Insikter och planering

Målgrupper

Knyt betydelsefulla kontakter

Upptäck och nå relevanta målgrupper via skräddarsydda kampanjer byggda på insikter. Med flera miljarder egna målgruppssignaler och många enkla verktyg kan vi hjälpa dig att utforma en insiktsdriven målgruppsstrategi, så att du kan knyta mer meningsfulla kontakter.

Nå målgrupper där de befinner sig

Var där målgrupper handlar, bläddrar och streamar och använd våra många signaler för att förstå hur du når dem på rätt plats och vid rätt tillfälle.

Få kontakt via budskap som spelar roll

Amazon Ads utnyttjar flera miljarder unika, egna signaler som hjälper dig att nå relevanta målgrupper på Amazon och andra ställen, även när det inte finns annonsidentifierare.

Ha en flexibel målgruppsstrategi

Utforma din målgruppsstrategi baserat på dina unika affärsmål. Upptäck nya målgrupper, dra nytta av vår robusta segmentmeny och kombinera våra signaler med dina insikter för att knyta bättre kontakter.

Utvalda lösningar

ikon med mätningspil och två personer

Målgruppsinsikter

Jämför varumärkesspecifika insikter med befintliga marknadsundersökningar för att analysera skillnaden mellan dina målgrupper på och utanför Amazon. Identifiera nya kampanjmöjligheter och håll utkik efter målgruppsbeteenden för att få inspiration till nya idéer.

ikon med tre olika långa personer

Profilbyggare

Dyk djupare för att förstå vilka produkter och kategorier som intresserar din målgrupp. Varumärken av alla storlekar kan skapa och få insikter om anpassade, sammansatta målgruppsuttryck som återspeglar dagens komplexa inköpsvägar.

ikon med skrivplatta med två personer i en cirkel

Amazon-målgrupper

Få tillgång till tusentals à la carte-segment för målgrupper som baseras på Amazons flera miljarder unika och egna signaler. Vi tillämpar sedan de här signalerna för att nå relevanta målgrupper och driva värdefulla resultat på Amazon.com och andra ställen.

två personer i en cirkel omgivna av målgruppstyper

Annonsörens målgrupper

Använd dig av dina egna målgrupper i Amazon Ads-kampanjer genom att registrera dig direkt i Amazon DSP eller via Amazon Marketing Cloud (AMC). Nå nya målgrupper, utöka räckvidden, återmarknadsför till lojala kunder eller optimera kampanjer.

Vanliga frågor

Vad är en målgrupp?

En målgrupp är en uppsättning signaler och villkor som används för att nå en grupp konsumenter med relevant media och/eller annonsmaterial.

Varför är det viktigt att identifiera din målgrupp?

Dina kampanjer blir mer framgångsrika om du har identifierat målgrupper och har en genomtänkt strategi för hur du kan interagera med dem. Annonser som skickas till breda målgrupper där man inte tar hänsyn till relevans tenderar att få mindre intresse än annonser som skickas till relevanta målgrupper. Att identifiera målgrupper hjälper dig också att optimera din mediebudget, eftersom du bara når målgrupper som kan vara intresserade av din produkt.

Vad är målgruppssegmentering?

Målgruppssegmentering är en strategi som definieras som organisationen av olika typer av målgrupper för att nå dem med dina annonser och kampanjer. Genom att dela upp dina kunder i målgruppssegment blir det lättare att nå dem med relevanta annonser. Att skapa annonser med ett brett eller generiskt budskap kan däremot göra det mindre sannolikt att de tilltalar kunder.

Hur identifierar man sin målgrupp?

Hur man identifierar sin målgrupp varierar beroende på annonsör, men generellt vill man förstå alla tillgängliga signaler, utvärdera beteende i tidigare kampanjer och utvärdera nuvarande kampanjmål för att identifiera vilka målgrupper man vill nå i en viss kampanj.