Việc làm tại Amazon Ads

Tại Amazon Ads, chúng tôi đang định hình lại trải nghiệm quảng cáo cho mọi người—cho dù bạn là một doanh nghiệp đang cố gắng tiếp cận đúng đối tượng khách hàng với thông điệp phù hợp hay khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ lý tưởng.

Đó là một thách thức lớn và không hề dễ dàng. Nhưng với sự tập trung vào tinh thần sáng tạo và thử nghiệm, cũng như khả năng thích ứng và nắm bắt các quan điểm và trải nghiệm khác nhau, chúng tôi có thể hỗ trợ mọi nhân viên tạo ra tác động có ý nghĩa cho các nhà quảng cáo, khách hàng cũng như đồng nghiệp.

Cho dù bạn là người lập kế hoạch chiến dịch, chuyên viên hoạch định chiến lược giúp các thương hiệu đạt được mục tiêu của họ hay là người có tầm nhìn xa trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ quảng cáo tiên tiến, chúng tôi muốn bạn giúp chúng tôi định hình lại tương lai của quảng cáo.