คู่มือ

การตลาดสินค้าคืออะไร

ความหมาย กลยุทธ์ ตัวอย่าง

การตลาดสินค้า หมายถึง กระบวนการที่แบรนด์ใช้ในการรวมสินค้าหรือบริการของพวกเขาเข้ากับความต้องการหรือความจำเป็นของลูกค้า การตลาดสินค้าแสดงถึงการทำงานร่วมกันของทีมงานด้านสินค้า การตลาด และฝ่ายขาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับตัวสินค้าและคุณค่าที่สินค้าสามารถมอบแก่ลูกค้า

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าของคุณและสร้างแคมเปญ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

สร้างโฆษณาแบบชำระเงินต่อคลิก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณบน Amazon

สตรีมมิ่งทีวีและโฆษณาวิดีโอออนไลน์สามารถช่วยคุณแชร์ข้อความของแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ซ้ำกันและมีความเกี่ยวข้อง

การตลาดสินค้าคืออะไร

การตลาดสินค้าเป็นกระบวนการแนะนำหรือกระตุ้นการรับรู้ในตัวสินค้าแก่ผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการวางตำแหน่งและการส่งข้อความของสินค้า การเปิดตัวสินค้าต่อกลุ่มเป้าหมาย และการยืนยันว่านักการตลาดและลูกค้ายังคงเข้าใจถึงคุณค่าของสินค้า เพื่อนำไปสู่ความต้องการและยอดขายของสินค้า

เพราะเหตุใดการตลาดสินค้าจึงสำคัญ

การตลาดสินค้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นรากฐานในการวางตำแหน่งและโปรโมตสินค้า กลยุทธ์การตลาดสินค้าที่ประสบความสำเร็จยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากเปิดตัวสินค้า เพื่อให้ผู้คนยังคงจดจำสินค้าและรู้จักวิธีการใช้งาน

การตลาดสินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสินค้าเป็นหนึ่งใน 4P ของแบบจำลอง "ส่วนประสมทางการตลาด" ของการตลาดดิจิทัล ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นยอดขาย และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การตลาดสินค้ามีบทบาทหน้าที่อย่างไร

นักการตลาดสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง ตั้งแต่ช่วงแรกของการวิจัยด้านการตลาดและพัฒนา ไปจนถึงงานหลังการเปิดตัวที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกลยุทธ์และการเปิดตัว นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กร

การวิจัยสินค้า

การวิจัยสินค้า รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้จัดการสินค้าเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้นักการตลาดสินค้าสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ว่าสินค้านี้จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ซึ่งอาจรวมถึงการทำแบบสำรวจหรือสัมภาษณ์ การทำงานร่วมกับกลุ่มสนทนา หรือการทดสอบสินค้า

การส่งข้อความและการวางตำแหน่งสินค้า

การวิจัยลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการวางตำแหน่งและส่งข้อความที่จะทำให้สินค้าของคุณมีความแตกต่างในตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน การวิจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจะบ่งบอกความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน อธิบายว่าสินค้าของคุณแก้ปัญหาความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร และระบุว่าสินค้าของคุณแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งอย่างไร ในระหว่างกระบวนการนี้ ทีมสินค้า ทีมการตลาด และทีมขายควรมีแนวทางเดียวกันในการสื่อสารข้อความไปยังลูกค้าและสร้างความไว้วางใจระยะยาวกับแบรนด์ของคุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

เมื่อมีฉันทามติในการส่งข้อความแล้ว นักการตลาดสินค้าสามารถทำงานร่วมกับทีมเนื้อหาเพื่อสื่อสารประโยชน์ของสินค้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้หน้าแรกบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในตัวสินค้า แนวคิดสำหรับข้อความทางการตลาดอาจรวมถึงหัวเรื่องที่สะดุดตาพร้อมเนื้อหาบล็อกที่มีกรณีศึกษาหรือการตอบคำถามเพื่อเพิ่มความสนใจในสินค้า

การเปิดตัวสินค้า

การเปิดตัวสินค้าที่ประสบความสำเร็จรวมไปถึงแผนการที่ครอบคลุม ซึ่งเริ่มต้นจากการพัฒนาสินค้า นอกจากนี้ยังควรร่างวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และทำงานย้อนกลับจากเป้าหมายทั้งหมดที่ระบุไว้ เพื่อให้ทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด การเปิดตัวควรนำเป้าหมายของทีมอื่น ๆ เช่น ทีมสินค้าและทีมขายที่บริษัทของคุณมารวมไว้ด้วย และมีกลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพการขายเพื่อใช้ประโยชน์จากการส่งข้อความถึงตลาด นอกจากนี้ยังควรรวมการส่งข้อความเฉพาะสินค้าจากนักการตลาดเนื้อหา เพื่อให้บรรลุเมทริกซ์และ KPI ทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ

คุณจะสร้างกลยุทธ์การตลาดสินค้าได้อย่างไร

ในกลยุทธ์การตลาดสินค้าที่มีประสิทธิภาพ นักการตลาดสินค้าจะร่วมมือกับผู้จัดการสินค้ากำหนดเรื่องราวของสินค้าที่ต้องการสื่อไปถึงลูกค้า แผนงานที่ประสบความสำเร็จจะสรุปวิธีการวางตำแหน่งและโปรโมตสินค้าต่อผู้ซื้อ ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการเปิดตัวและข้อมูลอื่น ๆ

แคมเปญและผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 1: วิจัยและพัฒนาสินค้า

จากจุดเริ่มต้น นักการตลาดสินค้าควรทำงานร่วมกับผู้จัดการสินค้าและนักพัฒนา เพื่อทดสอบสินค้าตามความต้องการของลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ในขณะที่ผู้จัดการสินค้าจะให้ความสำคัญกับเทคนิคในการพัฒนาสินค้ามากกว่า นักการตลาดสินค้าสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดการสินค้า เพื่อพัฒนาแผนงานแก้ปัญหาความต้องการของลูกค้า และสื่อสารข้อเสนอที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการใช้สินค้า

นอกจากนี้ นักการตลาดสินค้ายังต้องวิจัยตลาด เพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการโฆษณาทั่วโลกในตลาดใหม่ การตัดสินใจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการกำหนดจุดราคาที่เหมาะสม

การกำหนด

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเรื่องราวของสินค้า

ก่อนการเปิดตัว นักการตลาดสินค้าต้องวางตำแหน่งและกำหนดข้อความของสินค้า รวมถึงวิธีการที่จะทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้น การดำเนินการนี้ควรจะตอบคำถามเช่น อะไรที่ทำให้สินค้านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สินค้านี้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องใด และเหตุใดกลุ่มเป้าหมายของคุณจึงควรเลือกสินค้าของคุณมากกว่าสินค้าที่คล้ายคลึงกันของคู่แข่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การโฆษณาดิจิทัลยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเผยแพร่เรื่องราวสินค้าของคุณผ่านการโฆษณาในรูปแบบของการค้นหา ดิสเพลย์ วิดีโอออนไลน์ สื่อสตรีมมิ่ง เสียง และโซเชียลมีเดีย

การสร้างเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 3: สร้างเนื้อหาด้วยการเล่าเรื่องที่เฉียบคม

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวสินค้า นักการตลาดสินค้าควรทำงานร่วมกับผู้สร้างเนื้อหาเพื่อนำเสนอคุณค่าของสินค้าแก่ลูกค้า เนื้อหานี้อาจรวมถึงการวิจัย กรณีศึกษา โปรไฟล์การสัมภาษณ์ หรือหน้าแรก เพื่อสร้างความสนใจในสินค้าผ่านสื่อประกอบการตลาด กลยุทธ์ Go-to-market อย่างละเอียดควรรวมถึงวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ซื้อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องด้วยแคมเปญที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุด

การเปิดตัว

ขั้นตอนที่ 4: เปิดตัวสินค้า

เมื่อแบรนด์ของคุณพร้อมที่จะเปิดตัวสินค้า นักการตลาดสินค้าควรมีแผนพร้อมกับกลยุทธ์จากทีมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโซเชียลมีเดีย การตลาดเนื้อหา และการเพิ่มศักยภาพการขาย กลยุทธ์ Go-to-market นี้ควรมีเป้าหมายและเมทริกซ์ที่เฉพาะเจาะจงและตรวจวัดได้ ของสิ่งที่นักการตลาดสินค้าต้องการประสบความสำเร็จ เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปบางอย่างมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการค้นพบ การเพิ่มยอดขายสินค้า การกระตุ้นการรับรู้ หรือการเข้าถึงนักช้อปที่เป็นลูกค้าใหม่ของแบรนด์ (NTB)

นอกจากกลยุทธ์ดิจิทัลแล้ว วิธีการอื่น ๆ ในการสร้างกระแสยังรวมถึงอีเว้นต์แบบเข้าร่วมด้วยตนเองในแคมเปญการตลาดเชิงประสบการณ์ หรือโซลูชันโฆษณาแบบกำหนดเองสำหรับเป้าหมายแบรนด์ที่เฉพาะเจาะจง

การตรวจสอบการเปิดตัว

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการเปิดตัวและดำเนินการต่อไปซ้ำ ๆ

หลังจากเปิดตัวแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาผลลัพธ์ของกลยุทธ์การตลาดสินค้า เพื่อพิจารณาว่าอะไรที่ได้ผลและไม่ได้ผล การดำเนินการนี้อาจรวมถึงการตรวจสอบจุดข้อมูล การติดตามฟีดแบ็กของผู้ซื้อ และการทำความเข้าใจกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการที่สอดคล้องกัน เพื่อบรรลุความสำเร็จในส่วนของสินค้าและเป้าหมายสูงสุดของแบรนด์ ควรมีการติดตามแคมเปญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการปรับปรุงให้เมทริกซ์ในทีมต่าง ๆ ดีขึ้น

คุณจะวัดผลกลยุทธ์การตลาดสินค้าได้อย่างไร

เมทริกซ์การตลาดสินค้าช่วยให้คุณสามารถวัดผลความสำเร็จของความพยายามด้านการตลาดของคุณ สิ่งเหล่านั้นช่วยให้คุณระบุได้ว่าสิ่งใดใช้ได้ผลและสิ่งใดควรปรับปรุง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ด้านการตลาดสินค้าสำคัญที่ต้องติดตามประกอบด้วยผู้ที่มีแนวโน้มสนใจ รายได้ คอนเวอร์ชัน การรักษาลูกค้าไว้ และความพึงพอใจของลูกค้า

ตัวอย่างการตลาดสินค้า

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของแบรนด์ที่พัฒนากลยุทธ์การตลาดสินค้าที่ประสบความสำเร็จห้าราย

กรณีศึกษา

Mattel และ iProspect UK ตัวแทนสื่อของตน เพิ่มยอดขายสินค้าในยุโรปด้วยโฆษณา sponsored iProspect UK ได้ออกแบบกลยุทธ์ที่เน้นการปรับแต่งรายการคีย์เวิร์ด เพื่อพิจารณาว่าจะโปรโมตสินค้าใด โดยหาโอกาสในการขายสินค้าที่เหมาะสมในเส้นทางของลูกค้า เพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ให้ได้มากที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือต้นทุนต่อคลิกเฉลี่ย (CPC) ที่ลดลง ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) และอัตราการคลิกต่อจำนวนการมองเห็น (CTR) ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนยอดขายสินค้าโดยรวมที่มีส่วนมาจากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น

Mattel

กรณีศึกษา

แบรนด์สินค้าดูแลผิวของ Johnson & Johnson ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่ม Hydro Boost ในประเทศอินเดีย Interactive Avenues ซึ่งเป็นตัวแทนโฆษณาของแบรนด์ใช้ประโยชน์จาก Amazon DSP เพื่อกระตุ้นการรับรู้ด้วยกลยุทธ์แบบเต็ม funnel โดยนำผู้ซื้อไปยังหน้ารายละเอียดสินค้าในกลุ่ม Hydro Boost ที่ขายดีที่สุด ซึ่งเพิ่มยอดขายจากทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า

Neutrogena

กรณีศึกษา

Buffy แบรนด์ขายสินค้าส่งตรงถึงผู้บริโภคที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ได้ทำงานร่วมกับ eShopportunity ตัวแทนโฆษณาที่ให้บริการเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าและการรับรู้ของแบรนด์ สำหรับสินค้าในครัวเรือนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางกรอบกลยุทธ์คีย์เวิร์ดที่กำหนดเป้าหมายเป็นคำค้นหาทั่วไปสำหรับผู้รักความสะดวกสบาย eShopportunity สร้างจำนวนการแสดงผลของโฆษณามากกว่า 30 ล้านครั้งสำหรับลูกค้าของตน ด้วยการอัปเดตหน้ารายละเอียดสินค้าและการสร้างร้านค้าใหม่ โดย 90% ของยอดขายสินค้ามาจากลูกค้าใหม่ของแบรนด์

สินค้าของ Buffy

กรณีศึกษา

เพื่อขยายเข้าสู่ตลาดอื่น ๆ Vilebrequin แบรนด์ฝรั่งเศสร่วมเป็นพันธมิตรกับ SEELK ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญในโซลูชัน Amazon Ads เพื่อกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับชุดว่ายน้ำสุดหรูของบริษัท SEELK ใช้รูปแบบสร้างสรรค์ของ Sponsored Brands เพื่อปรับปรุงการรับรู้สินค้าในหมวดหมู่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ในกลยุทธ์ที่ให้จำนวนการแสดงผลของโฆษณามากกว่า 10 ล้านครั้งและยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 20%

เครื่องแต่งกาย Vilebrequin

กรณีศึกษา

Omada ผู้ผลิตเครื่องครัวจากอิตาลี ทำงานร่วมกับ MOCA Interactive เพื่อช่วยขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดยุโรป โดยใช้ Sponsored Products และการระบุเป้าหมายอัตโนมัติ กลยุทธ์แบบหลายขั้นตอนของตัวแทนมีการจัดหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละรายการในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน โดยแคมเปญส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 10 เท่าจากปีก่อนหน้า

เครื่องครัว Omada

เริ่มต้นด้วยการตลาดสินค้าบน Amazon

เข้าถึงนักช้อปและเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม