คู่มือ

การโฆษณาที่สามารถระบุได้คืออะไร

ความหมาย ความสำคัญ สิทธิประโยชน์ และวิธีการทำงาน

การโฆษณาที่สามารถระบุได้ช่วยให้นักการตลาดสามารถส่งมอบข้อความที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตามสัญญาณที่มีอยู่ โดยไม่คำนึงถึงการมีอยู่ของตัวระบุโฆษณาอย่างคุกกี้ของบุคคลที่สาม แนวทางนี้เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงและวัดประสิทธิภาพของพื้นที่โฆษณาออนไลน์ และในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความเกี่ยวข้องของโฆษณา

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

Amazon DSP เป็นแพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ที่ทำให้คุณสามารถซื้อโฆษณาด้วยโปรแกรมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่และกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้ทั้งในและนอก Amazon

ด้วยสัญญาณกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์หลายพันล้านรายการและเครื่องมือง่าย ๆ มากมาย เราสามารถช่วยคุณสร้างกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้น

การโฆษณาที่สามารถระบุได้คืออะไร

การโฆษณาที่สามารถระบุได้ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถส่งมอบข้อความที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตามสัญญาณที่มีอยู่ โดยไม่คำนึงถึงการมีอยู่ของตัวระบุโฆษณาอย่างคุกกี้ของบุคคลที่สาม แนวทางนี้เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงและวัดประสิทธิภาพของพื้นที่โฆษณาออนไลน์ และในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความเกี่ยวข้องของโฆษณา

ในอดีต ความสามารถในการระบุส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับโทเค็นนามแฝงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวระบุโฆษณา ซึ่งใช้ในการส่งมอบข้อความการโฆษณา มีการใช้ร่วมกันระหว่างผู้เผยแพร่ ผู้โฆษณา และบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่องทางออนไลน์

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มอุตสาหกรรมล่าสุดเกี่ยวกับการเลิกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามและตัวระบุโฆษณาบนมือถือ การโฆษณาที่สามารถระบุได้จึงได้พัฒนาให้รวมระเบียบวิธีต่าง ๆ เช่น การตลาดตามสัญญาณที่อาศัยสัญญาณที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อส่งมอบข้อความที่มีผลกระทบ สัญญาณ หมายถึง อีเว้นต์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลายซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวระบุโฆษณา และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริบทที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันได้

เพราะเหตุใดการโฆษณาที่สามารถระบุได้จึงมีความสำคัญ

การโฆษณาที่สามารถระบุได้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมีการส่งมอบเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค แม้ว่าจะมีตัวระบุโฆษณาก็ตาม แนวทางนี้รับรองว่าความพยายามด้านการตลาดจะไม่สูญเปล่าไปกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการปรับให้เหมาะสมกับการจัดสรรทรัพยากร ท้ายที่สุดแล้ว การโฆษณาที่สามารถระบุได้จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ซึ่งกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์และ ROI ที่ดีขึ้น

การโฆษณา CTV ที่สามารถระบุได้คืออะไร

ทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (CTV) หมายถึงทีวีใด ๆ ที่สามารถสตรีมวิดีโอโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมถึงกล่องและสติ๊กภายนอก รวมถึงสมาร์ททีวีที่มีการเชื่อมต่อในตัว การโฆษณา CTV นำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและเป็นนวัตกรรมให้กับภูมิทัศน์การโฆษณาทีวีแบบเดิมโดยการนำความสามารถทางดิจิทัล เช่น การซื้อโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก มาสู่หน้าจอหลัก

การโฆษณา CTV ที่สามารถระบุได้ขยายแนวคิดเรื่องความสามารถในการระบุไปยังสภาพแวดล้อมใหม่นี้ ถือเป็นความสามารถในการส่งมอบโอกาสโฆษณาด้วยการส่งข้อความที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยอิงตามสัญญาณที่ปลอดภัยต่อแบรนด์ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ในแหล่งที่มาทั้งหมด

ความแตกต่างระหว่างการโฆษณาที่สามารถระบุได้และการโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมมีอะไรบ้าง

การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมเป็นแนวทางอัตโนมัติในการซื้อและการขายพื้นที่การโฆษณาดิจิทัล มีการใช้อัลกอริทึมและสัญญาณในการตัดสินใจแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับตำแหน่งโฆษณา การระบุเป้าหมาย และการประมูล ในทางกลับกัน การโฆษณาที่สามารถระบุได้นั้นนอกเหนือไปจากระเบียบวิธีการซื้อและการขายโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และเพิ่มการมีส่วนร่วม โดยไม่คำนึงว่ามีตัวระบุโฆษณาอยู่หรือไม่ก็ตาม

ทั้งสองแนวคิดทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมช่วยในเรื่องตำแหน่งโฆษณาและกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับโฆษณาที่สามารถระบุได้ โดยสามารถปรับให้เหมาะสมกับการส่งมอบโฆษณาในช่องทางและอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงทางการตลาดของแคมเปญที่สามารถระบุได้ โดยพื้นฐานแล้ว เป็นการกำหนดขั้นตอนสำหรับโฆษณาที่สามารถระบุได้เพื่อส่งมอบข้อความที่ตรงเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของทั้งสองกลยุทธ์

ความสามารถในการระบุการโฆษณาทำงานอย่างไร

ความสามารถในการระบุการโฆษณาทำงานโดยการใช้ประโยชน์จากสัญญาณและเทคโนโลยีเพื่อแสดงโฆษณาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงความชอบ พฤติกรรม และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ จากนั้น สัญญาณเหล่านี้จะนำมาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การเข้าถึง ความถี่ และการตรวจวัดที่คงทนสำหรับแคมเปญดิจิทัลของผู้โฆษณา ซึ่งมีการส่งมอบผ่านช่องทางและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ความสามารถในการระบุการโฆษณาเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การระบุเป้าหมายที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว การส่งข้อความที่เกี่ยวข้อง และการส่งมอบโฆษณาเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายกับผู้บริโภคและขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ต้องการ

สิทธิประโยชน์ของความสามารถในการระบุการโฆษณา

ความสามารถในการระบุการโฆษณานำสิทธิประโยชน์มากมายมาสู่แถวหน้า โดยการกำหนดรูปแบบวิธีที่ผู้โฆษณามีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของตนและตรวจวัดกระทบของแคมเปญ

เพิ่มการเข้าถึงทางการตลาด

ผู้โฆษณาสามารถกู้คืนความสามารถในการระบุการโฆษณาของกลุ่มเป้าหมายและกลับมาแสดงต่อกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เวลาบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ไม่รองรับตัวระบุโฆษณาของบุคคลที่สามอีกต่อไป วิธีการนี้จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายหรืออุปทานที่สามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยตอบสนองข้อกำหนดด้านการส่งมอบแคมเปญและงบประมาณการโฆษณา

ปรับปรุงความเกี่ยวข้องของโฆษณา

การโฆษณาที่สามารถระบุได้ยังรับรองว่าความเกี่ยวข้องของข้อความสอดคล้องกับโอกาสโฆษณา ลดการสูญเสียโฆษณา และการสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค การส่งข้อความที่โดนใจนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์อีกด้วย

ปรับให้เหมาะสมกับแคมเปญโฆษณา

ผู้โฆษณาสามารถทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมและอัตราคอนเวอร์ชันได้ดีขึ้นโดยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณา และสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อปรับให้เหมาะสมกับแคมเปญของตนเพิ่มเติม และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคผ่านจุดที่ลูกค้าเจอสินค้าหลัก ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับให้เหมาะสมกับทรัพยากรโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดคอนเวอร์ชัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสามารถนำไปสู่ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) ที่สูงขึ้นได้

ระเบียบวิธีความสามารถในการระบุการโฆษณา

ความสามารถในการระบุมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สัญญาณจากบุคคลที่หนึ่ง การสร้างโมเดล และการระบุเป้าหมายตามบริบท

สัญญาณจากบุคคลที่หนึ่ง

สัญญาณจากบุคคลที่หนึ่งเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับผู้โฆษณา เนื่องจากช่วยให้พวกเขานำความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภคมาสู่โลกการโฆษณาดิจิทัล นอกจากนี้ สัญญาณจากบุคคลที่หนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยเว็บเบราว์เซอร์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ และสามารถใช้ร่วมกับสัญญาณจากผู้ให้บริการ Adtech เพื่อขยายการเข้าถึงเพิ่มเติมได้

  • กลยุทธ์ของ dentsu ได้เปลี่ยนจากสัญญาณเชิงพฤติกรรมมาเป็นแนวทางที่อิงตามกลุ่มเป้าหมาย และพวกเขาใช้ M1 ซึ่งเป็นเครื่องมือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ dentsu ร่วมกับเครื่องมือกลุ่มเป้าหมายของร้านค้าปลีกรายแรก เพื่อแจ้งการวางแผน การสื่อสาร และการเปิดใช้งานตลอดเส้นทางของลูกค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

การสร้างโมเดล

การสร้างโมเดลช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถขยายการเข้าถึงแคมเปญไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีตัวระบุการโฆษณา แต่มีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ต้องการ สิ่งนี้แปลเป็นการอาศัยเหตุการณ์และพฤติกรรมในอดีตน้อยลง และให้ความสำคัญกับอีเว้นต์ในปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น

  • ในตอนนี้ กลุ่มเป้าหมาย Amazon พิจารณาสัญญาณใหม่ ๆ มากมาย คุณจึงสามารถเข้าถึงผู้บริโภคที่แสดงความสนใจและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณได้มากขึ้น การใช้ข้อมูลเชิงลึกของ Amazon และแมชชีนเลิร์นนิ่งทำให้คุณสามารถขยายการเข้าถึงแคมเปญไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีตัวระบุโฆษณาได้

การระบุเป้าหมายตามบริบท

การระบุเป้าหมายตามบริบทช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยพิจารณาจากเนื้อหาที่มีการบริโภคในขณะนั้น ในรูปแบบที่เกี่ยวข้องตามบริบทหรือผู้สนใจ ซึ่งมีผลเช่นเดียวกันกับเนื้อหาที่ผู้ชมกำลังรับชมบนแล็ปท็อป โทรศัพท์ หรือทีวี

แนวทางของ Amazon Ads ในด้านความสามารถในการระบุ

การตลาดตามสัญญาณ คือแนวทางของเราในการช่วยให้ผู้โฆษณาส่งมอบข้อความที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องอาศัยคุกกี้ของบุคคลที่สาม มีการผสมผสานสัญญาณพิเศษของเราเข้ากับพลังของแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อสร้างความเกี่ยวข้องระหว่างผู้บริโภคและข้อความ

ตามที่ Neal Richter ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านการประมูลของ Amazon Ads ที่เพิ่งเขียนใน AdExchanger: "คุกกี้คือ … ความแม่นยำที่ไม่จริง ในทางกลับกัน การตลาดตามสัญญาณช่วยให้ผู้โฆษณาที่ใช้ Amazon DSP มีส่วนร่วมกับผู้บริโภคด้วยการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ แทนการแสดงโฆษณาซ้ำ ๆ สำหรับสินค้าที่พวกเขาพิจารณาและไม่ได้ซื้อ"1

คำถามที่พบบ่อย

สื่อที่สามารถระบุได้คืออะไร

สื่อที่สามารถระบุได้ หมายถึง การส่งมอบข้อความที่เกี่ยวข้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตามลักษณะเฉพาะของพวกเขา เช่นเดียวกับพฤติกรรมในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งเพิ่มความเกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของโฆษณา

การโฆษณาแบบเดิมคืออะไร

ในการโฆษณาทางทีวี การโฆษณาแบบเดิม หมายถึง การโฆษณาออกอากาศหรือเคเบิลทีวีแบบดั้งเดิม โดยที่โฆษณาจะแสดงตามลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าระหว่างโปรแกรมการออกอากาศตามกำหนดเวลา

สัญญาณทางการตลาดคืออะไร

สัญญาณทางการตลาดครอบคลุมอีเว้นต์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หลากหลาย ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตั้งค่า พฤติกรรม และความสนใจในปัจจุบันหรือในอดีต ซึ่งช่วยในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

การให้บริการโฆษณาคืออะไร

การให้บริการโฆษณา คือกระบวนการส่งมอบโฆษณาเพื่อแสดงบนเว็บไซต์ แอป หรือแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ สำหรับผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการจัดการ การติดตาม และการปรับให้เหมาะสมของตำแหน่งโฆษณาเพื่อรับรองว่ามีการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด ให้ติดต่อเราเพื่อขอบริการที่จัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ