Guide

Vad är produktmarknadsföring?

Definition, strategier och exempel

Produktmarknadsföring avser den process som varumärken använder för att integrera sina produkter eller tjänster med kundens önskemål eller behov. Produktmarknadsföring representerar skärningspunkten mellan försäljningsteamet och teamen för produkter och marknadsföring för att öka kännedom om en produkt och hur den kan ge värde till en kund.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa betala-per-klick-annonser för att hjälpa kunderna att hitta dina produkter på Amazon.

Streamande TV-annonser och videoannonser online kan hjälpa dig att sprida ditt varumärkes budskap till unika och relevanta målgrupper.

Vad är produktmarknadsföring?

Produktmarknadsföring är processen att introducera en produkt för konsumenterna eller öka deras medvetenhet om den. Detta inkluderar att bestämma produktens position och meddelande, lansera produkten till din målgrupp och bekräfta att marknadsförare och kunder fortsätter att förstå produktens värde vilket leder till efterfrågan och försäljning av produkten.

Varför är produktmarknadsföring viktigt?

Produktmarknadsföring är viktigt eftersom det skapar grunden för hur du placerar och marknadsför produkter. En framgångsrik marknadsföringsstrategi för en produkt fortsätter även efter en produktlansering för att garantera att människor är fortsatt medvetna om produkten och hur den används.

Marknadsföring av en produkt är särskilt viktigt eftersom produkter representerar ett av de fyra P:na i ”marknadsföringsmix”-modellen för digital marknadsföring, som kan hjälpa annonsörer att nå relevanta målgrupper, driva försäljningar och förbättra effektiviteten.

Vad är produktmarknadsföring ansvarig för?

Produktmarknadsförare har flera ansvarsområden, från de mycket tidiga stadierna av marknadsundersökning och utveckling till efterlanseringsarbetet där resultaten av en strategi och lansering analyseras. Det handlar också om att arbeta med andra team i hela organisationen.

Produktforskning

Produktforskning inkluderar samarbete med produktchefer för att samla relevant information så att produktmarknadsförare kommer att kunna kommunicera hur denna produkt kommer att tillgodose kundernas behov. Detta kan inkludera att genomföra undersökningar eller intervjuer, arbeta med fokusgrupper, eller testa produkten.

Definiera meddelanden och positionering

Kundundersökningar är avgörande för att fastställa den positionering och det budskap som kommer att särskilja din produkt på en hektisk marknad. Den mest relevanta forskningen kommer tydligt att definiera dina kunders önskemål och behov, förklara hur din produkt löser dessa utmaningar och formulera hur din produkt skiljer sig från konkurrenternas. Under denna process bör produktteamet, marknadsföringsteamet och försäljningsteamet kopplas för att kommunicera ett enda, konsekvent budskap till kunden och bygga långsiktigt förtroende för ditt varumärke.

Produktrelaterat innehåll

När det väl finns enighet om budskapen kan produktmarknadsförare arbeta med innehållsteamen för att kommunicera fördelarna med produkten för målgruppen. Detta kan inkludera en landningssida på företagets webbplats för att öka intresset för produkten. Idéer för reklamtext för marknadsföringen kan innehålla iögonfallande rubriker med blogginnehåll med fallstudier eller Q & A:er för att öka intresset för produkten.

Nya produktlanseringar

En framgångsrik produktlansering omfattar en innehållsrik plan som börjar med produktutveckling. Den bör också beröra de olika målen och arbeta bakåt från alla angivna mål för att säkerställa att alla steg genomförs i tid. Lanseringen bör kombinera målen för andra team på företaget, t.ex. produkt- och försäljningsteamen, och inkludera en strategi för säljfrämjande åtgärder för att få ut budskapet på marknaden. Den bör också innehålla specifika produktbudskap från innehållsmarknadsförare för att träffa alla nyckeltal och KPI:er som ditt team vill uppnå.

Hur skapar man en strategi för produktmarknadsföring?

I en effektiv produktmarknadsföringsstrategi formar produktmarknadsförare tillsammans med produktchefer, berättelsen de vill berätta för kunden om sina produkter. En framgångsrik färdplan sammanfattar hur man positionerar och marknadsför produkten till köpare från utveckling till lansering och därefter.

kampanj och resultat

Steg 1: Forska och utveckla produkten

Från allra första början bör produktmarknadsförare arbeta tillsammans med alla produktchefer och utvecklare för att testa produkten för kundernas behov i kontrollerade miljöer. Medan produktchefer fokuserar på de mer tekniska aspekterna av produktutveckling, kan produktmarknadsförare arbeta tillsammans med produktchefer för att utveckla en färdplan för att lösa kundernas behov och kommunicera värdepropositionen för att maximera produktantagandet.

För övrigt, produktmarknadsförare måste också utföra marknadsundersökningar för att bestämma målgruppen för produkten, speciellt när de annonserar över hela världen på en ny marknadsplats. Ett annat viktigt beslut är att bestämma lämplig prispunkt.

Formulera

Steg 2: Formulera produktberättelsen

Före lanseringen måste produktmarknadsförare utforma produktens positionering och budskap och hur den kan göra kundernas liv enklare. Detta bör svara på frågor som: Vad gör denna produkt unik, vilka problem hjälper produkten att lösa, och varför ska din målgrupp välja din produkt framför liknande artiklar från konkurrenter?

Digital reklam, särskilt, kan vara ett bra sätt att sprida din produktberättelse via sökning, visning, onlinevideo, strömmande media, ljud och sociala medierannonsering.

Skapande av innehåll

Steg 3: Skapa innehåll med en finslipad berättelse

För att förbereda sig för produktlanseringen bör produktmarknadsförare arbeta med innehållsskapare för att visa produktens värde för kunden. Detta innehåll kan inkludera forskning, fallstudier, intervjuprofiler eller landningssidor för att skapa intresse för produkten genom marknadsföringsmaterial. En grundlig go-to-market-strategi bör omfatta hur man når ut till olika typer av målgrupper eller köparprofiler för att på bästa sätt intressera relevanta målgrupper i de tillämpbara kampanjerna.

lansering

Steg 4: Lansera produkten

När ditt varumärke är redo att lansera produkten, produktmarknadsförare bör ha en plan redo med taktik från andra team som inkluderar, men inte är begränsade till sociala media, innehållsmarknadsföring och försäljningsaktivering. Denna go-to-market-strategi bör ha specifika, mätbara mål och nyckeltal som förtydligar vad produktmarknadsförarna vill uppnå. Vissa vanliga riktmärken siktar på upptäckbarhet, maximerad produktförsäljning, ökad kännedom eller på att nå nya kunder (NTB).

Förutom digitala marknadsföringsstrategier, andra metoder för att generera surr kan inkludera personliga evenemang i upplevelseorienterade marknadsföringskampanjer eller unika annonslösningar för specifika varumärkesmål.

Granska lansering

Steg 5: Granska lanseringen och fortsätt att iterera

Det viktigt att överväga resultaten av produktmarknadsföringsstrategin efter lanseringen för att avgöra vad som fungerar eller inte. Detta kan inkludera att titta över datapunkter, övervaka köparens feedback och koppla till olika avdelningar för att uppnå produktframgång och de yttersta målen för ditt varumärke. Man bör fortsätta att övervaka kampanjer regelbundet för att göra eventuella justeringar för att förbättra nyckeltal för olika team.

Hur mäter man en strategi för produktmarknadsföring?

Med hjälp av nyckeltal för produktmarknadsföring kan du mäta hur framgångsrika dina marknadsföringsinsatser har varit. De hjälper dig att identifiera vad som fungerar och vad som kan förbättras. Viktiga nyckeltal (KPI) för produktmarknadsföring att spåra innefattar leads, intäkter, konverteringar, bibehållande av kunder och kundnöjdhet.

Exempel på produktmarknadsföring

Här är fem exempel på varumärken som utvecklat framgångsrika produktmarknadsföringsstrategier.

Fallstudie

Mattel och deras medieagentur, iProspect UK, ökade produktförsäljningen i Europa med sponsrade annonser. Genom att fokusera på att förfina nyckelordslistor utformade agenturen en strategi som undersökte vilka produkter som ska marknadsföras och hitta rätt produktförsäljningsmöjlighet i kundresan för att maximera varumärkeskännedom. Resultaten inkluderade en minskning av genomsnittlig kostnad per klick (CPC) samt en ökning av avkastningen på annonskostnader (ROAS) klickfrekvens (CTR) och total produktförsäljning tillskriven annonsering.

Mattel

Fallstudie

Johnson & Johnson hudvårdsvarumärket ville öka försäljningen av sin Hydro Boost-produktlinje i Indien. Deras agentur, Interactive Avenues, utnyttjade Amazon DSP för att öka kännedom med en trattmarknadsförnings-strategi genom att leda köpare till produktinformationssida för de bästsäljande Hydro Boost-produkterna, vilket ökade försäljningen med både nya och återkommande kunder.

Neutrogena

Fallstudie

Buffy, ett hållbarhetsfokuserat varumärke som riktar sig direkt till konsumenten, arbetade med fullserviceagenturen, eShopportunity, för att öka produktförsäljning och varumärkeskännedom för sina miljövänliga hemvaror. Genom att beskriva en nyckelordsstrategi som riktade in sig på vanliga söktermer för täcken, genererade eShopportunity mer än 30 miljoner visningar för sin klient tack vare uppdaterade produktinformationssidor och en ny Store, med 90 % av deras produktförsäljning från NTB-kunder.

Buffy produkt

Fallstudie

För att expandera i andra marknadsplatser samarbetade det franska varumärket Vilebrequin med SEELK, en agentur som specialiserar sig på Amazon Ads-lösningar, för att öka kännedomen om deras lyxiga badkläder. SEELK använde formatet för annonsmaterial för Sponsored Brands för att ge en förbättrad kännedom om mindre kända produktkategorier med en strategi som gav mer än 10 miljoner visningar och en 20 % ökning av den totala försäljningen.

Vilebrequin kläder

Fallstudie

Omada, en italiensk köksutrustningstillverkare, arbetade med MOCA Interactive för att hjälpa dem att expandera till ytterligare europeiska marknadsplatser med Sponsored Productsoch automatisk inriktning. Agenturens flerfasstrategi hämtade relevanta nyckelord för varje produkt i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, och Spanien, och kampanjen resulterade i en försäljningsökning på 10 gånger jämfört med föregående år.

Omada köksutrustning

Komma igång med produktmarknadsföring på Amazon

Nå kunder och öka varumärkeskännedomen med rätt marknadsföringsstrategi.