Analizler ve planlama

Medya planlama

Erişim alanını, performansı ve satışları artırmak için analize dayalı bir strateji oluşturun

Amazon Ads Medya Planlama Paketi, reklamverenlerin makine öğrenimini ve kanallar arasında bağlantı sağlayan araçları kullanarak müşteri yolculuğunda kitlelere erişmesine ve onları dönüştürmesine yardımcı olur. Reklamverenler, Amazon üzerinde ve dışında ürünler için bir strateji geliştirmek üzere birinci elden ve üçüncü taraflardan edinilen analizlerden yararlanabilir.

Beklentileri belirleyecek stratejik bir plan

Medya planlama, ilgili kanallar üzerinden kitlelere etkili bir şekilde nasıl erişileceğini ve nasıl etkileşim kurulacağını gösteren bir harita işlevi görür. Bu plan, kampanyanıza ilişkin kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl ve neden sorularını yanıtlamanıza yardımcı olur.

Müşteri odaklı yaklaşım

Amazon Ads medya planlamasında, odağı temel kitleden hiç ayırmadan etkili bir plan hazırlamak için, tüm kararlar müşteri ekseninde alınır.

Kavramlar içeren bağlam

Medya planlama, hedef kitlenin medya tüketim alışkanlıklarını, tercihlerini ve davranışlarını detaylarıyla anlamayı ve sürekli değişen medya dünyasına dair güçlü bir farkındalığa sahip olmayı gerektirir.

Öne çıkan çözümler

üç ekran

Kanallar arası planlama

Reklamverenler Amazon üzerinde ve dışında görüntülü, video ve sesli reklamlar için kanallar arası planlar oluşturabilir. Bu, reklamverenlerin çeşitli platformlar ve cihazlarda kullanıcılara erişmesine olanak sağlayarak müşteri yolculuğunda ilgi çekmek amacıyla etkileşim ve dönüşüm olasılığını artırır.

noktalarla bağlanmış üç ekran

Kanal planlaması

Amazon Ads kanal planlayıcı sayesinde reklamverenler Amazon'un birinci elden ve üçüncü taraflardan sağladığı benzersiz analizlerden yararlanarak detaylı ve kanala özgü medya planları oluşturabilir ve Amazon Ads genelindeki medya yatırımlarını nasıl tahsis edeceğini optimize edebilir. Pazarlamacılar, aynı arayüz aracılığıyla özelleştirilebilir girişler kullanarak kanal planlarının detaylarını görebilir ve bununla birlikte farklı kanallardaki hedeflerin tutarlığını da koruyabilir.

dişli simgesi

Uygulama Programlama Arayüzü (API)

Reklamverenler API'ler üzerinden doğru kanalları seçip mesaj stratejilerini uyarlayabilirken aynı zamanda da planlarını ajans iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Teknoloji uzmanları, uğraştırıcı görevleri otomatikleştirebilir ve reklam bütçelerini nasıl optimize edebileceklerini anlayabilir.

SSS

Medya planlaması nedir?

Medya planlaması, reklamverenlerin verimliliği ölçmek ve ROI'yı (yatırım getirisi) en üst düzeye çıkarmak için reklam satın almadan ve başlatmadan önce geçtiği süreçtir. Bu, her reklam kampanyasının kritik ilk adımıdır. Medya planlaması sürecinin en somut sonucu, reklam kampanyasına yön verecek bir medya planı belgesinin ortaya çıkmasıdır.

Medya planlaması neden önemlidir?

Markanız için en uygun reklam yerleştirmelerinin hangileri olabileceğine ve bu reklamların yerleştirileceği en iyi konumun neresi olduğuna dair bir parametre belirlemenize yardımcı olur.

Medya satın alımı nedir?

Medya satın alma işlemi, medya planınız tamamlandıktan sonra gerçekleşir ve bu ikisi birlikte çalışır. Medya planlaması, medya satın alma işlemine yönelik parametreleri ayarlar. Medya satın alma işlemi, hangi kitlelerin, reklam türlerinin ve medya kanalı kombinasyonunun mümkün olan en iyi kampanya sonuçlarını sunmaya yardımcı olacağını belirlemek için bütçe parametreleriniz dahilindeki tüm medya reklam seçeneklerini değerlendirmeyi ve ardından bu reklamları satın almayı içerir.

Medya satın alımı neden önemlidir?

Stratejik olarak satın alınan medyalar kampanyanın başarısını etkileyebileceğinden medya satın alma önemlidir. İlgi çekici reklam metinleri ve görsellere sahip olmak yeterli değildir. Reklamların doğru kitlelere gösterilebilmesi için doğru zamanda ve sıklıkta doğru konumlara yerleştirilmesi gerekir.

1 Kantar, "Media Multiplier" (Medya Çarpanı)
2 Nielsen, "The Case for Custom Media Planning" (Özel Medya Planlaması Örneği)