat en intolerantie

We verbieden alle vormen van haat en intolerantie, inclusief het gebruik van bijbehorende symbolen. Dit omvat bedreigende, beledigende of intimiderende content of content die een beschermde groep promoot of discrimineert (ongeacht of dit gebaseerd is op ras, kleur, nationaliteit, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of een vergelijkbare categorie).

We verbieden creatives met symbolen die verband houden met controversiële organisaties, haatgroepen of politieke bewegingen. Bijvoorbeeld hakenkruisen of afbeeldingen gerelateerd aan organisaties met racistische ideologieën, zoals de Ku Klux Klan.

3.4 Minderjarigen

Content of afbeeldingen van minderjarigen (of mensen die minderjarig lijken te zijn) in gevaar of in andere gevaarlijke of seksuele situaties of situaties voor volwassen zijn verboden. Bijvoorbeeld:

 • In volwassen of provocerende kleding
 • In volwassen situaties of bij het verrichten van illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot: de omgang met of het gebruik van vuurwapens of andere wapens, dicht bij explosies zijn, alcohol drinken, drugs gebruiken of roken
 • In situaties die in strijd zouden kunnen zijn met de vastgestelde beste praktijken voor kinderveiligheid (zoals kinderen zonder veiligheidsgordel in voertuigen of die zonder helm fietsen)
 • Zonder toezicht van volwassenen op plaatsen of in situaties waar ze niet veilig voor zichzelf kunnen zorgen (zoals zwembaden, drukke wegen oversteken of rond gevaarlijke apparatuur)

3.5 Politiek

 • We verbieden politieke advertenties, zoals campagnes voor of tegen een politicus, politieke partij of gerelateerd aan een verkiezing. Content met betrekking tot politieke kwesties die onderwerp zijn van het publieke debat is ook verboden.
 • We verbieden advertentiecontent over of die betrekking heeft op gevoelige gebeurtenissen zoals natuurrampen, door mensen veroorzaakte rampen, grootschalige traumatische gebeurtenissen of de dood van publieke figuren.
 • Fictieve programma's over politiek zijn toegestaan.
 • Niet-fictieve programma's over politiek in het algemeen, geschiedenis en politieke wetenschappen en actueel of historisch politiek commentaar vanuit objectieve, academische of verschillende standpunten zijn toegestaan.

3.6 Religie

 • We verbieden advertentiecontent die een willekeurige religie promoot, hiervoor pleit of deze vernedert of kleineert.
 • Programma's over meer dan één religie of over religie of spiritualiteit in het algemeen zijn toegestaan.
 • Fictieve programma's met religieuze thema's of die verwijzen naar religie zijn toegestaan.

3.7 Seksuele geaardheid (LGBTQ+)

We verbieden het volgende:

 • Titels die beweren dat seksuele identiteit een mentale of psychische stoornis is.
 • Titels die het genezen, omkeren of behandelen van seksualiteit promoten.
 • Titels die haat of intolerantie aanmoedigen jegens leden van de LGBTQ+-community.

3.8 Gewichtsverlies

 • Algemene advertenties voor gezondheid en welzijn zijn toegestaan.
 • Advertenties voor programma's die voornamelijk over gewichtsverlies gaan, zijn verboden.

3.9 Andere ongepaste inhoud

We verbieden gevoelige en controversiële content, evenals content voor volwassenen.

3.10 Blote huid en naaktheid, provocerende houdingen

Echo-apparaten bevinden zich meestal in de woonkamer, de ruimte waar meestal ook kinderen aanwezig zijn, daarom moeten alle advertenties geschikt zijn voor alle doelgroepen.

Advertenties mogen geen volledig zichtbare intieme lichaamsdelen laten zien: geslachtsdelen, vrouwelijke borsten en/of billen.

Advertenties mogen geen seksueel provocerende afbeeldingen en verwijzingen bevatten, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Mensen in poses die een seksuele positie nabootsen of zinspelen op seksuele activiteit, of ze nu gekleed of ongekleed zijn.
 • Seksueel suggestieve houdingen, zoals het uit elkaar plaatsen van de benen of het accentueren van de heup, samen met amoureuze of seksueel suggestieve gezichtsuitdrukkingen.
 • Houdingen zoals handen op de heupen of het vastgrijpen van haar in combinatie met een seksueel suggestieve gezichtsuitdrukking.
 • Onnodig en op een seksuele manier de aandacht vestigen op lichaamsdelen, zoals borsten of billen (bijvoorbeeld ontblote borsten of overmatige focus op het decolleté).
 • Gezichtsuitdrukkingen of lichamelijke expressie die duiden op een orgasme.
 • Suggestief uitkleden, zoals het naar beneden trekken van een behabandje of ondergoed.
 • Modellen in erotische lingerie, zoals kousen, jarretelles of parafernalia zoals zwepen en kettingen.
 • Seksuele insinuaties in een tekst of afbeelding.

3.11 Geweld, bloed, bloedvergieten en andere enge content

Kleine sporen van bloed in context en zonder extra elementen van geweld of bloedvergieten (zoals verminking) zijn toegestaan.

We verbieden advertenties die het volgende bevatten:

 • Buitengewoon enge beelden, geweld, brutaliteit of bloedvergieten, bijvoorbeeld scènes van marteling, verminking of mutilatie, grafische afbeeldingen van kadavers of personages met open wonden, erg veel bloed of die met wapens worden aangevallen.
 • Openlijke verwijzingen naar verkrachting en seksuele mishandeling of afbeeldingen die verkrachting en seksuele mishandeling impliceren of weergeven, zijn niet toegestaan.

3.12 Wapens

Afbeeldingen van realistische vuurwapens zijn toegestaan op voorwaarde dat ze niet:

 • Op een dreigende manier rechtstreeks op een personage gericht zijn
 • Zijn gericht op een andere persoon door middel van een vizier met of zonder vergroting
 • Op de klant gericht zijn
 • Worden getoond bij of na het afvuren (bijvoorbeeld kogels die zichtbaar het wapen verlaten, rook of ander residu rond de loop)
 • Worden vastgehouden door een minderjarige

We staan niet-gewelddadige afbeeldingen van niet-realistische vuurwapens toe als het gaat om fantasiewapens, waaronder fantasy-/sci-fi-vuurwapens zoals ray-guns en fasers.

4.0 Aanvaardbaarheid van tekst

4.1 Hoofdlettergebruik

 • Willekeurig hoofdlettergebruik mag nooit worden gebruikt in de titel en in de beschrijving van minidetails.
 • We staan hoofdletters in titels alleen toe wanneer wordt verwezen naar een programma of naar eigennamen. Dit geldt zowel voor de producttitel als voor de minidetails.
 • De titels van minidetails mogen alleen volledig in hoofdletters worden geschreven in het geval van acroniemen (bijv. 'VS') of indien relevant voor de titel van het programma (bijv. 'Het geheim van NIMH').

4.2 Claims

Claims in de afbeelding (zoals 'inclusief bonusfuncties' of 'extended cut') moeten overeenkomen met de boodschap of beschrijving.

4.3 Grammatica en interpunctie

Advertenties moeten grammaticaal correct zijn en er mogen geen uitroeptekens in de producttitel staan, tenzij dit deel uitmaakt van de titel.

4.4 Taal

Advertenties moeten in de primaire taal zijn van de landinstelling waarin ze worden weergegeven.

4.5 Leesbaarheid

De titel van het programma moet altijd leesbaar zijn.

4.6 Gepersonaliseerde tekst

We verbieden advertentietekst die gebruikmaakt van gepersonaliseerde taal (zoals 'je/jouw'), die onjuist door een klant kan worden opgevat alsof hij/zij rechtstreeks door de advertentie wordt aangesproken.

4.7 Godslastering en grof taalgebruik

We verbieden grove, vulgaire of obscene taal of taal die scheldwoorden bevat, met inbegrip van gecensureerde scheldwoorden (zoals s@#t of WTF), grafische of suggestieve taal of taal met dubbele betekenissen, of scatologische verwijzingen.

4.8 Emotioneel geladen of deprimerende tekst

We verbieden emotioneel geladen of deprimerende tekst.