Amazon Marketing Stream

Dostęp do cogodzinnych wskaźników i komunikatów dotyczących kampanii w czasie zbliżonym do rzeczywistego

Amazon Marketing Stream to system przesyłania komunikatów push, który w czasie zbliżonym do rzeczywistego dostarcza cogodzinne wskaźniki kampanii i informacje o zmianach zachodzących w kampaniach Amazon Ads. W tym celu jest wykorzystywany interfejs API Amazon Ads.

Efektywniejsze optymalizowanie kampanii

Uzyskuj wskaźniki skuteczności (podsumowywane co godzinę) zapewniające codzienne statystyki, które ułatwiają zaawansowane optymalizowanie kampanii.

cienka linia z żółtymi kółkami jako punktami końcowymi

Szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w kampanii

Uzyskuj dostęp do aktualnych danych, takich jak informacje o wykorzystaniu budżetu, które mogą pomóc zaawansowanym użytkownikom interfejsu API w tworzeniu aplikacji responsywnych służących do optymalizowania kampanii.

cienka linia z żółtymi kółkami jako punktami końcowymi

Poprawianie efektywności operacyjnej

Dostarczanie informacji przy użyciu komunikatów push w czasie zbliżonym do rzeczywistego powoduje, że nie trzeba agregować wskaźników w miarę upływu czasu, aby zidentyfikować zmiany skuteczności w ujęciu godzinowym.

cienka linia z żółtymi kółkami jako punktami końcowymi

Przykładowa wizualizacja danych

przykładowe wizualizacje danych i zapytanie o zestawy danych usługi amazon marketing stream

Godziny

wskaźnik Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji (%)

wskaźnik Koszt kliknięcia

Koszt kliknięcia (CPC) w USD

Jak korzystać z usługi Amazon Marketing Stream

kółko zawierające ikonę ze znakiem dolara

Codzienne zarządzanie kampaniami

Możliwość analizowania różnic godzinowych ułatwia optymalizowanie atrybutów kampanii, na przykład zwiększanie stawek w tych godzinach, w których jest osiągana większa skuteczność.

ikona przedstawiająca wykres wyników pomiaru

Tworzenie aplikacji responsywnych

Podejmuj działania w czasie zbliżonym do rzeczywistego w przypadku zmian takich jak wyczerpanie budżetu kampanii.

ikona notatnika ze strzałką pokazującą tendencję wzrostową

Synchronizowanie lokalnych raportów

Usługa Amazon Marketing Stream wprowadza zmiany w wymiarowych informacjach o kampanii w czasie zbliżonym do rzeczywistego, dzięki czemu ułatwia ciągłe synchronizowanie raportów dotyczących kampanii z raportami z usługi Amazon Ads.

ikona megafonu z wizualizacją wydobywającego się z niego dźwięku

Rozsyłanie powiadomień push

Aby reklamodawcy uzyskiwali aktualne informacje, w interfejsie zarządzania kampaniami skonfiguruj powiadomienia, które będą tworzone w oparciu o określone kryteria i wysyłane w odpowiednim czasie.

Przykłady użycia usługi Amazon Marketing Stream

cienka linia z kółkiem i strzałką jako punktami końcowymi

Dostawca rozwiązań Quartile używał cogodzinnych wskaźników skuteczności z usługi Amazon Marketing Stream, aby częściej aktualizować kampanie reklamodawców i w ten sposób pomagać im w zwiększaniu efektywności kampanii.

mężczyzna patrzący na laptopa

Usługa Amazon Marketing Stream pomogła dostawcy rozwiązań Flywheel Digital i jego klientom zrealizować cele kampanii, ponieważ ułatwiła zwiększenie liczby kliknięć, sprzedaży i zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS) przy jednoczesnym zachowaniu spójności wydatków na media.

Ludzie chodzący na dziedzińcu
cienka linia z fioletowymi kółkami jako punktami końcowymi

Rozpocznij korzystanie z usługi Amazon Marketing Stream

Zapoznaj się z naszym podręcznikiem wdrażania usługi Amazon Marketing Stream, który przeprowadzi Cię przez proces uzyskiwania dostępu do interfejsu API, integrowania z usługami AWS i subskrybowania zestawów danych kampanii za pomocą interfejsu API Amazon Marketing Stream.

Często zadawane pytania

Kto może używać usługi Amazon Marketing Stream?

Usługa Amazon Marketing Stream jest obecnie dostępna tylko dla dostawców narzędzi i bezpośrednich reklamodawców, którzy używają integracji z interfejsem API Amazon Ads.

Ameryka Północna
 • CA
 • MX
 • US
Ameryka Południowa
 • BR
Europa
 • BE
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Bliski Wschód
 • EG
 • KSA
 • UAE
Azja i Pacyfik
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG
Czego potrzebuje moja firma, aby móc używać systemu Amazon Marketing Stream?

Wymagania, które należy spełnić, aby z powodzeniem korzystać z usługi Amazon Marketing Stream:

 1. Integracja techniczna z interfejsem API Amazon Ads: Jeśli już spełniasz to wymaganie, nie potrzebujesz osobnego dostępu do usługi Amazon Marketing Stream. Do subskrybowania wskaźników z usługi Amazon Marketing Stream będziesz używać tego samego tokena dostępu. Jeśli jeszcze nie korzystasz z integracji, postępuj zgodnie z instrukcjami wdrażania podanymi w centrum zaawansowanych narzędzi usługi Amazon Ads.
 2. Konto AWS wymagane do utworzenia punktu końcowego SQS, w którym będziesz odbierać zestawy danych z usługi Amazon Marketing Stream.
 3. Dostęp do zasobów programistycznych.
Czy do korzystania z usługi Amazon Marketing Stream są wymagane zasoby programistyczne lub specjalistyczne umiejętności?

Tak — przynajmniej na początku będziesz potrzebować zasobów programistycznych, aby ustanowić połączenie API z subskrypcją Amazon Marketing Stream. Ponadto zalecamy posiadanie rzetelnej wiedzy o tym, jak działają usługi AWS, aby móc możliwie najefektywniej korzystać z usługi Amazon Marketing Stream.

Jaka baza danych jest potrzebna do używania usługi Amazon Marketing Stream?

Do odbierania zestawów danych z usługi Amazon Marketing Stream wystarczy baza danych AWS dowolnego typu.

Jakie przepływy pamięci masowej są dopuszczalne w przypadku zestawów danych udostępnianych przez usługę Amazon Marketing Stream?

Gdy uzyskasz odpowiedź interfejsu API subskrypcji Amazon Marketing Stream, zaczniesz odbierać zestawy danych w punkcie końcowym SQS usług AWS. Alternatywnie dane mogą być przechowywane. W takim przypadku analityk może je pobierać z punktu końcowego SQS, zapisywać w zasobniku S3 i używać usługi do wykonywania zapytań o dane zawarte w zasobniku S3. W zależności od okoliczności możesz wybrać metodę, która będzie najlepsza w konkretnym przypadku.

Z czym można połączyć zestawy danych z usługi Amazon Marketing Stream?

Istnieje możliwość tworzenia usług w oparciu o raporty i informacje o zmianach zachodzących w kampanii uzyskiwane w czasie zbliżonym do rzeczywistego z bazy danych AWS. Oznacza to tworzenie aplikacji responsywnych do monitorowania informacji przychodzących w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Jakie są sprawdzone metody użytkowania usługi Amazon Marketing Stream z innymi narzędziami do raportowania na potrzeby innych rozwiązań do publikowania reklam sponsorowanych?

Obecnie usługa Amazon Marketing Stream może być używana do uzyskiwania cogodzinnych zmian wskaźników skuteczności rozwiązania Sponsored Products (ruch i konwersja). Te statystyki mogą być pomocne przy optymalizowaniu kampanii, na przykład automatyzowaniu określania stawek godzinowych za pośrednictwem interfejsu API Amazon Ads. W celu uzyskiwania raportów dotyczących rozwiązań Sponsored Display i Sponsored Brands możesz korzystać z konsoli reklamowej i interfejsu API raportowania, które udostępniają dzienne wskaźniki skuteczności.