Tính năng gợi ý tiêu đề cho Sponsored Display hiện đã có trong bảng điều khiển của Amazon Ads

Cập nhật ngày 21 tháng 2 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà quảng cáo giờ đây có thể xem gợi ý tiêu đề khi xây dựng chiến dịch Sponsored Display trong bảng điều khiển của Amazon Ads. Tiêu đề gợi ý được tạo dựa trên sản phẩm đã được chọn quảng cáo để hiển thị trong nội dung sáng tạo và tuân thủ hướng dẫn về chính sách quảng cáo của chúng tôi. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tiêu đề gợi ý sao cho phù hợp nhất với mục tiêu chiến dịch của mình, nhưng nội dung chỉnh sửa tiêu đề gợi ý sẽ tiếp tục được kiểm duyệt theo quy trình tiêu chuẩn cùng với các thành phần khác của nội dung sáng tạo (logo, hình ảnh, sản phẩm, tên thương hiệu).

Tạo trang chiến dịch mới

Menu gợi ý sẽ xuất hiện khi người dùng nhấp vào trường nhập tiêu đề. Nhà quảng cáo chọn tiêu đề trong menu gợi ý để áp dụng cho nội dung quảng cáo, sau đó tiêu đề này sẽ được tự động điền vào trường nhập tiêu đề và phần xem trước quảng cáo.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tính năng gợi ý tiêu đề giúp xây dựng nội dung quảng cáo tùy chỉnh nhanh hơn, đồng thời cải thiện tỷ lệ chấp thuận cho nội dung quảng cáo.

Để xem toàn bộ thông tin về kỹ thuật, vui lòng đọc tại đây.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Vương quốc Anh, Đức
  • Châu Á Thái Bình Dương: Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Trong bảng điều khiển quảng cáo, người bán và nhà cung cấp có thể xây dựng quảng cáo bằng tiêu đề gợi ý khi xây dựng chiến dịch hoặc từ tab “nội dung sáng tạo” khi quản lý chiến dịch. Tính năng này áp dụng cho nội dung sáng tạo mới và đã có sẵn, tiêu đề gợi ý sẽ được hiển thị trong menu thả xuống khi nhà quảng cáo chọn sản phẩm và tùy chỉnh nội dung sáng tạo có tiêu đề.

Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Sự ra mắt cũng như cập nhật tính năng này xuất phát từ phản hồi từ phía nhà quảng cáo