Sektörel pazarlama

Moda pazarlaması

Moda ürünleri, hızla büyüyen küresel bir endüstri. Dünya çapındaki giyim pazarı segmentinin gelirinin 2022 yılında 0,99 trilyon $ olduğu ve 2025 yılına kadar 1,37 trilyon $ seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor.1 Amazon Ads'in yardımıyla markanızın nasıl öne çıkabileceğini keşfedin.

Amazon'da alışveriş yapan ve kıyafetlere bakan kadın çizimi

Günümüzün moda müşterileri

Moda müşterileri çeşitliliğe, seçeneklere ve değerlere dayalı alışverişe gittikçe daha çok önem veren uzman araştırmacılardır.

%65

%65 oranını gösteren çubuk grafik

Ankete katılan tüketicilerin %65'inin elbise dolabında 5 veya daha fazla giyim markasının ürünü bulunuyor 2

%82

%82 oranını gösteren çubuk grafik

Tüketicilerin %82'si kombin yaparken farklı markaların ürünlerini bir araya getiriyor 3

5'te 3

3 tanesi dolu olan 5 daire

Giyim müşterilerinin 5'te 3'ü bütüncül davranışlar sergiliyor 4

%69

%69 oranını gösteren çubuk grafik

Araştırma aşaması genellikle oldukça kısa sürüyor: Giyim müşterilerinin %69'u, satın alma öncesi araştırmalarına satın alma işleminden bir gün önce başladıklarını bildirdi 5

%71

%39 oranını gösteren çubuk grafik

Tüketicilerin %71'i kendi değerlerine uygun markalardan alışveriş yapmayı tercih ettiklerini bildirdi 6

Moda markalarının karşılaştığı zorluklar

Bütüncül alışveriş deneyimi simgesi

Bütüncül alışveriş

Markalar, dijital satın alma yöntemlerine ayak uydurmaya çalışıyor. 2022'de %39 olan genel çevrim içi satışa geçiş oranının 2025'te %53'e çıkması bekleniyor.7 Moda şirketlerinin 2021'deki satışların %1,6 ile %1,8'i arasındaki teknoloji yatırımlarını 2030 yılına kadar %3 ile %3,5 arasına çıkaracağı tahmin ediliyor.8

beğeni ve kalp çizimi

Marka sadakati oluşturma

Tüketiciler her geçen gün markalara daha az bağlı hâle geliyor. Bugün giyim müşterilerinin %69'u, giyim alışverişlerinin başlangıcında akıllarında net bir marka olmadığını söylüyor (bu değer 2020 yılına kıyasla %30 arttı).9 Amazon Ads, moda müşterilerinin alışveriş yolculuklarının keşif aşamasında markanızın görünürlüğünü artırmaya yardımcı olabilir.

dolar işareti ve kalp simgesi

Alışveriş davranışlarındaki değişim

Tüketiciler harcamalarını değişen ekonomik koşullara göre ayarlarken güvendikleri markalara yöneliyor olabilirler. Uzun süreli müşterilerin yaklaşık %71'i, enflasyon veya kaynak sıkıntısı nedeniyle fiyatlarını artıran şirketlerle empati kurduklarını bildirdi. Tüketicilerin %73'ü, müşteri olarak kendilerine değer verildiğini hissettikleri takdirde fiyatlarını artıran markalardan alışveriş yapmaya devam etmek istediğini bildirdi.10

Amazon üzerinde ve dışında moda müşterilerine erişin

Yeni ürünler keşfetmek isteyenlerin uğradığı bir moda durağı olan Amazon, site üzerinde ve dışında dönüşüm sağlamanıza yardımcı olabilir.

%62

%62 oranını gösteren çubuk grafik

Ankete katılan ve alışveriş yolculukları sırasında Amazon'u ziyaret eden giyim müşterilerinin %62'si yeni bir marka veya ürün keşfettiğini bildirdi11

%71

%71 oranını gösteren çubuk grafik

Ankete katılan giyim müşterilerinin %71'i, Amazon'da keşfettikleri yeni bir markayı veya ürünü satın aldığını bildirdi 12

%66

%66 oranını gösteren çubuk grafik

Ankete katılan ve Amazon'u ziyaret ettikten sonra yeni bir markayı veya ürünü satın alan giyim müşterilerinin %66'sı kıyafeti başka yerden (Amazon dışında) satın aldığını bildirdi 13

1,8 kat

1,8 ve 1,6 kat artışı gösteren çubuk grafik

Ankete katılan ve Amazon'u ziyaret eden giyim müşterileri, toplam giyim müşterilerine kıyasla ayda en az bir kez giyim alışverişi yapma olasılıklarının 1,6 kat daha fazla olduğunu ve en son trendlere ayak uydurmak için yeni giyim ürünleri satın alma olasılıklarının 1,8 kat daha fazla olduğunu bildirdi 14

Rakamlarla moda pazarlaması

%72

Ankete katılan giyim müşterilerinden Amazon'u ziyaret eden ve satın alma yolunda bir reklam gördüğünü hatırlayan müşterilerin yüzdesi 15

4

Reklamverenlerin giyim alışverişi yapanlara ulaşmak ve markaya yeni müşteri ile devamlı müşteri büyümesinde artış görmek için ihtiyaç duyduğu optimum sayıda temas noktası (reklam ürünü) 16

%88

Ankete katılan giyim müşterilerinden satın alma yolunda bir Amazon teklifiyle (Amazon.com, Fire TV, Amazon Music vb.) karşılaştığını bildiren müşterilerin yüzdesi 17

Moda reklamcılığı ipuçları

1

MRI anketine katılan giyim müşterilerinin çoğunluğu (%83), son yedi gün içinde bir Streaming TV hizmetini kullandığını bildirdi.18 Amazon Ads, çok sayıda tüketici sıklıkla içerik izlerken markanızın Fire TV cihazlarının yanı sıra Prime Video ve Amazon Freevee gibi hizmetlerde moda kitlelerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Ankete katılan ve Amazon'u ziyaret eden giyim müşterileri, toplam giyim müşterilerine kıyasla en son trendlere ayak uydurmak için her sezon yeni giyim eşyası satın alma olasılıklarının 1,3 kat daha fazla olduğunu bildirdi.19 Amazon DSP ile markalar, kitlelere bulundukları yerlerde markanızı ve en iyi ürünlerinizi tanıtan video ve görüntülü reklamlarla Amazon üzerinde ve dışında ilgili moda kitlelerine ulaşabilir. Ayrıca, Amazon sesli reklamlar sayesinde, etkileşim kurulan kitlelerle dolu büyüyen bir kanalın parçası olabilirsiniz.

2
3

Ankete katılan giyim müşterilerinin %78'i, moda alışverişi yaparken genel görünümün markadan daha önemli olduğu konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.20 Amazon Ads, Sponsored Brands ve Sponsored Products gibi çözümlerle markanızın göz alıcı ürünlerinin akla ilk gelen ürünler olmasına yardımcı olabilir.

Kaynaklar:
1
Statista.com, Dünya Genelinde Moda, 2022
2, 3 Kantar Özel Giyim Çalışması, ABD, Mayıs 2022
4 Kantar ve Amazon Ads giyim satın alma yolu çalışması, ABD, Mayıs 2022
5 Kantar Özel Giyim Çalışması, ABD, Mayıs 2022
6 Smallbiztrends.com, Marka Değerlerini Uyumlu Hâle Getirme, 2020
7 Statista.com, Dünya Genelinde Moda, 2022
8
BoF moda özel sayısı: teknoloji 2022
9 Kantar Özel Giyim Çalışması, ABD, Mayıs 2022
10 COVID-19 Sırasında Tüketici Davranışı Anketi, Ipsos, Mayıs 2022, ABD.
11, 12 Kantar ve Amazon Ads giyim satın alma yolu çalışması, ABD, Mayıs 2022
13, 14 Kantar Özel Giyim Çalışması, ABD, Mayıs 2022
15 Kantar Özel Giyim Çalışması, ABD, Mayıs 2022
16 Amazon şirket içi verileri, ABD, Haziran 2021 - Temmuz 2022
* Sonuçlar 98.542 reklamverenin performansını yansıtır ve gelecekteki performansın göstergesi değildir
17 Kantar Özel Giyim Çalışması, ABD, Mayıs 2022
18 MRI Simmons, ABD, İlkbahar 2022
19 Kantar Özel Giyim Çalışması, ABD, Mayıs 2022
20 MRI Simmons, ABD, İlkbahar 2022