Amazon Ads partnernätverk

Är du redo att utveckla din verksamhet? Gå med i partnernätverket för att bygga upp din Amazon Ads-expertis, få tillgång till resurser och bli upptäckt av annonsörer.

Redan registrerad? Logga in

Fem personer på ett kontor som sitter vid ett bord med bärbara datorer och samarbetar på jobbet. Två personer som står nära skrivbordet och pratar.

Vad är partnernätverket?

Partnernätverket är en självbetjäningshubb där byråer och verktygsleverantörer kan hantera sina affärsrelationer med Amazon Ads. Du kan registrera dig i partnernätverket för att få tillgång till marknadsförings- och inlärningsresurser och visa upp dina färdigheter för annonsörer i den förbättrade Amazon Ads-partnerkatalogen.

Varför gå med i partnernätverket?

Sköld

Partnerstatus

Få status som avancerad partner genom att visa din expertis, interagera med Amazon Ads och leverera resultat för annonsörer.

Kalender med bockmarkering

Resurser, evenemang och webbinarier

Bygg upp din kunskap med användarhandböcker för produkter, fallstudier och bästa praxis.

Certifiering

Visa certifieringar

Få tillgång till Amazon Ads utbildningscertifieringar för utbildningar som din organisations anställda har slutfört.

Partnerkatalog

Visa din expertis genom att bli listad i den förbättrade partnerkatalogen.

Utvecklarresurser

Få tillgång till teknisk dokumentation och information om senaste versionen.

Vem kan gå med i partnernätverket?

Partnernätverket är utformat för byråer och verktygsleverantörer som erbjuder ett brett utbud av produkter, tjänster och expertisområden för att stödja annonsörers behov. Oavsett om du specialiserar dig på en annonseringsprodukt eller erbjuder annonseringstjänster kan du gå med i partnernätverket för att lära dig mer om nya produkter, få tillgång till utbildning och resurser samt hantera din Amazon Ads-verksamhet.

Portfölj med bild av människor på utsidan

Byråer

Stöd annonsörer med expertis inom praktisk hantering och optimering av digitala annonseringskampanjer.

Skruvmejsel och skiftnyckel

Verktygsleverantörer

Erbjud annonsörer specialiserade verktyg eller SaaS-lösningar (Software as a Service) för att hantera och optimera digitala annonseringskampanjer.

Annan annonseringssupport

Ge annonsörer utbildning och träning i digital annonsering och annonsering online.

Hur kommer jag igång?

Steg 1

Hitta den representant för din organisation som är behörig att godkänna villkoren för partnernätverket och skapa ett partnernätverkskonto för ditt företags räkning.

Steg 2

Fyll i registreringsformuläret för partnernätverket med information som krävs för att identifiera ditt företag.

Steg 3

Granska och acceptera villkoren för partnernätverket.

Steg 4

Slutför konfigureringen av kontot genom att lägga till användare, annonsörer och skicka in din katalogprofilspost som kommer att visas i partnerkatalogen när den väl godkänts.

Steg 5

Utforska resurser, evenemang och webbinarier.

Redan registrerad? Logga in

Se våra Vanliga frågor om du fortfarande undrar över något.

Additional training and education for partners

Course

Choose from the partner fundamentals, digital ad strategist, retail media specialist, developer, or data and analytics learning plan, and get started for free in the learning console.

Course icon

Certifications allow partners to validate their proficiency in specific Amazon Ads products and solutions. Upon successful completion, you’ll earn an Amazon Ads Certification digital badge.