Statystyki i planowanie

Planowanie mediów

Zbuduj strategię opartą na statystykach, aby zwiększyć zasięg, skuteczność i sprzedaż

Amazon Ads Media Planning Suite pomaga reklamodawcom docierać do grup odbiorców i generować ich konwersje na każdym etapie ścieżki klienta za pomocą uczenia maszynowego i narzędzi łączących możliwości różnych kanałów. Reklamodawcy mogą korzystać z własnych i zewnętrznych statystyk w celu opracowania strategii dotyczącej produktów w witrynie Amazon i poza nią.

Strategiczny plan ustalania oczekiwań

Planowanie mediów działa jak mapa, która wskazuje, co robić, aby skutecznie docierać do odbiorców i angażować ich za pośrednictwem odpowiednich kanałów. Plan ten pomaga odpowiedzieć na pytania kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego.

Podejście zorientowane na klienta

W trakcie tworzenia skutecznego media planu w usłudze Amazon Ads najważniejszym elementem jest klient, nigdy jednak nie zapomina się o podstawowej grupie odbiorców.

Kontekst i koncepcja

Planowanie mediów obejmuje dogłębne zrozumienie nawyków, preferencji i zachowań docelowych grup odbiorców w zakresie konsumpcji mediów, a także świadomość stale zmieniającego się krajobrazu medialnego.

Polecane rozwiązania

trzy ekrany

Planowanie międzykanałowe

Reklamodawcy mogą tworzyć plany międzykanałowe obejmujące reklamy displayowe, filmowe i dźwiękowe wyświetlane zarówno w witrynie Amazon, jak i poza nią. Umożliwia to reklamodawcom dotarcie do użytkowników korzystających z różnych platform i urządzeń, zwiększając prawdopodobieństwo zaangażowania i konwersji, a tym samym zwrócenia ich uwagi na każdym etapie ścieżki zakupowej.

trzy ekrany połączone kropkami

Planowanie kanałów

Planer kanałów Amazon Ads umożliwia reklamodawcom tworzenie szczegółowych, dostosowanych do kanału media planów za pomocą własnych i zewnętrznych unikalnych statystyk Amazon, zapewniając możliwość optymalizacji sposobu alokacji inwestycji w media w ramach usługi Amazon Ads. Specjaliści ds. marketingu, którzy dysponują tym samym interfejsem, mogą uzyskać wymagany poziom szczegółowości swoich planów dotyczących kanałów za pomocą dostosowywalnych danych wejściowych, jednocześnie dbając o zachowanie spójności celów w różnych kanałach.

ikona koła zębatego

Interfejs programowania aplikacji (API)

Dzięki interfejsom API reklamodawcy mogą wybrać odpowiednie kanały i dostosować strategię komunikacji, jednocześnie bezproblemowo integrując swój plan z przepływami pracy agencji. Specjaliści w zakresie technologii mogą zautomatyzować nużące zadania i dowiedzieć się, jak zoptymalizować swoje budżety reklamowe.

Często zadawane pytania

Co to jest planowanie mediów?

Planowanie mediów to proces stosowany przez reklamodawców przed zakupem i uruchomieniem reklam, aby ocenić ich skuteczność i zmaksymalizować zwrot z inwestycji (ROI). To ważny pierwszy krok w każdej kampanii reklamowej. Wymiernym rezultatem procesu planowania mediów jest dokument nazywany „media planem”, który pomaga pokierować kampanią reklamową.

Dlaczego planowanie mediów jest ważne?

Planowanie mediów jest ważne, ponieważ pomaga ustalić parametry dotyczące tego, jakie miejsca docelowe reklamy mogą przynieść Twojej marce najlepsze wyniki oraz gdzie najlepiej umieścić te reklamy.

Czym jest zakup mediów?

Zakup mediów następuje po przygotowaniu kompletnego media planu — oba elementy działają w parze. Podczas planowania mediów określa się parametry zakupu mediów. Zakup mediów polega na dokonaniu oceny wszystkich opcji reklamy w mediach w ramach parametrów budżetu w celu określenia, które grupy odbiorców, typy reklam i kombinacje kanałów medialnych pomogą uzyskać najlepsze wyniki kampanii, a następnie na zakupieniu tych reklam.

Dlaczego zakup mediów jest ważny?

Zakup mediów jest ważny, ponieważ strategicznie zakupione media mogą wpłynąć na sukces kampanii. Nie wystarcza posiadanie przyciągających uwagę tekstów i wizualizacji — reklamy muszą być umieszczane we właściwych lokalizacjach oraz w optymalnym czasie i z odpowiednią częstotliwością, aby adekwatna grupa odbiorców zobaczyła daną reklamę.

1 Kantar, „Media Multiplier”.
2 Nielsen, „The Case for Custom Media Planning”.