Đo lường và phân tích

Chỉ số đa kênh

Chỉ số đa kênh (OCM) cho phép nhà quảng cáo đo lường tác động tổng hợp chung của các chiến thuật quảng cáo đối với hoạt động mua sắm ở bất cứ nơi nào khách hàng dành thời gian trong quá trình triển khai chiến dịch.

Tại sao tôi nên sử dụng Chỉ số đa kênh?

OCM cho phép nhà quảng cáo đo lường tác động tổng hợp chung của các chiến thuật quảng cáo của mình. Thông tin chi tiết từ OCM có thể giúp nhà quảng cáo điều chỉnh cách phân bổ ngân sách, tối ưu hóa chiến thuật của chiến dịch và tăng tối đa lợi tức thu được từ các khoản đầu tư vào phương tiện truyền thông.

Xây dựng một chiến lược toàn phễu

OCM giúp bạn có được một cái nhìn bao quát về chiến dịch của mình, cung cấp một chiến lược tiếp thị toàn phễu tổng thể. Nhà quảng cáo có thể đo lường tác động của các chiến lược và chiến thuật ở cả phần trên, giữa và dưới phễu tiếp thị.

Biến kết quả đo lường thành giải pháp khả thi

Báo cáo cấp mục hàng trong OCM cho thấy mối quan hệ giữa đối tượng khách hàng, vị trí quảng cáo và quảng cáo đối với kết quả đạt được. OCM giúp bạn nhanh chóng tối ưu hóa và gia tăng hiệu quả của chiến dịch.

Có được cái nhìn tổng thể

OCM bao gồm thông tin chi tiết từ mọi kênh mà khách hàng dành thời gian, cũng như các hoạt động mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến.

Ưu tiên tính bảo mật của bạn

Tất cả sản phẩm của Amazon Ads đều đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật, và tất cả báo cáo đều ở dạng tổng hợp và ẩn danh.

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng Chỉ số đa kênh?

1

Tạo chiến dịch Chỉ số đa kênh

Mở thẻ “Nghiên cứu” của trình quản lý chiến dịch Amazon DSP và chọn “Tạo nghiên cứu” trong phần “Bán hàng đa kênh”. Nhập thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn, sau đó chọn đơn hàng cần đưa vào.

2

Gửi nghiên cứu của bạn

Sau khi gửi, nghiên cứu của bạn sẽ tự động được đánh giá và chấp thuận hoặc từ chối trong vòng một ngày làm việc. Bạn có thể chỉnh sửa nghiên cứu của mình bất cứ lúc nào trước ngày bắt đầu.

3

Tối ưu hóa chiến dịch đang trong thời gian triển khai

Điều chỉnh mục hàng để giúp cải thiện lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS). Bạn cũng có thể sử dụng tính năng tối ưu hóa ngân sách Amazon DSP để tự động chuyển đổi ngân sách giữa các mục hàng.

Ai có thể sử dụng Chỉ số đa kênh?

Các nhà quảng cáo hàng tạp hóa và CPG, bao gồm dịch vụ quản lý và tài khoản tự phục vụ, với các chiến dịch Amazon DSP đủ điều kiện đều có thể sử dụng Chỉ số đa kênh. OCM hiện đã có ở Hoa Kỳ.

Tài nguyên hướng dẫn

Khóa học

Khóa học này giới thiệu về các giải pháp đo lường có sẵn trên Amazon DSP và cách các giải pháp này hỗ trợ thương hiệu của bạn phát triển.

Biểu tượng khóa học

Câu hỏi thường gặp

Chỉ số đa kênh (OCM) là gì?

Tiếp thị đa kênh là một chiến lược nhất quán trên tất cả các kênh quảng cáo của bạn, và OCM của Amazon Ads cung cấp một cái nhìn tổng thể về đo lường và hiệu suất. OCM cung cấp giải pháp đo lường tác động đến việc tối ưu hóa các chiến dịch ở bất cứ nơi nào khách hàng dành thời gian.

Chi phí sử dụng Chỉ số đa kênh là bao nhiêu?

Cần trả phí để sử dụng Chỉ số đa kênh. Mức phí này bằng 4% mức chi tiêu cho truyền thông và áp dụng cho tất cả lượt hiển thị được đo lường bằng OCM.

Tôi có thể mong đợi kết quả gì khi sử dụng Chỉ số đa kênh?

OCM sẽ báo cáo mục hàng bằng cách sử dụng các chỉ số để giúp kết nối hiệu suất quảng cáo, vị trí quảng cáo và quảng cáo trong chiến dịch của bạn. Sau đó, nhà quảng cáo có thể thiết lập nghiên cứu OCM. Báo cáo sẽ được làm mới và gửi đi hàng tuần, ngay cả khi các chiến dịch đang trong thời gian triển khai.

Tiếp thị đa kênh là gì?

Tiếp thị đa kênh là một chiến lược sử dụng nhiều kênh, với mục tiêu là cung cấp một cái nhìn tổng thể hơn.

Chỉ số đa kênh hoạt động như thế nào?

OCM kết hợp tín hiệu của bên thứ nhất và bên thứ ba để có được cái nhìn tổng thể về tác động từ quảng cáo. Báo cáo OCM hiển thị các chỉ số dành cho Amazon Retail (ở bất cứ nơi nào khách hàng dành thời gian) và các chỉ số tổng hợp (đa kênh). Các chỉ số này có hệ số dự báo để bù cho những đối tượng khách hàng không phù hợp nhằm phân bổ quảng cáo và/hoặc phạm vi giao dịch của bên thứ ba không đầy đủ.

Những sản phẩm nào đủ điều kiện sử dụng Chỉ số đa kênh?

Các nhà quảng cáo hàng tạp hóa và CPG, bao gồm dịch vụ quản lý và tài khoản tự phục vụ, với các chiến dịch Amazon DSP đủ điều kiện sử dụng OCM. Nhà quảng cáo có thể sử dụng OCM để đo lường chiến dịch Amazon DSP trên Truyền hình trực tuyến, video, âm thanh và hiển thị.