Guide

Vad är en go-to-market-strategi?

Innebörd, betydelse, exempel och hur man gör för att skapa en GTM-plan

En go-to-market-strategi är en omfattande plan utformad för att hjälpa till att lansera, positionera, prissätta och marknadsföra en produkt eller tjänst till en målgrupp. En GTM-plan (go-to-market) innefattar ofta marknadsföringsundersökningar, en fullständig marknadsförings- och kampanjstrategi och en strategi för försäljning.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Sponsored Products

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Sponsored Products

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Öka försäljningen online

Hjälp till att öka försäljning och konvertering med användbara insikter och effektivitet.

Tänk på go-to-market-strategin (ibland kallad GTM-strategi) som polstjärnan som guidar din produktlansering. På samma sätt som att du inte skulle ge dig ut på en resa utan vägbeskrivning bör du inte inleda en produkt- eller tjänstelansering utan en GTM-strategi som tar hänsyn till ditt varumärkes konkurrens, marknadsförings- och kampanjstrategin som kommer att stöda lanseringen och en försäljningsplan som ser till att ditt budskap och din produkt distribueras på ett passande sätt.

Vad är en go-to-market-strategi?

En go-to-market-strategi (GTM) är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att definiera, utveckla och leverera på din startups affärsstrategi. Syftet med denna är att hjälpa dig att planera vad du ska göra för att göra lanseringsprocessen framgångsrik genom att tillhandahålla en färdplan för de åtgärder du behöver vidta. Varje startups GTM-strategi har sina unika delar, men många av de bredare stegen är nästan alltid samma.

Varför är det viktigt med en go-to-market-strategi?

En go-to-market-strategi (GTM) visar att du har planerat under den första halvan av en ny produktlansering för att se till att du har bäst chans att lyckas när du bestämmer dig för att genomföra din marknadsföringsstrategi.

Mer specifikt kan en GTM-strategi hjälpa ditt varumärke att förstå sin plats i den bransch du marknadsför inom. En omfattande GTM-strategi kommer inte bara att ta hänsyn till din konkurrens, utan även gå igenom undersökningar som hjälper ditt varumärke att bättre förstå sin målgrupp.

Fördelar med en go-to-market-strategi

Förstå din målgrupp

Innan du identifierar en specifik köpare bör ditt varumärke undersöka sin kundbas och vilka behov som behöver uppfyllas. Kundbasundersökningar hjälper ditt varumärke att förstå köparen, det värdeerbjudande du behöver tillhandahålla för att skapa en relevant och meningsfull marknadsföringsupplevelse och en prissättningsstrategi (med hjälp av ditt säljteam) för den nya produkten som bäst passar de potentiella kundernas behov. Om en GTM-strategi inte skapas med de potentiella kunderna i åtanke, kommer den målgruppen sannolikt att hitta någon vars marknadsföringsstrategi skapades på det sättet.

Förstå din marknad

Att fastställa en målmarknad kan vara svårt, men att sätta ihop en GTM-strategi är ett stabilt sätt att lansera ett varumärke på en ny marknad eller att på nytt överväga ditt varumärkes position på en nuvarande marknad. När ditt varumärke förstår den nya produkten och det värdeerbjudande den kan erbjuda kommer bättre förståelse av din målmarknad att hjälpa dig att analysera hur den nya produkten passar in på marknaden i stort. Det kan till och med avslöja om det finns ett bättre sätt att marknadsföra din produkt.

Förstå din marknadsföringsplan

Genom att utforma en GTM-strategi har du i själva verket påbörjat den första delen av din marknadsföringsplan. Genom att förstå målgruppen och marknaden du kommer in på kan du bättre identifiera de potentiella smärtpunkterna du kan stöta på, och ange ett mer realistiskt riktmärke för nyckeltal (KPI:er) som ditt varumärke hoppas uppnå. Dessutom hjälper det dig att ta reda på var du borde vara: Finns det ett behov av en strategi för sociala medier? Vilken typ av innehållsmarknadsföring bör du ha?

Därifrån kan du använda marknadsföringsplanen för att hjälpa till att utveckla en mer robust försäljningsstrategi för att ta kunder från intresse till försäljningskonvertering, med stöd av din prissättningsstrategi och ditt säljteam.

Så skapar du en go-to-market-strategi

Efterforskning

Steg 1. Efterforskningar och sedan fler efterforskningar

Många startups börjar med en insikt, som vanligtvis formuleras som en marknadsmöjlighet. Det faktum att den här möjligheten finns tenderar att i slutändan handla om en av två faktorer: Antingen har ingen annan upptäckt möjligheten, eller så har andra upptäckt den och försökt att förverkliga den men misslyckats. Om det senare är sant kan det bero på att möjligheten inte var så bra som den verkade.

För att fastställa om det finns en livskraftig marknad för det du planerar att erbjuda, måste din GTM-strategi börja med gedigen marknadsundersökning. Om du löser ett problem, hur mycket av ett problem är detta för de som upplever det och vad kan de vara villiga att betala för att lösa det? I detta skede är det viktigt att bestämma din totala adresserbara marknad (total addressable market), användbara adresserbara marknad (serviceable addressable market) och användbara erhållbara marknad (serviceable obtainable market) (TAM SAM SOM).

Förståelse

Steg 2. Förstå konkurrensen

För det andra måste du förstå din konkurrens på riktigt, inklusive deras styrkor och svagheter, även om det verkar som att ingen av dem gör exakt det du kommer att göra. Underskatta aldrig svårigheten i att locka en kund från ett beprövat alternativ, även om det alternativet inte fungerar lika bra som det du erbjuder. I en stark GTM-strategi förstås både konkurrensen och ditt varumärke.

Målgrupp

Steg 3. Få kontakt med din målgrupp

För det tredje behöver du en gedigen plan för att nå din målgrupp. Denna måste täcka både de praktiska aspekterna av distribution, och de strategier du kommer att använda för att se till att de är bekanta med ditt varumärke eller din produkt. Amazon Ads har ett antal lösningar som hjälper allt från små och medelstora företag till startups och ännu fler.

Din GTM-strategi måste innehålla en förståelse för var dina kunder är, de kanaler du kommer att använda för att nå dem och vad du kommer att kommunicera ut för att få deras uppmärksamhet.

Var först

Steg 4. Var först (eller nästan först)

Även om varje GTM-strategi är unik kan det finnas stora likheter mellan deras olika stadier, så det gör inget om du lånar innovativa idéer från de typer av företag du vill efterlikna. Så även om där kanske inte finns någon perfekt GTM-strategi som redan existerar för din startup, är det värt att undersöka hur många av världens bästa startups arbetade sig igenom utvecklingsstadierna på sitt eget sätt.

Att låna beprövade idéer är ett bra sätt att minska risken med att lansera en startup genom att minska antalet okända faktorer inblandade. Den enda faktorn som är gemensam – och avgörande – är deras vilja att prova många olika idéer och sedan noggrant analysera feedbacken.

En annan teknik som ofta används av startups är att skapa en minsta livskraftiga produkt, eller MVP. Detta är i grund och botten en avskalad version av den föreslagna produkten eller tjänsten, som innehåller tillräckligt med funktioner och fördelar för att väcka intresse, och den kan användas för att samla in tidig återkoppling från kunder.

Exempel på go-to-market-strategier

Fallstudier

Zumis uppackning och provsmakning av Magnum Matcha var en två timmar lång anpassad influencer-sändning. Streamen förstärktes med annonseringsprodukter från Twitch såsom Twitch Premium-video, carousel på hemsidan, displayannonsering och programmatisk video. Tack vare de här metoderna kunde Magnum nå en bred målgrupp. Programmet fick cirka 2 miljoner videovisningar, med en videoklickfrekvens på 0,66 %, och genererade en grad av videofullbordande på 85 %.

Genom att samarbeta med Twitch introducerade Magnum sin nya glass, inspirerad av asiatiska smaker, för en relevant målgrupp, nådde en stor grupp potentiella konsumenter och marknadsförde sin produkt i streamingcommunityn. Livsmedelsmärken som vill öka kännedomen om och överväganden av sina produkter och samtidigt få kontakt med en intresserad målgrupp live kan överväga att använda Twitchs annonslösningar för sina produktbehov.

Flicka med ett Magnum-paket

Blogg

För första gången kom Coca-Cola, som äger Smartwater, till Amazons unika annonslösningar för en produktlansering exklusivt i Amazons nätbutik. Coca-Cola tog med sig en produktidé till teamet för unika annonser, ”och därifrån hjälpte vi till att utforma den nya produktens utseende, känsla och ton”, säger Joseph Delhommer, Creative Director för unika annonser på Amazon.

Kampanjen, som heter ”A Smarter Way to Hydrate”, består av unika animerade videor på 15 sekunder, premiumboxar med prover som skickas till 100 influencers, en anpassad landningssida samt Amazon DSP och streamande TV-annonser på hela Amazon. På landningssidan kan kunderna upptäcka fler sätt att använda olika typer av Smartwater+, vilket beskrivs i livfulla animerade videor.

Flicka som poserar med fotboll

Fallstudier

I syfte att öka kännedomen om deras nya produkt, True Roots, utnyttjade Marico Sponsored Display-annonser för att nå potentiella kunder i två grupper: kunder som tittat på varumärket men som ännu inte hade köpt och kunder som lider av för tidig grånad av hår. Annonser med relevant kommunikation guidade kunder till True Roots Store.

Deras Store utformades för att ge potentiella kunder information om produktens fördelar och användning, inklusive rekommendationer från dermatologer och kundrecensioner. Detta ledde till en ökning av uppehållstiden för det här innehållet i deras Store jämfört med produktens sida, vilket hjälpte till att driva tre gånger fler konverteringar.

Kvinnor som poserar med true roots-olja

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.