Rapporter för bokannonsering

Optimera dina kampanjer med flexibla rapporteringsalternativ.

Varumärkeskampanj

Ladda ner annonseringsrapporter för att granska kampanjresultatet för din bokannons och gör optimeringsjusteringar i rätt tid.

Insikter och mått

Samla in insikter om söktermer, placeringar och nyckelord för att förstå hur kunder hittar dina annonserade titlar.

Surfar

Förstå vilken boktitel och nyckelordsblandning som hjälper dig att nå dina affärsmål och göra välinformerade justeringar.

Läs mer om dina annonseringsrapporter och hur du använder dem nedan

Inriktningsrapport

Den här rapporten visar försäljnings- och resultatstatistik för nyckelord, produkter och kategorier i alla kampanjer som fått minst en visning.

Använd den här rapporten för att se sökvolym och resultattrender för nyckelord, produkter och kategorier. Begränsa sedan din mållista och ange budget för de mål du verkligen vill ha.

Söktermsrapport

Denna rapport visar söktermer som angavs av kunder som sökte på Amazon och som resulterade i minst ett klick.

Använd den här rapporten för att identifiera högpresterande kundsökningar som kan läggas till som nya nyckelord, eller lägga till underpresterande söktermer som negativa nyckelord för att förbättra kampanjens resultat.

Rapport över sponsrad produkt

Den här rapporten visar försäljnings- och resultatnyckeltal för annonserade produkter i kampanjer med minst en visning.

Använd den här rapporten för att identifiera trender i övergripande resultat över tid för marknadsförda titlar och deras olika format.

Kampanjrapport

Den här rapporten visar en sammanfattning av dina resultat per kampanj för ett valt datumintervall.

Du kan använda den här rapporten för att få insikter i dina resultat över olika placeringstyper och identifiera kampanjer som kan dra nytta av en budjustering på placeringsnivå.

Placeringsrapport

Den här rapporten visar resultatet för dina kampanjer på de bästa sökplaceringarna jämfört med andra placeringar.

Du kan använda den här rapporten för att få insikter i dina resultat över olika placeringstyper och identifiera kampanjer som kan dra nytta av en budjustering på placeringsnivå.

Rapport med resultat över tid

Den här rapporten sammanfattar klick och utgifter under en angiven tidsperiod.

Använd den här rapporten för att se den genomsnittliga kostnaden per klick och den totala utgiftsändringen över tid.

Rapport över procentandel av söktermsexponering (SIS)

Den här rapporten visar din andel av alla annonsvisningar som du har fångat för söktermer för Sponsored Products.

Använd den här rapporten för att spåra effekten av budgivning, inriktning och budgetändringar på din andel av visningar.

Rapport för nyckelord

Den här rapporten visar försäljnings- och resultatnyckeltal för nyckelord i alla kampanjer som fått minst en visning.

Använd den här rapporten för att se sökvolym och resultattrender för nyckelorden. Begränsa sedan din mållista och ange budget för de mål du verkligen vill ha.

Nyckelordplaceringsrapport

Den här rapporten visar inriktningsresultat uppdelade efter annonsplacering (högst upp i sökningen, andra placeringar).

Använd den här rapporten för att få bättre insikt i dina målinriktade resultat för olika placeringstyper.

Kampanjrapport

Den här rapporten visar en sammanfattning av dina resultat per kampanj för ett valt datumintervall.

Du kan använda den här rapporten för att få insikter i dina resultat över olika placeringstyper och identifiera kampanjer som kan dra nytta av en budjustering på placeringsnivå.

Kampanjplaceringsrapport

Den här rapporten visar kampanjresultat uppdelade efter annonsplacering (högst upp i sökningen, andra placeringar).

Du kan använda den här rapporten för att få insikter i dina resultat över olika placeringstyper och identifiera kampanjer som kan dra nytta av en budjustering på placeringsnivå.

Söktermsrapport

Denna rapport visar söktermer som angavs av kunder som sökte på Amazon.com och som resulterade i minst ett klick.

Använd den här rapporten för att identifiera högpresterande kundsökningar som kan läggas till som nya nyckelord, eller lägga till underpresterande söktermer som negativa nyckelord för att förbättra kampanjens resultat.

Rapport över procentandel av söktermsexponering (SIS)

Den här rapporten visar din andel av alla annonsvisningar som du har fångat för dina söktermer för Sponsored Brands.

Använd den här rapporten för att spåra effekten av budgivning, inriktning och budgetändringar på din andel av visningar.

Rapport för genererade köp

Denna rapport visar de specifika produkter som sålts och tillskrivs dina kampanjer. Dessa produkter marknadsförs direkt av din kampanj eller på din landningssida.

Använd den här rapporten för att se vilken produktförsäljning dina annonser för Sponsored Brands driver, hitta nya annonseringsmöjligheter och se vilka produkter som engagerar dina kunder.

1 Endast i utvalda länder: USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Australien för KDP-författare; USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien för traditionella författare.

Inriktningsrapport

Den här rapporten visar försäljnings- och resultatstatistik för nyckelord, produkter och kategorier i alla kampanjer som fått minst en visning.

Använd den här rapporten för att se sökvolym och resultattrender för nyckelord, produkter och kategorier. Begränsa sedan din mållista och ange budget för de mål du verkligen vill ha.

Kampanjrapport

Den här rapporten visar en sammanfattning av dina resultat per kampanj för ett valt datumintervall.

Du kan använda den här rapporten för att få insikter i dina resultat över olika placeringstyper och identifiera kampanjer som kan dra nytta av en budjustering på placeringsnivå.

Rapport över sponsrad produkt

Den här rapporten visar försäljnings- och resultatnyckeltal för annonserade produkter i kampanjer med minst en visning.

Använd den här rapporten för att identifiera trender i övergripande resultat över tid för marknadsförda titlar och deras olika format.

Matchad målrapport

Den här rapporten ger insyn i vilka ASIN:er och relaterade produktinformationssidor som dina annonser visades mot och som resulterade i minst ett klick.

Använd den här rapporten för att identifiera högpresterande ASIN:er som dina annonser visas mot och använda dem som nya produktmål i dina Sponsored Display-kampanjer.

2 Ej tillgängligt för författare.

För att komma åt och ladda ner rapporter, logga in i annonseringskonsolen och klicka på rapportikonen i sidnavigeringsmenyn.