Mätning och analys

Nyckeltal för omnikanal

Med nyckeltal för omnikanal (OCM) kan annonsörer mäta den sammanlagda, totala effekten av sin annonstaktik på shoppingaktiviteter var de än tillbringar sin tid medan kampanjerna fortfarande pågår.

Varför ska jag använda nyckeltal för omnikanal?

Med OCM kan annonsörer mäta den sammanlagda, totala effekten av sin annonstaktik. OCM-insikter kan hjälpa annonsörer att justera budgettilldelningen, optimera kampanjtaktiken och maximera avkastningen på medieinvesteringarna.

Skapa en trattmarknadsföringsstrategi

OCM ger en enhetlig bild av kampanjerna och erbjuder en holistisk trattmarknadsföringsstrategi. Annonsörerna kan mäta påverkan på den övre, mellersta och nedre trattstrategin och tratt-taktiken.

Förvandla mått till användbara lösningar

Rapporteringen på radartikelnivå i OCM visar förhållandet mellan annonsmålgrupper, placeringar och annonsmaterial för resultat. OCM gör det smidigt att optimera och öka kampanjeffektiviteten.

Få en holistisk vy

OCM innehåller insikter från olika kanaler var de än tillbringar sin tid, samt shoppingaktiviteter online och offline.

Prioritera säkerheten

Alla Amazon Ads-produkter erbjuder integritet och säkerhet och all rapportering aggregeras och anonymiseras.

Hur börjar jag använda nyckeltal för omnikanal?

1

Skapa en kampanj med nyckeltal för omnikanal

Gå till fliken ”Studier” i Amazon DSP-kampanjhanteraren och välj ”Skapa studie” under ”Försäljning för omnikanal.” Ange ditt varumärke eller dina produkter och välj sedan vilka beställningar som ska inkluderas.

2

Skicka in din studie

När du har skickat in studien granskas den automatiskt och godkänns eller avvisas inom en arbetsdag. Du kan redigera studien när som helst före startdatumet.

3

Optimera en pågående kampanj

Gör radartikeljusteringar för att hjälpa till att förbättra avkastningen på annonsutgifterna (ROAS). Du kan också använda Amazon DSP-budgetoptimering för att automatiskt flytta budgetresurser mellan radposter.

Vem kan använda nyckeltal för omnikanal?

Nyckeltal för omnikanal finns tillgängligt för CPG- och livsmedelsannonsörer som kör kvalificerade Amazon DSP-kampanjer som en hanterad tjänst eller via ett självbetjäningskonto. OCM är för närvarande tillgängligt i USA.

Utbildningsresurser

Kurs

Kursen ger en introduktion till mätlösningar som finns tillgängliga på Amazon DSP och hur de kan stödja ditt varumärkes tillväxt.

Kursikon

Vanliga frågor

Vad är nyckeltal för omnikanal (OCM)?

Omnikanalsmarknadsföring är en sammanhängande strategi för alla dina annonseringskanaler. OCM från Amazon Ads ger en holistisk bild av strategins mått och resultat. OCM ger mätningar för att påverka optimeringen av kampanjer var de än tillbringar sin tid.

Vad kostar det att använda nyckeltal för omnikanal?

Nyckeltal för omnikanal tar ut en användningsavgift. Avgiften är 4 % av medieutgifterna och gäller för alla visningar som mäts med OCM.

Vilka resultat kan jag förvänta mig av nyckeltal för omnikanal?

OCM tillhandahåller radartikelrapportering med hjälp av nyckeltal för att hjälpa till att koppla samman resultaten för annonser, placeringar och kampanjmaterial. Därefter kan annonsören skapa en OCM-studie vars rapporter uppdateras och levereras varje vecka, även under pågående kampanjer.

Vad är flerkanalsmarknadsföring?

Flerkanalsmarknadsföring är en strategi som använder flera kanaler, medan målet med omnikanalsmarknadsföring är att ge en mer holistisk översikt.

Hur fungerar nyckeltal för omnikanal?

OCM kombinerar signaler från första och tredje part för att få en holistisk syn på annonsgenererad påverkan. OCM-rapporteringen innehåller nyckeltal för Amazon Detaljhandel, var de än tillbringar sin tid, och kombinerade nyckeltal (dvs. av omnikanalstyp) . Dessa nyckeltal har en projektionsfaktor för att kompensera för ej matchade målgrupper för annonstillskrivning och/eller ofullständig täckning av tredjepartstransaktioner.

Vilka produkter är kvalificerade för nyckeltal för omnikanal?

OCM är tillgängligt för CPG- och livsmedelsannonsörer som kör kvalificerade Amazon DSP-kampanjer via en hanterad tjänst eller med hjälp av ett självbetjäningskonto. OCM kan användas för att mäta kampanjer i streamad tv, video och ljud och visade Amazon DSP-kampanjer.