Thông số kỹ thuật quảng cáo: Kích cỡ và chính sách quảng cáo

Triết lý của chúng tôi

Chúng tôi nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn cao nhất và giới thiệu quảng cáo cho khách hàng Amazon một cách kịp thời, có liên quan và đẹp mắt giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm của họ. Thông số kỹ thuật và các chính sách của chúng tôi phù hợp với Tiêu chuẩn quảng cáo hiệu quả hơn của CBA và giải thích cách tạo và đánh giá trải nghiệm quảng cáo.

Quảng cáo hiển thị Alexa

Các hình ảnh tĩnh toàn màn hình hiển thị xoay vòng trên các thiết bị Amazon Echo Show.

Quảng cáo âm thanh

Thu hút khách hàng tương tác với thương hiệu của bạn thông qua nội dung miễn phí có quảng cáo của Amazon Music.

Phương tiện truyền thông phi tiêu chuẩn
Nội dung sáng tạo cho quảng cáo hiển thị thương mại điện tử của Amazon

Nội dung sáng tạo cho quảng cáo thương mại điện tử đưa các tính năng của Amazon như Thêm vào giỏ hàng và Đánh giá của khách hàng vào các đơn vị quảng cáo hiển thị.

Mua sắm trên Amazon Mobile

Vị trí quảng cáo biểu ngữ trên Ứng dụng mua sắm Amazon và phiên bản di động của Amazon.com.

Máy tính bảng Fire với Ưu đãi đặc biệt

Máy tính bảng Fire của chúng tôi với Ưu đãi đặc biệt mang đến trải nghiệm quảng cáo độc đáo cho khách hàng.

Fire TV

Thu hút khách hàng tương tác với thương hiệu của bạn thông qua biểu ngữ nổi bật trên màn hình chính.

Trang đích Fire TV

Quảng bá sản phẩm hoặc ưu đãi của bạn với các trang có thể điều hướng dễ dàng, được xây dựng cho TV.

Kindle với Ưu đãi đặc biệt

Các thiết bị đọc sách Kindle của chúng tôi với Ưu đãi đặc biệt mang đến trải nghiệm quảng cáo độc đáo cho khách hàng.

Phương tiện truyền thông tiêu chuẩn

Kích cỡ chuẩn cho đơn vị quảng cáo trên máy tính để bàn.

Gian hàng

Làm theo các hướng dẫn về nội dung sáng tạo này để đáp ứng các yêu cầu đặc tả nội dung của chúng tôi đối với Gian hàng.

IMDb

Quảng cáo thương hiệu của bạn với các giải pháp trên IMDb.

Twitch

Quảng cáo thương hiệu của bạn với các giải pháp trên Twitch.

Prime Video

Thu hút khách hàng tương tác với nội dung của bạn trên Prime Video.

Chính sách quảng cáo