Guide

Vad är bibehållande av kunder?

Innebörd, betydelse, strategier och exempel

Bibehållande av kunder avser ett varumärkes förmåga att behålla sina kunder under en viss tidsperiod. En effektiv strategi för bibehållande av kunder säkerställer att dina kunder har rätt information om ditt varumärke och driver varumärkeslojalitet som kan resultera i upprepade köp.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Amazon Ads-shoppinginsikter och engagerande annonsformat hjälper ditt varumärke att återuppta kontakten med rätt målgrupper, på Amazon och andra ställen.

Vad är bibehållande av kunder?

Bibehållande av kunder är när du skapar kundlojalitet som leder till upprepade köp. Det kvantifierar ditt varumärkes varumärkeslojalitet, dvs. när kunder väljer ditt varumärke framför andra varumärken som erbjuder ett liknande sortiment. Det är också ett utmärkt sätt att bygga kundlojalitet, dvs. relationen mellan ditt varumärke och dina kunder.

Bibehållande av kunder innebär att dina kunder är hängivna det ditt varumärke erbjuder, och det kan bidra till din expansion: I kontrast till att ha ett ständigt bortfall av nya kunder symboliserar återkommande kunder hur nöjda kunderna är med ditt varumärke.

Det är också ett avgörande steg i kundupplevelsen som finns nära slutet av kartan över kundresan och vagt definierat som efterföljande kundförvärv, dvs. processen att sammanföra ditt varumärke med nya kunder. För mer etablerade varumärken kan det vara ännu viktigare att bibehålla kunder och fokusera på lojala kunder än att locka nya kunder.

Varför är bibehållande av kunder viktigt?

Bibehållande av kunder är viktigt eftersom det kan påverkas väldigt mycket av kundnöjdhet. Dessutom minskar det mängden arbete som krävs för att ständigt nå nya kunder, vilket kan förbättra din annonseringseffektivitet och vara en viktig del av din ekonomiska strategi.

En bra strategi för bibehållande av kunder ser till att dina kunder har korrekt information om ditt varumärke och dina produkter, är nöjda med sina köp och sin kundupplevelse och uppmuntras att komma tillbaka till ditt varumärke för ytterligare produkter eller uppdateringar.

Vad förbättrar bibehållandet av kunder?

Bibehållandet av kunder förbättras genom att nå fler återkommande kunder, och det finns många olika sätt du kan göra detta på. Du bör se till att din marknadsföringsstrategi innehåller verktyg för att konvertera nya kunder till återkommande kunder, genom att till exempel erbjuda rabatter på flera köp eller be kunden registrera sig för ett nyhetsbrev med uppdateringar.

Ett annat viktigt sätt att bibehålla kunder är att uppmuntra kundengagemang, vilket är kunders interaktion med varumärken via shopping online, sociala medier, ansluten TV och mer därtill. Du kan även bibehålla kunder genom remarketinginsatser. Remarketing handlar om att engagera målgrupper som redan har interagerat med ditt varumärke i syfte att uppmuntra dem att vidta önskade åtgärder som de kan vara intresserade av, till exempel konvertering.

Hur mäter man bibehållandet av kunder?

Det primära nyckeltalet för bibehållande av kunder är bibehållandegrad för kunder, vilket innefattar nya kunder och befintliga kunder, och kostnad för bibehållande av kunder. Andra nyckeltal som är kopplade till att nå målgrupper som du kan överväga är köpkvantitet, köpfrekvens och livstidsvärde.

Bibehållandegrad för kunder

Bibehållandegrad för kunder (CRR) beräknas genom att jämföra den ursprungliga storleken på din kundbas i början av en viss tidsperiod med det slutgiltiga totala antalet kunder, efter att nya kunder har lagts till. Formeln nedan visar hur du räknar ut din bibehållandegrad för kunder.

Formeln för bibehållandegrad för kunder är:

Bibehållandegrad för kunder = ((totalt antal kunder - nya kunder)/ursprungliga kunder) x 100

Kostnad för bibehållande av kunder

Kostnad för bibehållande av kunder (CRC) avser den totala kostnaden för att behålla en kund. Det innefattar kostnaden för marknadsföring, försäljning, och kundtjänst.

Formeln för genomsnittlig kostnad för bibehållande av kunder per kund är:

Genomsnittlig kostnad för bibehållande av kunder per kund = total kostnad för bibehållande av kunder/antal aktiva kunder

Hur utformar man en strategi för bibehållande av kunder?

Hur du utformar din strategi för bibehållande av kunder varierar naturligtvis beroende på dina övergripande mål. Det finns dock tre områden du bör överväga för att hjälpa till att förbättra din strategi.

Förbättra relevans

Steg 1. Förbättra din relevans

Kom ihåg att det första steget som leder till bibehållande av kunder är att nå nya kunder, så du bör alltid fundera över hur du kan förbättra varumärkeskännedomen och uppsökande verksamhet. Se till att du informerar potentiella nya kunder om dina senaste erbjudanden, och fortsätt sedan konversationen genom att till exempel förse de kunderna med återkommande uppdateringar eller prenumerationserbjudanden.

Kundfeedback

Steg 2. Svara på feedback från kunder

En stor del av en strategi för bibehållande av kunder är att se till att lyssna på dina kunders feedback. Via till exempel feedbackundersökningar, kundtjänsttekniker eller returpolicyer kan du få direkt input om vad kunderna gillar med ditt varumärke, vad kunderna förväntar sig av ditt varumärke och vad som kan övertyga kunderna att komma tillbaka. Du kan också använda din kundtjänstfeedback som ett sätt att skapa öppna dialoger, i stället för att kommunicera om ditt varumärke på ett enkelriktat sätt.

Stimulera kunder

Steg 3. Stimulera dina kunder

Om du är kreativ gällande dina incitament kan det spela stor roll i din strategi för bibehållande av kunder. Om du till exempel tillhandahåller Rewards-program eller lojalitetsprogram, värvningsrabatter eller tidsbegränsade erbjudanden kan det hjälpa till att uppmuntra dina kunder att komma tillbaka om och om igen.

Exempel på strategier för bibehållande av kunder

De här tre exemplen visar hur Amazon Ads-produkter kan hjälpa dina kampanjer att inte bara sticka ut utan också uppmuntra bibehållande av kunder och kundlojalitet.

Fallstudie

När Govee ville nå sina lojala kunder och bibehålla kunder använde företaget, som säljer enheter för smarta hem och belysningsenheter, uppslukande innehåll i sina Stores och Posts (beta). Deras högkvalitativa innehåll, som också hjälpte till att bygga varumärkeskapital, hade en meningsfull inverkan på verksamheten.

Två flickor som bär hörlurar och dansar

Fallstudie

När Cheetos skapade en kampanj för en ny produkt samarbetade de med Amazon Ads för att hjälpa till att förmedla deras varumärkes mångsidighet. Som en del av annonsstrategin, och med hjälp av Amazon DSP:s statiska placeringar och videoplaceringar, marknadsfördes Cheetos Mac ’n Cheese som en måltid som konsumenterna kunde mumsa på.

Cheetos Mac ’n Cheese

Fallstudie

Ett av målen för det japanska hälso- och skönhetsmärket MYREX var att intressera sina befintliga kunder med en kombination av Amazon Ads-produkter. Genom att använda Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display och Amazon DSP kunde de nå både befintliga och potentiella kunder.

MYTREX-produkter

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.