Mạng lưới đối tác Amazon Ads

Bạn đã sẵn sàng phát triển doanh nghiệp của mình? Tham gia Mạng lưới đối tác để phát triển chuyên môn về Amazon Ads, tiếp cận các tài nguyên và được tiếp xúc với các nhà quảng cáo.

Bạn đã đăng ký? Đăng nhập

Năm người trong văn phòng ngồi ở bàn cùng máy tính xách tay và đang phối hợp trong công việc. Hai người đứng gần bàn đang nói chuyện.

Mạng lưới đối tác là gì?

Mạng lưới đối tác là trung tâm tự phục vụ dành cho các đại lý và nhà cung cấp công cụ để quản lý mối quan hệ kinh doanh của họ với Amazon Ads. Bạn có thể đăng ký với Mạng lưới đối tác để tiếp cận các tài nguyên tiếp thị và học tập, thể hiện khả năng với các nhà quảng cáo trên danh mục đối tác Amazon Ads nâng cao.

Tại sao nên tham gia Mạng lưới đối tác?

Lá chắn

Trạng thái đối tác

Đạt được trạng thái đối tác nâng cao hoặc đã được xác minh bằng cách thể hiện chuyên môn, tương tác với Amazon Ads và đem lại kết quả cho các nhà quảng cáo.

Lịch có dấu kiểm

Các tài nguyên, sự kiện và hội thảo trực tuyến

Phát triển kiến thức thông qua hướng dẫn sử dụng sản phẩm, các nghiên cứu điển hình và các phương pháp hay nhất.

Chứng chỉ

Xem chứng chỉ

Tiếp cận chứng chỉ học tập Amazon Ads mà nhân viên của tổ chức bạn hoàn thành.

Danh mục đối tác

Thể hiện chuyên môn thông qua trang thông tin trong danh mục đối tác nâng cao.

Các tài nguyên dành cho nhà phát triển

Tiếp cận tài liệu kỹ thuật và thông tin phát hành mới nhất.

Ai có thể tham gia Mạng lưới đối tác?

Mạng lưới đối tác dành cho các đại lý và nhà cung cấp công cụ cung cấp rất nhiều sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực chuyên môn để hỗ trợ cho nhu cầu của nhà quảng cáo. Cho dù bạn chuyên về một sản phẩm quảng cáo hay cung cấp dịch vụ quảng cáo, thì bạn cũng có thể tham gia Mạng lưới đối tác để tìm hiểu thêm về sản phẩm mới, tiếp cận đào tạo và các tài nguyên, cũng như quản lý việc kinh doanh Amazon Ads.

Chiếc cặp có hình ảnh người ở bên ngoài

Đại lý

Hỗ trợ các nhà quảng cáo về chuyên môn quản lý thực tiễn và tối ưu hóa cho các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số.

Tuốc nơ vít và cờ lê

Nhà cung cấp công cụ

Cung cấp cho nhà quảng cáo các công cụ chuyên dụng hoặc giải pháp phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) để quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số.

Hỗ trợ quảng cáo khác

Cung cấp cho nhà quảng cáo thông tin và đào tạo về quảng cáo kỹ thuật số hoặc trực tuyến.

Tôi bắt đầu như thế nào?

Bước 1

Xác định đại diện của tổ chức được ủy quyền chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Mạng lưới đối tác và tạo tài khoản Mạng lưới đối tác thay mặt cho doanh nghiệp.

Bước 2

Điền thông tin theo yêu cầu vào biểu mẫu đăng ký Mạng lưới đối tác để xác định doanh nghiệp.

Bước 3

Đánh giá và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Mạng lưới đối tác.

Bước 4

Hoàn tất việc thiết lập tài khoản bằng cách thêm người dùng, nhà quảng cáo và gửi trang thông tin hồ sơ danh mục. Trang thông tin này sẽ được hiển thị trong danh mục đối tác sau khi đã được chấp thuận.

Bước 5

Khám phá các tài nguyên, sự kiện và hội thảo trực tuyến.

Bạn đã đăng ký? Đăng nhập

Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng tham khảo CÂU HỎI THƯỜNG GẶP của chúng tôi.

Additional training and education for partners

Course

Choose from the partner fundamentals, digital ad strategist, retail media specialist, developer, or data and analytics learning plan, and get started for free in the learning console.

Course icon

Certifications allow partners to validate their proficiency in specific Amazon Ads products and solutions. Upon successful completion, you’ll earn an Amazon Ads Certification digital badge.