Tính năng mới của Amazon Ads

Theo dõi các bản phát hành mới nhất từ Amazon Ads. Tại đây, chúng tôi sẽ công bố các thông báo về sản phẩm, tính năng và bản cập nhật mới cho các giải pháp Amazon Ads khi chúng được phát hành.

Ảnh minh họa một người đang nhìn vào điện thoại

Cập nhật nổi bật

Thống nhất chiến lược Amazon Ads của bạn với Amazon Ad Server

Ngày 3 tháng 4 năm 2023

Amazon Ad Server sử dụng Các đối tượng khách hàng Amazon để tăng cường tối ưu hóa quảng cáo trong các chiến dịch Amazon DSP, đồng thời kết hợp thông tin chi tiết từ nhiều phương tiện truyền thông và Amazon trong Amazon Marketing Cloud.

Tìm hiểu thêm

Thời gian chạy chiến dịch tối thiểu ngắn hơn đối với Amazon Audience Guaranteed (beta)

Ngày 9 tháng 2 năm 2023

Giờ đây, các thương hiệu sắp ra mắt sản phẩm, bước vào đợt mua sắm cao điểm, phát hành tại rạp, quảng bá trên loa đài hoặc quảng bá thông điệp ngắn và có thời hạn có thể chạy các chiến dịch trong thời gian tối thiểu là 5 ngày trên các giải pháp quảng cáo Truyền hình trực tuyến tự phục vụ của Amazon Ads.

Tìm hiểu thêm

Quảng cáo được tài trợ và Gian hàng ra mắt tại Bỉ

Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Quảng cáo hiện đã có tại Bỉ. Giúp mở rộng sự hiện diện toàn cầu của bạn nhờ quảng cáo bằng Amazon Ads.

Tìm hiểu thêm

Tất cả các bản cập nhật

0 kết quảcho:
Lọc theo:
Sản phẩm
Thị trường
Loại nhà quảng cáo