Trang đích video

Giới thiệu video và kết thúc lượt phát video bằng thông tin sản phẩm khuyến khích hành động.

Cấu trúc trang

Bố cục

Các thành phần:

1. Khối văn bản (tùy chọn)

2. Xếp hạng nội dung (tùy chọn)

 • Một trong các xếp hạng nội dung sau đây có thể được hiển thị trên trang để phân loại nội dung:
  G, PG, PG-13, R, NR / TV-G, TV-Y, TV-Y7, TV-Y14, TV-PG, TV-MA / 0, 6, 12, 16, 18

3. Nút

 • Có thể có một hoặc hai nút.
 • Để đảm bảo lộ trình thoát quảng cáo phải rõ ràng, gợi ý thoát quảng cáo phải được đưa vào góc dưới cùng bên phải của trang.
 • Một hình ảnh được hiển thị đằng sau tất cả các nội dung khác.
 • Theo mặc định, một lớp màu trong mờ tùy chọn sẽ phủ lên hình ảnh để văn bản trên đó vẫn dễ đọc.

Tùy chọn bổ sung:

Video đan xen (tùy chọn)

 • Theo mặc định, một video sẽ hiển thị trước khi trang xuất hiện.

Gửi thêm cho tôi (tùy chọn)

 • Nút CTA Gửi thêm cho tôi cho phép người tiêu dùng yêu cầu thêm thông tin sau khi xem video. Thông tin bổ sung sẽ được gửi qua email hoặc tin nhắn SMS dựa trên thông tin liên lạc được liên kết với thông tin đăng nhập Amazon Fire TV của họ.

Ví dụ

GoPro: Đi du lịch

Tìm hiểu về HERO5 Black và mua sản phẩm trên Fire TV.

Danh sách kiểm tra nội dung

 • Các tệp .PSD phân lớp có độ phân giải cao (ảnh chụp sản phẩm và/hoặc hình ảnh lối sống)
 • Logo (định dạng vector, .ai hoặc .eps)
 • Bất kỳ hình nền hoặc hình ảnh chính nào
 • Phông chữ (.otf hoặc .ttf)
 • Nội dung văn bản quảng cáo
 • Hướng dẫn xây dựng thương hiệu
 • Tệp tin video (xem thông số kỹ thuật)

Làm mới nội dung sáng tạo

Nội dung của các trang đích Fire TV có thể được làm mới mỗi quý một lần. Việc làm mới nội dung sáng tạo có thể bao gồm một bản cập nhật cho bất kỳ hoặc tất cả các thành phần được hỗ trợ. SLA cho một lần làm mới là 10 ngày.

Các trang đích của chiến dịch

Các trang đích Fire TV được thiết kế riêng để tận dụng tối đa màn hình TV và hệ thống điều hướng.

Để biết thêm thông tin về những trang đích có thể truy cập được từ trang web, các ứng dụng di động và thiết bị máy tính bảng của Amazon, vui lòng xem Trang đích chiến dịch.