Guide

En komplett guide till medieköp

Medieköp är en viktig del av alla marknadsföringsstrategier eftersom medieköp hjälper annonser att nå rätt målgrupper. Den här guiden besvarar frågorna: Vad är medieköp och vad är programmatiska medieköp? Den här guiden undersöker också varför medieköp är så viktiga, skillnaden mellan köp och planering och hur Amazon Ads kan hjälpa annonsörer med detta.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Kursikon

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Kursikon

Vad är medieköp?

Medieköp är ett viktigt steg i annonseringsprocessen. Det handlar om att säkra perfekta platser, placeringar och tider för att visa annonser och maximera deras effektivitet med specifika målgrupper. Målet är att köpa placeringar i de kanaler som är mest relevanta för ett varumärkes målgrupp vid en tidpunkt då den största delen av målgruppen kan se annonsen, för att uppnå lägsta kostnad per åtgärd. Medieköp omfattar inköp av traditionella medier, t.ex. TV, radio, tryckta medier och utomhusannonsering, samt digitala kanaler som webbplatser, sociala medier, streamingtjänster och appar.

Medieköpare utför vanligtvis medieköpet. De försöker matcha annonsens kontext med mediet. En medieköpare kan exempelvis säkra placeringen av en annons för ansiktskräm tillsammans med en artikel om de tio bästa ingredienserna i ansiktskrämer på en skönhetswebbplats, eller kanalen Skönhet och kroppsvård på Amazon. När medieköp utförs korrekt kan de hjälpa varumärken att uppnå optimal räckvidd bland nyckelmålgrupper genom att utbilda kunder och göra det enklare för dem att upptäcka nya produkter eller varumärken.

Medieköpare arbetar tillsammans med medieplanerare som skapar medieplanen, vilken beskriver kampanjens mål. Medieköpare kan också förhandla med mediekanaler eller annonseringskanaler för att säkra placeringar vid önskad tidpunkt och frekvens, inom ramen för kampanjbudgeten.

Varför är det viktigt att köpa media?

Medieköp är viktigt eftersom strategiskt köpt media kan påverka kampanjens resultat. Det räcker inte med övertygande text och bilder. Annonserna måste placeras på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt frekvens, så att rätt målgrupp kan se annonsen. Medieköpare kan köpa annonser i olika medier och kombinera traditionella och digitala medier – t.ex. radio och digital annonsering, eller tv-annonsering och Amazons annonsvisning – som de kör parallellt för att bidra till att ge bästa resultat.

Erfarna medieköpare kan också förhandla med mediekanaler för att säkerställa att annonsörer maximerar resultatet i förhållande till kampanjmålen. Om de lyckas med detta kan medieköpare:

 1. Få bästa möjliga resultat för sina budgetar och så många visningar av en annons som möjligt till en lägre kostnad.
 2. Hitta ideala annonsplaceringar.
 3. Få ”mervärdes”-visningar utan extra kostnad, vilket gör kampanjen ännu mer framgångsrik. Ett varumärke kan exempelvis få ett visst antal digitala visningar utöver de förväntade visningarna från TV-annonser.

Skillnaden mellan medieköp och medieplanering

Marknadsförare använder ibland termerna medieköp och medieplanering synonymt. De fungerar tillsammans, men är olika bitar av annonseringspusslet.

Medieplanering

Medieplanering kommer före medieköp – det är färdplanen som medieköpare följer när de förhandlar och köper annonser. Medieplanering är den forskningsbaserade, strategiska process annonsörer använder för att bedöma effektivitet och maximera investeringsavkastning (ROI) innan de köper och lanserar annonser.

En medieplan omfattar:

 • Kampanjens mål: Vanliga mål är varumärkeskännedom, övervägande, konvertering och lojalitet
 • Marknadsföringsmått och nyckeltal (KPI:er): Dessa är baserade på dina mål. Några exempel på KPI:er är visningar, storebesök, appinstallationer, annonsintresse, videovisningar, registrering i e-postlistor, besök på webbplatser, försäljning, upprepade köp med mera
 • Målgrupp: Information om vem kampanjen ska nå
 • Budget: Den högsta tillåtna kostnaden för kampanjen
 • Forskning eller relevanta marknadsinsikter: Detta ligger till grund för val av målgrupp, budskap och mediemix
 • Mediemix: Den ideala kombinationen av medietyper som fungerar bäst för att nå ut till huvudmålgrupper och är den mest kostnadseffektiva
 • Tidslinje: Omfattar tid för att skriva, utforma och producera annonsmaterialet
 • Mätverktyg: Hur och var du ska övervaka kampanjens framsteg
 • Specifikationer för annonsmaterial

Medieköp

Utan ordentlig medieplanering har medieköparna ingen vägledning, vilket kan resultera i ett ineffektivt medieköp. Medieköp sätter medieplanen i handling, med fokus på att köpa rätt mix av media för att effektivt uppnå kampanjmålen.

Det finns flera sätt att köpa media:

 • Direkt: Inköp av annonser direkt från en viss kanal eller utgivare
 • Nätverk: Budgivning och inköp av annonsutrymme via automatiserade programmatiska plattformar och utbudsplattformar
 • Programmatiskt: Använder teknik för att köpa och sälja digitala annonser

Processen för medieköp

Det finns flera viktiga steg när media ska köpas:

1. Fastställa vilken procentandel av den totala budgeten som ska läggas på garanterat lager jämfört med icke-garanterat lager – när en specificerad mängd lager köps jämfört med när en ospecificerad mängd lager köps – vanligtvis till ett rabatterat pris.

2. Skicka förfrågningar om förslag (RFP:er) till mediekanaler, om lämpligt, och sedan utvärdera vilken mix som kan maximera kampanjresultaten.

3. Slutför beställningen genom att skapa en införandebeställning (IO).

4. Skicka annonsmaterialet till önskade mediekanaler och formatera varje annons för dess placering.

5. Starta kampanjen och se till att resultaten mäts med rätt nyckeltal.

6. Övervaka nyckeltal från mediekanaler och interna insikter, så att du kan mäta resultaten, göra justeringar vid behov och övervaka kampanjen på ett övergripande sätt i förhållande till nyckeltalen (KPI:erna).

7. Stämma av utgifterna mot den budget som anges i medieplanen.

8. Granska kostnaderna och förhandla kring eventuella underlevererande annonser.

Fyra faktorer att tänka på när du köper media

Det finns fyra viktiga faktorer att tänka på när du köper media eller förhandlar om medieköp.

Skydda ditt varumärke

1. Skydda ditt varumärke

När du arbetar med en extern medieköpare är det viktigt för varumärken att samarbeta med en skicklig och pålitlig köpare som har goda relationer med försäljningsställen och utgivare. Detta är en förutsättning för att placera, köpa och granska annonsutgifterna. Dessutom är det viktigt att hålla varumärkets säkerhet i åtanke och arbeta med digitala partner som är bäst positionerade för att säkerställa att varumärkessäkerhet och varumärkesförtroende prioriteras.

Optimera dina medieköp

2. Optimera dina medieköp

Optimering är ett sätt att justera frekvens och bud för att maximera resultat, samt blockera utvalda domäner. En av de många fördelarna med programmatiska annonsköp är att de optimerar åt dig som standard. Det handlar helt enkelt om att ställa in den programmatiska kampanjen med rätt parametrar.

Sikta på sammanhållning

3. Sikta på sammanhållning

Se till att din marknadsföringsmix och ditt annonsmaterial fungerar tillsammans och inte motverkar varandra. Det är det bästa sättet för att uppnå högsta möjliga avkastning på annonsinvesteringen. Berätta samma historia i olika medier snarare än att använda separata meddelanden och annonsmaterial.

Prioritera mått

4. Prioritera mått

När du ska optimera kampanjen är det överlag viktigt att förstå vilka kampanjer och annonsmaterial som ger bäst resultat till lägsta kostnad. En av fördelarna med digitala medier är möjligheten att mäta och finjustera kampanjer medan de pågår, utan att behöva invänta det slutliga resultatet.

Trender inom medieköp

Under flera årtionden har medieköp gått från traditionella medieköp, där man köpte en enda tryckt annons i Ladies’ Home Journal, till en värld av maskininlärning med analys av målgruppssignaler, insikter från sociala medier och annat onlineinnehåll som hjälper varumärken att på bästa sätt förstå hur deras kunder upptäcker deras produkter och tjänster.

Programmatisk annonsvisning använder teknik för att nå ut till målgrupper som ett varumärke vill ha kontakt med. Annonsörer kan skräddarsy annonserna efter målgrupper som bygger på beteende- och livsstilssignaler. Det kan handla om att använda insikter för att nå rätt målgrupper och anpassa budskap efter analyser i realtid, samt innovativa metoder som strategier för smarta hem där man når målgrupper var de än befinner sig.

En annan viktig trend är köp i sociala medier, där medieköpare använder sociala medier som Twitch, Instagram, TikTok, Snapchat och Twitter i sin mediemix. Betald annonsering i sociala medier gynnar ofta varumärken mer än rent organiska inlägg.

Den ökade användningen av automatiserade programmatiska plattformar en ännu en viktig trend när det gäller inköp av media. Att arbeta med en DSP som har omfattande räckvidd, utmärkt kundsupport och sofistikerade insikter, analyser och mätverktyg kan vara ett bra steg på vägen till effektivare medieköp.

Programmatiska medieköp och budgivning i realtid

Programmatisk annonsering är särskilt attraktivt för annonsörer tack vare dess förmåga att fokusera på huvudmålgruppssegment. Programmatisk annonsering använder automatiserade arbetsflöden och maskininlärningsalgoritmer för att leverera de mest effektiva annonserna till målgrupper baserat på en mängd olika signaler, exempelvis demografi, inköpsmönster och annat.

Programmatiskt köp gör det möjligt för annonsörer att köpa programmatisk displayannonsering direkt eller via auktion. Med programmatiska köp arbetar annonsörer med efterfrågeplattformar såsom Amazon DSP för att köpa annonser till ett fast pris. DSP:er underlättar köp av annonslager och hjälper annonsörer att upptäcka och nå relevanta målgrupper.

Realtidsbudgivning (RTB) är ett sätt att köpa annonser programmatiskt. Med RTB kan annonsörer delta i en auktion när en visning blir tillgänglig. Om deras bud vinner auktionen visas annonsen direkt på utgivarens webbplats. RTB är inte bara effektivt, utan hjälper även annonsörer att fokusera på det mest relevanta lagret.

Hur du väljer en DSP

Tänk på följande saker när du utvärderar DSP:er.

Analysera lagret

Om ditt företag är globalt ska du se till att de DSP:er du överväger har bra lager i de regioner där du vill annonsera. Annonslager handlar om mer än räckvidd – det viktigaste är lagrets kvalitet och om det är unikt och heltäckande. Fråga om trafikkällorna och annonslagrens rykte.

Förstå hur de hanterar varumärkessäkerhet

Utvärdera vikten av varumärkessäkerhet och kvalitetsstandarder för en viss DSP för att säkerställa att ditt varumärke visas i varumärkessäkra miljöer.

Bekräfta informationen om kundsupport

När det gäller programmatiska annonsköp i realtid räknas varje sekund. Hur ofta uppdateras DSP:n? Vad säger servicenivåavtalet när det gäller teknisk support? Erbjuder de en hanterad tjänst? En hanterad tjänst kan vara användbart för stora annonsörer, eller annonsörer som nyligen har kommit igång.

Utvärdera målgrupperna och hur du kan nå dem

Kan du nå de målgrupper som du är mest relevant för? Hur sofistikerade är insikterna? Vilka dataparametrar kan du använda? Testa dina annonsplaceringar med hjälp av varumärkets målgruppsbeteenden och livsstilar.

Amazon DSP för programmatiska medieköp

Amazon DSP är en automatiserad programmatisk plattform som gör det möjligt för annonsörer att programmatiskt köpa display-, video- och ljudannonser var de än spenderar tid på webbplatser och appar. Den är tillgänglig för såväl annonsörer som säljer på Amazon som för de som inte gör det. Varumärken kan nå nya och intresserade målgrupper via högkvalitativa, varumärkessäkra lager som omfattar Amazon-ägda platser som t.ex. IMDb eller Twitch samt ledande utgivares webbplatser. Amazon DSP tillhandahåller också rapportering under och efter kampanjer utan extra kostnad för annonsörerna.

Amazon DSP kan användas för att stödja olika marknadsföringsmål och erbjuder flexibilitet i hur mycket eller hur lite annonsörerna vill kontrollera sina kampanjer. De kan ta mycket eget ansvar, skapa egna annonser och bibehålla full kontroll över köpen. Eller så kan de använda Amazon Ads-mallar eller videoskaparen för annonsmaterial eller välja en hanterad tjänst.

Medieköp är viktigt för alla typer av kampanjplaner för annonser, eftersom det har en direkt inverkan på annonseringens ROI. Kontakta en account executive hos Amazon Ads om du vill veta mer om hur tjänster som Amazon DSP kan hjälpa dig att optimera dina medieköp och planera strategiska och effektiva kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Rekommenderade lösningar

Amazon Ads svit för medieplanering hjälper annonsörer att nå och konvertera målgrupper under hela kundresan med hjälp av maskininlärning och verktyg som skapar kontakt mellan olika kanaler.

Videoannonser

Streamande TV-annonser och videoannonser online kan hjälpa dig att sprida ditt varumärkes budskap till unika och relevanta målgrupper.

Amazon DSP

Amazon DSP är en automatiserad programmatisk plattform där du kan köpa annonser programmatiskt för att nå nya och befintliga målgrupper var de än tillbringar sin tid.