Kılavuz

Medya satın almaya dair eksiksiz bir kılavuz

Reklamların doğru kitlelere erişmesine yardımcı olduğundan medya satın alma her türlü pazarlama stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu kılavuzda aşağıdaki soruların cevapları yer alır: Medya satın alımı ve programatik medya satın alımı nedir? Bu kılavuzda ayrıca medya satın almalarının neden bu kadar önemli olduğu, satın alma ve planlama arasındaki fark ve Amazon Ads'in bu süreçte reklamverenlere nasıl yardımcı olabileceği de incelenmektedir.

Ürünlerinizi sergilemek ve kampanya oluşturmak için Amazon Ads'i kullanmaya başlayın.

Kurs simgesi

Sınırlı deneyim yaşıyorsanız Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri talep etmek için bize ulaşın. Bütçe minimum değerleri geçerlidir.

Kurs simgesi

Medya satın alma nedir?

Medya satın alımı, reklamcılık sürecinde önemli bir adımdır. Reklamları yayınlarken belirli kitlelerde bunların verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için ideal konumların, yerleştirmelerin ve zamanların güvence altına alınmasını içerir. Amaç, en düşük eylem başına maliyeti elde etmek için kitlenin en büyük kısmının reklamı görebileceği bir zamanda bir markanın kitlesiyle en ilgili kanallarda yerleştirmeler satın almaktır. Medya satın alımı; televizyon, radyo, yazılı medya ve dış mekan gibi geleneksel medyanın yanı sıra web siteleri, sosyal medya, içerik hizmetleri ve uygulamalar da dahil olmak üzere dijital kanalların satın alınmasını içerir.

Medya satın alım işlemini genellikle medya alıcıları gerçekleştirir. Ardından, reklamın bağlamını yayınlanacağı ortamla eşleştirmeye çalışırlar. Örneğin, bir medya alıcısı, bir güzellik web sitesinde yer alan ve yüz kremlerindeki en iyi on bileşenle ilgili olan bir makalenin yanında veya Amazon'daki Güzellik ve Kişisel Bakım kanalında bir yüz kremi reklamı için yerleştirmeyi güvence altına alabilir. Doğru bir şekilde gerçekleştirilen medya satın alımları, müşterilerin eğitilmesine katkıda bulunarak yeni ürünleri veya markaları keşfetmelerini kolaylaştırır ve böylece markaların hedef kitlelerde optimum erişime ulaşmasına yardımcı olabilir.

Medya alıcıları, kampanyanın amaç ve hedeflerini ana hatlarıyla belirleyen medya planlarını oluşturan medya planlayıcıları ile uyum içinde çalışır. Medya alıcıları ayrıca, kampanya bütçesi parametrelerine bağlı kalarak, yerleştirmeleri istenen zaman ve sıklıkta güvence altına almak için medya kuruluşlarıyla veya reklam kanallarıyla görüşmeleri de yürütebilir.

Medya satın alma neden önemlidir?

Stratejik olarak satın alınan medyalar kampanyanın başarısını etkileyebileceğinden medya satın alma önemlidir. İlgi çekici reklam metinleri ve görsellere sahip olmak yeterli değildir. Reklamların doğru kitlelere gösterilebilmesi için doğru zamanda ve sıklıkta doğru konumlara yerleştirilmesi gerekir. Medya alıcıları, en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olması için radyo ve dijital reklamcılık veya televizyon ve Amazon görüntülü reklamlar gibi geleneksel ve dijital medyayı bir arada kullanarak çeşitli reklam karmaları oluşturabilirler.

Deneyimli medya alıcıları, reklamverenlerin kampanya hedefleri bağlamında performansı en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için medya kuruluşlarıyla veya kanallarla başarılı bir şekilde görüşmeler de yürütebilir. Bunu başarıyla gerçekleştiren medya alıcıları şu sonuçları elde edebilir:

 1. Bir reklam için en düşük maliyetle en fazla gösterimi veya görüntülenme oranını yakalayarak bütçelerine yönelik mümkün olan en iyi sonuçları elde etme.
 2. İdeal reklam yerleştirmelerini güvence altına alma.
 3. Bir kampanyayı daha başarılı hâle getirmek için ekstra maliyet olmadan "katma değerli" gösterimler elde etme. Örneğin, bir marka TV reklamlarından beklenen en fazla gösterimin yanı sıra belirli sayıda dijital gösterim elde edebilir.

Medya satın alma ve medya planlaması arasındaki fark

Pazarlamacılar bazen medya satın alma ve medya planlama terimlerini birbirinin yerine kullanırlar. Bu ikisi bir arada çalışır ancak reklam yapbozunun farklı parçalarıdır.

Medya planlama

Medya planlama, medya satın almanın öncülüdür; reklam için görüşmeler yürütürken ve satın alma işlemi yaparken medya alıcılarının takip ettikleri yol haritasıdır. Medya planlaması, reklamverenlerin verimliliği ölçmek ve yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmak için reklam satın almadan ve yayınlamadan önce geçtiği, araştırmaya dayalı stratejik bir süreçtir.

Bir medya planı şunları içerir:

 • Kampanya amaçları ve hedefleri: Yaygın hedefler arasında marka bilinirliği, değerlendirme, dönüşüm ve sadakat yer alır.
 • Pazarlama istatistikleri ve temel performans göstergeleri (KPI'lar): Bunlar amaçlarınıza ve hedeflerinize bağlıdır. Bazı KPI örnekleri arasında şunlar yer alır: gösterimler, mağaza ziyaretleri, uygulama yüklemeleri, reklam etkileşimi, video görüntülemeleri, e-posta listelerine kaydolma sayıları, web sitesi ziyaretleri, satışlar, tekrarlanan satın almalar vb.
 • Kitle: Kampanyanın erişmesi gereken kitle hakkında ayrıntılar
 • Bütçe: Kampanya için maksimum harcama
 • Araştırma veya ilgili pazar analizleri: Bu, kitle seçimini, mesajları ve medya karmasını etkiler.
 • Medya karması: Hedef kitlelere en iyi şekilde erişecek ve en uygun maliyetli medya türlerinin ideal kombinasyonu
 • Zaman çizelgesi: Reklam materyali yazma, tasarlama ve üretme süreci dahil
 • Ölçüm araçları: Kampanya ilerlemesini nasıl ve nerede izleyeceğiniz
 • Reklam materyali özellikleri

Medya satın alma

Uygun medya planlaması olmadan, medya alıcılarının takip edebileceği bir rehber yoktur. Bu da verimsiz bir medya satın almaya neden olabilir. Medya satın alımı, medya planını hayata geçirerek kampanya hedeflerine verimli bir şekilde ulaşabilmek için doğru medya karmasını satın almaya odaklanır.

Medya satın almanın birkaç yolu vardır:

 • Doğrudan: Reklamları doğrudan belirli bir kanal veya yayıncı üzerinden satın alma
 • : Talep tarafı platformları ile tedarik tarafı platformları aracılığıyla reklam alanı için teklif verme ve reklam alanı satın alma
 • Programatik: Dijital reklamları satın almak ve satmak için teknolojiyi kullanma

Medya satın alma süreci

Medya satın alma sürecinde bazı kritik adımlar vardır:

1. Toplam bütçenin yüzde kaçının garantili envanter ile garantili olmayan envantere (belirli bir envanter miktarının satın alınması ile belirli olmayan bir envanter miktarının satın alınması) genellikle indirimli bir fiyatla harcanacağını belirleme.

2. Uygun olduğunda teklif taleplerini (RFP'ler) medya kuruluşlarına gönderme ve ardından hangi karmanın kampanya performansını en üst düzeye çıkarma potansiyeli olduğunu değerlendirme.

3. Ordino (IO) oluşturarak siparişi tamamlama.

4. Reklam materyalinin seçilen medya kuruluşlarına trafiğini yönlendirme ve her bir reklamı yerleştirme için uygun şekilde boyutlandırma.

5. Kampanyayı başlatma ve sonuçları ölçebilmek için istatistiklerin doğru olmasını sağlama.

6. Başarıyı ölçmek için medya kuruluşlarından veya kanallarından gelen istatistiklerin yanı sıra dahili analizleri izleme, gerektiğinde ince ayarlamalar yapma ve temel performans göstergeleri (KPI'lar) aracılığıyla kampanyanın genel performansını takip etme.

7. Harcamaları, medya planında ayrıntılı olarak açıklanan bütçeyle uyumlu hâle getirme.

8. Gösterim sayısı düşük kalan reklamlar için maliyetleri uyumlu hâle getirme ve "iyileştirme yapmak" üzere görüşmeler gerçekleştirme.

Medya satın almada dikkat edilmesi gereken dört faktör

Medya satın almada veya medya satın alma görüşmeleri sırasında dikkat edilmesi gereken dört temel faktör vardır.

Markanızı koruyun

1. Markanızı koruyun

Markaların, dışarıdan bir medya alıcısıyla çalışırken reklam harcamalarını başarılı bir şekilde yerleştirmek, satın almak ve uyumlu hâle getirmek için kuruluşlar ve yayıncılarla sağlam ilişkileri olan yetenekli ve güvenilir bir alıcıyla iş ortaklığı kurması önemlidir. Buna ek olarak, marka güvenliğini birinci sıraya yerleştirmek ve marka güvenine öncelik verildiğinden emin olmak için en iyi şekilde konumlanmış dijital iş ortaklarıyla çalışmak önemlidir.

Medya satın almalarınızı optimize edin

2. Medya satın almalarınızı optimize edin

Optimizasyon, belirli alanları engellemenin yanı sıra performansı en üst düzeye çıkarmak için sıklığı ve teklifleri ayarlamanın bir yoludur. Programatik reklam satın alımının birçok avantajından biri bu süreçte optimizasyon işleminin sizin için otomatik olarak yürütülmesidir. Bu yalnızca programatik kampanyanın doğru parametrelerle oluşturulmasını gerektirir.

Uyumu hedefleyin

3. Uyumu hedefleyin

Reklam yatırımınızdan en iyi getiriyi elde edebilmek için pazarlama karmanızın ve reklam materyallerinizin birbirine karşı değil, birlikte çalıştığından emin olun. Bağlantısız mesajlar ve reklam materyalleri kullanmak yerine tüm medya karmanızda eksiksiz bir hikaye anlatın.

Ölçüme öncelik verin

4. Ölçüme öncelik verin

Hangi kampanyaların ve reklam materyallerinin en iyi sonuçları en düşük maliyetle sağladığını anlamak, kampanyanın genel olarak optimize edilmesinde önemlidir. Dijital medyanın avantajlarından biri, sonuçları elde etmek için kampanyaların bitmesini beklemek yerine kampanyalar yayındayken ölçüm ve ince ayar yapma yeteneğidir.

Medya satın almada eğilimler

Medya satın alma, yıllar boyunca alıcıların Ladies' Home Journal dergisinde tek bir basılı reklam satın alabilecekleri geleneksel medya satın almadan, kitle sinyallerini analiz edebilen geniş bir makine öğrenimi dünyasının ortaya çıkmasına, markaların müşterilerinin ürünlerini ve hizmetlerini nasıl keşfettiğini en iyi şekilde anlamasına yardımcı olmak için sosyal medyadan ve diğer çevrim içi içeriklerden alınan analizlerin kullanımına kadar genişledi.

Markaların bağlantı kurmak istediği kitlelere ulaşabilmesi için programatik görüntülü reklamlarda teknolojiden yararlanılır. Reklamverenler, medya iş ortaklarına bağlı olarak çeşitli davranış ve yaşam tarzı sinyallerinden aldıkları bilgilerle reklamları kitlelere göre uyarlayabilir. Doğru kitlelere erişmek üzere analizlerin kullanılması, mesajların analizlere uyum sağlayacak şekilde gerçek zamanlı olarak özelleştirilmesi ve hedef kitlelere bulundukları yerde erişmeye yönelik bağlantılı ev stratejileri gibi yenilikçi yaklaşımlar buna dahildir.

Bir diğer önemli eğilim ise medya alıcılarının Twitch, Instagram, TikTok, Snapchat ve Twitter gibi sosyal medya sitelerini medya karmalarına dahil ettikleri sosyal medya satın almalarıdır. Ücretli sosyal medya reklamları markalara genellikle basit organik gönderilerden daha fazla fayda sağlayabilir.

Son olarak, talep tarafı platformlarındaki (DSP'ler) artış, medya satın alımındaki bir diğer önemli eğilimdir. Kapsamlı erişime, mükemmel müşteri desteğine ve sofistike analizlere, analiz ve ölçüm araçlarına sahip bir DSP ile çalışmak, verimli bir medya satın alma sürecine çok şey kazandırabilir.

Programatik medya satın alma ve gerçek zamanlı teklif verme

Programatik reklamcılık, hedef kitle segmentlerine odaklanma fırsatı sağladığından reklamverenler için özellikle caziptir. İş akışı otomasyonu ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan programatik reklamcılık, demografi ve alışveriş modelleri gibi çeşitli pazarlama sinyallerden yararlanarak kitlelere en etkili reklamları sunar.

Programatik satın alma, reklamverenlerin programatik görüntülü reklamları doğrudan veya açık artırma yoluyla satın almasını sağlar. Programatik satın alma sayesinde, reklamverenler reklamları sabit bir fiyata satın almak için Amazon DSP gibi talep tarafı platformlarıyla çalışır. DSP'ler, reklam envanteri satın alım sürecini kolaylaştırır ve reklamverenlerin ilgili kitleleri keşfetmesine ve bu kitlelere ulaşmasına yardımcı olur.

Gerçek Zamanlı Teklif (RTB), reklamları programatik olarak satın almak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Bir gösterim mevcut olduğunda reklamverenler RTB sayesinde açık artırmaya katılabilir. Teklifleri açık artırmayı kazanırsa reklamları yayıncının sitesinde anında görüntülenir. RTB sadece verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda reklamverenlerin en ilgili envantere odaklanmasına yardımcı olur.

DSP nasıl seçilir?

DSP'leri değerlendirirken şu unsurları göz önünde bulundurun.

Envanteri analiz edin

Küresel bir şirketseniz değerlendirdiğiniz DSP'lerin reklam vermek istediğiniz bölgelerde envanterinize güç kazandıracağından emin olun. Reklam envanteri erişimden daha fazlasıdır. En önemlisi ise envanterin kalitesi, benzersiz ve kapsamlı olup olmadığıdır. Trafik kaynakları ve reklam envanterinin itibarı hakkında bilgi edinin.

Marka güvenliği yaklaşımını anlayın

Markanızın, marka güvenliğini gözeten ortamlarda görünmesini sağlamak için her bir DSP'nin marka güvenliği ve kalite standartlarının önemini değerlendirin.

Müşteri desteğiyle ilgili ayrıntıları onaylayın

Gerçek zamanlı programatik reklam satın alma söz konusu olduğunda her saniye önemlidir. DSP ne sıklıkta güncellenir? Teknik desteğe yanıt ile ilgili servis seviyesi anlaşması nedir? Yönetilen hizmet seçeneği sunuluyor mu? Yönetilen hizmet seçeneği hem büyük çapta faaliyet gösteren hem yeni başlayan reklamverenler için yararlı olabilir.

Kitleleri ve onlara nasıl erişebileceğinizi değerlendirin

Sizinle en ilgili kitlelere erişebilir misiniz? Analizler ne kadar sofistike? Hangi veri parametrelerini kullanabilirsiniz? Markanızın kitle davranışlarını ve yaşam tarzlarını kullanarak reklam yerleştirmelerinizi test edin.

Programatik medya satın alma için Amazon DSP

Amazon DSP, reklamverenlerin zaman geçirdikleri her sitede ve uygulamada programatik olarak görüntülü reklam, video reklam ve sesli reklam satın almasına olanak tanıyan bir talep tarafı platformudur. Amazon'da satış yapan ve yapmayan reklamverenler Amazon DSP'yi kullanabilir. Markalar, IMDb veya Twitch gibi Amazon'a ait siteleri ve önde gelen yayıncıların sitelerini içeren yüksek kaliteli, marka güvenliğini gözeten envanter aracılığıyla yeni ve etkileşim kurulan kitlelere erişebilir. Reklamverenler ek ücret ödemeden Amazon DSP sayesinde kampanyalar sırasında ve sonrasında raporlara da erişebilir.

Amazon DSP, çeşitli pazarlama hedeflerini desteklemek için kullanılabilir ve reklamverenlerin kampanyalarını ne kadar çok veya ne kadar az kontrol etmek istedikleri konusunda esneklik sunar. Böylece reklamverenler manuel bir yaklaşım benimseyebilir, kendi reklamlarını oluşturabilir ve satın alım sürecinin tam kontrolünü elinde tutabilir. Alternatif olarak Amazon Ads reklam materyali şablonlarından veya video reklam materyali oluşturucudan yararlanabilirler ve yönetilen hizmetleri tercih edebilirler.

Medya satın alma, reklam yatırım getirisini doğrudan etkilediğinden tüm reklam kampanyası planları için önemlidir. Amazon DSP gibi hizmetlerin medya satın alma sürecinizi optimize etmenize ve hem stratejik hem verimli kampanyalar planlamanıza nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir Amazon Ads hesap yöneticisiyle iletişime geçin.

Yeterince deneyimli olmadığınızı düşünüyorsanız Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri talep etmek için bize ulaşın. Bütçe minimum değerleri geçerlidir.

Önerilen çözümler

Amazon Ads Medya Planlama Paketi, reklamverenlerin makine öğrenimini ve kanallar arasında bağlantı sağlayan araçları kullanarak müşteri yolculuğunda kitlelere erişmesine ve onları dönüştürmesine yardımcı olur.

Video reklamlar

Streaming TV reklamları ve çevrim içi video reklamlar, marka mesajınızı benzersiz ve ilgili kitleler ile paylaşmanıza yardımcı olabilir.

Amazon DSP

Amazon DSP, yeni ve mevcut kitlelere zaman geçirdikleri her yerde erişmek için programatik olarak reklam satın almanızı sağlayan bir talep tarafı platformudur.