Quảng cáo prestitial trên ứng dụng di động

Mô tả

Quảng cáo prestitial trên ứng dụng di động là một đơn vị quảng cáo toàn màn hình được đảm bảo là trải nghiệm đầu tiên của người dùng trên IMDb ngày hôm đó.
Vị trí: Toàn màn hình chỉ trong ứng dụng di động IMDb
Kích thước: Chính: 720x1136 (toàn màn hình) dự phòng: 640x200 (Thông số kỹ thuật biểu ngữ) Dự phòng được hiển thị nếu người dùng chọn đóng trải nghiệm quảng cáo toàn màn hình
Kích thước có thể mở rộng: Thay đổi theo kích thước thiết bị
Các hạn chế: Chỉ khả dụng cho các nhà quảng cáo phim, truyền hình và trò chơi điện tử

Ví dụ về quảng cáo prestitial trên ứng dụng di động

Ví dụ về quảng cáo prestitial trên ứng dụng di động