Đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) là gì? Định nghĩa và tầm quan trọng

Năm 2021, quảng cáo có lập trình chiếm tới 89% trên tổng mức chi tiêu cho quảng cáo kỹ thuật số. 1 Trước sự gia tăng về loại hình quảng cáo này, việc hiểu rõ bản chất đa dạng của ngành quảng cáo kỹ thuật số là điều vô cùng quan trọng. Tại đây, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết mọi thông tin bạn cần nắm được về đặt giá thầu trong thời gian thực (RTB) và vì sao tính năng này lại quan trọng đối với các nhà tiếp thị và nhà quảng cáo.

Đặt giá thầu trong thời gian thực (RTB) là gì?

Đặt giá thầu trong thời gian thực (RTB) là một hình thức quảng cáo có lập trình cho phép việc mua và bán quảng cáo kỹ thuật số trong thời gian thực. Khi người dùng truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng di động, một phiên đấu giá trong thời gian thực sẽ được tiến hành, trong đó, các nhà quảng cáo sẽ thực hiện đặt giá thầu và cạnh tranh để được nhận một vị trí quảng cáo. Nếu nhà quảng cáo có mức giá thầu cao nhất trong phiên đấu giá, quảng cáo của họ sẽ được hiển thị trên trang web hoặc ứng dụng di động của nhà phát hành.

Đặt giá thầu trong thời gian thực với bộ đếm thời gian

Làm thế nào để thu được hiệu quả với đấu thầu trong thời gian thực (RTB)?

Việc đấu thầu trong thời gian thực được thúc đẩy thông qua một quá trình sử dụng các nền tảng bên cung (SSP) , nền tảng bên cầu (DSP) và sàn giao dịch quảng cáo.

  • Nền tảng bên cung (SSP) - Dành cho nhà phát hành (cùng một số khả năng dành cho nhà quảng cáo)
  • Nền tảng bên cầu (DSP) – Dành cho nhà quảng cáo (cùng một số khả năng dành cho nhà phát hành)
  • Sàn giao dịch – Giúp SSP và DSP giao dịch trên nền tảng do nhà phát hành cung cấp (kho quảng cáo của nhà phát hành)

Nền tảng bên cung

Thông qua đấu thầu trong thời gian thực, nhà phát hành quảng cáo và nhà quảng cáo có thể bán và mua quảng cáo được hỗ trợ bởi nền tảng bên cung. SSP là phần mềm có lập trình giúp các nhà phát hành quảng cáo có thể tăng doanh số từ số lượt hiển thị quảng cáo. Bằng cách kết nối các nhà phát hành quảng cáo với nhiều sàn giao dịch quảng cáo, nền tảng khởi tạo nhu cầu và các mạng quảng cáo cùng một lúc, SSP cho phép các nhà phát hành quảng cáo (hay còn gọi là nhà cung cấp) bán số lượt hiển thị cho một nhóm khách hàng tiềm năng lớn hơn và cho phép các nhà cung cấp thiết lập phạm vi giá thầu để tối đa hóa doanh thu.

Nền tảng bên cầu

Nền tảng bên cầu là phần mềm lập trình dành cho các nhà quảng cáo. Phần mềm này mang đến khả năng mua dịch vụ truyền thông tự động và tập trung từ nhiều nguồn. Như tên gọi, DSP được thúc đẩy bởi bên cầu của phương trình quảng cáo: Các nhà quảng cáo tìm kiếm không gian quảng cáo sẽ giúp họ tiếp cận đúng đối tượng vào đúng thời điểm, trong một phạm vi ngân sách xác định.

Sàn giao dịch quảng cáo

Trong quảng cáo có lập trình, sàn giao dịch quảng cáo là một thị trường trực tuyến, trong đó các nhà quảng cáo, đại lý, nền tảng khởi tạo nhu cầu, nhà phát hành quảng cáo và nền tảng bên cung cấp có thể đặt giá thầu cho không gian quảng cáo từ nhiều nhà phát hành quảng cáo khác nhau sử dụng cơ chế RTB. Các nhà quảng cáo xác định giá bằng cách tham gia vào quá trình đặt giá thầu. Ngoài ra, với sàn giao dịch quảng cáo, các nhà quảng cáo có thể biết rõ hơn vị trí mà quảng cáo của họ sẽ xuất hiện.

Tại sao đấu thầu trong thời gian thực lại quan trọng?

Nhìn chung, đấu thầu trong thời gian thực giúp việc mua và bán quảng cáo có lập trình trở nên hiệu quả hơn. Quảng cáo truyền thống đòi hỏi thời gian để phát triển các yêu cầu đề xuất (RFP) và báo giá, tiến hành đàm phán và tạo phiếu yêu cầu đăng quảng cáo. Thông qua tính năng đấu thầu trong thời gian thực, các nhà quảng cáo có thể mua bàn đặt quảng cáo một cách nhanh chóng với khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình hiệu quả hơn.

Chi phí cho tính năng đấu thầu trong thời gian thực ra sao?

Tính năng đấu thầu trong thời gian thực vận hành thông qua mô hình quảng cáo có lập trình có tên cost per mille, hay còn gọi là CPM. Một số loại quảng cáo có lập trình nhất định được đo lường bằng cost per mille (CPM), có nghĩa là chi phí cho mỗi nghìn lần hiển thị. CPM là mô hình định giá chuẩn, trong đó các nhà quảng cáo phải trả một mức giá dựa trên số lần hiển thị mà mỗi vị trí nhận được hàng tháng hoặc hàng quý.

Chi phí quảng cáo hiển thị là khác nhau, nhưng điều khiến chúng trở thành một trong những phương pháp quảng cáo có hiệu quả về chi phí nhất là tính linh hoạt. Với một số quảng cáo truyền thống, các thương hiệu không thể thay đổi hình ảnh, lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc thông điệp sau khi quảng cáo bắt đầu chạy. Điều đó có nghĩa là nếu quảng cáo không hiệu quả, chi phí cho mỗi hành động có thể cao hơn. Vì quảng cáo hiển thị có tính linh động và dựa trên các mô hình định giá như CPM nên điều này cho phép các nhà quảng cáo thay đổi hướng đi trong một chiến dịch và giúp các thương hiệu linh hoạt hơn trong việc tối ưu hóa chiến dịch và thu được tối đa hiệu quả ngân sách.

Sự khác biệt giữa đấu thầu trong thời gian thực và quảng cáo có lập trình là gì?

Đấu thầu trong thời gian thực là một loại hình quảng cáo có lập trình. Ngoài ra, còn có một số hình thức quảng cáo có lập trình khác như private marketplace hoặc programmatic direct với nhiều hoạt động kiểm soát và tính năng khác nhau để giúp nhà phát hành bán không gian quảng cáo của mình.

Lợi ích của việc đặt giá thầu trong thời gian thực

Đối với nhà quảng cáo:

Đặt giá thầu trong thời gian thực giúp các nhà quảng cáo thực hiện quá trình mua một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nhà quảng cáo có thể kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động mua trong đó lượt hiển thị quảng cáo lãng phí sẽ được giảm bớt bằng cách chuyển quảng cáo đến đối tượng có liên quan và giảm thiểu rủi ro gian lận quảng cáo — giúp tiết kiệm chi phí quảng cáo.

Dành cho nhà phát hành quảng cáo:

Đặt giá thầu trong thời gian thực thông qua SSP giúp nhà phát hành quảng cáo tìm được đúng bên đang có nhu cầu để hợp tác dựa trên các yếu tố như độ trễ, nhu cầu riêng, mức giá thầu và không gian quảng cáo sẵn có. Điều này cho phép nhà phát hành kiểm soát không gian quảng cáo của mình để xác định nhà quảng cáo nào có thể mua với mức giá nào.

Tìm hiểu thêm về Amazon DSP