Podręcznik

Co to jest technologia reklamowa (AdTech) i dlaczego jest ona ważna?

Technologia reklamowa jest ważnym elementem prowadzenia cyfrowej kampanii reklamowej. Reklamodawcy używają jej do kupowania reklam cyfrowych, zarządzania nimi oraz mierzenia ich skuteczności.

Zacznij korzystać z rozwiązań Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Twórz reklamy rozliczane według kosztu kliknięcia, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów w witrynie Amazon.

Rozwiązania technologiczne i elastyczne narzędzia oparte na statystykach, które wspomogą rozwój Twojej firmy

Jeśli chcesz zacząć korzystać z technologii reklamowej, poniżej znajdziesz podstawowe informacje na jej temat, w tym dotyczące popularnych narzędzi i usług oraz korzyści wynikających z opracowania strategii reklamowej wykorzystującej technologię reklamową.

Co to jest technologia reklamowa (AdTech) i dlaczego jest ona ważna?

Technologia reklamowa to ogólny termin opisujący narzędzia i oprogramowanie wykorzystywane przez reklamodawców, aby dotrzeć do grup odbiorców oraz realizować cyfrowe kampanie reklamowe i mierzyć ich skuteczność. Ponieważ zakup i sprzedaż reklam cyfrowych stały się bardziej złożone, technologia reklamowa pojawiła się w celu usprawnienia tego procesu. Popularne narzędzia AdTech, takie jak platformy DSP, to technologie umożliwiające reklamodawcom kupowanie odsłon i wybieranie grup odbiorców w wielu witrynach wydawców. Technologia reklamowa daje reklamodawcom i agencjom możliwość efektywnego zarządzania zintegrowanymi kampaniami. Pozwala również markom jak najlepiej wykorzystać budżet i pomaga zwiększyć zwrot z inwestycji w reklamę cyfrową. Ostatecznie technologia reklamowa umożliwia reklamodawcom strategiczne planowanie i optymalizowanie kampanii reklamowych.

Podstawowe informacje o technologii reklamowej

Technologia reklamowa obejmuje różne narzędzia i technologie, takie jak platformy DSP, platformy SSP, pulpity transakcyjne agencji, serwery reklam i sieci reklamowe, które pomagają reklamodawcom w prezentowaniu odpowiednich reklam odpowiednim grupom odbiorców. Przyjrzyjmy się każdej z tych technologii.

Zautomatyzowana obsługa reklam

Czym jest zautomatyzowana obsługa reklam?

Zautomatyzowana obsługa reklam polega na wykorzystaniu technologii do zakupu i sprzedaży reklam cyfrowych. Wykorzystuje automatyczny proces zakupu zasobów reklam cyfrowych w internecie, na urządzeniach mobilnych oraz w aplikacjach, filmach i mediach społecznościowych. Dzięki automatyzacji przepływu pracy i algorytmom uczenia maszynowego funkcja zautomatyzowanej obsługi reklam dostarcza grupom odbiorców najefektywniejsze reklamy na podstawie różnych sygnałów, np. danych demograficznych lub wzorców kupowania.

Zautomatyzowana obsługa reklam zapewnia wiele korzyści. Reklamodawcy mogą uzyskać wyższą efektywność, bardziej ukierunkowany zasięg, większą przejrzystość oraz pomiary i optymalizację w czasie rzeczywistym.

DSP

Co to jest platforma DSP?

Platforma DSP (ang. Demand Side Platform) to oprogramowanie używane przez reklamodawców do zakupu reklam filmowych i displayowych oraz reklam na urządzenia mobilne. Stanowi jeden zorganizowany rynek, na którym reklamodawcy uzyskują dostęp do zasobów wydawców przez bezpośrednie integracje, platformy SSP i giełdy reklam. Platforma DSP obsługuje stronę popytową reklamy: reklamodawcy szukają zasobów, które pomogą im dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców we właściwym czasie i w ramach określonego budżetu. Korzystając z platform po stronie popytowej, takich jak Amazon DSP, marki mogą dotrzeć do odpowiednich grup odbiorców i podejmować decyzje dotyczące strategii oparte na statystykach. Platformy DSP stanowią dla reklamodawców opłacalny i efektywny sposób zakupu cyfrowych zasobów reklamowych.

SSP

Co to jest platforma SSP?

Platforma SSP (ang. Supply Side Platform) to narzędzie dla wydawców, które automatyzuje sprzedaż odsłon reklam cyfrowych, w tym reklam filmowych i displayowych oraz reklam na urządzenia mobilne. Obsługuje stronę podażową reklamy: korzystają z niej wydawcy, którzy chcą sprzedać zasoby. Platformy SSP pozwalają wydawcom, sieciom reklamowym i giełdom reklam sprzedawać odsłony większej puli potencjalnych kupujących, przy czym wydawcy mogą ustawić zakres licytowania w celu zmaksymalizowania przychodów.

ATD

Co to jest pulpit transakcyjny agencji?

Pulpit transakcyjny agencji (ang. Agency Trading Desk, ATD) to narzędzie lub zestaw świadczonych przez agencje mediowe usług związanych z planowaniem mediówkupowaniem mediów. Stanowi on usługę w ramach technologii reklamowej, zwykle dostępną na platformie DSP, która umożliwia agencjom bieżące zarządzanie zautomatyzowanymi zakupami mediów dokonywanymi przez reklamodawcę w różnych kanałach na podstawie stawek. Udostępnia klientom dane analityczne dotyczące zakupów reklam podczas kampanii. Agencje zazwyczaj obsługują pulpit transakcyjny w imieniu klientów. Zajmują się tym menedżerowie kont, analitycy danych, projektanci, programiści i inni członkowie zespołu.

Choć największe agencje mediowe mają własne pulpity transakcyjne, istnieją także niezależne rozwiązania należące do mniejszych agencji lub reklamodawców i przez nich obsługiwane.

Serwer reklam

Co to jest serwer reklam?

Serwer reklam obsługuje reklamy w witrynie internetowej lub aplikacji i raportuje ich wskaźniki skuteczności. Reklamodawcy, agencje, sieci reklamowe i wydawcy mogą używać serwerów reklam do wyświetlania reklam w witrynie internetowej. Serwery reklam przechowują zasoby materiałów reklamowych oraz optymalizują proces wyboru reklamy i jej miejsca docelowego przy użyciu zautomatyzowanej technologii. Mogą być głównym miejscem do zarządzania kampaniami reklamowymi i raportowania ich wyników.

Środowisko AdTech

Reklamodawcy i agencje wykorzystują do zarządzania kampaniami szereg rozwiązań z zakresu technologii reklamowej, w tym pulpity transakcyjne agencji, platformy DSP, giełdy reklam, platformy SSP, serwery reklam, sieci reklamowe i wydawców.

Różnica między technologią reklamową (AdTech) a technologią marketingową (MarTech)

Technologia reklamowa koncentruje się na dotarciu do konsumentów za pośrednictwem płatnych kanałów z wykorzystaniem technologii reklamowych i zaawansowanych statystyk dotyczących grup odbiorców, natomiast technologia marketingowa (MarTech) skupia się na dotarciu do grup odbiorców za pośrednictwem kanałów bezpłatnych lub należących do marki z wykorzystaniem jej własnych statystyk.

Technologia reklamowa ułatwia zakup mediów i optymalizację wydatków reklamowych. Technologia marketingowa automatyzuje lub ułatwia realizację i procesy strategii marketingowej na podstawie własnych statystyk marki dotyczących grup odbiorców oraz za pośrednictwem własnych kanałów medialnych marki, takich jak konta w mediach społecznościowych, poczta e-mail, witryna internetowa, marketing treści i działania z zakresu obsługi sprzedaży. Z technologii marketingowej najczęściej korzystają zespoły marketingowe i sprzedażowe.

Zalety technologii reklamowej

Technologia reklamowa upraszcza i ulepsza cyfrowe kampanie reklamowe, a przy tym staje się coraz bardziej rozbudowana. Algorytmy uczenia maszynowego będą sobie coraz lepiej radzić w przetwarzaniu ogromnych ilości informacji, dalszej optymalizacji kampanii cyfrowych i poprawianiu ich skuteczności. Zautomatyzowana obsługa reklam nadal się rozwija, a w reklamie cyfrowej na znaczeniu zyskują ostatnie innowacje, takie jak reklamy w telewizji streamingowej oraz reklamy dźwiękowe.

Oto trzy najważniejsze korzyści ze stosowania technologii reklamowej.

  1. Lepsze wykorzystanie wydatków na reklamę
  2. Technologia reklamowa pomaga reklamodawcom i agencjom dostarczać we właściwym czasie odpowiednie treści odpowiednim grupom odbiorców na podstawie statystyk własnych i innych firm. Dzięki temu reklamy docierają do zainteresowanych grup odbiorców, którzy mogą zwracać uwagę na produkt lub usługę. Zastosowanie technologii reklamowej pozwala niektórym markom lepiej wykorzystać budżety niż w przypadku tradycyjnych metod kupowania mediów i przekazu medialnego, które nie pozwalają tak dobrze kontrolować zasobów ani miejsc docelowych reklamy.

  3. Efektywność operacyjna kampanii
  4. Dzięki technologii reklamowej reklamodawcy i agencje mogą sprawniej i skuteczniej planować oraz mierzyć prowadzone kampanie. Narzędzia AdTech takie jak serwery reklam pozwalają ogólnie spojrzeć na kampanię reklamową, dając reklamodawcy lub agencji wgląd w to, gdzie reklamy są wyświetlane oraz jaka jest ich skuteczność. Pozwala to zoptymalizować wydajność oraz zaoszczędzić czas w procesie zakupu i planowania reklamy.

  5. Statystyki dostępne na poziomie lejka sprzedażowego
  6. Technologia reklamowa oznacza koniec reklam uniwersalnych, ponieważ umożliwia markom dzielenie się historiami w unikalny sposób, w zależności od tego, w którym miejscu lejka sprzedażowego znajdują się konsumenci. Amazon DSP daje markom przede wszystkim dostęp do specjalnych statystyk, dzięki którym marki mogą doprecyzować sposób dotarcia do grup odbiorców na różnych etapach ich ścieżki zakupowej, w tym ponownie przyciągnąć uwagę grup odbiorców, którzy wcześniej wykazali zainteresowanie ich produktem lub usługą.

Wnioski

Ostatecznie technologia reklamowa umożliwia markom szybciej dotrzeć do grup odbiorców, daje więcej możliwości pomiarowych oraz pozwala na prowadzenie zoptymalizowanych kampanii reklamowych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak pakiet technologii Amazon Ads może pomóc Ci zwiększyć efektywność działań marketingowych i przekroczyć cele biznesowe.